PDF fails - Naukseni.lv

naukseni.lv

PDF fails - Naukseni.lv

Amatpersonām izmaksātais atalgojums 2011.gada augustuVārds, uzvārds Amats Izmaksātādarba algaLVLJānis ZumentsNovada domes priekšsēdētājs,izpilddirektors722.95Iepirkumu komisijas priekšsēdētājsIngrīda Bērziņa Pašvaldības domes deputāte 6.88Naukšēnu novada v-sk. direktores vietniece,Vispārējās izglītības skolotāja154.74Inese Bētaka Pašvaldības domes deputāte 10.31Iepirkumu komisijas priekšsēdētājavietniece0Novada galvenās grāmatvedes vietniece 372.57Projekta „Joprojām aktīvs” grāmatvede 23.87Aigars Dulbergs Pašvaldības domes deputāts 3.43Aina Jēkabsone-Judžērija Pašvaldības domes deputāte 13.75Imants Kamzols Pašvaldības domes deputāts 3.43Dzintars Kazakēvičs Pašvaldības domes deputāts 6.88Administratīvās komisijas loceklis 0Dainis Ozols Pašvaldības domes deputāts 6.88Interešu izglītības pulciņa vadītājs 0Māris Pētersons Pašvaldības domes deputāts 3.43Iveta Reiziņa Pašvaldības domes deputāte 6.88Visvaldis Skujiņš Pašvaldības domes deputāts 10.52Aiga Stiere Pašvaldības domes deputāte 8.21Naukšēnu novada vidusskolas direktore,Vispārējās izglītības skolotāja476.25Darbu praktizēšanas vadītāja 17.80Egils Tenters Pašvaldības domes deputāts 0Iepirkumu komisijas loceklis 0Dzīvokļu un komunālās saimniecībasvadītājs0Darbu praktizēšanas vadītājs 0Antra Krumholce Bāriņtiesas priekšsēdētāja 340.96Brigita Ceriņa Bāriņtiesas locekle 0Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 67.45Naukšēnu pagasta bibliotēkas vadītāja 303.76Digna Liepiņa Bāriņtiesas locekle 20.90Vispārējās izglītības skolotājs 95.50Pēteris Ķīkulis Bāriņtiesas loceklis 0Administratīvās komisijas loceklis 0Pašvaldības policijas vadītājs 162.07Valda Berkolde Sociālā dienesta vadītāja 263Darba praktizēšanas vietu organizators 60.07Mudīte Graudiņa Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 30.46Ķoņu pagasta lietvede-kasiere 287.31Darbu praktizēšanas vadītājs 4.45Didzis Kiresārs Iepirkumu komisijas loceklis 0Ķoņu pagasta pārvaldes vadītājs 429.25Darbu praktizēšanas vadītājs 40.05


Andrejs Rullis Iepirkumu komisijas loceklis 0Novada vidusskolas saimniecisko darbuvadītājs166.84Ugunsdrošības dienesta vadītājs. 11.44Darba aizsardzības speciālists 13.07Darbu praktizēšanas vadītājs. 22.69Gatis Cerinš Administratīvās komisijas loceklis 0Vispārējās izglītības skolotāja 0Sociālais pedagogs 27.86Ilze Engere Administratīvās komisijas locekle 0Dzirkste Apanaseviča Administratīvās komisijas locekle 0Inita RozīteNaukšēnu novada vidusskolas direktoravietniece mācību darbā Ķoņu skolā147.69Vispārējās izglītības skolotājaNometne „No Rūjas līdz Jūrai” 98.45Agrita GruzdiņaNaukšēnu novada vidusskolas direktoravietniece audzināšanas darbā225.29Vispārējās izglītības skolotājaNometne „No Rūjas līdz Jūrai” 98.45Baiba PurmaleNaukšēnu novada vidusskolas direktoravietniece audzināšanas darbā66.43Vispārējās izglītības skolotājaJānis LočmelisNaukšēnu novada vidusskolas direktoravietnieks informātikas jautājumos175.98Vispārējās izglītības skolotājs

More magazines by this user
Similar magazines