(Decembris) Nr. 28 - Kocēnu novada dome :: Jaunumi

valmraj.lv

(Decembris) Nr. 28 - Kocēnu novada dome :: Jaunumi

5 ♦ 2011.gada decembris KOC»NU NOVADA V»STISVaidavas fejas sava pagasta ritmāNovembrī dienas kļūst arvien īsākas, un saule debesīsparādās vēl retāk. Drēgnais vējš un lietus viegli varētusabojāt garastāvokli īpaši tām fejām, kuras dzīvo tālu nocentra un tumšos vakaros uz melna ceļa gaida auto, ar konokļūt uz mēģinājumiem. Tomēr Dzidra, Anna, Ērika, abasRudītes, Zinaīda un Anita ir optimistes, jo zina, ka četrugadalaiku kustība latviešus padara stiprus un savām emocijām,tāpēc visi pasākumi, kuros piedalāmies, ir priekacaurstrāvoti un pozitīvi uzlādējoši.Novembra sākumā pielaikojām jaunos tērpus, mūsuvadītāja Irēna Džēriņa turpina braukt uz deju semināriemRīgā, lai mācītos jaunas dejas.Kā vienmēr mēneša pirmajā svētdienā Zeltītes Kavieresvadītajā izglītības biedrībā varējām gūt jaunas ierosmes.Zeltīte pastāstīja par ceļojumu uz Īslandi, tās brīnumainodabu un tautu, kura elfus un troļļus uzskata par paralēlotautu un ievēro viņu padomus, kas, protams, ir dabaslikumi. Marika Eglīte demonstrēja savus foto darbus parVaidavu. Kā zināms, viņas leduspuķu foto ir nepārspējamivisā Latvijā. Astroloģei Neldai Bailītei bija interesantsstāsts par horoskopiem. Starp citu, Zeltīte drīzumā plānokā lektoru uzaicināt Uldi Zandbergu, kurš pārzina baltutautu tradīcijas ar vēsturisku un nacionālu pamatojumu, laimēs zinātu, kā svinēt savus svētkus un nezaudētu latviskoidentitāti.17. novembrī pulcējāmies Valsts svētku svinīgajāsarīkojumā Kocēnos, kur mūsu feja Aija Vitkovska saņēmaAtzinības rakstu par labu darbu.Dažas no fejām Ineses Sudrabas vadībā dzied Vaidavaskorī. Jau vasarā mēs piedalījāmies zonālajos Dziesmusvētkos Mazsalacā, bet 20. augustā kopā ar visas Latvijaskoriem dziedājām Rīgā, Mežparkā par godu Rīgas 810gadei. Šoreiz, 18. novembra vakarā, vispirms devāmiesuz Rubeni, lai centrā pie lielā akmens kopā ar vietējiemdziedātu par godu Latvijai, pēc tam kopā ar vaidaviešiemun visiem latviešiem pasaulē dziedātu Latvijas himnu.Jāatzīmē, ka Vaidavas centrs bija tik krāšņi izrotāts kānekad agrāk, un tas viss iepriecināja, gribējās arī dziedātun dziedāt pie tāda skaistuma. Mēs katru mēnesi dziedamarī izglītības biedrībā, kur mums ar savu akordeona spēli irpiebiedrojusies Anna Žagariņa.Senioru deju kopa “Feja” pie Vaidavas pamatskolas ēkas25. novembrī fejas kopā ar Maiju Šmiti un viņas vadītoValmieras reģiona Lauku sieviešu apvienību devās uz Rīgu,uz Zemkopības ministriju, lai piedalītos 11. konferencē.Mūsu feja Maiga Kauliņa izcepa īpašu torti, ar ko pacienātcitas lauku sievietes. Tikāmies ar Sandru Kalnieti, MāruSvīri un māksliniecēm. Rasma Freimane prezentēja Laukusieviešu apvienību kā “Laimīgo organizāciju”. Tā bijasavstarpēja enerģiju apmaiņa, jo “laimīgs ir nevis tas, kuršspēj saņemt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem”.Mūsu feja Anna Fokerote turpina studēt “Annaspsiholoģiju”, kā dzīvot vieglāk. Lai padarītu laimīgu savudzīvi, uzsvars ir jāpārnes uz sevi, jo laime un veiksmesākas no sevis. Sākumā mums ir jādomā par to, kas irmūsos. Cik labas un gaišas domas, kādas esam pret saviemlīdzcilvēkiem, savu Latviju. Ideja ir, ka vajag ļoti daudzspēka un labestības, lai pretotos dzīves banalitātei.Novembrī vairākām fejām svinējām vārda dienas,sveicot viņas ar košiem ziediem. Tā, priecājoties par ziedukrāšņumu kopā ar Ēriku Liliju, Dzidru Zeltīti, Veltu Sarmītiun mūsu labvēli Zeltīti, visas saņēmām milzīgu pozitīvolādiņu, kas mūs sargā no tumšā laika depresijas. Dāvāsimsmaidus un labestību cits citam šai Ziemassvētku gaidīšanaslaikā!Senioru deju kopas “Feja” dalībnieceGurija GustsoneNākamgad Rubenē tiks izbūvēts stāvlaukumsKocēnu novada dome ir saņēmusi LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijas apstiprinājumu par Latvijas–Igaunijas–Krievijas pārrobežu sadarbībasprogrammas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projektu “Advancingremote area by development of cross-border VH tourism route on basis of localresources” (“Via Hanseatica”) un tuvākajā laikā tiks parakstīta vienošanās parprojekta īstenošanu. Kocēnu novada dome projektā ir iesaistījusies kā sadarbībaspartneris kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu, citām Vidzemes reģiona pašvaldībāmun atsevišķām Igaunijas un Krievijas pašvaldībām.Projekta mērķis ir attālo teritoriju attīstības veicināšana, veidojot uz vietējiem cilvēkiem un resursiem balstītu “ViaHanseatica” pārrobežu tūrisma maršrutu. Projekta ietvaros Rubenē tiks nodrošināta tūrisma infrastruktūras pilnveidošana– stāvlaukuma izbūve pie ūdens krātuvēm “Anši”. Turpat koncentrējas vairāki tūrisma apskates objekti (BMX trase,Vaidavas ezers, Vaidavas pilskalns, Vaidavas muiža, Rubenes Luterāņu baznīca, sīpolpuķu audzētājs un kolekcionārs) untūrisma uzņēmumi (krodziņš un viesu māja “Mazais Ansis”, viesu māja “Pilskalni”, “Medus kāre” u.c.).Kocēnu novada domes attīstības nodaļas vadītājas vietniece Lelde GavareAicina apmeklēt svētku pasākumusun saņemt Ziemassvētku paciņas!Kā ierasts, Kocēnu novada dome svētku pasākumos dāvinās saldumu paciņas novada pirmsskolas vecuma bērniemlīdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) un citu novadu bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes.Ziemassvētku paciņas saņems arī Kocēnu novada pensionāri no 80 gadu vecuma un novada pensionāri, kuri atrodaspansionātos. Pensionārus apciemos sociālie darbinieki, Kocēnu novada domes deputāti un Kocēnu novada jauniešudomes pārstāvji.Bērni Ziemassvētku paciņas varēs saņemt šādos svētku pasākumos:♦ Bērzaines pagasta bērni – 23. decembrī plkst. 18.00 Bērzaines tautas namā;♦ Dikļu pagasta bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu – 28. decembrī plkst. 14.00 Dikļu kultūras namā;♦ Kocēnu pagasta bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu – 22. decembrī plkst. 10.00 PII “Auseklītis” Kocēnos;♦ Vaidavas pagasta bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu – 23. decembrī plkst. 9.30 Vaidavas sabiedrisko aktivitāšuun mūžizglītības centra telpās (Skolas ielā 1, Vaidavā);♦ Zilākalna pagasta bērni – 23. decembrī plkst. 16.00 Zilākalna kultūras namā.* Kocēnu novada dome dāvinās saldumu paciņas arī katrai klasei Kocēnu novada vispārizglītojošās mācību iestādēs.Ja nav iespējams ierasties minētajos pasākumos, paciņas varēs saņemt pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiemlīdz 2012. gada 1. februārim.Kocēnu novadatūrisma uzņēmējupiedāvājumiĢimenēm ar bērniem● Zirgaudzētava “Kocēni”Ja vēlaties ģimenes lokā izbaudīt braucienukamanās pa sniegotu mežu, izpušķot Ziemassvētkueglīti un iemalkot meža vidū karstu tasītitējas, tad zirgaudzētava “Kocēni” būs īstā vieta,kurp doties. Adrese: “Astras”, Kocēnu pagasts,tālr. 26405147, www.zirgaudzetavakoceni.lv.● Krēslinieku muzejsKrēslinieku sētas muzejā “Lejas bregžos”varēsiet iepazīt seno laiku krēslu gatavošanu,aplūkot keramikas darbus, kā arī ar mālu padarbotiespaši, izgatavojot dažādas dāvaniņas Ziemassvētkiemno māla un doņiem. Saimnieceviesus cienā ar tēju un pankūkām. Īpašs baudījumsbūs gatavotā zupa uz ugunskura! Adrese:“Lejasbregži”, Vaidavas pagasts. Ekskursiju iepriekšpiesakiet pa tālr. 29481519.● Z/S/ “Silkalni”Zemnieku saimniecība “Silkalni” ir viena nobagātākajām ārstniecības augu audzētāju unpārstrādātāju saimniecībām Latvijā ar bagātutradīciju pieredzi. “Silkalnu” centrālā personanenoliedzami ir zāļu pazinēja Zeltīte Kaviere,kura sniedz arī gida pakalpojumus pa Vaidavu,Dikļiem, Burtniekiem un citur Valmieras apkārtnē.Īpaši ceļotājiem izveidotā pasākumu programmāvarēsiet nobaudīt zāļu tējas, augu uzlējumus,iepazīties ar veselīgu našķu pagatavošanu uniegādāties sirsnīgas dāvanas mājās palicējiem.“Silkalni” atrodas 2km attālumā no Rīgas –Valmieras šosejas (a/c A3 55. km), tālr. 29432176.Gardēžu garšas kārpiņām● Dikļu pilsDikļu pils restorāns jūs pārsteigs ar īpašo“Gardēžu vakariņu” piedāvājumu! Pavārmākslasun restorānu eksperti Dikļu pils restorānu ierindojušistarp labākajiem restorāniem ārpus Rīgas.Tā šefpavārs Valters Zirdziņš ir viens no radošākajiemšefpavāriem Latvijā. Pēc izsmalcinātāmvakariņām pils piedāvā arī Eko SPA, atpūtaskompleksa un nakšņošanas pakalpojumus. Šogadarī īpaša Jaunā gada sagaidīšana pēc ImantaZiedoņa “Krāsaino pasaku” motīviem kopā ar“Latvian Blues Band”. Adrese: Dikļi, Kocēnunovads. Restorānu, lūdzam, iepriekš rezervēt patālr. 64207480, www.diklupils.lv.● Krodziņš “Mazais Ansis”Krodziņš “Mazais Ansis” šajā ziemas sezonā,grupām sākot no 15 personām, sarūpējis īpašuZiemassvētku ēdienkarti, kurā neiztrūkstoši irpelēkie zirņi ar speķi, skābi sautēti kāposti,kārtīga cūkgaļas karbonāde, piparkūkas un citigardumi. Saimniece piedāvā izsildīties arī īstāsar malku kurinātās lauku pirtiņās, nopērties arbērzu slotiņām un izpeldēties baseinā vai āliņģī.Lai pēršanās būtu īpaša, iespējams izmantotpirtnieka pakalpojumus, kā arī masāžu un pīlingu.Ja ir vēlēšanās nosvinēt jubileju vai vienkāršisatikties ar draugiem, laipni lūgti! Lai ballīteizdotos, palīdzēsim sameklēt arī muzikantus.Adrese: Rubene, Kocēnu pagasts, tālr. 29134890,www.mazais-ansis.lv.Valmieras tūrisma informācijas centrssadarbībā ar Kocēnu novada domi


KOC»NU NOVADA V»STIS2011.gada decembris ♦ 62011. gada 29. novembrī Nr. 16 (2.§)Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kocēnu novada Kocēnupagasta nekustamā īpašuma “Avotu iela 13” teritorijaiIzveidota Kocēnunovada domesKomunālāssaimniecībaspārvalde9. novembrī Kocēnu novada domes sēdē tikapieņemts lēmums uzsākt Komunālas saimniecībasnodaļas reorganizāciju, izveidojot jaunu Kocēnunovada domes struktūrvienību – Komunālāssaimniecības pārvaldi. Savukārt 29. novembrīDomes sēdē tika apstiprināta jaunizveidotāsKomunālās saimniecības pārvaldes struktūra unnolikums, kas stājās spēkā š.g. 1. decembrī.Reorganizācijas mērķis ir uzlabot Kocēnunovada domes sniegto komunālo pakalpojumukvalitāti un efektivitāti, apvienojot novada pagastosesošo darbaspēku, tehniskos resursus unpieredzi.Komunālās pārvaldes galvenie darbībasuzdevumi ir nodrošināt un organizēt komunālopakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un juridiskāmpersonām Kocēnu novada administratīvajāteritorijā; nodrošināt pašvaldības īpašuma publiskāsektora efektīvu apsaimniekošanu un uzturēšanu;izstrādāt priekšlikumus novada labiekārtošanai unkomunālās saimniecības perspektīvai attīstībai;organizēt un pārraudzīt pašvaldības dzīvojamomāju apsaimniekošanu; organizēt darba aizsardzībasun ugunsdrošības noteikumu izstrādi novadadomē, tās struktūrās un iestādēs.Reorganizācijas rezultātā tiks pārskatītiūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas tarifiZilākalna pagastā (pēdējās tarifu izmaiņas stājāsspēkā š.g. 1. novembrī, skatīt 2.lpp), lai rastuiespējamo risinājumu to pielīdzināšanai vienotajiemtarifiem, kas š.g. 1. jūlijā stājās spēkāBērzaines, Dikļu, Kocēnu un Vaidavas pagastos.Kā arī Komunālās pārvaldes vadītājs ArnisBalinkevičs informē, ka kopīgi ar novada domesfinanšu speciālistiem tiks meklētas iespējassiltumenerģijas tarifu pārskatīšanai Zilākalnapagastā.Līdztekus jautājumiem par ūdensapgādesun siltumenerģijas pakalpojumu nodrošināšanu,aktuāls ir jautājums par nekustamo īpašumuapsaimniekošanu, konkrēti – daudzdzīvokļudzīvojamo māju apsaimniekošanu. Komunālāssaimniecības pārvaldes vadītājs aicina iedzīvotājusaktīvi iesaistīties savu māju apsaimniekošanā,nepieciešamības gadījumā pārvalde ir gatavasniegt konsultācijas un nepieciešamo palīdzību.Kocēnu novada domes Komunālās saimniecībaspārvaldes kontaktinformācija:• Vadītājs Arnis Balinkevičs:mob.tālr. 25415566,e-pasts: arnis.balinkevics@kocenunovads.lv;• Komunālinženieris Andris Mičulis:mob.tālr. 26135446,e-pasts: andris.miculis@kocenunovads.lv;• Galvenais saimniecības pārzinis Sergejs Greks:mob.tālr. 29570954,e-pasts: sergejs.greks@kocenunovads.lv;• Darba aizsardzības speciālists Raimonds Rodiņš:mob.tālr. 29404287,e-pasts: raimonds.rodins@kocenunovads.lv.Kocēnu novada dome ir izskatījusi Jāņa Lazdāna,2011. gada 25. oktobra iesniegumu (reģ. Kocēnu novadadomē 31.10. 2011.Nr. L-1128) ar lūgumu atļaut uzsāktdetālplānojuma izstrādi īpašuma “Avotu iela 13”, Kocēnupagastā, Kocēnu novadā, zemes vienības 2,23 ha platībāteritorijai, konstatēja:1. Jānis Lazdāns lūdz atļauju uzsākt detālplānojumaizstrādi sev piederošā nekustamā īpašuma “Avotu iela 13”,īpašuma kadastra numurs 9664 015 0014, zemes vienībaiar kadastra apzīmējumu 9664 015 0014 2,23 ha kopplatībāzemes vienības sadalīšanai savrupmāju būvniecībai 10apbūves gabalos, kā detālplānojuma izstrādātāju norādotSIA “UPX”, reģistrācijas Nr. 41203028305 – Uldis Puļķis,sertifikāta Nr. 10-0789. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājsJānis Lazdāns apņemas nodrošināt detālplānojumaizstrādi un saskaņā ar LR Ministru kabineta 06.10.2009noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanasnoteikumi” ir saskaņojis līgumu par detālplānojumaizstrādes un finansēšanas kārtību (lēmuma pielikums Nr.2).2. Saskaņā ar Kocēnu novada teritorijas plānojumuīpašuma “Avotu iela 13” teritorijas 2,23 ha platībā plānotais(atļautais) zemes izmantošanas veids ir savrupmāju dzīvojamāsapbūves teritorija (DzS-2), tātad augšminētā detālplānojumaizstrādes ierosinājums atbilst Kocēnu novadateritorijas plānojumam. Minētai teritorijai nepieciešamsizstrādāt detālplānojumu, jo paredzēta zemes vienības sadalīšanaun Kocēnu novada teritorijas plānojumā šai teritorijaiparedzēta detālplānojuma izstrāde, kā arī šai teritorijaiKocēnu novada teritorijas plānojumā nav pietiekamidetalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.3. LR Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības padome, pieņemotlēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinaun lēmumā norāda tā izstrādes vadītāju – pašvaldībasamatpersonu, kas organizē detālplānojuma izstrādes gaitu,informē par to vietējo pašvaldību, kā arī iesniedz taiizskatīšanai detālplānojuma materiālus.4. Kocēnu novada domes lēmumā, pamatojoties uz LRMinistru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējāspašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 63. punktu,norāda fizisko vai juridisko personu, ar kuru tiks slēgtslīgums par detālplānojuma finansēšanu. Lēmumam pievienolīguma projektu.Pamatojoties uz LR likuma LR likuma “Teritorijasplānošanas likums” 7. panta sestās daļas 1. punktu, kas nosaka,ka vietējā pašvaldība attiecībā uz teritorijas plānošanuveic šādas funkcijas: vada, uzrauga un nodrošina attiecīgāsKopīgos Orientēšanās svētkos ieskandējām jaunomācību gadu. Bērnu un pieaugušo acis mirdzēja atkalredzēšanāspriekā, kur mijās tikko izbaudītās, saulainās vasarasun jauna darba cēliena emocijas.Un cik daudz ābolu darinājumu gozējās mūsu bērnudārzapagalmā! Eksponāti bija tapuši mājās, kopīgi darbojotiesbērniem un vecākiem, – pulkstenis, tārpiņš, auto un vēldaudz citu tēlu priecēja mūsu acis. Ābolu nedēļas noslēgumāballējāmies kārtīgā “Ābolu ballītē”.Par tradīciju kļuvis rudens pārgājiens uz Rubenesbaznīcu. Sajūtas, kas pārņem šī gājiena laikā, mēs katrsizjūtam ar sirdi, bez skaļiem vārdiem. Pārgājienā gūtāsemocijas ir kā smalka, neredzama stīga, kas mūs visus apņemun samīļo.Pēc tam sekoja Mārtiņi un Latvijas dzimšanas dienassvētki. Nodarbību laikā tapa gaiļi, sarkanbaltsarkanikarodziņi. Mārtiņnedēļā bērni iepazinās ar Mārtiņdienassvinē-šanas tradīcijām – skaitīja tautasdziesmas, tērpāsMārtiņbērnu maskās, gāja rotaļās, dziedāja latviešu tautasdziesmas, satika pat pašu Mārtiņdienas gaili. Tēmas “ManaLatvija” ietvaros bērni darbojās un izzināja, kas ir Latvija.17. novembrī mazie rubenieši svinēja Latvijas dzimšanasdienu, un jau otro gadu pie viņiem viesojās skolotāja AnitaLaicāne un Rubenes skolas bērni.vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojumaun to grozījumu izstrādi un īstenošanu, LR Ministru kabineta06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 “Vietējās pašvaldībasteritorijas plānošanas noteikumi” 67. punktu, kas nosaka,ka detālplānojuma izstrādes vadītājs sagatavo un vietējāspašvaldības dome apstiprina darba uzdevumu un pastāvīgāsTautsaimniecības komitejas 23. 11. 2011. atzinumu, atklātibalsojot: PAR- balsis- (Ivars Ādamsons, Sarmīte Bračka,Jānis Dainis, Modris Kokins, Jānis Krūmiņš, TālavsMegnis, Ina Mīlenberga, Evija Nagle, Jānis Olmanis, SolvitaRumba, Anita Rumbiņa, Inese Sudraba, Renāte Zīdere,Lāsma Žagota, Jānis Zvirbulis) PRET nav, ATTURAS nav,Kocēnu novada dome NOLEMJ:1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi Kocēnu novadaKocēnu pagasta nekustamā īpašuma “Avotu iela 13” teritorijai2,23 ha kopplatībā, kadastra Nr. 9664 015 0014,(lēmuma pielikums Nr. 1 – īpašuma “Avotu iela 13” zemesrobežu plāna kopija – grafiskā informācija par plānojamoteritoriju; īpašuma tiesības apliecinošā dokumenta –zemesgrāmatu apliecības kopija (uz 2 lapām).2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju – atbildīgoamatpersonu apstiprināt Kocēnu novada Attīstības nodaļasmērniecības speciālisti Daigu Pētersoni.3. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes un finansēšanaskārtību ar detālplānojuma izstrādes ierosinātājuJāni Lazdānu (lēmuma pielikums Nr. 2).4. Apstiprināt īpašuma “Avotu iela 13” detālplānojumadarba uzdevumu (lēmuma pielikums Nr. 3).5. Pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijāmnosacījumus detālplānojuma izstrādei.6. Četru nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicētpaziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamāīpašuma “Avotu iela 13”, Kocēnu pagastā Kocēnunovadā teritorijai, Kocēnu novada domes mājas lapāwww.kocenunovads.lv, Kocēnu novada domes informatīvajāizdevumā “Kocēnu Novada Vēstis” un laikrakstā “LatvijasVēstnesis”.7. Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikāno tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesasattiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona– pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašumaatrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantapirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad taspaziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēctā nodošanas pastā.Domes priekšsēdētājs Jānis OlmanisPārdomas Rubenes “Auseklītī”,Ziemassvētkus gaidot…Ir klāt brīnumu gaidīšanas laiks. Adventes laikā vismīļākaispaldies mūsu vecākiem, vecvecākiem – par sapratni,uzticēšanos, labestību, smaidu, par kopīgi ieguldīto darbu.“Re arī zvaigznēs ierakstīts tas pats, kas laukos plašos:Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas mīt tepatās – mūsos pašos”(I.Ziedonis)Gaišus Ziemassvētkus vēlot,bērnudārza “Auseklītis” saimes vārdā Iveta Veide


7 ♦ 2011.gada decembris KOC»NU NOVADA V»STISVidzemes reģiona policijas pārvalde informē• Laikā no 14. oktobra, izsitot logu, iekļūts kādā mājāValmieras pagastā. Nozagti kabeļi, kapara caurules unķerra. Noskaidrotas personas, kas tiek turētas aizdomās parzādzības izdarīšanu – 1991. gadā dzimis Kocēnu pagastaiedzīvotājs un 1993. gadā dzimis Ēveles iedzīvotājs.• Laikā no 29. oktobra Vaidavas pagastā atlauztas klētsdurvis un nozagtas vairākas mantas.• Laikā no 31. oktobra Dikļu pagastā no viensētas pagalmaun šķūnīša nozagti dažādi metāla izstrādājumi un traktorarezerves daļas. 1972. gadā dzimušai valmierietei radītizaudējumi Ls 1901 apmērā.• 4. novembrī plkst. 11.30 Vaidavas pagastā 1959. gadādzimis vīrietis, vadot automašīnu SCANIA ar piekabi unveicot nogriešanās manevru, nav bijis pietiekami uzmanīgs.Apgāzusies piekabe, kas sabojājusi vairākus ceļa elementus.• 6. novembrī plkst. 11.00 Kocēnu pagastā autoceļa A366.km automašīnu OPEL VECTRA 2,25 promiļu reibumāstūrējis 1987. gadā dzimis Dikļu pagasta iedzīvotājs.• 10. novembrī plkst. 18.20 Dikļu pagastā 10 m 2 platībādegusi pirts. Kā iespējamais degšanas iemesls tiek minētabojāta skursteņa truba.• 10. novembrī plkst. 23.00 Valmierā Cēsu ielā automašīnuOPEL 0,27 promiļu alkohola reibumā vadījis 18 gadus vecsVaidavas pagasta iedzīvotājs, kura vadītāja stāžs ir mazākspar diviem gadiem. Noformēts administratīvā pārkāpumaprotokols. Sods, kas paredzēts par šo pārkāpumu, – naudassods no 150 līdz 300 latiem un vadītāja tiesību atņemšanauz laiku līdz 6 mēnešiem.• 11. novembrī plkst. 22.00 Valmierā Kārļa ielā stāvlaukumānovietotai automašīnas VW JETTA atlauztasdurvis. Nozagta automagnetola un sabojāts durvju rokturis.Kopējie zaudējumi 1976. gadā dzimušam Vaidavasiedzīvotājam – Ls 150.• 13. novembrī plkst. 8.50 Valmierā Kauguru ielā traktoruMTZ 952 bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un1,17 promiļu reibumā stūrējis 1986. gadā dzimis Kocēnupagasta Tožu iedzīvotājs.• 13. novembrī konstatēts, ka Kocēnu pagastā no neaizslēgtassaimniecības ēkas nozagts velosipēds EXTREM,divi trimmeri, kabeļi un dārza rati. Mantas atrastas pamestasnetālu no Kocēnu stacijas.• 13. novembrī Kocēnu pagastā, uzlaužot loga rāmi, mēģinātsiekļūt garāžā.• 14. novembrī konstatēts, ka, atlaužot šķūņa un dzīvojamāsmājas durvis, iekļūts 1930. gadā dzimušam valmierietimpiederošā mājā Kocēnu pagastā. Nozagtas dažādas mantasLs 1279 vērtībā.• 15. novembrī plkst. 22.20 Kocēnu pagastā 1961. gadādzimis valmierietis, vadot mopēdu, nav pakļāvies policijasdarbinieku prasībai apturēt transporta līdzekli un bēdzis.Kad mopēds apturēts, konstatēts, ka vadītājs ir 1,06 promiļualkohola reibumā.• 18. novembrī plkst. 10.20 Kocēnu pagastā autoceļaInčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 66.km velosipēdu2,39 promiļu reibumā vadījis 1959. gadā dzimis Brandeļuiedzīvotājs.• 18. novembrī nakts laikā Kocēnos Alejas ielā novietotaiautomašīnai TOYOTA saskrāpēts motora pārsegs. 1959.gadā dzimušai Mazsalacas iedzīvotājai radīti zaudējumi400 latu apmērā.• 21. novembrī Valmierā Ausekļa ielā no ģērbtuves telpāmnozagts maks ar naudu – 5 latiem. Pārbaudāmā persona1993. gadā dzimis Kocēnu pagasta iedzīvotājs.• 26. novembrī nakts laikā kooperatīvā “Kocēni”, atlaužotgarāžas durvis, nozagtas vairākas mantas – velosipēdsMERIDA un zāģis STIHL. 1985. gadā dzimušam Kocēnuiedzīvotājam radīti zaudējumi 540 latu apmērā.• 2. decembrī plkst. 20.00 Kocēnos pie veikala 1977. gadādzimušu vīrieti piekāvuši vairāki jaunieši. Cietušajamkonstatētas vairākas traumas un 2,78 promiļu alkoholareibums.• 3. decembrī plkst. 6.40 Kocēnu pagastā uz autoceļa A3aiz pagrieziena uz Limbažiem 1952. gadā dzimis Rubenesiedzīvotājs, vadot automašīnu MERCEDES slidenos ceļaapstākļos, nav ticis galā ar automašīnas vadību. Viņa vadītāautomašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas un iebraukusigrāvī. Cilvēki negadījumā nav cietuši, bojāta automašīna.• 4. decembrī plkst.18.00 Dikļu pagasta Dauguļos mājaspagalmā 1986. gadā dzimušu Valmieras iedzīvotāju sakodissuns. Cietušajam konstatētas ne tikai kostas brūces abāsplaukstās, bet arī 2,16 promiļu alkohola reibums.• 5. decembrī plkst. 11.45 Kocēnos skolā nozagts mobilaistelefons SONY ERICSSON. 1985. gadā dzimušai sievieteiradīti zaudējumi 200 latu vērtībā.• 6. decembrī plkst. 7.10 Kocēnu pagastā autoceļa Valmiera-Dikļi- Augstroze 2.km automašīnas BMW 318 priekšā uzceļa braucamās daļas pēkšņi izskrējusi stirna. Sadursmēautomašīna, ko vadīja 1972. gadā dzimusi Zilākalnaiedzīvotāja, apgāzusies uz sāniem. Negadījumā cilvēki navcietuši.Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas birojaPrevencijas grupas vecākā inspektore Dace JukāmaLatvijas Pasts informē par izmaiņāmVAS “Latvijas Pasts” informē, ka sakarā ar pāreju uz piecu darba dienu nedēļu no 2012. gada 1. janvāra pasta sūtījumupiegāde klientiem tiks nodrošināta no pirmdienas līdz piektdienai.Sākot ar 2012. gadu, pasta sūtījumi tiks piegādāti saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām un Latvijas Republikasnormatīvajiem aktiem, kas nosaka obligātu universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanu piecas darba dienas nedēļā. Piecudarba dienu piegāde vienlaikus ar paša Latvijas Pasta izdevumu vēl lielāku optimizāciju, neskatoties uz pieaugošajām degvielasun elektrības cenām, jau trešo gadu pēc kārtas ļauj saglabāt nemainīgus piegādes tarifus tādā segmentā kā preses izdevumupiegāde, un šīs piecas darba dienas nedēļā turpināt kvalitatīvu universālā pasta pakalpojuma sniegšanu visā Latvijas teritorijā.Pensiju un pabalstu piegādē tiem klientiem, kas izvēlējušies tos saņemt savā dzīvesvietā ar Latvijas Pasta starpniecību,2012. gadā izmaiņas netiek plānotas. Vienīgais izņēmums ir minēto maksājumu nodrošināšanas kārtība gadījumos, kad Valstssociālās apdrošināšanas aģentūras noteiktais ikmēneša izmaksas datums būs kādā no brīvdienām - sestdienā vai svētdienā. Parkonkrēto piegādes kārtību, sākot ar 2012. gadu, Latvijas Pasts ikvienu pensijas un pabalsta saņēmēju līdz 2011. gada beigāminformēs individuāli.Latvijas Pasta filiāļu Kocēnu novadā darba laiki:♦ Bērzainē (“Tūjas”, Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov., LV – 4208):no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.30.♦ Dikļos (Veikals Dikļi, Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov., LV – 4223):pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00, no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00.♦ Rubenē (Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4227):pirmdienās no plkst. 8.30 – 12.00, no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30 līdz plkst. 14.00.♦ Vaidavā (Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov., LV – 4228):pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.30, no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.30.♦ Zilākalnā (Kultūras iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov., LV – 4222):no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.30.VAS “Latvijas Pasts”Nāc dejot!Ja esi radošs, atraktīvs, jautrs vai vienkārši vēlies dejot un jauki pavadīt laiku? Nāc mūsu pulkā!Jauniešu deju kolektīvs “Akcents” aicina savā pulkā jaunus dalībniekus!Mēģinājumi notiek katru piektdienu plkst. 20:00 Bērzaines tautas nama zālē.Sīkāka informācija pa tālr. 26393033, 29141798.AicinājumsvaidaviešiemSakarā ar kultūras centra rekonstrukcijasdarbu nobeigumu kultūras centrs “Vaidava” unVaidavas pagasta novadpētniecības pastāvīgāsekspozīcijas vadītājs Vismants Priedīte aicinavaidaviešus, kuru personīgajos arhīvos un fotoalbumosir saglabājušās fotogrāfijas ar skatiemno Vaidavas pagasta un tā centra sendienām, tāsdecembra mēnesī nogādāt Raivim Strazdiņam.Fotogrāfijas tiks ieskenētas un nodotasnovadpētniecības ekspozīcijas vajadzībām,kā arī izstādīšanai. Oriģināli tiks atdoti toīpašniekiem.Jau iepriekš paldies par atsaucību!Sīkāka informācija:Raivis Strazdiņš (mob.tālr. 26051032)Piedāvājumsapmeklēt baletaizrādi “Žizele”Dikļu pagasta pensionāri un iedzīvotāji aicinātipieteikties baleta izrādes “Žizele” apmeklējumamLatvijas Nacionālajā operā 2012. gada 9. februārīplkst. 19.00.Šajā dienā pensionāriem ir iespēja iegādātiesbiļetes par puscenu – biļetes cena ir Ls 5. Ceļaizdevumi atkarīgi no braucēju skaita.Laipni aicināti arī pārējo Kocēnu novadapagastu – Bērzaines, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna– iedzīvotāji!Pieteikšanās līdz š.g. 20. decembrim:• Dikļu pagasta iedzīvotāji – pie Irēnas Šķesteres;• Citu pagastu iedzīvotāji – pie Ivetas Kļaviņas(mob.tālr. 26494541).Novembrī pasaulē nākušiKocēnu pagastā:Karīna ŠokaKocēnu novada dome sirsnīgisveic mazuļus un viņu vecākus!* Reģistrēti Kocēnu novadadomes dzimtsarakstu nodaļāNovembrī mūžībā aizgājušiDikļu pagastā:Aija KalniņaĀdolfs SīdreAina Regina ErtmaneFabijans KačanovskisKocēnu pagastā:Raimonds SkulteMihails ĻedovskihsAnna BrevnovaTenis KašsAugusts RožeAldis HenilānsViesturs PētersonsKocēnu novada dome izsaka līdzjūtībupiederīgajiem* Reģistrēti Kocēnu novada domesdzimtsarakstu nodaļā“Pirms iededz sveci egles zarā,dedz svētku liesmu sirdī savā,ar piedošanu, sapratni,ar mīlestības dzirksteliun tici – tas ir Tavā varānest gaismu, kā to svece dara”(S.Vasiļevska)Ikvienam Kocēnu novada iedzīvotājamvēlam veselību, saticību un godaprātu, veicotikvienu darbu! Lai Jaunais gads atnāk arjaunām un gaišām idejām, kas nestu piepildījumuvisam novadam!Dikļu pagasta pārvaldes darbinieki


KOC»NU NOVADA V»STIS2011.gada decembris ♦ 8Kultūras pasākumi Kocēnu novadāDatumsPasākumsDatumsPasākumsBērzaines pagastāKocēnu pagastā18. decembrīplkst. 16.0021. decembrīplkst. 16.30Bērzaines ciema centrā un Bērzaines tautas namāZiemassvētku egles iedegšana un Bērzaines tautas namapašdarbības kolektīvu koncerts “Ziemassvētku cimdiņš”.Jaunburtnieku pamatskolāZiemassvētku pasākums “Svētku prieks”.1. janvārīplkst. 00.001. janvārīplkst. 00.30Kocēnu ciema centrāSvētku salūts un sveicieni Jaunajā gadā!Kocēnu kultūras namāJaunā gada balle kopā ar grupu “LV-3801”. Ieeja – Ls 2.* Apmeklētāju ērtībai - zālē galdiņi. Bārs.23. decembrīplkst. 18.001. janvārīplkst. 00.30Bērzaines tautas namāZiemassvētku eglītes pasākums mazajiem pagasta bērniem"Zilonēna Čangas Ziemassvētki”.Bērzaines tautas namāJaunā gada balle kopā ar grupu “Vakara sonāte”. Ieeja - Ls 2.1. janvārīplkst. 14.00DecembrīRubenes evaņģēliski luteriskajā baznīcāJaunā gada dievkalpojums.Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā KocēnosKonkursa “Kocēnu novada sakoptākā sēta – 2011” fotogrāfijuizstāde.DecembrīBērzaines tautas namā• Mākslinieces Vitas Balodes gleznu izstāde “Pārdomas par laiku...”.• Fotomākslinieka Guntara Krūmiņa fotogrāfiju izstāde "-30° – +30°”.DecembrīKocēnu pagasta 2. bibliotēkā RubenēFotomākslinieces Marikas Eglītes fotogrāfiju izstāde “Noskaņumeklējot".Dikļu pagastāVaidavas pagastā10. decembrīplkst. 16.0014. decembrī16. decembrīplkst. 12.0016. decembrīplkst. 12.3016. decembrīplkst. 19.00Dikļu kultūras namāLatvijas Meža darbinieku vīru kora “Silvicola” koncerts,piedaloties Valmieras Kultūras centra senioru korim “Sudrablāse”un Dikļu kultūras nama modes deju grupai “Maģija”.Labvakar, nama māte,Vai gaidīji budēlīti!Budēļu ceļojums uz Jura Neikena Dikļu pamatskolu, pirmsskolasizglītības iestādi “Cielaviņa”, tirdzniecības vietām, Dikļu pagastapārvaldi un Kocēnu novada domi.Dikļu ciema centrāDikļu pagasta Lielās egles iedegšana.Dikļu kultūras namāValmieras Mūzikas skolas koru Ziemassvētku koncerts “Dziesmasākas manī”.Dikļu kultūras namāPasākums “Gaisma dvēselē staro...”, piedaloties Dikļu kultūrasnama pašdarbības kolektīviem un viesu kolektīviem.23. decembrīplkst. 9.3026. decembrīplkst. 15.0030. decembrīplkst. 18.007. janvārīplkst. 15.00Vaidavas sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra telpāsZiemassvētku eglītes pasākums Vaidavas pagasta bērniem, kurineapmeklē bērnudārzu.Vaidavas sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centra telpās“Ziemassvētki Vaidavā”Muzikāls sveiciens no Diāna Sus.Līdzi jāņem groziņš un dāvaniņa ar stāstu (apsveikums, vēlējums,pasaka, teika, dziesma utt.). Dāvanas vērtība – Ls 1.Kultūras centrā “Vaidava”Kultūras centra “Vaidava” atklāšanas pasākums.Svētku balle kopā ar grupu "Ķirmji". Ieeja – Ls 2.* Apmeklētāju ērtībai – zālē galdiņi.Kultūras centrā “Vaidava”Zvaigznes dienas pasākums Kocēnu novada pensionāriem.Svētku koncerts un balle kopā ar grupu “Vēja muzikanti”.Pieteikšanās: līdz 29. decembrim pagastu pārvaldēs pie sekretāresun Kocēnu novada domē pie kasieres.28. decembrīplkst. 14.00Decembrī16. decembrīplkst. 17.0017. decembrīplkst. 12.0018. decembrīplkst. 10.0022. decembrīplkst. 10.0022. decembrīplkst. 17.0022. decembrīplkst. 18.0024. decembrīplkst. 18.00Dikļu kultūras namāZiemassvētku eglītes pasākums “Balts gaišums mirdz nosvecītēm!” Dikļu pagasta bērniem un vecākiem.Dikļu kultūras nama izstāžu zālēAmatnieku darinājumu izstāde – pārdošana.Kocēnu pagastāVelvju zālē (Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā Kocēnos)Mākslinieka Jāņa Seiksta akvareļu un keramikas izstādes “Gaismasspēle” atklāšana, piedaloties Kocēnu kultūras nama dāmu trio “Kasar mani”.Kocēnu kultūras namāMākslas studija “2x2” piedāvā apgūt gleznošanu māksliniekaAlfrēda Lapetrova vadībā (mob.tālr. 26481243).• Nodarbības notiek četras reizes mēnesī – sestdienās un svētdienās.• Dalības maksa mēnesī: bērni un jaunieši – Ls 3, pieaugušie – Ls 12(iespējams maksāt arī par katru nodarbību atsevišķi – Ls 3).Pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis” (Kocēnos)Ziemassvētku eglītes pasākums un saldumu paciņu dāvināšanaKocēnu pagasta bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.Rubenes pamatskolāRubenes pamatskolas Ziemassvētku pasākums “Sniega karaliene”.Kocēnu kultūras namāKocēnu pamatskolas Ziemassvētku uzvedums “Pifa piedzīvojumi”.Rubenes evaņģēliski luteriskajā baznīcāSvētvakara dievkalpojums, piedaloties Kocēnu kultūras namajauktajam korim “Imera” un kultūras centra “Vaidava” jauktajamkorim “Vaidava”.Florbola spēles Kocēnu sporta namā10.12. plkst. 14.00 Rubene-2 (vīr.) – SK Veixmes10.12. plkst. 17.00 Rubene – Kurši11.12. no plkst. 10.00 (visas dienas garumā) veterānu līgasflorbola spēles14.12. plkst. 19.00 Rubene-1 (siev.) – RSU17.12. plkst. 19.30 Rubene (siev.) – Irlava/Tukums18.12. plkst. 11.00 Rubene (siev.) – Irlava/Tukums18.12. plkst. 14.00 Rubene-2 (vīr.) – Burtnieku novads/Valka 28. janvārīplkst. 13.0016. decembrīplkst. 17.0017. decembrīplkst. 17.0023. decembrīplkst.10.00 – 14.0023. decembrīplkst. 16.00Vaidavas sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības centrā“Mežāžu diena”• Nelda Bailīte par to, kas Mežāžiem zvaigznēs rakstīts un ko solazvaigznes 2012. gadā.• Uldis Zandbergs “Sudraba ticējums” – 1. saruna “Krāsu nozīmeun spēks. Veselības pārbaude ar krāsu kārtīm.”Dalības maksa – Ls 1.Zilākalna pagastāLaukumā pie Zilākalna pagasta pārvaldesZiemassvētku egles iedegšana.Zilākalna kultūras namāAdventes laika koncerts, piedaloties Valmieras Valsts ģimnāzijasvīru vokālajam ansamblim “8. Marts” un Zilākalna kultūras namadāmu deju kolektīvam “Jūle”.Zilākalna kultūras namāZilākalna pensionāru padomes rīkotais Ziemassvētku tirdziņš.Zilākalna kultūras namāZiemassvētku eglītes pasākums Zilākalna pagasta bērniem“Zilonēna Čangas Ziemassvētki”.Cienījamās jubilejās tiek sveikti – JUBILĀRI DECEMBRA MĒNESĪDikļu pagastā:Milda Riženkova (10.12.) – 96;Gaida Toma (25.12.) – 92;Valentīna Apine (11.12.) – 91.Kocēnu pagastā:Tamāra Jēgere (25.12.) - 93;Austra Bāliņa (27.12.) - 85.Kocēnu novada pašvaldības informatīvais izdevums “KOCĒNU NOVADAVĒSTIS”. Bezmaksas izdevums, tiek izdots reizi mēnesī.Tirāža – 2000 eksemplāru. Par publicēto materiālu saturu atbild raksta autors.Izdevējs: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts,Kocēnu novads, LV-4220, tel.: 64207694Kontaktinformācija: Kocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciālisteElīna Upīte, tel.: 64207683, e-pasts: elina.upite@kocenunovads.lv

More magazines by this user
Similar magazines