Aizputes_kauss_2013.pdf - Aizputes Novads

aizputesnovads.lv

Aizputes_kauss_2013.pdf - Aizputes Novads

N O L I K U M S

AIZPUTES KAUSS 2013`

VOLEJBOLĀ VĪRIEŠIEM

1. Mērķis un uzdevumi.

1.1. Sarīkot otro Aizputes kausu volejbolā vīriešu komandām.

1.2. Sagatavoties 2013./2014.gada volejbola sezonai.

1.3. Popularizēt volejbola spēli, paaugstināt spēlētāju meistarību, nostiprināt

veselību, gribas – morāles īpašības.

2. Sacensību vadība.

2.1. Sacensību sagatavošanās darbu veic Aizputes novada sporta centrs.

3. Laiks un vieta.

3.1. Sacensības notiek 2013.gada 28.septembrī, sacensību sākums plkst.11:00;

3.2. Sacensības notiek Aizputes sporta centra zālē – Ziedu ielā 7.

4. Sacensību dalībnieki.

4.1. Sacensībās piedalās 3 komandas.

4.2. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu

pieteikumā.

5. Sacensību vērtēšana.

5.1. Sacensības notiek pēc FIVB apstiprinātajiem volejbola noteikumiem,

sacensību izspēle – apļa turnīrs.

5.2. Par uzvaru 3:0 un 3:1 komanda iegūst 3 punktus par uzvaru 3:2 komanda

iegūst 2 punktus, par zaudējumu 0:3 un 1:3 – 0 punktus un par zaudējumu 2:3 –

1 punktu.

5.3. Vienādu punktu skaita gadījumā vietu noteiks:

• pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;

• pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;

• pēc komandu savstarpējo spēļu rezultāta.

6. Apbalvošana.

6.1.Komandas, kuras izcīna 1.-3.vietas apbalvo ar kausiem un diplomiem.

6.2.Nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.


SPĒĻU KĀRTĪBA

AIZPUTES KAUSS 2013`

VOLEJBOLĀ VĪRIEŠIEM

Aizpute, 28.09.2013.

N.p.k. Laiks Komanda Komanda Rezultāts

1. 11:00 AIZPUTE TALSI

2. 12:30 TALSI LATVIJAS

3. 15:00 LATVIJAS

JAUNATNES IZLASE

JAUNATNES IZLASE

AIZPUTE

SPĒĻU TABULA

AIZPUTES KAUSS 2013`

VOLEJBOLĀ VĪRIEŠIEM

N.p.

k.

KOMANDA 1 2 3 4 Punkti

Setu

punkti

Vieta

1

AIZPUTE

2

3

TALSI

LATVIJAS

JAUNATNES IZLASE

More magazines by this user
Similar magazines