Direktīvas 2004/83/EK interpretācija

pmlp.gov.lv

Direktīvas 2004/83/EK interpretācija

Eiropas Kopienu Tiesas ietekme

C-133/06 Parlaments pret Padomi:

EKT atcēla Procedūru Direktīvas

Nr. 2005/85/EK 29. panta 1. un 2. punktu

un 36. panta 3. punktu.

Pamatojot savu lēmumu ar norādi, ka,

pieņemot šos punktus, Padome

pārsniedza savu kompetenci.