TEP izstrāde I - Smiltene

smiltene.lv

TEP izstrāde I - Smiltene

TEHNISKI EKONOMISKĀ

PAMATOJUMA MĒRĶIS

Izstrādāt visaptverošu stratēģisko plānu, kurš

optimāli atbilstu pašvaldības iedzīvotāju

vajadzībām un iespējām, pašvaldības attīstības

programmai, kā arī nodrošinātu dažādu

normatīvo aktu prasību izpildi. TEP

izstrādātājam jāveic projekta novērtējums

iespējamības, laika un teritoriālā griezumā.

TEP balstās uz pilnvērtīgu esošās situācijas

analīzi un projekta nākotnes ietekmes

izvērtējumu.