Latvijas Republikas Satversmes tiesas sēdes stenogramma Lieta Nr ...

cilevics.eu

Latvijas Republikas Satversmes tiesas sēdes stenogramma Lieta Nr ...

Nē, paldies.

I. Skultāne

Nav. Ministru kabineta pārstāvim un advokātam?

J.Pētersons

Nē, nav.

I.Skultāne

Nav.

Līdz ar to varam pāriet pie lietas izskatīšanas pēc būtības un vārds ziņojumam tiek dots

tiesnesim Jurim Jelāginam. Lūdzu!

J.Jelāgins

Šā gada 19.jūnijā 20 7.Saeimas deputāti Satversmes tiesā iesniedza pieteikumu. Pieteikumu

iesniedz deputāti Boriss Cilevičs, Miroslavs Mitrofanovs, Modris Lujāns, Andrejs

Klementjevs, Igors Solovjovs, Juris Sokolovskis, Aleksandrs Golubovs, Boriss Rastopirkins,

Martinjans Bekasovs, Pāvels Maksimovs, Oļegs Tolmačovs, Jakovs Pliners, Oļegs Deņisovs,

Egils Baldzēns, Viola Lāzo, Osvalds Zvejsalnieks, Pēteris Salkazānovs, Jānis Leja, Jānis

Čevers un Jānis Jurkāns.

Pieteikuma iesniedzējs apstrīd Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 18.marta

rīkojuma Nr.128 “Par valsts akciju sabiedrību “Diplomātiskā servisa aģentūra”” daļā par

valsts dzīvojamās mājas Rīgā, Elizabetes ielā 57, iekļaušanu valsts akciju sabiedrības

“Diplomātiskā servisa aģentūra” pamatkapitālā atbilstību likuma “Par valsts un pašvaldību

dzīvojamo māju privatizāciju”, turpmāk likums “Par dzīvojamo māju privatizāciju”, Pārejas

noteikumu 2.punkta pirmajam teikumam, 3.punktam un 13.punktam”.

Pieteikuma iesniedzējs lūdz apstrīdēto rīkojumu atzīt par spēkā neesošu no tā pieņemšanas

brīža.

Pieteikumā izteikts viedoklis, ka, ar apstrīdēto rīkojumu iekļaujot dzīvojamo māju Rīgā,

Elizabetes ielā 57, valsts akciju sabiedrības “Diplomātiskā servisa aģentūra” pamatkapitālā, ir

noticis atsavinājums, pārkāpjot likuma “Par dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu

2. un 3.punktu.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar Pārejas noteikumu 2.punktu, ikvienu valsts un

pašvaldības dzīvojamo māju, kura līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai nodota ekspluatācijā,

More magazines by this user
Similar magazines