smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam

smiltene.lv

smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam

Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U3.1.2: Veicināt

veloceliņu tīkla

attīstību novada

teritorijā

U3.1.3: Attīstīt

sakaru

infrastruktūru

un bezvadu

internetu un tā

kvalitāti visā

novadā

U3.1.4:

Pilnveidot

sabiedrisko

pārvadājumu

tīklu un

infrastruktūru

3.1.1.6.

U3.2.1:

Nodrošināt 3.2.1.1.

Smiltenes novada apdzīvoto vietu ielu

infrastruktūras attīstība

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

Saimnieciskās darbības

nodaļa

3.1.1.7 Video novērošanas kameru uzstādīšana Novada pašvaldība;

Smiltenes pilsētā drošības nolūkos pašvaldības policija

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pastāvīgi ESFL, PB, VB Atjaunoti 3% pašvaldības ielu gadā.Veikta Smiltenes

un novada ciemu ielu rekonstrukcija, atjaunojot

asfalta ceļu segumus, veicot grantēto ceļu segumu

asfaltēšanu, ierīkojot apgaismojuma sistēmu,

nodrošinot drošu satiksmi

2012-2013 PB, ESFL Kameru skaits dubultojams, Uzstādītas video

novērošanas kameras, uzlabota sabiedrības drošība

un sabiedriskā kārtība

3.1.2.1. Smiltenes velo celiņu maršrutu attīstības

koncepcijas izstrāde

Novada pašvaldība,

Attīstības un plānošanas

nodaļa

2013-2015 PB, ESFL Uzlabota gājēju, velobraucēju un autovadītāju

drošība Smiltenes novada apdzīvotās vietās,

samazināts ceļu satiksmes negadījumu skaits

3.1.2.2. Apgaismotu veloceliņu un ietvju izbūve Novada pašvaldība 2013-2018 PB Izbūvēts celiņš no Smiltenes uz Silvu

3.1.3.1. Interneta un mobilo sakaru pārklājuma

nodrošināšana visā Smiltenes novada

teritorijā

3.1.3.2. Pašvaldības sakaru infrastruktūras izveide –

publisko interneta pieejas nodrošināšanai

Smiltenes novada teritorijā

3.1.3.3. Pašvaldības sakaru tīkla izveide Smiltenē

(paralēli ielu rekonstrukcijas, u.c.

projektiem)

3.1.4.1. Autotransporta un autopārvadājumu

iepirkumu plānošana un infrastruktūras

uzlabošana sabiedriskā transporta

pakalpojumu pieejamībai

Ūdenssaimniecības attīstības projektu

izstrāde un ieviešana Smiltenes novadā

Interneta un mobilo

sakaru uzņēmumi

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes

Novada pašvaldība,

Saimnieciskā darbības

nodaļa,

Novada pašvaldība,

sadarbībā ar VPR un

citām pašvaldībām,

pasažieru pārvadāšanas

uzņēmumi

RV3.2.: SAKĀRTOTA VIDES INFRASTRUKTŪRA

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes, SIA”

2012-2018 UB Nodrošināta nepārtraukta un kvalitatīva interneta un

mobilo sakaru operatoru darbība visā novada

teritorijā

2012-2018 PB Izveidoti 2 jauni interneta pieejas punkti,

modernizēta esošo interneta pieejas punktu

infrastruktūra

2012-2018 PB Izveidota pašvaldības sakaru infrastruktūra, uzlaboti

saistošie pakalpojumi

2012-2018 PB, ESFL Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojuma

pieejamība un nodrošināta tā kvalitāte pasažieriem

ar īpašām vajadzībām, nodrošināta iespēja visiem

iedzīvotājiem nokļūt novada centrā, apmeklēt

izglītības iestādes, nokļūt darba vietās, valsts un

pašvaldību institūcijās ar sabiedrisko transportu,

uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojumu

infrastruktūra

2012-2018 ERAF, PB, VB Veikta esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu

rekonstrukcija un jaunu pieslēgumu izbūve 10

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 16

More magazines by this user
Similar magazines