10.07.2015 Views

II daļa • BALSU SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI - Centrālā ...

II daļa • BALSU SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI - Centrālā ...

II daļa • BALSU SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTI - Centrālā ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS2010. gada 2. oktobrispašvaldība. vēlēšanu iecirknisvēlēšanu iecirkņa nosaukumsvēlēšanu iecirkņa adrese<strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANASPROTOKOLSProtokols pabeigts 2010. gadaoktobrī plkst.1. eksemplārs iesaiņojams kopā ar vēlēšanu materiāliem2. eksemplārsSaņemts republikas pilsētas/novada vēlēšanu komisijā2010.gada oktobrī plkst.Vēlēšanu iecirkņa komisijaspriekšsēdētājsVēlēšanu komisijaspriekšsēdētājsZ.V.Z.V.1 S10•10•RĪGA


C1C2C3C4C5I daļa • IEPRIEKŠĒJĀ <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAVISPĀRĪGĀS ZIŅASSaņemto vēlēšanu aplokšņu kopskaitsPāri palikušo vēlēšanu aplokšņu skaitsSabojāto vēlēšanu aplokšņu skaits, pret kurām vēlētājiem atkārtotiizsniegtas citas vēlēšanu aploksnesDzēsto vēlēšanu aplokšņu kopskaitsVēlētājiem izsniegto vēlēšanu aplokšņu kopskaitsC4 = C2 + C3C5 = C1 – C4D2D3.1D3.2D3.3D3Balsotāju kopskaits vēlēšanu iecirknīBalsotāju skaits vēlētāju atrašanās vietā (1. kaste)*Balsotāju skaits vēlētāju atrašanās vietā (2. kaste)Balsotāju skaits vēlētāju atrašanās vietā (3. kaste)Balsotāju kopskaits vēlētāju atrašanās vietāD3 = D3.1 + D3.2 + D3.3*D Balsotāju kopskaits D = D2+ D3E2E3.1E3.2E3.3E3EVĒLĒŠANU KASTĒS ATRASTĀS VĒLĒŠANU APLOKSNESVēlēšanu kastē (s) balsošanai iecirknī atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitsVēlēšanu kastē balsošanai vēlētāju atrašanās vietā atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits**Vēlēšanu kastē balsošanai vēlētāju atrašanās vietā atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitsVēlēšanu kastē balsošanai vēlētāju atrašanās vietā atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitsVēlēšanu kastē balsošanai vēlētāju atrašanās vietā atrastoderīgo vēlēšanu aplokšņu skaitsVēlēšanu kastēs atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitsE3 = E3.1 + E3.2 + E3.3**E = E2 + E3Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsS10•10•RĪGA2


FF1I daļa • IEPRIEKŠĒJĀ <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANADERĪGAJĀS VĒLĒŠANU APLOKSNĒS ATRASTĀS VĒLĒŠANU ZĪMESVēlēšanu aplokšņu skaits ar vairākām vēlēšanu zīmēmVēlēšanu aplokšņu skaits ar vairākām vienāda satura vēlēšanu zīmēmG1G2G3G4GVēlēšanu aplokšņu skaits ar dažāda satura vēlēšanu zīmēmTukšo vēlēšanu aplokšņu skaitsVēlēšanu aplokšņu skaits ar saplēstām vēlēšanu zīmēmVēlēšanu aplokšņu skaits ar cita apgabala vēlēšanu zīmēmTo vēlēšanu aplokšņu kopskaits, kurās nav derīgo vēlēšanu zīmjuG = G1 + G2 + G3 + G4HVēlēšanu kastēs atrasto derīgo zīmju kopskaits* Ārvalstīs jāieraksta balsotāju sarakstos balsošanai pa pastu ierakstīto vēlētāju skaits.** Ārvalstīs jāieraksta pa pastu saņemto derīgo aplokšņu skaits.KONTROLEC5 ir vienāds ar DC5 = D=H ir vienāds vai mazāks par EH ≤ E≤E ir vienāds vai mazāks par DE ≤ D≤F ir vienāds ar F1 un G1 summuH ir vienāds ar E un G starpībuF1 + G1= FE – G= H+=–=Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts3S10•10•RĪGA


I daļa • IEPRIEKŠĒJĀ <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAPAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTODERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITSN.p.k.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.Kandidātu saraksta nosaukums“PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”VIENOTĪBA“Ražots Latvijā”Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”“Tautas kontrole”Zaļo un Zemnieku savienība“Par prezidentālu republiku”Partiju apvienība “Par Labu Latviju”“ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība”Partija “Daugava - Latvijai”“Pēdējā partija”Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”Kristīgi demokrātiskā savienībaKOPĀ S = Sum(R)Derīgās vēlēšanuzīmes par katrukandidātu sarakstuRKONTROLES ir vienāds ar HS = H=Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsS10•10•RĪGA4


I daļa • IEPRIEKŠĒJĀ <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAPiezīmesVēlēšanu iecirkņa komisija:Iepriekšējā balsu skaitīšana pabeigta2010. gada oktobrī plkst.N.p.k. Amats Vārds Uzvārds Paraksts1.2.3.4.5.6.7.KomisijaspriekšsēdētājsKomisijas sekretārsKomisijas loceklisKomisijas loceklisKomisijas loceklisKomisijas loceklisKomisijas loceklisZ.V.5 S10•10•RĪGA


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTODERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITSN.p.k.Kandidātu saraksta nosaukumsDerīgās vēlēšanu zīmespar katru sarakstu(pēc iepriekšējāsbalsu skaitīšanasprotokola 4. lpp.)Derīgās vēlēšanu zīmespar katru sarakstu(pārskaitītas pēcpārtraukuma)RJ1.“PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”2.VIENOTĪBA3.“Ražots Latvijā”4.Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”5.“Tautas kontrole”6.Zaļo un Zemnieku savienība7.“Par prezidentālu republiku”8.Partiju apvienība “Par Labu Latviju”9.“ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība”10.Partija “Daugava - Latvijai”11.“Pēdējā partija”12.Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”13.Kristīgi demokrātiskā savienībaKOPĀ S =K =KONTROLEK ir vienāds ar HK = H=S ir vienāds ar KS = K=Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsS10•10•RĪGA6


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO GROZĪTO UN NEGROZĪTOVĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITSN.p.k.Kandidātu saraksta nosaukumsDerīgo vēlēšanuzīmju skaitsDerīgonegrozītovēlēšanuzīmju skaitsDerīgo grozītovēlēšanu zīmjuskaitsJJ1J21.“PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”2.VIENOTĪBA3.“Ražots Latvijā”4.Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”5.“Tautas kontrole”6.Zaļo un Zemnieku savienība7.“Par prezidentālu republiku”8.Partiju apvienība “Par Labu Latviju”9.“ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība”10.Partija “Daugava - Latvijai”11.“Pēdējā partija”12.Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”13.Kristīgi demokrātiskā savienībaKOPĀ KKONTROLEKatra kandidātu saraksta grozīto un negrozīto vēlēšanu zīmjuskaita summai jāsakrīt ar derīgo zīmju skaitu attiecīgajamkandidātu sarakstam (J1 + J2 = J), savukārt visu sarakstuderīgo zīmju skaita summai (KOPĀ K) jāsakrīt ar3.lpp. uzrādīto derīgo zīmju skaitu (K = H).J ir vienāds ar J1 + J2J1 + J2= JK ir vienāds ar HK = H=Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts7S10•10•RĪGA


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS1saraksta numurs“PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”saraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Juris SokolovskisJakovs PlinersVladimirs BuzajevsNatālija JolkinaAina ŽuravļovaŽanna KareļinaDeniss GorbaVladislavs RafaļskisAleksandrs KuzminsViktors DergunovsTatjana JemeļjanovaAleksandrs MalnačsAleksandra TurčaņinovaVjačeslavs AltuhovsValentīna GoldinovaAleksandrs GamaļejevsIvans JengaševsJurijs MašošinsViktorija MurinaIrina IvanovaGagiks SarkisjansNazira IsoNeļa MalihaAleksejs GribkovsTaisja BitePavels FjodorovsTatjana FavorskaAnna ProņinaFilips DudinsVadims GailišsL M N OLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.KONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsS10•10•RĪGA8


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS2VIENOTĪBAsaraksta numurssaraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Ģirts Valdis KristovskisLinda MūrnieceSarmīte VeideInguna RībenaOlafs PulksInts DālderisSanita StelpeLolita ČigāneHosams Abu MeriImants Viesturs LieģisIlze ViņķeleUģis RotbergsAndris BuiķisNormunds OrleānsRimants ZiedonisOjārs Ēriks KalniņšIluta LāceKārlis StrēlisAntra SakneRasma KārkliņaGuntis StirnaKristīne DrēviņaJuris ZvirbulisMarija BalcereVaira PaegleModris JaunupsValdis KrastiņšRolands IrklisInese KalniņaRaimonds RublovskisDainis RītiņšUģis ResnisLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsL M N OKONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).9 S10•10•RĪGA


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS3“Ražots Latvijā”saraksta numurssaraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Agris SūnaIlze VībergaPjotrs PalčejsSandra KleineGuntis ZēvaldsLotārs KullessAleksandrs ObižajevsIveta ReitereBoriss Sokolovs-KarijsMāris RudzītisGeorgijs GorbunovsAntons VinovskisAleksandrs KarpovičsMārtiņš MikšēnsJurijs MaslijsĀris BočsEdvīns PuķeAndris OrolsSigurds GraudiņšKārlis TiltiņšInta EižvertiņaAleksandrs PoikaAleksandrs AņikinsSvetlana LatveAleksandrs ŅikitinsUldis EldmanisL M N OLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.KONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsS10•10•RĪGA10


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS4saraksta numursPolitisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”saraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Jānis UrbanovičsSergejs DolgopolovsAndrejs KlementjevsArtūrs RubiksBoriss CilevičsEgils RutkovskisSergejs MirskisAnita JākobsoneNikolajs KabanovsIngars BurlaksGuntars JirgensonsArmands StrazdsMihails ZemļinskisAleksejs HolostovsSergejs PotapkinsIgors PimenovsOļegs SisoļatinsIgors ZujevsMihails ČernousovsLudmila LūseŅikita ŅikiforovsIrina CvetkovaValerijs DžuranovičsJāzeps KozursMitrofans SlobodjansTatjana Sergejeva-ZuskoIrina MorusaViktors PaškovsAleksandrs GaftsIgors MeļņikovsIrina VerdanaAleksandrs VasiļjevsLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsL M N OKONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).11 S10•10•RĪGA


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS5“Tautas kontrole”saraksta numurssaraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.Anatolijs RomaņuksAļona JakubaDmitrijs ŠirjajevsRoberts VolfsNormunds GrostiņšOlga SamkovaAndrejs AndrianovsArturs LifšicsMihails KļackinsIrīna TračumaAndrejs ŅikiforovsAleksejs PiļipeikoViktorija PetrovaViktors DinēvičsĒriks TīrumsNikolajs ŠmidtsInāra BertulāneMihails PetruņaOlga ZeļikaVitālijs OzerskisDiāna ŠpākaOļģerts MočuļskisKaspars ZariņšIndra LapšinaMāris MajausksValentīna BadaņinaEgīls TurksIļja SterņinsAlla DzevaltovskaIlmārs DrullisJuris LapinskisL M N OLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.KONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsS10•10•RĪGA12


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS6saraksta numursZaļo un Zemnieku savienībasaraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Raimonds VējonisKārlis SeržantsJānis StrazdiņšImants KalniņšDmitrijs SmirnovsValdis KalnozolsSilva OzoliņaAndrejs StaķisEdgars TavarsJuris VectirānsRolands BroksKārlis KrēsliņšArvīds UlmeIveta PurneMāris DzelzskalnsUģis RūķītisAnita BiķernieceIlona LīceAivars VisockisAleksandrs ZoltnersLelde LobodinskaMārtiņš JirgensJānis LubiņšJānis GrasisSolvita RudovičaDita LūkaVita MoleEgīls ĪvertsGita RēvaldeUldis KandersArtis StuckaAskolds KļaviņšLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsL M N OKONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).13 S10•10•RĪGA


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS7saraksta numurs“Par prezidentālu republiku”saraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Guntis ŠēnhofsEgils BisenieksEduards MihaļevičsAndris RubinsJānis GrigalisMiks PētersonsMarģers BriedisEvija PapuleVoldemārs LūsisAndris PriekulisJuris KiriksLeons MežeckisJurijs ŅefedovsAivars IkaunieksSanita VīlistereAleksandrs VološinsAigars BondarsStaņislavs ArmandsAnna RunguleMarika SkulteMargots RotbergsAnda RautenšildeRonalds SkarainisRalfs StašānsJevgeņija MartinsoneEgons VanuškaImants KārkliņšOdisejs KostandaL M N OLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.KONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsS10•10•RĪGA14


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS8saraksta numursPartiju apvienība “Par Labu Latviju”saraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Ainārs ŠlesersAleksejs ŠeiņinsMāris RiekstiņšGaļina PoliščukaAndris BērziņšMihails GavrilovsBaiba RozentāleJevgēnijs SaproņenkoAndris ĀrgalisKsenija ZagorovskaOskars KastēnsIrina PētersoneAivars Guntis KreitussAleksandrs ĻebedevsEgils ValeinisPāvels SeļivanovsValdis ĢīlisLidija KravčenkoRihards PīksAndrejs KondratjuksGunārs BindeArno Ter-SaakovsAnna CīruleNormunds TeterisŽanete VasaraudzeIgors PuntussSalvis LapiņšAgris AmeriksInta FeldmaneJānis ŠmitsImants KalniņšInese ŠlesereLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsL M N OKONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).15 S10•10•RĪGA


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS9saraksta numurs“ATBILDĪBA – sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība”saraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Valdis LauskisAndrejs VilksAivars TimofejevsSilvija ŠimfaJānis OzersDiāna JakubovskaIvars BrīversJānis KaravaičiksElmārs ZelgalvisIngrīda VeikšaAndris BurtnieksMāra SadovskaJānis VitkovskisMargarita LastovskaRaimonds DzintarsIndulis FreimanisGuntis ValnerisJekaterina JevdokimovaVilnis VītumsVilnis BisenieksSimona KalniņaGunārs EniņšKlementijs RancānsSandis SproģisDagnis ReinsonsRita KrinbergaInta BeikmaneLaila BalgaVelta CimdiņaAnatolijs BelozerovsVilors EihmanisEgīls RozeLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsL M N OKONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).S10•10•RĪGA16


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS10Partija “Daugava – Latvijai”saraksta numurssaraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Bils StrupulisJānis ŠtamersMārtiņš DraudiņšGuntis GardaAndrejs TreikalsJuris RēķisVladislavs SemeņuksJurijs FjodorovsJuris MiķelisHenrijs GrūbeValentīna SemjonovaAivars ĀķisPēteris AbrickisArnis ZviedrisViktorija ZemīteUģis SladzsAlvils StudentsJānis VīksnītisRinalds AuziņšSanita GiričaEdgars KlinsonsRaimonds KokinsAndris PetrovsIngus RudzītisGints GarančsSantis SmagarsRihards OzoliņšUldis LubānsL M N OLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.KONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja paraksts17 S10•10•RĪGA


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS11“Pēdējā partija”saraksta numurssaraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.Gints KnoksRaimonds StrazdiņšAusma ĶibildeNataļja BaškirovaMaija PavlovaEgīls DoroškoSigne BirkovaLīga BesereKaspars OmulsKarmena BankovskaUģis ReķisL M N OLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.KONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsS10•10•RĪGA18


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS12saraksta numursNacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”saraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Dzintars RasnačsEinārs CilinskisLaura BulmaneDmitrijs MironovsMāris GrīnblatsKonstantīns PupursĢirts LapiņšAigars LūsisDainis LocisGuntis ZālītisAija FleijaArnis PukstsImants RākinsGunārs IndārsJānis PriedkalnsHārdijs ParādnieksEdgars ĀboliņšEinārs LesiņšAndris VilksLelde StumbreImārs KiršbaumsRomāns PussarsĢirts AuškāpsIeva HolmaArtūrs BergholcsElvijs VēbersMarta KiveZane BendikaVilnis ZariņšDzintars SaliņšJānis SaldnieksAivars AksenoksLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsL M N OKONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).19 S10•10•RĪGA


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPAR KATRU KANDIDĀTU NODOTO <strong>BALSU</strong> SKAITS13saraksta numursKristīgi demokrātiskā savienībasaraksta nosaukumsN.p.k.Kandidāta vārds, uzvārdsNav nekāduatzīmjuAtzīmes "+"SvītrojumiKontrolsummaL + M + N1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.Māra Viktorija ZilgalveArmands AgrumsJānis ZaļkalnsMaija StefaneMareks RaupsDainis JansonsAigars LācisVita EglīteVoicehs TeivānsIngvars VijupsSarmīte JanfeldeRaivo MeškinisAnita GulbeDaniela KočetkovaGunita IrbeIta AnsoneInga DziļumaGuna PutniņaJurģis OzolsAndris OdītisMareks KrasinsDiana GavrikovaAnita GrūbeLiene StuģeJudīte SuharevskaAgnese ČodareAnita KokarēvičaArnis VilsonsDace MadžuleL M N OLŪDZAM IEVĒROT!Nosakot par katru kandidātu nodoto balsu skaitu, negrozītajām vēlēšanu zīmēm jābūt iesaiņotām unjāskaita tikai derīgās grozītās vēlēšanu zīmes.KONTROLEAilē O visām summām jābūt vienādām, un tām jāsakrīt ar 7. lpp. uzrādīto atbilstošā kandidātu saraksta derīgo grozīto zīmju skaitu (aile J2).Z.V.Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja parakstsS10•10•RĪGA20


<strong>II</strong> daļa • <strong>BALSU</strong> SKAITĪŠANAS GALĪGIE REZULTĀTIPiezīmesBalsu skaitīšana pabeigta2010. gada oktobrī plkst.Šajā protokolā ir sanumurētas un caurauklotas lapas.Vēlēšanu iecirkņa komisija:N.p.k. Amats Vārds Uzvārds Paraksts1.2.3.4.5.6.7.KomisijaspriekšsēdētājsKomisijas sekretārsKomisijas loceklisKomisijas loceklisKomisijas loceklisKomisijas loceklisKomisijas loceklisZ.V.21 S10•10•RĪGA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!