Paskaidrojuma raksts

garkalne.lv

Paskaidrojuma raksts

24. Informācija parplānoto projektaietekmi uzsabiedrību(mērķgrupām) unuzņēmējdarbībasvidi pašvaldībasteritorijā5.Informācija paradministratīvajāmprocedūrām6. Informācija parkonsultācijām arprivātpersonām4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms SNtiesiskais regulējums ir fiziskas un juridiskās personas,kuras novada administratīvajā teritorijā vēlas veiktbūvniecību.4.2. SN tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunastiesības vai papildus administratīvās procedūras.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav sagaidāma5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties pēcbūvatļaujas saņemšanas ir Garkalnes novada būvvalde.5.2. Saistošo noteikumu projekts būtiski neskaradministratīvās procedūras un nemainaprivātpersonām veicamo darbību līdzšinējo kārtību.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušaskonsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.Domes priekšsēdētājsM.G. Bauze-Krastiņš

More magazines by this user
Similar magazines