Logamatic Easycom PRO / Модули / Moduły / moduļi - Buderus

buderus.lv

Logamatic Easycom PRO / Модули / Moduły / moduļi - Buderus

Возможные дополнительные модули / Możliwe moduły rozszerzające /Iespējamie papildus moduļiКомпоненты подугрозойэлектростатическогонапряженияВ результате внезапнойэлектростатическойразрядки компонентымогут бытьповреждены.• Транспортируйтедополнительныемодули только взащитной упаковке.• Дотрагивайтесь додополнительныхмодулей только втом случае, если онинадёжно заземлёны.ElementykonstrukcyjnezagrożoneelektrostatycznieNagłe rozładowanieelektrostatyczne możezniszczyć elementykonstrukcyjne.• Moduły rozszerzającetransportować tylko wopakowaniuochronnym.• Moduły rozszerzającedotykać tylkowówczas, gdy są onedobrze uziemione.Elektrostatiski bojātasdetaļas.Pēkšņas elektrostatiskāsizlādēšanās rezultātā, vartikt bojātas detaļas.• Papildus moduļustransportēt tikaiaizsargiepakojumā.• Papildus moduļus varaizskart tikai tad, ja tieir labi iezemēti.- 5 -

More magazines by this user
Similar magazines