3N9zeYGlq

kegumaskola

3N9zeYGlq

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas avīze ĶEGUMA SKOLĒNSNr. 2 (4) 02.02.2015.S a b i e d r i s k ā d z ī v eMūsu spēkos ir palīdzēt.Jau piekto gadu visi Ķeguma komercnovirzienavidusskolas skolēni vienojas kopīgāakcijā, kurā ziedojam dažādus pār kas produktusmūsu novada iedzīvotājiem, kam tas visvairāknepieciešams.Šogad divu nedēļu garumā ka saziedota21 bagā ga pār kas paka. Tajās iekļāvām visnepieciešamāko- rīsus, griķus, makaronus, tēju, saldumus,konservus un citus produktus. 16. decembrarītā divi Skolēnu padomes pārstāvji kopā ar skolotājuSandru Bērziņu un šoferi Imantu Birzuli devāsceļā uz tuvākām un tālākām vietām mūsu novadā,kur bijām ļo gaidī . Emocijas, kas pārņēma, brīdī,kad nokļuvām pie trūkumcietējiem, ir vārdos neaprakstāmas- prieka asaras, pateicība, nere arīpārsteiguma mirkļi. Tāpēc turpmāk plānojam apciemotpensionārus biežāk, parunā es, palīdzētikdienas darbos, kā arī parūpē es par viņu sunīšiemun kaķīšiem, kuri mūs nerēja un mīlīgi glaudāspie kājām. Iesais es var ikviens, kas vēlas!Liels paldies visiem, kas nebija vienaldzīgiun ziedoja!Pirmo reizi pēc 9. klases skolnieka EmīlaOzolnieka aicinājuma iesais jāmies arī Ziemassvētkupaciņu sagatavošanā akcijā „Austrumuzvaigzne". Mūsu cimdiņi, zeķītes, mīkstās man -ņas un saldumi tagad iepriecinās 27 karā cietušusbērnus Sīrijā un Irākā. Esam lepni, ka varambūt līdzjū gi un cienīt ikvienu, kurš dzīvo un ciešmūsu plašajā, bet reizē k mazajā un saudzējamajāpasaulē.Skolēnu padomes prezidente Gerda KočkereFoto: Sandra Bērziņa5

Similar magazines