Gandarījums par labi padarītu kopīgu darbu

iecava.lv

Gandarījums par labi padarītu kopīgu darbu

Itālijas bronza izmaksāja dārgi2011. gada 30. septembrī 6.A:F: Beata LoginaNenogurdināmā vieglatlēteVelta Bruce septembravidū devās uz Itālijaspilsētu Lignano, laipiedalītos 2. Eiropasveterānu sporta spēlēs.Iecavniece 14. septembrīstartēja 10 kilometru soļošanāun izcīnīja trešo vietu 65+ vecumagrupā. «Visas vecuma grupasgāja kopā, nesapratu, kurš kuramir konkurents, un pat finišāvēl nezināju, vai esmu tikusi piemedaļas,» stāsta vecmeistare.Divas dalībnieces distances laikādiskvalificētas, Velta no tiesnešiemsaņēmusi vienu piezīmi.Apbalvošanā izrādījies, kapirmā finišējusi ukrainiete, otrā- austriete. Laureātes godamnopelnītās medaļas saņem bezmaksas, bet, ja grib, lai uz godalgasiegravē sportista vārdu, uzvārduun iegūto vietu, tad jāmaksātrīs eiro, teic Velta, rādotgravējumu uz savas medaļas.Velta Bruce prāto, ka varbūtatgriezties Itālijā būs iespēja2013. gadā, kad Turīnānotiks Pasaules veterānusporta spēles.Organizatori nesmādējot iespējuatpelnīt kādu eiro arī uz diplomurēķina. Visi pirmo astoņu vietuieguvēji, kuri vēlējās, diplomussaņēma bez maksas, bet pārējovietu ieguvēji savu sasniegumuapliecinājumus varēja saņemtpar naudu.«Bija šausmīgi karsts laiks,virs 30 grādiem. Jāsoļo gar jūraskrastu - 500 metru vienā virzienāun 500 metru atpakaļ,» atcerasVelta. Bija iespēja uz vietaspieteikties arī startam 5 kilomet-ru soļojumā, taču, ja 10 kilometrudistancē starts noteikts pulkstendeviņos no rīta, 5 kilometrudistancē - trijos pēcpusdienā, tādēļVelta nolēmusi neriskēt unpašā lielākajā dienas tveicē pastadionu neriņķot.Izcīnītā bronza šoreiz izmaksājusidiezgan dārgi, jo iecavnieceinācies pārliecināties par atziņu,ka dokumentiem vienmēr jābūtkārtībā. Velta nebija paņēmusilīdzi apliecinājumu par veselībasapdrošināšanu. Iepriekšvienmēr uz sacensībām vadājusilīdzi, bet nekad tā neesot prasīta,un tieši šoreiz organizatori lūgušiuzrādīt. Lai saņemtu atļaujutomēr startēt, bija jāsamaksā40 eiro. Varētu jau startam atmestar roku un uzturēšanos Itālijāpārvērst tikai par ekskursiju,taču Iecavas novada Dome bijapiešķīrusi 100 latu, arī no LatvijasDaugavas Vanagiem saņemtsfinansiāls atbalsts dalībai sacensībās,tā ka Veltai bija goda lietarādīt savu varēšanu.Šādās senioru spēlēs, ko organizēik pēc diviem gadiem,vienviet notiek sacensības dažādossporta veidos, ieskaitot pludmalesvolejbolu, lielo tenisu unpat sporta dejas. Brīvajā laikādažas sacīkstes iecavniece arīpavērojusi. Ar savu rezultātugan viņa neesot apmierināta unpaškritiski atzīst, ka par maz trenējusies.Pērn Ungārijā Eiropassenioru vieglatlētikas sacensībāsrezultāts bijis ievērojami labāks,kaut ieguvusi tikai 13. vietu.Tagad sportiste apņēmusiescītīgi gatavoties Pasaules vieglatlētikassenioru mačiem, kas nākamāgada aprīlī paredzēti Somijā.Aizbraukt turp Veltai ir dubultsstimuls, jo šajā valstīieprecējusies viņas meita. IZIZMums jautāVai krustojums būs viegli izbraucams?A:F: Beata Logina«Iecavas Ziņu» redakcija saņemjautājumus, kas nodarbinaIecavas novada pašvaldību uniedzīvotājus, vērojot, kā noritdarbi Rīgas ielas rekonstrukcijasprojekta ietvaros. Autobraucējipauž bažas par vairāku vietupārbūvi, bet īpaši satrauc Baldonesun Edvarta Virzas ielaskrustojums, kur tiek izbūvētasatiksmes organizēšanas saliņa.Vai pēc rekonstrukcijas šis krustojumssmagajam transportam,autobusiem būs izbraucams?Vai, braucot pa Edvarta Virzasielu uz Baldones ielu, smagāsautomašīnas varēs veikt kreisopagriezienu, neuzbraucot uzdrošības saliņas? Tāpat aktuālsir jautājums par iespējām kvalitatīviuzturēt ielas tīrību ziemā.«IecavasZiņas»pārliecinājās,ka drošībassaliņasizbūves laikāautobraucējidažādicenšasšķērsot šokrustojumu,radotbīstamassituācijasun knapiizvairotiesnosadursmēm.Atbild tehniskā projekta izstrādātājasSIA «SPI-Ventspils»valdes loceklis Imants Baņķis:«Ceļu mezgls vēsturiski izveidojiesļoti sarežģīts - nepārredzams,tuvumā atrodas apbūve,nobrauktuve uz rūpnīcu untilts pār Iecavas upi.Būvprojekta izstrādes laikātika izstrādāti vairāki varianti,kuriem katram bija savaspriekšrocības un trūkumi. Būvprojektuvairākās stadijās izskatījapašvaldība, VAS «Latvijasvalsts ceļi», un tika veikti CSDDSatiksmes drošības audita slēdzieni,kā arī tika veikta publiskāapspriede. Pieņemot lēmumu,noteicošais bija uzstādījums uzlabotsatiksmes drošību, īpašimazāk aizsargātajiem satiksmesdalībniekiem - gājējiem, kā arī tikaņemti vērā transporta plūsmasvirzieni.Drošības saliņa ceļu mezglāievērojami samazina transportalīdzekļu braukšanas ātrumu unpadara drošāku gājēju šķērsojumu.Pēc rekonstrukcijas šis krustojumssmagajam transportam,autobusiem būs izbraucams(saliņa ar segumu un izceltāsapmales augstumu sadalīta divāsdaļās, kur lielāka gabarītatransporta līdzekļiem iespējamsšķērsot zemāko saliņas daļu),samazinot braukšanas ātrumu.Uzturēšana veicama atbilstošiLatvijā pastāvošajai likumdošanai.»IZ

More magazines by this user
Similar magazines