I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos ... - Hipotēku banka

hipo.lv

I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos ... - Hipotēku banka

2.4. Ģimenes komplekts2.4.1.I A Cenrādis pakalpojumiem un operācijām latos un valūtā privātpersonāmobligātas komplektasastāvdaļasvismaz vienspakalpojums pēcklienta pieprasījuma:Pakalpojums1 par katru nākamo Maestro kartes izsniegšanu, komplekta cena tiek palielināta par 3 LVLCenakopīgā pieprasījuma noguldījuma konta atvēršanaģimenes krājkonta atvēršanaregulāro maksājumu noformēšanabez maksasdāvana – ģimenes finanšu uzskaites programma Mūsu budžetsinternetbankas HipoNet reģistrācija bez maksasvienas Maestro kartes izsniegšana 2 LVL 1nepilngadīgas privātpersonas (bērna) pakalpojumukomplekts2 LVL3. ATTĀLINĀTO DARĪJUMU SISTĒMA INTERNETĀ HIPONETPakalpojumsCena3.1. HipoNet reģistrācija un apkalpošana3.1.1. HipoNet klienta reģistrācija bez maksas3.1.2. mēneša maksa par lietotāju bez maksas3.1.3. kodu kartes izsniegšana bez maksas3.1.4. kodu kartes aizvietošana 1 LVL3.1.5. kodu kalkulatora izsniegšana 10 LVL3.1.6. kodu kalkulatora PIN koda atbloķēšana bez maksas3.1.7. kodu kalkulatora aizvietošana (ja kalkulators ir fiziski bojāts) 10 LVL3.2. Sākotnējie limiti 1, 23.2.1. viena darījuma limits 1 000 LVL (ieskaitot)3.2.2. dienas limits 5 000 LVL (ieskaitot)3.3. Maksimāli pieļaujamie limiti, izmantojot kodu karti 23.3.1. viena darījuma limits 5 000 LVL (ieskaitot)3.3.2. dienas limits 5 000 LVL (ieskaitot)1 Bankas noteikta maksimālā naudas summa, kas ir spēkā, ja klients nav noteicis limitu pieteikumā, parametru maiņas iesniegumā vaiElektroniskajā pieteikumā, un kuras apmērā fiksētā laika posmā ir iespējams debetēt klienta kontu(-us), izmantojot HipoNet.2 limitos netiek iekļautas darījumu summas, kas veiktas starp viena klienta kontiemplkst.18.00 bez maksas bez maksasplkst.22.00 bez maksas bez maksas4. KONTA OPERĀCIJASNaudas nodošanaCenaPakalpojumssaņēmēja rīcībā tajāelektroniski,pašā dienā, ja filiālē vai norēķinu izmantojotiesniegts Bankā līdzmaksājuma rīkojums grupāHipoNetinternetbanku4.1. Maksājums no konta4.1.1.uz savu pieprasījuma noguldījumakontu jebkurā Bankas filiālē vaiplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasnorēķinu grupā4.1.2.uz cita klienta pieprasījumanoguldījuma kontu jebkurā Bankasplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasfiliālē vai norēķinu grupā4.2. Maksājums no konta ar valūtas konvertāciju 14.2.1.uz savu pieprasījuma noguldījumakontu jebkurā Bankas filiālē vaiplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasnorēķinu grupā4.2.2.uz cita klienta pieprasījumanoguldījuma kontu jebkurā Bankasplkst.22.00 0,50 LVL bez maksasfiliālē vai norēķinu grupāMaksājums no konta Bankas4.3. aizdevuma atmaksai ar vai bezvalūtas konvertācijas 1Maksājums no konta ar valūtaskonvertāciju uz savu pieprasījuma4.4. noguldījuma kontu jebkurā Bankastermiņnoguldījuma noformēšanai 1filiālē vai norēķinu grupā20. versija 2. lp. no 9 10/02/2012

More magazines by this user
Similar magazines