Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes jautājumi - Rīgas ...

rpr.gov.lv
  • No tags were found...

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes jautājumi - Rīgas ...

• Politikas plānošanas dokumenti - pamatnostādnes,plāns un koncepcija – nozarei (-ēm) valsts unpašvaldību līmenī problēmu risināšanai, mērķusasniegšanai ... /MK 1178/• Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti -vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojums unattīstības programma /RAL grozījumi/• Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti -vietējās pašvaldības attīstības stratēģija, attīstībasprogramma, teritorijas plānojums, lokālplānojums undetālplānojums. /TAPL projekts/• Ir definēta hierarhija – nav skaidra dokumentusavstarpējā pakārtotība un realizācija

More magazines by this user
Similar magazines