Makrofīti kā ūdens kvalitātes indikatori Salacā

kalme.daba.lv

Makrofīti kā ūdens kvalitātes indikatori Salacā

Raksturīgā piesārĦojuma indikatorsuga –

raglapes Ceratophyllum demersum lejpus Mazsalacas

More magazines by this user
Similar magazines