TEP izstrāde I - Smiltene

smiltene.lv

TEP izstrāde I - Smiltene

TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA

REGULĒJUMS EIROPAS REGULĀS,

DIREKTĪVĀS, NACIONĀLAJĀ

LIKUMDOŠANĀ

Ministru kabineta noteikumi Nr.446 Rīgā 2001.gada

23.oktobrī (prot. Nr.52 1.§) «Būvnoteikumi darbiem

autoceļu tīklā»;

Ministru kabineta noteikumi nr. 912 (2007.12.18.)

“Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un

attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”