Pūt, vējiņi! - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

ppf.lu.lv

Pūt, vējiņi! - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Rainis- 7 -Pūt, vējiņi!Arājiņi gan piekusa:Kumeliņi arklu vilka, -Malējiņas nepiekusa:Pates vilka dzirnaviņas.ORTA(Uz Ciepu, zobojot.)Tev bij grūti gan piekust:Tavas dzirnas niedru kaulu,Ar mēlīti ritināji.MĀTESīkaliņai sīks māliņš,Sīku sieku nopelnīs.Tev, Ortiņ, lielo došu -Tu puspušam nepalaid,Smalki mal, bīdelē,Samal kviešus pīrāgiem!ORTAKādus viesus tu mielosi?ANDA(Jautri iesaukdamās un Māti apskaudama.)Preciniekus! preciniekus!Ak tu, māmiņ, zeltsirdīti!MĀTE(Vairīdamās.)Pag! Tev laiks, lēckājīte!Sveika, Zanīt!(Apskauj un noskūpsta Zani.)Vajga iet!Būs azaids, Gatiņš sauks.(Aiziet.)*Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte

More magazines by this user
Similar magazines