Å¡eit - DNB

dnb.lv

Å¡eit - DNB

Vērtspapīru sarakstsLAS "Latvijas Krājbanka" turējumā esošie vērtspapīri uz 30.11.2012. (LVL)*Nr.p.k. Vērtspapīru emitents Vērtspapīru skaitsVienas akcijas indikatīvā tirgus cena(30.11.2012.)**Akciju indikatīvā vērtība1 A/S Brīvais vilnis 150 0.35 52.652 A/S Kurzemes CMAS 10 1.74 17.403 A/S Latvijas Balzāms 65,089 2.14 139,290.464 A/S Latvijas Gāze 26,544 5.83 154,751.525 A/S Latvijas Jūras medicīnas centrs 8,022 1.90 15,241.806 A/S Latvijas Zoovetapgāde 111,772 0.05 5,588.607 A/S Liepājas autobusu parks 1,632 1.90 3,100.808 A/S Nordeka 12,212 0.36 4,396.329 A/S Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca 20,307 0.10 1,969.7810 A/S Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca 4,372 0.30 1,311.6011 A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika 4,979 0.77 3,833.8312 A/S Strenču MRS 2,112 1.00 2,112.0013 A/S Talsu MRS 301 0.60 180.3014 A/S Tosmares kuģubūvētava 8,558 0.27 2,310.6615 A/S VEF 311 0.40 123.7816 A/S Ventspils nafta 106,947 1.12 119,780.6417 AIF Finasta Obligāciju fonds 3,659.46 7.50 27,444.2918 AIF Finasta Sabalansētais fonds 262.01 7.45 1,953.0419 ARGENTINA, 12.2035 20,000 8.12 162,347.7220 Bulgaria Steel Finance, 12% 05/04/2013 10 3.98 39.8521 A/S Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca 4,290 0.40 1,724.5822 A/S Ditton Pievadķēžu rūpnīca 29,052 0.25 7,350.1623 Ekranas 3,000 0.00 0.0024 A/S Grindeks 13,189 4.48 59,086.7225 A/S Grobiņa 1,517 3.48 5,279.1626 A/S Latvijas Kuģniecība 144,199 0.24 34,607.7627 A/S Kurzemes atslēga 543 0.70 379.5628 A/S Latvijas tilti 930 7.47 6,947.1029 A/S Liepājas metalurgs 33,570 1.54 51,697.8030 A/S Olainfarm 1,102 3.36 3,702.7231 A/S VEF Radiotehnika RRR 6,279 0.36 2,254.1632 A/S Rīgas Juvelierizstrādājumu Rūpnīca 56,308 0.18 10,304.3633 A/S Rīgas Kuģu Būvētava 23,459 0.46 10,673.8534 A/S Saldus Mežrūpniecība 792 7.00 5,544.0035 A/S Siguldas CMAS 596 1.50 894.0036 Šiauliu bankas 11 0.05 0.5337 Templeton Emerging Markets Bond Fund 0 10.70 0.3338 Templeton Latin America Fund 0 42.67 0.0439 A/S Valmieras stikla šķiedra 5,719 0.77 4,397.91Kopā 850,691.78*izsolāmo vērtspapīru skaits var mainīties un tiks precizēts 2012.gada 14.decembrī**vai pēdējā notikušā pārdošanas darījuma cena© 2012 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas arŠveices uzņēmumu KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. DrukātsLatvijā.1


Informācija par izsoliLAS “Latvijas Krājabanka” turējumā esošo vērtspapīru izsolenotiks 2012.gada 18. decembrī no plkst. 10:00 līdz 14:00,izmantojot AS "NASDAQ OMX Riga“ elektroniskotirdzniecības sistēmu.Izsolē var piedalīties licencētas bankas un ieguldījumubrokeru sabiedrības, kas ir ieguvušas AS "NASDAQ OMXRiga“ Biedra statusu.Visiem izsolītajiem emitentu vērtspapīriem izsolessākumcena ir noteikta 0.01 LVL par vienu vērtspapīru.Detalizētus izsoles noteikumus skatīt Pielikumā Nr. 1© 2012 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas arŠveices uzņēmumu KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. DrukātsLatvijā.2


Pielikums Nr. 1 (1 no 2)Likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka” turējumā esošovērtspapīru izsoles noteikumi1. IZSOLES RĪKOTĀJS – likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka”, reģ. Nr.40003098527, juridiskā adrese: JāņaDaliņa iela 15, Rīga, LV-1013, administrators “KPMG Baltics SIA”, reģ. Nr. 40003235171, turpmāk tekstā –„LKB”.2. IZSOLES VEICĒJS - Akciju sabiedrība "NASDAQ OMX Riga", reģ. Nr. 40003167049, juridiskā adrese: Vaļņuiela 1, Rīga, LV-1050, turpmāk tekstā – „Birža”.3. IZSOLES PRIEKŠMETS - visi visu LKB turējumā esošo, bet LKB nepiederošu vērtspapīru emisiju vērtspapīri.Izsole tiek veikta atsevišķi par katru attiecīgo LKB turējumā esošo vērtspapīru emisiju. Ar LKB turējumā esošovērtspapīru emisijām, vērstpapīru apjomu un norēķina veicēju ir iespējams iepazīties interneta vietnē:www.lkb.lv.4. IZSOLES PAMATS - LKB turējumā esošo vērtspapīru izsole tiek veikta, pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma172.panta piekto daļu.5. IZSOLES MĒRĶIS - LKB turējumā esošo vērtspapīru izsole tiek veikta ar mērķi pārdot LKB turējumā esošosvērtspapīrus, vienlaikus nodrošinot iespējami augstākās cenas solījumu par katru šādi izsolāmo vērtspapīru.6. IZSOLES DALĪBNIEKS – izsolē var piedalīties licencēta banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas irieguvusi Biržas Biedra statusu, turpmāk tekstā „Biržas biedrs”. Biržas Biedru saraksts ir pieejams Biržas mājaslapā www.nasdaqomxbaltic.com. Biržas biedrs var piedalīties izsolē, iesniedzot izsoles uzdevumus savā vaisavu klientu vārdā.7. IZSOLES VIETA – Izsole tiek veikta izmantojot Biržas uzturēto tirdzniecības sistēmu, turpmāk tekstā –„Tirdzniecības sistēma”.8. IZSOLES LAIKS - Izsole notiks 2012.gada 18.decembrī. Izsoles uzdevumus Tirdzniecības sistēmā varēsiesniegt izsoles dienā laikā no plkst. 10:00 līdz 14:00. Līdz izsoles dienas plkst. 16.00 tiek veikta izsoles rezultātuapstiprināšana un izsoles uzdevumu savietošana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.9. NORĒĶINU KĀRTĪBA – Norēķinu datums vērtspapīriem, kuriem norēķinu veicējs ir norādīts AS „LatvijasCentrālais depozitārijs” (turpmāk – LCD), ir 2012.gada 21.decembris (T+3). Norēķinus par vērtspapīriem, kuriemnorēķinus nodrošina LCD, veic pēc DVP principa par katru darījumu atsevišķi ( bruto princips). Par vērtspapīru,kuru norēķinu veicējs nav LCD, norēķiniem LKB ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc izsoles sazinās ar tiemBiržas Biedriem, kuri izsolē ir nosolījuši vērtspapīrus, kuru norēķinu veicējs nav LCD, lai vienotos par norēķinukārtību. Īpašuma tiesības uz vērtspapīriem tiek iegūtas ar vērtspapīru ieskaitīšanu Izsoles dalībnieka vērtspapīrukontā, kas vērtspapīriem, kuru norēķinus nodrošina LCD, tiek veikta vienlaikus ar samaksas veikšanu par šiemvērtspapīriem.10. Izsoles dalībnieks iesniedz izsoles uzdevumu (solīt) Tirdzniecības sistēmā ne vēlāk, kā līdz izsoles dienasplkst.14:00. Uzdevumi pēc noteiktā laika netiek pieņemti dalībai izsolē.11. Biržas biedrs ir atbildīgs par tā klientu izsoles uzdevumu iesniegšanu Biržas Tirdzniecības sistēmā atbilstošišajos izsoles noteikumos noteiktajai kārtībai. Biržas biedra klientu izsoles uzdevumu iesniegšana un informācijasapmaiņa starp Biržas biedru un tā klientu par izsoles norisi un tās rezultātiem notiek attiecīgā Biržas biedraiekšējos noteikumos noteiktajā kārtībā.12. Izsoles uzdevumā ir jānorāda solīto vērtspapīru ISIN kodu un vērtspapīru skaits, kā arī par viena attiecīgāsemisijas vērtspapīru solīto cenu. Uzdevumā norādītais vērtspapīru skaits nedrīkst pārsniegt piedāvātovērtspapīru skaitu atbilstošajā vērstpapīra emisijas izsolē.13. Izsoles dalībnieks var katrā izsolāmā vērtspapīru emisijas izsolē piedalīties ar vienu vai vairākiem izsolesuzdevumiem.© 2012 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas arŠveices uzņēmumu KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. DrukātsLatvijā.3


Pielikums Nr. 1 (2 no 2)14. Mazākais cenu solis (mazākā cenas izmaiņa), kas ir ievadāms izsoles uzdevumos ir LVL 0.01 (viens santīms)par vienu vērtspapīru.15. Izsole ir atklāta, t.i., Birža nodrošina iespēju Biržas izsoles dalībniekiem (Biržas biedriem) reālā laika režīmānovērot citu izsoles dalībnieku iesniegtos uzdevumus.16. Izsoles uzdevumi tiek izpildīti, sākot ar augstāko solīto cenu izsolē.17. Gadījumā, ja izsoles uzdevumu nav iespējams apmierināt pilnībā, to apmierina neizsolītā vērtspapīru emisijasapjoma robežās.18. Ja konkrētās vērtspapīru emisijas izsolē ir vairāki izsoles uzdevumi ar vienādām solītām cenām, un šosuzdevumus nevar apmierināt pilnībā, tos apmierina proporcionāli uzdevumā norādītajam apjomam, ņemot vērāizsolē piedāvāto vērtspapīru emisijas apjomu. Ja pēc šī procesa vēl paliek nepiešķirts vērtspapīru skaits, tas tiekpiešķirts izsoles dalībniekam, kura uzdevumā norādīts lielākais vērtspapīru skaits. Gadījumā, ja divos vaivairākos uzdevumos ir norādīts vienāds vērtspapīru skaits, atlikušais vērtspapīru skaits tiek piešķirts kādam nošiem izsoles dalībniekiem, ievērojot Biržas tirdzniecības sistēmas ģenerētu nejaušības principu.19. Birža nekavējoties pēc izsoles dienas plkst. 14:00 apkopos izsoles dalībnieku iesniegtos izsoles uzdevumus unnosūtīs tos apstiprināšanai LKB.20. LKB līdz izsoles dienas plkst. 15:00 ir tiesīga sniegt saistošus norādījumus Biržai par izsoles rezultātuapstiprināšanu, kas cita starpā ietver arī LKB tiesības noteikt izsolāmo vērtspapīru zemāko cenu.21. Birža līdz izsoles dienas plkst. 16:00, ievērojot jebkādus iespējamos LKB atbilstoši 20.punktam dotos saistošosnorādījumus, veic izsoles uzdevumu savietošanu un nodrošina, ka Biržas biedram Tirdzniecības sistēmā irpieejama informācija par attiecīgajā vērtspapīru emisijas izsolē Biržas biedra noslēgtajiem darījumiem.22. Izsoles dalībniekam (Biržas biedram), ievērojot Biržas darbības noteikto regulējumu, ir pienākums par izsolesrezultātā Biržas biedra vai tā klientu vārdā noslēgtajiem darījumiem apmaksāt Biržai komisijas maksu, kas tiekaprēķināta atbilstoši Biržas nolikumā „Par biržas pakalpojumu samaksu” attiecībā uz izsolēs noslēgtajiemdarījumiem noteiktajai kārtībai.23. Konkrētās vērtspapīru emisijas izsole tiek pasludināta par nenotikušu, ja:1. atbilstoši šiem noteikumiem nav iesniegts neviens izsoles uzdevums;2. neviens no izsoles dalībniekiem, kuru izsoles uzdevums ir pilnībā vai daļēji izpildījies noteiktā termiņānav veicis atbilstošās summas samaksu.24. Ja nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā summu, kas no viņa pienākas, izsoles rīkotājs nekavējoties par topaziņo nākamajam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt priekšmetu par viņa uzdevumā solīto cenu.© 2012 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas arŠveices uzņēmumu KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram. DrukātsLatvijā.4


© 2012 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība arierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kurassaistītas ar Šveices uzņēmumu KPMG InternationalCooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visastiesības pieder autoram.KPMG nosaukums, logo un „cutting through complexity" irreģistrētas preču zīmes vai KPMG InternationalCooperative (KPMG International) preču zīmes.

More magazines by this user
Similar magazines