šeit - Latvijas Nedzirdīgo savienība

lns.lv

šeit - Latvijas Nedzirdīgo savienība

GADA NOSLĒGUMS


2012. GADA HRONIKA


JANVĀRIS


Par SIA „LNS Rehabilitācijascentrs” valdes priekšsēdētājuapstiprināta Sandra Gerenovska,par valdes locekli – LilitaJanševska


LNS impērija plešas un toparvien varenāka!


FEBRUĀRIS


23. FEBRUĀRĪTiek reģistrēts SIA „LNSRehabilitācijas centrs”. Tasizveidots, apvienojot 3 LNS SIA:kultūras centru „Rītausma”,Zīmju valodas centru unKomunikācijas centru


Firma uztaisīta, nu tik jāsākpelnīt lielā nauda!


Jurģi – darbinieki pārceļasuz LNS jauno māju Elvīras ielā


Visi jau prom, tikai darbaholiķisEdgars joprojām savā vietā


Kas ta man, visa manta padusē…


Jaunajās un smukajās telpās arīpirmais klients atskrējis tikpatjauns un smuks


LNS vadība lēma:Informācijas centrs joprojāmpaliek Jāņa sētā


Vienīgā struktūra LNS, kur ir ideālsdzimumu līdztiesības līdzsvars


Sākas teātra šovs„Krāsaini sapņi – 2”


Tas brīdis ir klāt, nu tad sākamvadīt!


Paga, paga, kur tad palika mananauda?


Te nu mēs esam, un visi –malači! Vai tad ne?


Nedzirdīgie cilvēki pirmoreizvar izsaukt neatliekamopalīdzību, sūtot īsziņu uz 112


Vajag glābt? Sūtiet SMS –atskriešu, ieliešu!


LTV sāk palielināt raidījumu unfilmu skaitu ar subtitriem unsurdotulkojumu


Ēnu dienaLNS Informācijas centrāunlaikraksta „Kopsolī” redakcijā


Aplausi jums, ka atnācāt!


Kas tik viss ir KOPSOLĪatrodams…


Laikraksta „Kopsolī” redaktoreiIlzei KopmaneiLabklājības ministrijas Atzinībasraksts par pašaizliedzīgu darbunedzirdīgo cilvēku sociālajārehabilitācijā


Ne gaidīts, ne cerēts ...


MARTS


KC „Rītausma” pašdarbniekiar 2 izrādēm piedalās festivālā„Rīga spēlē teātri 2012”


Mani neviens neprecēs,aiiiii, vaiiiii…


Happy End… – īstais un īstākārtējo reizi atrada viens otru


LNS Surdotehniskās palīdzībascentrs atklāj savu mājaslapu


Ja nevar dzirdēt, tad var izlasīt...


LNS Dome nolemj sasauktLNS 18. kongresu2013. gada 17. – 18. augustā


Neviens neizskatās priecīgs…Kāpēc? Uzminiet!


LNS sveicRaiņa vakarskolas 85 gadujubilejā


Direktoram – kaut miljonssārtu rožu!


Sākas projekta„Nepalikt vieniem klusumā”realizācija


Pēc satraucošās modernotehnoloģiju apguves…


…un sportiskajām kaislībām ...


... noteikti der pārbaudītasinsspiedienu!


Sākas projekta„Alternatīvie sociālāsrehabilitācijas pasākuminedzirdīgiem Latgales reģionā”realizācija


Projekta komanda smaida, joplaukti vēl tukši. Laikam nezina,kāda birokrātija tikai vēl nāks…


Tagad latgalieši būs visstiprākie!


Kuldīgas biedrība nosvinsavu 60 gadu jubileju


Dārgi ciemiņi no visām Latvijasmalām


Galdi vai lūst…


Mācības Jūrmalas SIVA beidzpiecas asistentes personāmar dzirdes traucējumiem


Mēs bijām gudras, bet tagadbūsim vēl gudrākas!


MAIJS


… un viņas uzsāk darbu Rīgā,Liepājā, Valmierā, Daugavpilī


Vai jums arī vajag palīdzēt?


Šova „Krāsaini sapņi – 2” fināls.Uzvar Olga Anufrijeva un LienaČerepko


Es tev puķītes, dārgā…


Bet es tev šito, palaidni!


Nu, te jau pat žūrijai mēle jāizkar!


Eh, labāk ieraut aliņu,kas būs, tas būs…


Nu re, noderēja: uzvara ir mūsu!


LNS viceprezidente SandraGerenovska piedalās EiropasNedzirdīgo savienības seminārāun Ģenerālajā asamblejāKopenhāgenā, Dānijā


Alūksnes grupa iekļaujasprojektā „Klusuma pasaule”


Vairs neesam Rīgā vai Alūksnē,bet visi kopā WWW


JŪNIJS


Informācijas centra vadītāja IneseImmure iegūst laureātes tituluLatvijas Avīzes konkursa„Sieviete Latvijai 2012”nominācijā „Sievietei parnesavtīgu darbu sabiedrības labā”


Mūsējā vissmukākā!


LNS mākslinieciskāspašdarbības festivālsKuldīgas novadā


Pirmoreiz festivāls brīvā dabā


Re, tik plaša ir Kurzemes sirds!


Smiltenietes savus vīriešus turstingri grožos


Sievu spēles brīvā dabā


Mūsu kultūras motoriņš ir mazs,bet jaudīgs un saucas: DANA


Krīzes laikā iestājies matriarhāts


Kuldīga rullē!


Izdota terminoloģijas vārdnīca„Kultūra”


Zīmju valodas apcirkņi pildās…


JŪLIJS


Elvīras ielā 19 atklājCentru nedzirdīgajiempensionāriem


Te var spēlēt spēles…


… veidot…


…šūt un daudz ko citu


AUGUSTS


LNS iesaistās GrundtvigLietuvas projektā


Mīļā Brigita, dod šurp bildes!


KC „Rītausma” teātra trupa aruzvedumu „Dzīve” piedalāsEiropas Nedzirdīgo mākslas unkultūras festivālā „Salvija”Tallinā


Vispirms skatuves iesvētīšana,tad tālāk jau kā pa sviestu


Tukuma grupa atzīmē55 gadu jubileju


Māra ir laimīga būt pa vidulielajai sveikšanai


Svētku kopbilde izdevās skaista,vai ne?


Līvānu grupa nosvin60. gadadienu


Pie pilniem galdiem arī runas raisās


Priecīga ziņa: no 2013. gada1. janvāra nedzirdīgie varēssaņemt tulka pakalpojumulīdz 120 stundām gadā


SEPTEMBRIS


OlimpiešiM. Pļaviņš un J. Šmēdiņšviesojas pensionāru Centrā


Pavlins: uh, kā man arī gribasolimpisko medaļu!


Jāpatausta, vai tiešām īstas…


Nedzirdīgo dienaDzintaros


Nu trakums, drošības kontroledomā, ka man somā bumba…


Sandra skatās, kur Pavlins, kanenāk bariņā…


Jelgavnieki spēlē no sirds, kautvai pliki!


Tūlīt es jums izzīlēšu, vai21.12.2012. pasaules gals būsvai nebūs!


Ventspils biedrībai60 gadu jubileja


Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī...


„Vienas dienas talantu šovā”uzvar Mārtiņš Lange


Robots – Uzvarētājs


Pēc šādiem zaķiem roka patistiepjas…


Bet re, ko var dabūt pretī!


Projektā „Klusuma pasaule”noslēgusies 3 gadu kompleksāssociālās rehabilitācijasprogramma nedzirdīgajiemklientiem


Mācībās pie Minhauzena


OKTOBRIS


Jelgavas grupa atzīmē60 gadu pastāvēšanu


Jelgavnieki svētkos savas dāmasuz rokām nēsā


NOVEMBRIS


Sākas jauns LNS ESF projekts„Attīstības vektors”


Kuldīdzniece Vilma Gregorepilsētas atklātajā čempionātāvieglatlētikā telpās izcīna zeltamedaļu lodes grūšanā untāllēkšanā


Mūsu Dzelzs Vilma: 75 gadostā skriet, tā lēkt… –cepuri nost un kāju virsū!


DECEMBRIS


Diskusija„Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”


Tiešraide (internetā) no Saeimaspirmo reizi ar surdotulkojumu


Rītausmieši piedalāsZiemassvētku labdarībaskoncertā „Nāc līdzās!”Doma baznīcā


Mēs esam līdzās!


Šovakar sveiksim LNS Gadacilvēkus un līksmosim gadanoslēguma ballītē


Jautrus Ziemassvētkus unbezgala priecīgu Jauno 2013. gadu


HAPPY ENDSagatavoja: Informācijas centrs


GADA NOSLĒGUMS

More magazines by this user
Similar magazines