Saskaņots ZVA 23.09.2010. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU ... - Grindeks

grindeks.lv

Saskaņots ZVA 23.09.2010. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU ... - Grindeks

Saskaņots ZVA 23.09.2010.

Zāļu lietošanas laikā jāizvairās no darba, kas saistīts ar risku un kura veikšanai nepieciešama

veiklība un ātra reakcija.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Turpmāk minētās blakusparādības ir klasificētas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmai un

biežuma iedalījumam: ļoti bieži (>1/10), bieži (>1/100, 1/1000, 1/10 000,

More magazines by this user
Similar magazines