Nr.4 (109) Aprīlis - Mālpils

malpils.lv

Nr.4 (109) Aprīlis - Mālpils

Laiku lokos2010/4Kalpo cilvēkiem joprojāmLaikam nav tāda mālpilieša, kurškaut reizi nebūtu pabijis necilajā ēkāpašā centra viducī, ko pirms vairākiemgadu desmitiem rotāja uzraksts” Sadzīvespakalpojumi” un kas par spīti savampieticīgajam izskatam kalpo cilvēkiemjoprojām.Aptieka, veikals, frizētava, kurpniekudarbnīca... Durvis veras augu dienu.Jautāju gados jaunākiem pircējiem, vaiviņi zina, kas šajās telpās atradās agrāk.Nezinot gan. Varbūt kafejnīca? Nē? Tadpārtikas veikals...aptieka... Arī nē? Citunevarot iedomāties. Toties aptiekas darbinieceIngrīda Griķe atceras, ka viņu telpāpieņemti pasūtījumi, frizierītes zina, kastrādā bijušajā frizētavā, bet SIA “MVI”veikala īpašniecei Inārai Meirānei pat irplāns ar sākotnējo telpu izvietojumu.Kad bijušās darbinieces – šuvējasVeneranda Prikule, Nadežda Kantiniece,Alīna Vaivode un frizieres Ina Čupriņina,Ruta Kanapecka un Māra Bilzena, kasVarbūt kliente, kuru frizē šīgada jubilāre InaČupriņina, sevi atpazīs?Veneranda Prikule un Nadežda Kantiniece savā darba telpāatnākušas uz sarunu, krustu šķērsuizpētījušas plānu, izstaigājušas savastoreizējās darba telpas un nofotografējušās,neviena vairs nesaka – vai, ko nu es.Atmiņu maisam gals vaļā. Nepretendējotuz hronoloģisku precizitāti, jo laika gaitāviens otrs gadskaitlis aizmirsies, vienaotru papildinādamas, gan smiedamās,gan aizkustinājuma asarām acīs pētīdamaslīdzpaņemtās fotogrāfijas, viņaspamazām veido atmiņu stāstu par kopīgajiemdarba gadiem.Pirmie 1968. gadā uzceltajā ēkā ienācafriziermeistari Ina un Vasilijs Čupriņini,mālpiliešiem jau pazīstami. Pēc laikaviņiem pievienojās šuvējas, vīriešu apģērbumeistari, kurpnieks, adītāja. Atvēra vilnasmaiņas punktu, un mālpilieši tika piedzijas, rakstainiem aizkariem un segām,darbu uzsāka arī nomas punkts, kur varējaiznomāt sadzīves tehniku, traukusu.c. Vienā ēkas stūrī, kur tagad strādākurpnieks Igors Ščiglinskis, televizoruslaboja Andris Klauss, kam klienti devaīsti piemērotu iesauku – “Elektrons”. Vēlvēlāk sāka darboties arī pirts un veļasmazgātava, bet tas jau būs stāsts parcitu ēku.Tieši daudzveidīgā piedāvājuma dēļpaviljons ātri iemantoja ievērojami plašuklientūru, un vairākos pakalpojumu veidos,piemēram, apģērbu šūšanā, rindaveidojās jau mēnesi uz priekšu.Šuvējas atceras, ka pasūtījumi bijušivisdažādākie, sākot no naktskrekliemlīdz kāzu kleitām. Arī veikala “Savle”pārdevēja Svetlana Orlova laulājusiesMālpils paviljonā šūtajā kāzu rotā. Šūtiarī tērpi ansambļiem un koriem. Pēdējaislielākais un arī vispagodinošākaispasūtījums Alīnai bijis linu auduma tērpiMālpils 800-gades svētku pasākumam.Divas reizes piedzīvots mini un divasreizes maksi “laikmets”. Audumi bijušivisdažādākie, bieži arī visai zemas kvalitātes.Tad modes pasauli uz ilgāku laikuiekarojis slavenais krimplēns ar saviemplusiem (neburzīgs) un mīnusiem (sviedrējošs).Reizēm bijušas arī problēmas,kad skaidri redzams – izvēlētais modelisnu nemaz nav klientei piemērots. Tad taktiskimēģinājušas kaut ko mainīt. Kuriozi?Visspilgtāk palicis atmiņā gadījums,kad klientei atdota blūze...ar neiešūtāmpiedurknēm.Uz jautājumu, kas rosinājis profesijasSadzīves pakalpojumu darbinieku grupa. Priekšplānā Inaun Vasilijs Čupriņini, 2. rindā Zane Ķešāne un Ruta KanapeckaMāra Bilzena Rīgas rajona frizieru meistarības konkursā


2010/4 ziņasTradīcijas turpināsMālpils muižas pagalmā Lieldienugadatirgus sestdien, 3.aprīlī, bija sapulcējistirgotājus no visas Latvijas. Šamotaputniņi no Valmieras satupuši zālītē piemuiža mūra sētas, kā aizvēju meklēdami.Tepat blakus Mālpils lietišķās mākslasstudijas “Urga” dalībnieces ar saviemdarbiem – pinumi, tamborējumi, adījumipriecē kā katru gadu. Tiem, kas Lieldienasgrib sagaidīt godam, tiek piedāvātaiespēja lielā grāpī ar dabīgajiem materiāliemnokrāsot oliņas.Bet spožus zaķus un citas vitrāžas,rotaslietas un sveces atveduši māksliniekino Talsiem. Sveces īpašas – savērtaskrāsainas puķu ripiņas uz dakts, kā krelles,ko pavirpināt pirkstos. Pītie krēslino Jelgavas aicināt vien aicina piesēst.Piedāvājums ļoti plašs. Ar krāsām priecēLieldienu puķu pušķi, kārdinošie konfekšupušķi, kā saimnieks teica – katrāģimenē ir apslēptie talanti.Savukārt rožu audzētājs no Jumpravasatvedis stādmateriālu jau podiņos,kas dārzkopjus priecētu vasarā ar dažādukrāsu ziediem – gan rozes, ganklematis stādi, padiedzētas lillijas.Garšīgās lietas – gaļiņa no Siguldasmeistaru žāvētavas, Sidgundas Daigaskraukšķīgās piparkūkas ar glazūru cikucakām un pašcepta maize – gan rudzu,gan saldskābā, kas cepta parastā cepeškrāsni,bet cik garda! To recepti jau katrspats labāk sev izjutīšot, vajagot tik sāktcept! Mālpilieši, kā katru gadu priecē arpinumiem, kas tapuši nedēļu pirms gadatirgus– pilns zālājs ar dažāda lielumaskaistuļiem. Tirgū gan pērkot mazāk,vairāk pasūta ko īpašu, vajadzīgu, kā grozusar vāciņiem, arī lielākus darbus.Andele, skanot uzmundrinošai mūzikaigāja gan, būtu tik tā saulīte vairāksildījusi.Daiga Frīdberga1. Ilze Feldmane un Iveta Kalniņa –R. Pauls un G.Račs “DIVREIZ”2. Krists Krieviņš un Klinta Raupa – pašsac. dz.“MANA LAIMES GLEZNA” – 2. VIETA un SKATĪTĀJUSIMPĀTIJA un NOVADA DOMES SPECBALVA3. Raimonds Estriks un Jānis Šulcs –gr. Līvi dz. “ELEKTRISKĀS ZIVIS” –SPECBALVA PAR UZDROŠINĀŠANOS4. Andrejs Klintsons – sava dziesma5. Evija Pakere – gr. Eolika dz. “ES NEESMU DŽEINAFONDA” – 3.VIETA UN FOTOGRĀFA SIMPĀTIJA6. Ilona Raupa – R.Pauls “ES AIZIET NEVARU”7. Inese Jonāne – gr. Dālderi dz. “DZELTENIE AIZKARI” –3 BĒRNU MĀMIŅAI PAR UZDROŠINĀŠANOS8. Klinta Raupa “ALISES IELA” – MUZIKANTU SIMPĀTIJA9. Andris Liniņš ar saviem audzēkņiem –Montu, Zigmāru, Sandru un Jāni – TAUTASDZIESMA10. Jeļena Ozoliņa – “MAMMA MIA!”11. Elita Mieze – dz. “O, SOLE MIO!” – 1.VIETAMĀLPILS DZIESMA 2010 dalībnieki12. Guna Pozņaka – I. Kalniņš un Ainars Mielavs “ELPO”13. Jānis Vilciņš – “DZEJNIEKA DZIESMA” no izrādes“Kaupēns” – BALVA “NĀKOTNES CERĪBA”14. Apvienotais Zuteru, Sarmas un Hildebrantu ģimeņuansamblis – Zigfrīda Muktupāvela un Guntara Račadziesma “PIEKLAUVĒ”15. Jānis Mackus – gr. Aurora dz. “BARJERA”16. Dainis Lazdiņš –pašsacerēta “MAZĀS RAGANIŅAS DZIESMA”17. Santa Vodzinska – Lily dz. “PASAULE”18. Sandra Rogule – “DZIESMA PAR PAZAUDĒTO LAIKU”– GRAND PRIX19. Ilmārs Kvietiņš un Jānis Rauska – Ilmāra pašsacerēta dz.“MEITENE” – PAR DEBIJU UN ATGRIEŠANOS20. Iveta Kalniņa un Līva Feldmane –R. Pauls un Guntars Račs – “DZIESMAS”Paldies par atbalstu Mālpils muižai,SIA “EMU”, SIA “Žaks 2” un SIA “Gabi”!Foto: Jānis Brencis


10 Kultūra2010/4... rozā lietus šovakar līst...Mālpils kultūras centra izstāžu zālē 5gadu laikā notikušas visdažādāko mākslasnovirzienu izstādes. Siguldietes Agitas Zālītesgleznu izstāde ir 38.pēc kārtas. Krāšņa,krāsām bagāta, ienesot prieku sirdī ar magoņuzīdaino sarkanumu, ar rudzupuķu zilokošumu, kas liek aizsapņoties par vasaru.Izstādes iekārtotāja Māra Ārente, kas irarī mākslinieces darba kolēģe, stāstot parAgitu akcentēja viņas sapratni un izpalīdzību,bet jo īpaši fantastisko darba prieku.Zīmīgākais Agitas teiciens ir: “Es gribugleznot!” Māksliniecei piemīt lielas darbaspējas, apskaužami fantastiska krāsu ekspresija.Agita Zālīte izstādi Mālpilī nosaucapar pirmo nopietno izstādi, visu iepriekšējodarbību vērtējot kā lielo ievadu. Apkopotaspēdējo gadu gleznas par ziedu tēmu.Gleznotājai mīļākās ir vienkāršās puķes. Iedvesmarodoties ieraugot neparastus krāsusalikumus. Noskaņu savās gleznās uzburotar krāsas palīdzību, bet katrai gleznai ir arīsavs stāsts, ko uzmanīgāks vērotājs atradīsarī gleznu nosaukumos... “divatā”, “nepateiktais”,“pirms saule aust”.Bez ziedu gleznošanas māksliniecei tuvasir klusās dabas holandiešu stilā, izgleznojotsīki un pamatīgi, kā arī ainavas.Agita Zālīte katru gadu piedalotiesAgitas Sūnas izstāžu galerijā notiekošajākonkursā “Gada glezna”, Siguldas vasarasplenērā un tradicionālajās Siguldas mākslasskolas skolotāju izstādēs.Daiga FrīdbergaSporta ziņasNo 19. līdz 21.martam, Liepājas Olimpiskajācentrā, notika Latvijas atklātais čempionātskikboksā, kurā piedalījās arī Mālpilsnovada pārstāvji – Edvards Līdemanis unAigars Janbergs. Sacensībās startēja arīpārstāvji no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas,Nīderlandes, Somijas, Ēģiptes. Mūsējienostartēja vairāk kā teicami – EdvardsLīdemanis kļuva par Latvijas vicečempionusvara kategorijā līdz 74 kg, bet AigarsJanbergs, kurš sportā atgriezās pēc ilgākapārtraukuma, kļuva par Latvijas čempionusvara kategorijā līdz 91 kg. Vēl viens mūsupārstāvis šajā sporta veidā – Armīns Fjodorovsnepiedalījās veselības apstākļu dēļ.Edvards un Aigars saka paldies EMU unpersonīgi Robertam Līdemanim un SolvitaiStrausai par atbalstu.21.martā, kafejnīcā “Zemūdene”,notika Mālpils novada čempionāta zolītē3.posms, kurā piedalījās 27 dalībnieki.1.vietu ieguva Agris Ozoliņš, 2.vietā ierindojāsPēteris Janbergs, bet 3.vietā palikaAivars Pentjušs.27.martā, Mālpils sporta hallē, notikaLatvijas atklātā čempionāta kikboksā čempionsAigars Janbergs (no kreisās) un vicečempionsEdvards LīdemanisMālpils novada čempionāts galda tenisā.Tajā piedalījās 15 dalībnieki. Dalībnieki tikasadalīti 2 grupās un četri labākie no katrasgrupas kvalificējās ceturtdaļfinālam. Šisturnīrs izcēlās ar vairākiem pārsteigumiem.Pusfinālā iekļuva divi dalībnieki, kas iepriekšējospāris gados pat nebija piedalījušiessacensībās, t.i., Raitis Kalniņš, kurš pieveicaMareku Cimuru un Aigars Janbergs,kurš pārspēja Ģirtu Lielmežu. PusfinālāRaitis ar rezultātu 1:3 piekāpās GustavamNorkārklim, bet Aigars ar rezultātu 1:3zaudēja Adrianam Fjodorovam. Atkārtojāsiepriekšējā gada fināls – Gustavs Norkārklispret Adrianu Fjodorovu. Pārāks atkal bijaGustavs, kurš Adrianu pārspēja ar rezultātu3:1. Cīņā par 3.vietu Aigars pārspēja Raitiar rezultātu 3:1 un pelnīti izcīnīja godalgoto3.vietu. Tabulu skatīt Mālpils mājas lapā zemsadaļas Sports/Ziņas.10.aprīlī, Mālpils muižā, notika Mālpilsmuižas kausa izcīņa šahā, kas pulcēja ļotikuplu šahistu skaitu, t.i. 56 šahisti, kuru vidūbija arī ļoti spēcīgi šahisti – 2008.gada Latvijasčempions, teorētiķis, treneris, izcilaisSporta pasākumu plāns:Vieta25.aprīlī Mālpils novada atklātais čempionāts Mālpils sporta halle(plkst. 11:00) volejbolā (4x4)12.maijs Pierīgas novadu sporta spēlesDūņezersorientēšanās sportā22.maijs Pierīgas novadu sporta spēles florbolā Babītes sporta komplekssMālpils muižas kausa izcīņas šahāuzvarētājs lielmeistars JevgenijsSvešņikovslielmeistars Jevgenijs Svešņikovs, pagājušāgada Latvijas čempions, starptautiskaismeistars Vitālijs Samoļins, FIDE meistariToms Kantāns un Vladimirs Svešņikovs,trīskārtējais Rīgas čempions, meistarkandidātsMatīss Mustaps, sieviešu lielmeistaresLaura Rogule (2009.gada Latvijas čempionedāmām) un Ilze Bērziņa (2008.gadaLatvijas čempione dāmām), sieviešu FIDEmeistare Viktorija Ņi, kā arī vēl vairāki spēcīgimeistarkandidāti. Sacensības notika 7kārtām pēc Šveices sistēmas. 1.vietu ieguvalielmeistars Jevgenijs Svešņikovs (6,5punkti no 7), 2.vietā palika FIDE meistarsToms Kantāns (6 punkti), 3.vietā – starptautiskaismeistars Vitālijs Samoļins (5,5punkti). Labākā no dāmām – FIDE meistareViktorija Ņi ierindojās 5.vietā ar 5 punktiem.No mālpiliešiem vislabāk veicās meistarkandidātamAnatolijam Seļivanovam (4 punktiun 18.vieta); Ģirtam Lielmežam (4 punktiun 24.vieta); Mārim Bērziņam (2 punkti un49.vieta). Rezultātus skatīt Mālpils mājaslapā zem sadaļas Sports/Ziņas.10.aprīlī, Siguldas 1.pamatskolā, notikaPierīgas novadu sporta spēles galdatenisā, kurās startēja arī Mālpils novada komanda(Mareks Cimurs, Aigars Janbergs,Armīns Fjodorovs un Inese Kaupuža). 12komandu konkurencē tika iegūta 8.vieta,kas, ņemot vērā citu komandu spēles līmeni,nav slikti.11.aprīlī, Mālpils sporta hallē, notikaMālpils novada čempionāta novusā fināls,kurā piedalījās 8 spēcīgākie Mālpils novadanovusisti (tika ņemti vērā iepriekšējo 4 posmurezultāti). 1.vietu izcīnīja kopvērtējumalīderis Tālivaldis Zagorskis, 2.vietu ieguvaAlfons Suķis, bet 3.vietā palika Jānis Dišereits.Rezultātus skatīt Mālpils mājas lapāzem sadaļas Sports/Ziņas.18.aprīlī, kafejnīcā “Zemūdene”, notikaMālpils novada čempionāta zolītē 4.posms,kurā piedalījās 27 dalībnieki. 1.vietu ieguvaVladislavs Komarovs, 2.vietā ierindojāsNormunds Ozoliņš, bet 3.vietā palika AgrisOzoliņš. Kopvērtējumā pēc 4 posmiemlīderi ir Jānis Gailītis, Normunds Ozoliņš unVladislava Komarovs.Sporta darba organizatorsĢirts Lielmežs, 29248752


2010/4 AktuāliZiņo policijaNotikumi Mālpils novadā 2010. martā12.04.2010 16:17E.B. emocionāli pazemoja klasesbiedreni.Sastādīts Admin.pārk. protokols12.04.2010 17:04I. D. smēķēja skolas teritorijā.Sastādīts Admin.pārk. protokols12.04.2010 17:20E.B. smēķēja skolas teritorijā.Sastādīts Admin.pārk. protokols12.04.2010 17:35M. Š. smēķēja skolas teritorijā.Sastādīts Admin.pārk. protokols13.03.2010 18:03Ugunsgrēks(mazi zaudējumi)Dega saimniecības ēka 60 kvadrātmetru platībā.Ugunsgrēks izcēlies iespējams no apkures.Lietas apstākļi tiek noskaidroti.14.03.2010 15:28Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumuBrīvi piekļūstot, no kokapstrādes ceha telpāmnozagti četri elektromotori un metināmā aparātaelektro vadi. Uzsākts kriminālprocessVēlamies Jūs informēt par atsevišķāmproblēmām, ar kurām mums nākas saskartiesšajā jaukajā pavasara laikā: –1. Uzmanību – bērni! Uz ielām un laukumiemaizvien vairāk bērni nodarbojas arfiziskām aktivitātēm – brauc ar velosipēdiem,skrituļo vai vienkārši skraida. Atgādināsim viņiemun visi kopā sekosim tam, lai viņi ievēroceļu satiksmes noteikumus un ir uzmanīgi uzielām, jo nelaimes gadījumi uz ceļa var būt arļoti smagām sekām.2. Pavasaris, jo sevišķi šogad, pēc garāsziemas ir laiks, kad gribas sakopt gan sevi,gan savu apkārtni. Atgādinām – par kūlas dedzināšanuLatvijas Administratīvo pārkāpumukodeksa 179.pantā paredzēts sods no 200līdz 500 latiem vai administratīvais arestsuz laiku līdz 15 diennaktīm. Tāpat par ugunsdrošībasprasību pārkāpšanu paredzēts sodsno 20 līdz 200 latiem. Lūdzu, esiet uzmanīgiar uguni un, dedzinot lapas un zarus, atcerieties,ka aizliegts dedzināt plastmasas, riepasun tamlīdzīgus materiālus, kā arī pie ugunskurajāatrodas kādai personai, kas to uzrauga.15.03.2010 19:18Atrasts S.L. līķis bez redzamiem miesasbojājumiem. Paziņots prokuratūrai.Uzsākts kriminālprocess19.03.2010 14:16Mācību iestādes telpās konflikta laikā starpvienaudžiem, A.Z. guva miesas bojājumus.Uzsākts kriminālprocess21.03.2010 18:41Gaiļezera slimnīcā tika nogādāts Ē.K.ar diagnozi – politrauma, pieres kaula lūzums,sista brūce pierē, smadzeņu satricinājums,labās lāpstiņas, labās puses ribu lūzumi.Traumu guvis strādājot mežā krītot kokam.Lietas apstākļi tiek noskaidroti26.03.2010 16:06M.I. lietoja alkoholisko dzērienu (alu)sabiedriskā vietā. Nākotnes iela 1Sastādīts admin. pārk. protokols26.03.2010 14:16V.K. izdarīja pārkāpumu nevērīgi un nolaidīgiglabājot pasi. Sastādīts Admin.pārk. protokols31.03.2010 12:53Ugunsgrēks(mazi zaudējumi)No bojāta skursteņa aizdedzies mājas otrais stāvsCienījamie Mālpils novada iedzīvotāji!Mazais komplekts – 19 TV kanāli un 2Mbitinternets. Abonēšanas maksa 10Ls.Vidējais komplekts – 41 TV kanāls un 5Mbitinternets. Abonēšanas maksa 18Ls.Lielais komplekts – 70 TV kanāli un 10 Mbitinternets. Abonēšanas maksa 24Ls.3. Zemes īpašnieki – negaidiet lielo talkuun sakopiet savus īpašumus pirms tos ir skārusiuguns. Atgādinām, ka labākais veids, kā izvairītiesno kūlas ugunsgrēka ir laikus sakoptazeme. Pretējā gadījumā būsim spiesti piemērotsankcijas, kas paredzētas Latvijas Administratīvopārkāpumu kodeksa 51.pantā “Par zemesapsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu unzāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos– uzliek naudas sodu fiziskajām personāmno 100 līdz 500 latiem, bet juridiskajāmpersonām – no 500 līdz 2000 latiem.”4. Diemžēl pēdējā laikā pieaudzis arī sadzīveskonfliktu skaits. Bieži tas ir saistīts arkopīgu alkohola lietošanu, tādēļ aicinām neatrisinātāsproblēmas nepadarīt vēl lielākas,jo labākajā gadījumā cietīs Jūsu ģimenesbudžets, kad vienam vai otram strīdniekamtiks uzlikts administratīvais sods. Sliktākajāgadījumā var iestāties arī kriminālatbildība, jodzērumā izvēlētie risināšanas līdzekļi nereti irbīstami veselībai un pat dzīvībai.Novēlam, lai mēs ar Jums tiktostikai priecīgos brīžos – Jūsu policija!INTERNETS UN INTERAKTĪVĀ TELEVĪZIJAMazā komplekta TV kanāli – LNT, LTV1,LTV7, TV 3 Latvia, TV 5 (Latvia), 3+Latvia,HTB MИP, Первый Балтийский канал, Рен ТВБалтия, РТР-Планета, Первый Балтийскиймузыкальный, Охота и рыбалка, JimJam,OETV.LV, TV XXI, Cartoon Network, EuroSport,National Geografic, EuroNewsVidējā komplekta TV kanāli – visi mazā komplektakanāli un TV6 Latvia, HTB Haше Кино,TB Центр International, Discovery Channel,Animal Planet, FOX Crime, FOX Life, Universal,Sci Fi, MUZ TV Baltija, History Channel,Hallmark Channel, MTV Europe, VH-1, VIVA,Nickelodeon, CNN, RTL, Eurosport 2, ZoneCLUB, Zone Reality, Zone RomanticaLielā komplekta TV kanāli – visi mazā unvidējā komplekta kanāli, kā arī – РБК, RuMusic,Интересное ТВ, Кухня ТВ, Дом Кино,KXЛ, Первый игровой канал, Домашниеживотные, WFC, A ONE, Теленяня, ExtremeSports, Bloomberg TV, Hustler TV, XXX extreme,MTV Hits, MTV Dance, MTV2, VH1Classic, EuorSport HD, National GeograficsWild, National Geografics HD, Travel Channel,Discovery Science, Discovery Travel&Living,Discovery World, Discovery Investigation,LUXE TV HD, RTVi.Vairāk informāciju par pakalpojumiemvar iegūt www.ogreland.lvvai zvanot pa tālruņiem 29118744un 2922714811Mālpils novada dome izsludina mutiskuizsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldības nekustamāīpašuma UPESLĪČI, kadastra Nr. 8074001 0323, pārdošanu. Nekustamais īpašumsatrodas Mālpilī, Mālpils novadā un sastāvno zemes gabala 8,7 ha platībā, lidlauka unpalīgēkas.Izsolāmās mantas sākuma cena LVL60 000,- (Sešdesmit tūkstoši lati 00 sant.), t.sk.,PVN, (solis 1000,-LVL) paredzot nekustamāīpašuma nomaksas pirkumu (80% divu nedēļulaikā no izsoles dienas, 20% viena gada laikāno pirkuma līguma noslēgšanas dienas).Dalības maksa LVL 50,- un nodrošinājums10% no nosacītās cenas jāiemaksā Mālpils novadadomes budžetā ne vēlāk kā 15 minūtespirms izsoles sākuma.Pretendentu pieteikšanās termiņš līdz š.g.17.maijam plkst. 9.30.Izsole notiks š.g. 17.maijā plkst.10.00,Mālpils novada domes mazajā sēžu zālē, Nākotnesielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā.Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš saskaņojotlaiku pa tālruni 28682020.Sīkāku informāciju un izsoles nolikumuvar saņemt Mālpils novada domes Kancelejā,Nākotnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā., tālr.:67970888.Sidgundas pamatskolaaicina vecākus pieteikt bērnus1.klasē katru darba dienuno plkst. 8 20 līdz 15 00Nepieciešamie dokumenti:· Iesniegums skolas direktorei;· Skolēna dzimšanas apliecība vai pase;· Vecāku personu apliecinošs dokuments.Skola nodrošina skolēnusar mācību grāmatām.Piedāvājam 1.klases skolēniempēc stundām iespēju:· apmeklēt pagarinātās dienas grupu;· piedalīties interešu izglītības nodarbībās:– tautisko deju pulciņā;– teātra pulciņā;– sporta pulciņā;– ansamblī;– vizuālās mākslas pulciņā;· piedalīties interesantos ārpusklases pasākumos.Tālrunis uzziņām: 67956921Mālpils Profesionālāvidusskolano 14.jūnija uzņems audzēkņusprofesionālās vidējās izglītības programmās:· Ēdināšanas pakalpojumi, (kvalifikācija –ēdināšanas pakalpojumu speciālists)· Kokizstrādājumu izgatavošana,(kvalifikācija – mēbeļu galdnieks)· Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija,(kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis)Informācija pa tālr. 67925267,vai www.malpilsskola.lvLŪDZU ATSAUKTIESMOB. TELEFONA “NOKIA” ATRADĒJU24. aprīlī (melns ar sarkaniem sāniem).Vismaz lūgums pret atlīdzību atgrieztSIM karti, kurā bija daudzsvarīgu kontaktu un mīļu lietu.Tel. 67925043 – SANDRA


12 sludinĀjumi informĀcija reklĀma 2010/4Sveicam maija jubilārus!80 Izolde Valdmane70 – Anita SiliņaSludinājumiJānis MūrnieksEdvīns ViļumsLaimonis GūtmanisAleksandra ĻebedevaLAD izsniedz platību maksājumu kartes. Kas pasūtījuši, var saņemtpie Nellijas Andrukeles. Tālr. 29178743Atis Aigars sniedz pakalpojumus govju mākslīgā apsēklošanā.Tālr. 26143151Tulpju ziedēšanas laikā Mālpils novada “Idiņos” varat apskatīt 115šķirnes un pasūtīt stādmateriālu rudenim. Tālrunis 67925212Jūs laipni gaidīs FRIZĒTAVĀ Pirts ielā 6 (ēka blakus autoostai,ieeja no ielas puses). Frizētava pārcēlusies jaunās telpās no pirtsēkas. Sīkāka informācija: Daina 26595671; Lana 26343519Veicam celtniecības un remontdarbus privātos un juridiskosobjektos – virtuves plīts mūrēšana, čuguna vannu pārkrāsošana,riģipša ierīkošana, špaktelēšana, krāsošana, lamināta un linolejaieklāšana, flīzēšana, mūrēšana, apmešana, santehnikas, elektrībasun jumta u.c. darbi. Meistari ar celtniecības izglītību, lielu darbapieredzi. Ir transports. Tālr. 26159785Cepu mājas tortes dažādiem pasākumiem (arī kāzām). Tālrunis26468529Meklēju pasažierus vai pievienošos braucienam uz darbu Rīgā.Braucu darba dienās no Upmalām līdz Teikai (darba laiks08.30 – 17.00) Tālr. 26121494 GunaIzīrē divistabu dzīvokli vai vienu istabu. Tālr. 29285500Veicu uzstādīšanu, rekonstrukcijas un remontdarbus:· Kanalizācijas sistēmām; · Apkures sistēmām; · Ūdens apgādes sistēmām.Tālrunis 299800988.maijā, sestdien, plkst. 13.ooMālpils kultūras centrāaicinām visus uz Mālpils vidusskolas 1. – 12.kl. skolēnuKONCERTU “ES SAVAI MĀMIŅAI”Gaidīsim ne tikai māmiņas, bet arī tētus un citus interesentus!Sveicam jaunos mālpiliešusun viņu vecākus!Bruno Dmitrijs Savins, dzimis 3.februārī;Krišjānis Jēkabsons, dzimis 24.februārī;Samanta Lunte, dzimusi 2.martā;Markuss Maļugins, dzimis 10.martā;Haralds Graudiņš, dzimis 25.martā.Apsveicam!Ir aiztraukuši gadu spieti,Ir ziedu, viršu medus vākts,Un, pārlūkojot gadu kāres,“Tīrs dzintars!” varam secināt.Mīļii sveicam Strauju Zariņu apaļajā jubilejā!/V.Mežnora/Mālpils vidusskolas kolektīvsMālpils kultūras centra pasākumuplāns 2010.gada MAIJA mēnesim08.05. plkst. 19.oo Ieskaņu koncerts “CEĻĀ UZ LATGALESDZIESMU SVĒTKIEM”. Uzstājas Mālpils jauktais koris un draugi09.05. plkst. 13.ooGrupas “DZELZS VILKS” koncerts “UIJĀ, UIJĀ MĀTES DIENĀ!”Biļetes cena – 2,50,-Ls; skolēniem – 1,-Ls; ģimenes biļete (4 cilv.) – 5,-Ls12.05. Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” saiets – ekskursija13.05. “Martai Liepiņai – Skulmei 120” jubilejas pasākumi:no pl. 12.00 – 14.00 iespēja viesoties “Skulmēs”, kur apmeklētājus sagaidīsDžemma Skulme un Ināra Skulmepl. 15.00 dokumentālās filmas “Avangarda amazone” izrāde Mālpils kultūrascentrāpl. 16.00 Pirmās sievietes – tēlnieces Martas Liepiņas – Skulmes120 gadu JUBILEJAS IZSTĀDES ATKLĀŠANA izstāžu zālē(izstāde apskatāma līdz 21. maijam)1890. gada 13. maijā Mālpils pagasta “Ādmiņos” dzimusi pirmāsieviete – tēlniece latviešu mākslas vēsturē Marta Liepiņa – Skulme16.05. Sen gaidīju, nu atnāca PAVASARA GADATIRGUS!23.05. plkst.13.oo Puzes rokdarbnieku izstādes atklāšana izstāžu zālēKopkoncerts “Mālpiliešu un kurzemnieku tikšanās 24.meridiānaun 57. paralēles krustpunktā” Piedalās Puzes attīstības veicināšanas biedrība“Niedre”; sievu deju kolektīvs “Dzērvenīte”; folkloras kopa “Sītava”,vokālais trio “Pa īstam” un pašmāju pašdarbnieki28.05. plkst. 19.oo Deju svētki “Sanāciet sadejot Mālpils novadiņu!Sadejos Mālpils vidusskolas, profesionālās vidusskolas un Sidgundaspamatskolas deju kolektīvi.30.05. plkst. 19.oo Mālpils amatierteātra PIRMIZRĀDEVizma Belševica “PAPĪRA ZIRDZIŅŠ”. Pasaka lieliem bērniem,kur viss būs kā īstā pasakā – karalis, princese, galma āksts un citi brīnumi.LīdzjūtībasV Pārtrūcis ir darbu pavediens, izirusi mīlestības dzija.Tomēr sirdis kopā būs arvien gaismas brīžos, kuri dzīvē bija.....Ņina Roščina, mirusi 4.februārī 79 gadu vecumā,Leonīds Kaļiņins, miris 15.februārī 59 gadu vecumā,Gaida Grigorjeviča, mirusi 24.februārī 54 gadu vecumā,Juris Jaungailis-Gailis, miris 26.februārī 50 gadu vecumā.Mūsu klusa līdzjūtība tuviniekiem un katram,kuru sāpina viņu aiziešana.Mālpils novada dome, Mālpils novada dzimtsarakstu nodaļaAiz Tevis dzīvība un gaisma paliek,Un piemiņa kā saules zieds.(J.Silazars)Skumju brīdī esamkopā ar Solvitu Lapiņubrāli Uģi Prīsi mūžībā pavadot.Mālpils novada domeAi, māmulīt, kāpēc aizvēri acisUn aizgāji tālumos?Kas gudrus, mīļus vārdus nu sacīsUn mājai gaišumu dos?Izsakām visdziļāko līdzjūtībuskolotājam Jānim Vaivarammāti mūžībā pavadot.Mālpils vidusskolas kolektīvsVienai dzīvei vieni vārti,Saules gaismai atvērti.Žēl, ka nezinām, cik ilgiTiks tie vaļā turēti.Izsakām visdziļāko līdzjūtībudirektorei Solvitai Lapiņaibrāli mūžībā pavadot.Mālpils vidusskolas kolektīvsIr sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…Nostājas blakus Tev draugi un klusēKaut vai tā, lai Tev palīdzētu.Izsakām visdziļāko līdzjūtībuskolotājai Svetlanai Čelnovaibrāli mūžībā pavadot.Mālpils vidusskolas kolektīvsLai mātes mīlestība paliek dziļi sirdīPar avotu, kur mūžam spēku smelt...Skumju brīdīesam kopā ar Aldi Plaudimāmuļu smiltājā guldot.Mālpils novada domeTā aiziet mūsu mīļie,Aiziet no ikdienas rūpēmMierā un klusumā prom.(Ā. Elksne)Izsakām visdziļāko līdzjūtībuAldim Plaudimmāti mūžībā aizvadot.Mālpils Profesionālās vidusskolasun Mālpils internātpamatskolaskolektīvsMâlpils novada domes izdevums "Mâlpils Vçstis"Adrese: Nâkotnes iela 1, Mâlpils, Mâlpils novads, LV – 2152Kancelejas vadîtâja: Iveta Krieviòa, mob. t. 28679146e-pasts: iveta@malpils.lvRedaktore: Daiga Frīdberga, mob. t. 26325661,e-pasts: daiga.fridberga@malpils.lvPar raksta saturu un faktu precizitâti atbild tâ autorsMakets sagatavots un iespiests SIA "N.I.M.S."Rîgâ, Pçrnavas ielâ 47/3, tâlrunis: 67311424

More magazines by this user
Similar magazines