Valsts kases vēsture

kase.gov.lv

Valsts kases vēsture

21. Valsts kases izveides posmi ............................................................................................... 32. Valsts kases izveide, darbība un valsts kases funkciju izpilde Latvijas finanšuvēstures kontekstā Pirmās Latvijas Republikas laikā (1918-1940) .............................. 33. Valsts kases ēkas vēsture .................................................................................................... 54. Valsts kases pārvaldnieki ................................................................................................... 8Voldemārs Miesiņš ............................................................................................................... 8Kārlis Vanags ......................................................................................................................... 9Imants Griķis ........................................................................................................................ 10Aivars Veiss .......................................................................................................................... 10Irēna Krūmane ..................................................................................................................... 11Kaspars Āboliņš ................................................................................................................... 125. Valsts kases attīstība kopš 1993.gada............................................................................ 135.1. Valsts kases juriskais statuss .................................................................................... 135.2. Valsts kases darbības stratēģija ............................................................................... 135.3. Valsts budžeta izpilde ................................................................................................ 145.4. Valsts parāda, naudas līdzekļu un valsts budžeta aizdevumu vadība ............ 16Valsts vērtspapīru emisijas .................................................................................................. 17Starptautiskās vērtspapīru emisijas ...................................................................................... 18Valsts kredītreitinga attīstība ............................................................................................... 195.5. Valsts kase - Eiropas Savienības politiku instrumentu maksājumu unsertifikācijas iestāde ............................................................................................................ 195.6. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldības vēsture (2001-2007) ... 205.7. Iestādes pārvaldība...................................................................................................... 21Kvalitātes vadības attīstība .................................................................................................. 22Iekšējās kontroles sistēmas un risku vadības attīstība ......................................................... 22Norēķinu centru izveide un attīstība .................................................................................... 23

More magazines by this user
Similar magazines