valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

esfondi.lv

valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

0,0

0,5

-0,5 0,5

0,0

-1,0 0,0

-0,5

-1,5 -0,5

-1,0

-2,0 -1,0

-1,5

-2,5 -1,5

-2,0

-3,0 -2,0

-2,5

-3,5 -2,5

-3,0

-3,0

-3,5

-3,5

60

70

70

50

60

60

40

50

50

30

40

40

20

30

30

10

20

20

0

10

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Latvija ES-25

Latvija ES-25

Attēls Nr. 12: Vispārējās valdības budžeta bilance 2001.-2006.g., % no IKP

Avots: Eurostat

69. Valsts parāda līmenis pēdējos gados Latvijā ir bijis viens no zemākajiem Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, un tā

līmenis bija ievērojami zem Māstrihtas līgumā valdības kopējā parāda apjomam noteiktā kritērija, kas ir 60% no IKP.

Latvija ES-25

Latvija ES-25

0

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Attēls Nr. 13: Vispārējās valdības parāds 2001.-2006.g., % no IKP. Avots: Eurostat

2001 2002 2003 2004 2005 2006

70. Svarīgs valdības uzdevums 2001 ir valsts 2002 konkurētspējas 2003 sekmēšana. 2004 Viens 2005 no valsts konkurētspējas 2006 paaugstināšanas

instrumentiem ir � skālās politikas ietvaros realizētā nodokļu politika. Iepriekšējos gados nodokļu politika pamatā ir

bijusi vērsta uz nodokļa sloga samazināšanu uzņēmējdarbībā, vienlaicīgi lielu uzmanību pievēršot nodokļu iekasēšanas

uzlabošanai. Valstī realizētās nodokļu politikas rezultātā kopējais nodokļu slogs Latvijā (atbilstoši EKS95 metodoloģijai)

2005. gadā sasniedza 29,4% no IKP, kas ir viens Latvija no zemākajiem rādītājiem ES-25 Eiropas Savienības dalībvalstu vidū.

45

12

14

14

10

70

40

4535

45

4030

40

3525

35

3020

30

2515

25

2010

20

15

15

5

10

10

0

5

5

0

0

0,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Latvija ES-25

Latvija ES-25

Latvija ES-25

Latvija ES-25

Attēls Nr. 14: Nodokļu ieņēmumi 2001.-2005.g., % no IKP

2001 2002 2003 2004 2005

Avots: Eurostat

2001 2002 2003 2004 2005

14

2001 2002 2003 2004 2005

17

More magazines by this user
Similar magazines