lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam - Grindeks

grindeks.lv

lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam - Grindeks

Saskaņots ZVA 02.12.2010.

Gados vecākiem pacientiem biežāk novēro NPL blakusparādības, jo īpaši kuņģa-zarnu trakta

asiņošanu un perforāciju, sakarā ar ko var iestāties nāve, tādēļ gados vecākiem pacientiem

ir nepieciešama īpaši cieša ārsta uzraudzība.

Zāļu nevēlamo blakusiedarbību var mazināt, lietojot mazāko efektīvo devu,

kas nepieciešama simptomu kontrolei, iespējami īsāku laiku.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda

no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai

farmaceitam.

5. KĀ UZGLABĀT IBUPROFEN-GRINDEKS

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Ibuprofen-Grindeks pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet

farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Ibuprofen-Grindeks satur

- Aktīvā viela ir ibuprofēns (Ibuprofenum).

Viena apvalkotā tablete satur 400 mg ibuprofēna.

- Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: kukurūzas ciete, mikrokristāliskā celuloze, nātrija kroskarmeloze,

stearīnskābe, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds (Aerosil 200).

Tabletes apvalks: krāsviela Opadry 33G28707 White (hidroksipropilmetilceluloze

(hipromeloze), titāna dioksīds (E 171), laktozes monohidrāts, polietilēnglikols 3000 (makrogols),

triacetīns); karnaubas vasks.

Ibuprofen-Grindeks ārējais izskats un iepakojums

Baltas vai baltas ar pelēku nokrāsu, apaļas, apvalkotas tabletes ar abpusēji izliektām

virsmām.

10 tabletes blisterī, pa 1, 2 vai 3 blisteriem kartona kastītē.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Tālrunis: 67083205

Fakss: 67083505

e-pasts: grindeks@grindeks.lv

More magazines by this user
Similar magazines