Jūrmalniekiem būs jauni dzīvokļi - Jūrmalas pilsētas pašvaldība

jpd.gov.lv

Jūrmalniekiem būs jauni dzīvokļi - Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Jūrmalas ZiņasJūrmalas Ziņas2 aktualitāte 2011. gada 3. jūnijs2011. gada 3. jūnijsinformācija 3Valsts prezidenta amatā ievēl Andri BērziņuPret abiem prezidenta amatakandidātiem bija nobalsots ar trimvēlēšanu zīmēm.Kopā vēlēšanās piedalījās 99parlamentārieši, derīgu vēlēšanuzīmi nodeva 97 deputāti.Saskaņā ar likumu prezidentsuzskatāms par ievēlētu ar ne mazākkā 51 balss vairākumu.Pēc balsojuma Saeimas deputātiKoncertzāles 75. sezona ir sākusies!Marta MārtinsoneAr Geršvina un RaimondaPaula mūziku 4.jūnija vakarātiks oficiāli atklāta 75.Dzintarukoncertzāles sezona. Šogadtai īpašu noskaņu piedos trīskāršā75 gadu jubileja – Dzintarukoncertzālei, RaimondamPaulam un Ļevam Ostrovskim.Dzintaru koncertzāles valdes priekšsēdētājsSvens Renemanis uzsver: „Tikbagātīga un daudzpusīga sezonas programmašajā vietā vēl nekad nav bijusi. Irgluži vai neticami, ka spējam Dzintarukoncertzālei piesaistīt visaugstākās raudzespasaules zvaigznes. Tas pierāda,ka ejam pareizo ceļu – esam cilvēkiemvajadzīgi un mūsu spēkus novērtē producentiun paši izpildītāji. Koncertzālesrepertuārs ir tik daudzpusīgs un mākslinieciskiaugstvērtīgs, ka droši var ieņemtvienu no godājamākajām vietāmEiropas koncertzāļu vidū. Koncertzālesizaugsme nav tikai mūsu nopelns, - tasir arī inteliģents un atsaucīgs klausītājs,jo tikai tad, ja mākslinieks redz izpratniklausītāja sejā, ja dzird aplausus un ovācijas,viņš atgriezīsies pie šī klausītāja arvēl lielāku prieku un sniegs tam visu, kospēj viņa talants.”Koncertzāles oficiālajā sezonasatklāšanas koncertā, kas vienmēr bijisaugstvērtīgas mūzikas piesātināts,šogad uzstāsies Liepājas simfoniskaisorķestris, kamerkoris Kamēr..., RaimondsPauls un Intars Busulis. Koncertapirmajā daļā skanēs Geršvinakompozīcijas, bet otrā daļa apburs arPaula mūziku.Turpmākā sezona dos iespējubaudīt jau zināmos tradicionāloskoncertus un festivālus, piemēram,„Jūrmala”, „Jaunais vilnis”, „SummerTime” un citi. Pagājušajā gadā pirmoreizi organizētais festivāls „Kino unMūzika”, kurā skanēja pašu skaistākopasaules filmu izjustākā mūzika, guvalieliskas atsauksmes, tāpēc tas notiksarī šogad un cerams, kļūs par vienuno Dzintaru koncertzāles sezonasatpazīstamākajiem festivāliem. Arīšogad tas notiks jūlija vidū.Festivāla goda prezidents - izcilaisserbu kinorežisors Emirs Kusturica.Krievijas, Eiropas un ASV izcilākieizpildītāji un kolektīvi kā savdabīgstilts vienos savu zemju kultūras mantojumu,un ne velti galvenās prezentācijasun pasākumi notiks Dzintarukoncertzālē. Tā ietvaros ir uzaicinātipazīstami pasaules līmeņa kino unmūzikas mākslinieki (komponisti,režisori, aktieri, orķestri), kas atklāssevi jaunā, vēl neredzētā tēlā.Viņu vārdi izskan kā festivāla vizītkarte:12. jūlijā - grupa „Nouvelle Vague"(Francija). Saskaņā ar pašu mūziķuteikto „Nouvelle Vague" ir kā gultasattiecības starp bosanovu un jaunāviļņa jeb „new wave" stilu; 13. jūlijā- Tonīno Karotone (Italija/Spānija).Viņš uzskata sevi par antimilitāristuun antiglobālistu, kā arī ir Manu Čaolīdzgaitnieks, smeldzīgs liriķis un kolorītsmačo; 14. jūlijā - Donas kazakuLielais koris (Vīne, Austrija) PjotraHudjakova vadībā (kas ir slavenā ŽarovaEmigrantu kazaku kora tradīcijuturpinātāji) iepazīstinās ar savu īpašoprogrammu; 15. jūlijā - virtuozais dudukaspēlētājs Dživans Gasparjans unorķestris (Armēnija); 16. jūlijā - EmirsKusturica un „The No Smoking Orchestra"ar savu jauno programmu; 17.jūlijā - leģendārais Antonio Gadesabalets (Spānija) piedāvās izrādes „Karmena"inscenējumu.Šogad notiks arī latviešu populārāsmūzikas koncerti ar labi zināmumūziķu piedalīšanos: 18.jūnijā grupas„Bet, bet...” koncerts; 17.jūnijā dziedātājaJāņa Stībeļa koncertprogramma"Day by Day", kas ir jauns māksliniekaradošās izaugsmes pakāpiens.Koncertā skanēs romantikas un ritmapiesātinātas melodijas, un Jānis kā pianistsizpaudīs sevi jaunā ampluā.; 22.augustā Intara Busuļa un 27.augustāIgo Fomina koncerts. Īpaši ievērībupelna Igo, kurš būdams ilggadīgs latviešupopulārās mūzikas izpildītājsun autors, cilvēks, kuru Latvijā pazīstkatrs un kurš jau sasniedzis savas karjerasaugstāko punktu, atkal ir gatavsizaicinājumam, - top pilnīgi jaunakoncertprogramma. Tas noteikti būspārsteigums mums.Dodoties savā koncertturnejāDzintaros iegriezīsies arī pasaulesklases dziedātāja Kasandra Vilsone.Protams, koncertsezonā neizpaliksimarī bez deju un baleta notikumiem,jo notiks gan festivāls „Arabeska” ,gan Baleta zvaigžņu festivāls. Viesosiesarī leģendārais Antonio Gadesabalets (Spānija), kas piedāvās izrādes„Karmena” inscenējumu.Arī šogad līdztekus populārajaimūzikai būs dzirdama arī akadēmiskāmūzika, kam ir ļoti liela lomaaplaudēja un sveica jaunievēlētoValsts prezidentu ar sarkanām rozēm.Jau ziņots, ka pirmajā balsošanaskārtā neviens no abiem kandidātiemneieguva 51 balsi. Par Zatleru pirmajābalsošanas kārtā nobalsoja 43deputāti, bet pret bija 55. Savukārtpar Bērziņu pirmajā balsošanas kārtāsavu balsi atdeva 50 tautas kalpi,bet pret Bērziņu bija nobalsojuši 48deputāti. Pret abiem kandidātiempirmajā balsošanas kārtā nobalsojapieci deputāti.Valsts prezidenta amatam Bērziņuizvirzīja pieci Zaļo un zemniekusavienības (ZZS) frakcijas deputātiJānis Vucāns, Iveta Grigule, AivarsDronka, Kārlis Seržants un StaņislavsŠķesters, bet Zatleru izvirzīja"Vienotības" frakcijas 33 deputāti unastoņu deputātu lielā opozīcijā esošāapvienības "Par labu Latviju" frakcija,kas gan savu nostāju vēlāk mainīja.Bērziņš ir ceturtais Valsts prezidentskopš Latvijas valsts neatkarībasatjaunošanas un astotais kopšLatvijas valsts dibināšanas. Pašreizējāprezidenta Zatlera pilnvarasbeigsies šā gada 7.jūlijā.Bērziņš dzimis 1944.gadā, 1971.gadā pabeidzis Rīgas Politehniskoinstitūtu kā radioinženieris, bet1988.gadā absolvējis Latvijas Valstsuniversitātes Ekonomikas fakultāti.Bērziņš bijis Valmieras rajona Tautasdeputātu padomes un Izpildkomitejaspriekšsēdētājs, 1990.gadā ievēlētspar Augstākās padomes deputātu kāLatvijas Tautas frontes loceklis noValmieras vēlēšanu apgabala, darbojiesAugstākās padomes Ekonomikaskomisijā. 1993.gadā viņš kļuva parLatvijas Bankas nodaļu privatizācijaspriekšsēdētāju un tajā pašā gadā arīpar AS "Latvijas Universālā banka"("Unibanka") prezidentu. Šo amatuviņš atstāja 2003.gadā pēc pašavēlēšanās.Bērziņš 2004.gadā bija "SkandinaviskaEnskilda Banken" un "SEBUnibankas" prezidentu padomnieks,2006.gadā ievēlēts par LatvijasTirdzniecības un rūpniecībaskameras (LTRK) prezidentu un AS"Latvenergo" padomes priekšsēdētāju,bet 2007.gadā atbrīvots no "SEBUnilīzings" padomes priekšsēdētājaamata. 2007.gadā viņš atkārtotiievēlēts par LTRK prezidentu, bet2008.gadā atkārtoti ievēlēts par AS"Latvenergo" padomes priekšsēdētāju.2010.gadā viņš tika ievēlēts10.Saeimā no ZZS saraksta. 2005.gadā Bērziņš neveiksmīgi kandidējisRīgas domes vēlēšanās noZZS saraksta. ZZS valde viņu bijaizvirzījusi par savu kandidātu Rīgasmēra amatam.Pirmo Latvijas Valsts prezidentuJāni Čaksti ievēlēja 1922.gadā. Viņšatkārtoti tika ievēlēts arī uz nākamotermiņu, tomēr Čakste aizgājaaizsaulē, pirms bija beidzies viņapilnvaru laiks. Pēc tam par Valstsprezidentu tika ievēlēts GustavsZemgals, savukārt pēc Zemgalatermiņa beigām par Valsts prezidentutika ievēlēts Alberts Kviesis.Viņš augstajā amatā tika ievēlētsatkārtoti un savus pienākumus veicalīdz pilnvaru termiņa beigām.1934.gada 15.maijā toreizējaisMinistru prezidents Kārlis Ulmanisun ģenerālis Jānis Balodis īstenojavalsts apvērsumu, kā rezultātā tikaatlaista Saeima, bet jau vēlāk Ulmanisvienlaikus ar premjera amatuuzņēmās pildīt arī prezidenta pienākumus.To viņš darīja līdz padomjuokupācijai 1940.gadā.Pēc Latvijas valsts neatkarībasatjaunošanas 5.Saeima 1993.gada7.jūlijā par Valsts prezidentu ievēlējaGunti Ulmani. 1996.gada 8.jūlijāSaeima Ulmani ievēlēja atkārtoti uznākamo termiņu. Kopš 1999.gadaValsts prezidente bija Vaira Vīķe-Freiberga, atkārtoti amatā viņa tikapārvēlēta 2003.gada jūnijā.Satversmē teikts, ka viena un tāpati persona nevar būt par Valstsprezidentu ilgāk nekā astoņus gaduspēc kārtas.mūsu koncertzāles darbībā. Katrukoncertsezonu plānojam tā, lai tajābūtu pārstāvēti visi mūzikas žanri, taiskaitā populārā mūzika, deja, bērnupasākumi, un akadēmiskā mūzika.Tādējādi piesaistot plašāku auditoriju.Jūrmalas domes priekšsēdētājapadomnieks kultūras un sporta jautājumosRaimonds Munkevics uzsver:„Lai arī koncertzāle ir ļoti noslogota untajā vēlas uzstāties arvien vairāk izpildītāju,mēs paliekam uzticīgi saviemprincipiem, - bērnu pasākumi, kā arījauno talantu atbalstīšana un akadēmiskāmūzika ir mūsu stratēģiskaisuzdevums un labā griba. Bērnu unjauniešu pasākumi ir viena no mūsuprioritātēm. Jau 5. jūnijā ir ieplānotsJūrmalas un Rīgas mūzikas vidusskoluapvienotā orķestra koncerts kopā ardeju grupu „Dzirnas”. Atzīmēšu arī1.jūnijā notikušo Bērnu un jauniešudienu Jūrmalā - SVINAM! Mazie jūrmalniekizīmēja, dziedāja, dejoja unsacentās savā radošā gara izpausmēs.”Ievēro piesardzībudienas karstākajāperiodāŅemot vērā meteorologuprognozes tuvākajām dienām- karstumu, sutīgu laiku, kā arīpērkona negaisu, Neatliekamāsmedicīniskās palīdzības dienesta(NMPD) mediķi aicina iedzīvotājuspēc iespējas mazāk uzturētiessaulē dienas karstākajā periodā,izvēlēties atbilstošu apģērbu,uzņemt pietiekamā daudzumāšķidrumu un saudzēt bērnu veselību.Apstākļos, kad karstums sasniedzun pārsniedz 28 līdz 30 grādus, NMPDmediķi aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību,lai izvairītos no pārkaršanasun karstuma dūriena.Mediķi atgādina, ka karstā laikāveselība var pasliktināties gados vecākiemcilvēkiem, zīdaiņiem un maziembērniem, cilvēkiem, kuri slimo ar hroniskāmslimībām, īpaši ar elpceļu vaisirds slimībām, kā arī cilvēkiem, kuriveic fiziskas aktivitātes un tiem, kurilieto noteiktus medikamentu veidus,kā arī cilvēkiem, kuri lieto alkoholuun citas atkarības vielas.Īpaši bīstama atrašanās saulē ir maziembērniem, tāpēc viņiem ieteicamsuzturēties ēnā vai vēsās iekštelpās. Nekādāgadījumā nedrīkst atstāt bērnusvienus pašus mašīnā. Jāseko arī, laibērns nepārkarstu guļot. Mazuļa ratiņivar pārvērsties par "siltumnīcu", unbērns pārkarsis var iet bojā, bērns varpārkarst, arī guļot smacīgās un karstāsiekštelpās, norāda mediķi.SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, kagatavojoties kārtējai 2011./2012.gada apkures sezonai, profilaktiskāskatlu māju un siltumtīklu hidrauliskāspārbaudes un remontdarbi tiks veiktiizpildes grafikā noteiktajos laikaposmos, sakarā ar ko tiks pārtrauktasiltumenerģijas piegāde.Par visiem siltumtīklu bojājumiem uniespējamām avārijām ziņot par tālruni:Kauguri, Sloka, Ķemeri – 67147044Dubulti, Majori, Bulduri, Dzintari –67769682, 67751222Tāpat karstajā laikā ir jāpalielinauzņemtā šķidruma daudzums. Navieteicams dzert šķidrumu, kas saturalkoholu vai lielu daudzumu cukura.Vislabāk dzert vēsu tēju, minerālūdenibez gāzes.Diena jāplāno tā, lai varētu izvairītiesno karstuma un pēc iespējas vairākatrasties labi vēdināmās telpās. Gadījumā,ja uz ielas paliek pārāk karsti, jāmeklēatvēsinājums veikalos, kafejnīcās,telpās ar kondicionēšanas iekārtām.Ja jādodas ārpus mājas, jāsargā seviun bērni no saules iedarbības, valkājotcepuri vai lakatiņu un saulesbrilles.Mugurā ieteicams vilkt gaišu, vieglu,elpojošu, ērtu apģērbu no dabīgamateriāla, paņemt līdzi pietiekamudaudzumu ūdens.Jāizvairās arī no ilgstošas un fiziskaspiepūles saulē vai karstās nevēdinātāstelpās, piemēram, darba uz laukavai sportošanas. Cilvēkiem, kas slimoar hroniskām saslimšanām, tai skaitāsirds asinsvadu slimībām, karstā laikājāatceras lietot savi pastāvīgi lietojamiemedikamenti.Ja karstajā laikā pēc uzturēšanāssaulē rodas veselības problēmas, jākonsultējasar savu ģimenes ārstu vai ārpusģimenes ārstu darba laika jāzvana uzģimenes ārstu konsultatīvā tālruņanumuru 66 016 001. Bet, ja parādāsķermeņa trīcēšana, drebuļi, augstatemperatūra, slikta dūša ar vemšanu,apziņas traucējumi, krampji, samaņaszudums, jāzvana uz numuru 113 ātrajaipalīdzībai.]SIA „Jūrmalas siltums”Muzeju nakts apmeklētājus gaida balvasInta Baumane, Jūrmalas pilsētasmuzejsMuzeju naktī 14. maijā Jūrmalasmuzejus apmeklēja 3426cilvēki, no kuriem 217 ieguvatiesības līdz 2011. gada beigāmbez maksas apmeklēt pasākumusun izstādes Jūrmalas pilsētasmuzejā, Aspazijas mājā,Jūrmalas Brīvdabas muzejā,kā arī Raiņa un Aspazijas vasarnīcā.Visi četri muzeji bija vienojušieskopējā akcijā, piedāvājot apmeklētājiemīpašu ieejas biļeti, kuru katrā muzejā vajadzējaapzīmogot. Pēc ceturtā muzejaapmeklējuma tā pārvērtās par brīvbiļetidivām personām, un visas šīs reģistrētāsieejas biļetes piedalījās loterijā Jūrmalaspilsētas muzejā 31. maijā.Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētasdomi, Dzintaru koncertzāli, Jūrmalasmāksliniekiem, Valsts Memoriālomuzeju apvienību un JūrmalasPilsētas muzeju tika sarūpētas 84Jūrmalas Muzeju nakts loterijā balvas ieguvuši:• Laura Slišāne• Ģirts Kriķis• Jānis Viļumovs• Vineta Igauniece• Sandra Brauere• Vilnis Kolāts• Laima Kronberga• Indra Šķirus• Raimonds Šķirus• Areta Dzirvinska• Gunārs Vikanis• Bruno Briekmanis• Daina Briekmane• Jānis Putniņš• Zenta Timermane• Arturs Timermanis• Marika Sondore• Arta Šnēberga• Raimonds Zeiza• Māris Kramāns• Indra Brinkmane• Anda Zāle• Ludmila Drakša• Artis Beļickis• Līga Beļicka• Iveta Biteniece• Irina Terehova• Jānis Poļaks• Gunda Balode• Elīna Landzāne• Alise Limba• Aina Osīte• Laura Egle• Uldis Lācis• Henrijs Lācis• Gunta Štēbele• Airita Brūvere-Kogana• Marija Kogana• Ivans Ščavinskis• Varis Sprancmanis• Reinis Prikulis• Līva Rozentāle• Jeļena Dorofejeva• Ināra Galandere• Māra Krasovska• Mārtiņš Ķērpe• Una Klīve• Dace Skerškāne• Dzintra Šolohova• Evija Dompalma• Elizabete Māziņa• Elizabete Vegnere• Ludmila Viļumova• Diāna Renzina• Vineta Kleinberga• Sandijs Mešķisbalvas – ielūgumi uz koncertsezonasatklāšanu, grāmatas un dažādi Jūrmalassuvenīri ar pilsētas un muzejalogo attēliem.Jūrmalas pilsētas muzeji sveic balvuieguvējus un izsaka pateicību visiemloterijas atbalstītājiem un JūrmalasMuzeju nakts apmeklētājiem!Balvas var saņemt Jūrmalas pilsētasmuzejā Tirgoņu ielā 29 katru dienuno plkst. 9.00 līdz 18.00 (sestdienās,svētdienās no plkst. 10.00). Vēlams iepriekšpieteikties pa tālruni 67764746.• Natālija Sokolova• Kristīne Zommere• Renārs Kamšs• Ieva Gāršniece• Matīss Mālers• Eduards Jakovičs• Aira Šmēla• Eduards Freimanis• Līga Misule• Linda Misule• Jānis Kalvāns• Juris Šūpols• Aigars Muižnieks• Ligita Medvedeva• Sandra Saltā• Kaspars Leinis• Jēkabs Leinis• Inta Kodoliņa• Mārtiņš Miglāns• Linda Krēsliņa• Rolands Krēsliņš• Marta Rimša• Galevela Doškina• Ģirts Silavs• Gunta Vāvere• Andris Vāvere• Elīna Juhņēviča• Ligita MaziņaLūdzam atvainot, ja vārda vai uzvārda rakstībā ieviesusies kāda neprecizitāte!SIA „Jūrmalas siltums” katlu māju un siltumtīklu ikgadējāshidrauliskās pārbaudes un remontu veikšanas grafiks2011. gadam


Jūrmalas ZiņasJūrmalas Ziņas4 kultūra 2011. gada 3. jūnijs2011. gada 3. jūnijsinformē jūrmalas pilsētas dome 5Apbalvoti 12. starptautiskā akadēmiskās mūzikaskonkursa JŪRMALA 2011. KAMERMŪZIKA laureātiUrrrā! Klāt vasara! Vai jau teicām, kaMellužu estrāde pa garo ziemu ļoootisailgojusies pēc saviem mazajiemdraugiem un jautrības? JGalvenās balvas ieguvējas Pētera ČaikovskaMaskavas valsts konservatorijas kameransamblisMarjana Osipova un Varvara Tarasova.Konkursa žūrijas pārstāvji un konkursa JŪRMALA 2011. KAMERMŪZIKA laureātes.5. jūnijā Mellužu Estrādē!BĒRNU V A SARA Ssezonas atklāšanas svētkiMums ir lieliskas ziņas - līdz pat28.augustam katru svētdienu Mellužuestrādē notiek bezmaksas sarīkojumibērniem. VISU VASARU!Priecājamies par visiem tiem, kas jau 29. maijā atnāca iesildīties bērnu sezonai ar jautrāmrotaļām pie skatuves, sportiskām aktivitātēm parkā un iedvesmas pilnām nodarbēmradošajā darbnīcā GLIEMEŽNĪCA. Arī tās turpināsies VISU VASARU! JŠo svētdien, 5.jūnijā plkst.11.00 notiks oficiālā BĒRNU VASARAS atklāšana, kad Mellužuestrāde būs pavisam ZAĻA. Ne tikai tāpēc, ka šobrīd Mellužu estrādē notiek skatuvesremonts, par esam ļoti priecīgi, bet arī tamdēļ, ka uz svētku koncertu ieradīsies mūsudraugs PUNKTUĀLIS, lai realizētu ZAĻĀ PUNKTA vides projektu PUDEĻU KOKS.Svētku koncertā ikviens varēs just līdzi Jūrmalas sākumskolas ATVASE deju kolektīviem,kā arī lieliskajai deju grupai „BG” no Jūrmalas kultūras centra. Sagaidāms arī kādsnoslēpumains viesis…SVARĪGI – nākot uz Mellužu estrādi, OBLIGĀTI ņemiet līdzi plastmasas pudeles, kurāsievietojiet zīmīti ar savu vārdu un telefonu.Kāpēc? Tāpēc, ka 5.jūnijā pl.14.00 notiks izloze no visām pudeļu kokā ieskrūvētajāmpudelēm.Galvenā balva – ceļojums ar TALLINK uz Stokholmu visai ģimenei!!!Neizmet savas PET pudeles. Sakrāj, nāc 5.jūnijā ieskrūvēt tās PUDEĻU KOKĀ un varbūt tiešiTU kopā ar savu ģimeni brauksi uz Stokholmu pilnīgi par brīvu!Tiekamies Mellužu estrādē!Diāna Bērza, projekta „Bērnu vasara Mellužu estrādē” vadītājaPagājušajā nedēļā, no 24.līdz 27. maijam, Jūrmalas Mūzikasvidusskolas Lielajā zālēun 27. maijā Dzintaru koncertzālesMazajā zālē notika 12.starptautiskais akadēmiskāsmūzikas konkurss Jūrmala2011. Kamermūzika.Konkurss norisinājās trīs dažādāskategorijās. Klavieru duetosLatviju pārstāvēja Zanda Locenieceun Elīna Ernstsone no Emiļa MelngaiļaLiepājas mūzikas vidusskolas,Lilita Dunska un Laila Plakane noPārdaugavas Mūzikas un mākslasskolas, Jekaterina Pavlova un SvetlanaGridjuško no Jāzepa VītolaLatvijas Mūzikas akadēmijas. NoUkrainas klavieru duetu pārstāvējaAļona Brovkova un Natālija Voita,no Lietuvas – Lietuvas Mūzikasun Teātra akadēmijas audzēknesAnastasija Avdejeva un UgnePeištaraite.Kameransambļu kategorijā piedalījāskameransambļi no Latvijas,Igaunijas, Krievijas un Lietuvas.Jūrmalas Mūzikas vidusskolu pedagoģesKristīnes Ojalas vadībā pārstāvējajauktais ansamblis: KatrīnaSproģe, Ieva Pērkona, Kristīne Jakovļeva,Signe Brence, Marija Linarte,Lauma Bebriša, Zane Semjonova,Edgars Raila.Galveno balvu ieguva PēteraČaikovska Maskavas Valsts konservatorijaskameransamblis MarjanaOsipova un Varvara Tarasova,1. vietu – Lietuvas Mūzikas un teātraakadēmijas kameransamblis VitautasGiedraitis, Jurģis Juozapaitis unUgne Antanavičiūte, savukārt otrovietu dalīja kameransambļi no Latvijasun Krievijas. Jūrmalas Mūzikasvidusskolas jauktais ansamblis ieguvagodalgoto 3. vietu.Konkursa žūrijas priekšsēdētājsbija Maskavas konservatorijas prorektorsprofesors Aleksandrs Bondurjanskis,kurš kopš 1980. gadastrādā Maskavas konservatorijā parkameransambļu un kvartetu katedrasvadītāju un ir vairāku starptautiskokonkursu laureāts. Žūrijaspriekšsēdētāja vietnieki bija JāzepaVītola Latvijas Mūzikas akadēmijas(JVLMA) Kameransambļa un klavierpavadījumakatedras vadītājaprofesore Gunta Sproģe un JVL-MA akadēmiskā darba prorektorsprofesors Normunds Vīksne. Žūrijādarbojās profesors Jānis Maļeckis(Latvija), Tims Frederiksens (Dānija),Natālija Sakosa (Igaunija),Anna Vaimane (ASV).Akadēmiskās mūzikas konkurss,kas pulcē jaunos talantus no vairākāmvalstīm, Jūrmalā norisinājāsjau 12. reizi. Konkursu rīko Latvijaskoncertaģentūra „Mūza” un JūrmalasMūzikas vidusskola. Atbalstītāji:Jūrmalas pilsētas dome, Valsts Kultūrkapitālafonds, SEB banka.Jūrmalniekiem būsjauni dzīvokļiVeronika Ramāne, domesSabiedrisko attiecību nodaļaŠomēnes izsniegta būvatļaujadzīvojamo māju Līču ielā2 būvniecības uzsākšanai. Projektu,kas bija izstrādāts pirmsvairāk nekā diviem gadiem, nojauna saskaņoja ļoti īsā laikā,sadarbojoties pašvaldības SIA„Jūrmalas Attīstības projekti”un domes Pilsētplānošanasnodaļai.Būvniecību ir uzsākusi SIA„Re&Re”, kas pašvaldības iepirkumakonkursā par šī projekta realizācijuuzvarēja jau 2008. gadā, apņemotiestrīs mazstāvu daudzdzīvokļu mājasLīču ielā 2 uzcelt, izveidot infrastruktūruun labiekārtot to apkārtni par1,75 miljoniem latu bez PVN. Objektuplānots nodot ekspluatācijā2012. gada februārī. Projektu finansēJūrmalas pilsētas dome.„Lai tālāk risinātu dzīvokļu rindāesošo jūrmalnieku problēmas, SIA„Jūrmalas Attīstības projekti” uzsācisprojektēšanu četrām divpadsmit stāvudzīvojamām mājām, kas atradīsiesDīķu ielā 30. Nupat ir pieņemts lēmumspar uzvarētāju projekta pirmāskārtas skiču projekta iepirkuma konkursā.Divu pirmo daudzstāvu daudzdzīvokļumāju projektu skiču projektuatbilstīgi konkursa rezultātam varētuizstrādāt SIA „Stats projekts”,” informēJūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājsGatis Truksnis. „Man ir gandarījums,ka samērā īsā laikā izdevies iekustinātMājokļu programmas risināšanu, kasJūrmalā daudzus gadus bija iestrēgusi.Esmu pārliecināts, ka nevajadzīgukavēšanos vairs nebūs un jūrmalniekitiks pie pašvaldības sarūpētiem jauniemdzīvokļiem.”Līdz šā gada beigām plānots veiktvisas iepirkuma procedūras, kas saistītasar divu nākamo daudzdzīvokļumāju tehnisko projektu, būvniecībuun finansējumu. Šajā laikā nodomātssaskaņot arī tehnisko projektu, laijau 2012. gada sākumā varētu uzsāktpirmās kārtas būvniecību un divasdivpadsmit stāvu dzīvojamās mājasnodot ekspluatācijā 2013. gada pirmajāceturksnī.Jūrmalā pašlaik pašvaldības palīdzībudzīvokļa jautājuma risināšanāgaida ap 500 ģimeņu, no tām vairāknekā 300 ģimenes un personas ir1. un 2. grupas rindā, kurā uzņembāreņus un citas personas ar priekšrocībāmpašvaldības palīdzības saņemšanā,kā arī ģimenes, kas dzīvodenacionalizētās mājās un kuru dzīvesvietasproblēmas atrisinājumsatslogos arī viņu pašreizējo mājokļuīpašnieku ikdienu.Lūk, šādā mājā jau nākamgad dzīvosvairāki desmiti jūrmalnieku ģimeņu, kasgaida dzīvokļu rindā.Konkurss: Lielupe – zīmējumosun fotogrāfijāsDace Vītiņa, „Baltijas videsforums”Biedrība „Baltijas vides forums”Latvijas–Lietuvas pārrobežusadarbības programmasprojektā „Kopīgi ūdens apsaimniekošanaspasākumi pārrobežuLielupes baseinā” izstrādāmājaslapu par Lielupes baseinaapgabalu, par tā ūdens kvalitāti,dabas vērtībām, atpūtasiespējām un citām tēmām.Aicinām ikvienu piedalīties mājaslapasveidošanā, iesūtot savu fotogrāfijuvai zīmējumu, ko izvietosim attēlu galerijās.Tēma – Lielupe, tās skaistums,kā arī Lielupes ūdens visdažādākajāstā izpausmēs – plūdi, makšķerēšana,peldēšanās, atpūta pie ūdens, dzīvādaba... – cik vien tālu sniedzas izdoma!Darbus var nosūtīt gan elektroniski,gan arī pa pastu, – mēs tosieskenēsim un oriģinālu nosūtīsimatpakaļ. E-pasta adrese: dace.vitina@bef.lv,pasta adrese: Baltijas videsforums, Antonijas iela 3-8, Rīga,LV-1010.Majoru un Jaunķemerupludmalē atkal plīvosZilais karogsElita Cepurīte, domesSabiedrisko attiecību nodaļaJau rīt, 4. jūnijā, divās Jūrmalaspludmalēs – Majoros unJaunķemeros, apliecinot šopeldvietu atbilstību augstajiemstarptautiskajiem kritērijiem,tiks pacelts Zilais karogs.Karoga pacelšanas svinīgajā brīdī,kas notiks 4. jūnijā plkst. 17.30Majoru pludmalē Turaidas ielas galā,piedalīsies Jūrmalas pilsētas domespriekšsēdētājs Gatis Truksnis, kāarī uzaicināts vides aizsardzības unreģionālās attīstības ministrs RaimondsVējonis un Vides izglītībasfonda pārstāvji.„Zilā karoga ekosertifikāta iegūšanaJūrmalai nav pašmērķis,”uzsver domes priekšsēdētājs GatisTruksnis. „Tā ir kvalitātes zīme unatzinības apliecinājums pašvaldībasstruktūrvienību sistemātiskam unsekmīgam darbam, kas ietver ne tikaipludmales sakopšanu ik dienu, betveselu pasākumu kompleksu – drošībupludmalē, dabas aizsardzībaspasākumu īstenošanu, piemēram,priežu mežu regulāru atjaunošanukāpu zonā, veselīga dzīvesveida popularizēšanuun iedzīvotāju izglītošanušajos jautājumos. Mēs pastāvīgirūpējamies par to, lai visa pilsētaspludmale 25,5 kilometru garumāatbilstu augstākajiem standartiem,un esam gandarīti, ka starptautiskāun nacionālā žūrija to ir atzinīginovērtējusi, un Jūrmalas pludmalēsgadu no gada plīvo Zilais karogs.”Pērn Zilo karogu Majorupludmalē pacēla Jūrmalaspilsētas domes izpilddirektorsValdis Vītoliņš.Zilais karogs pludmalē nozīmēto, ka peldvieta atbilst 29 stingriemstarptautiskiem kritērijiem ūdenskvalitātes, vides pārvaldes, videsinformācijas un izglītības, kā arīlabiekārtojuma un servisa jomā.Latvijā šogad plīvos 12 Ziliekarogi un divi no tiem – Jūrmalā.PrecizējumsPilsēta pieņēma lēmumu piedalītiesstarptautiskajā Zilo karogu programmā1997. gada rudenī. Par pirmoZilā karoga peldvietu 2000. gadākļuva Majoru peldvieta, 2001. gadātai pievienojās Bulduru pludmaleun kopš 2007. gada – Jaunķemerupeldvieta.Par nekustamā īpašuma nodokļaatvieglojumu piešķiršanuJūrmalas pilsētas dome laikrakstos „Jūrmalas Ziņas” un „Jūrmalas Nedēļa” informēja nekustamā īpašuma nodokļamaksātājus par to, ka 2011. gada 22. aprīlī ir stājušies spēkā 2011. gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 „Parnekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” un par saistošajos noteikumos noteiktajām nodokļamaksātāju kategorijām, kā arī prasībām nodokļa maksātājiem.Saistošo noteikumu 3.3. punkts paredz: ja nodokļa maksātājs atbilst saistošo noteikumu prasībām, lai varētu piešķirtnekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par visu 2011. gadu (tātad par periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim),iesniegumi jāiesniedz līdz 2011. gada 30. maijam.Precizējam, ka norādītais iesniegumu iesniegšanas laiks (līdz 30.05.2011.) attiecas uz saistošo noteikumu2.1. punktā noteiktajām nodokļa maksātāju kategorijām, bet neattiecas uz 5.1. punktā noteiktām nodokļamaksātāju kategorijām.Ja iesniegumi, kas attiecas uz saistošo noteikumu 2.1. punktā noteiktajām nodokļu maksātāju kategorijām, tiks iesniegtilaika posmā no 2011. gada 1. jūnija līdz 1. septembrim, nodokļa atvieglojumi var tikt piešķirti tikai par 2011. gada otropusgadu (par periodu no 1. jūlija līdz 31. decembrim).Saistošo noteikumu 5.1. punktā noteiktās nodokļa maksātāju kategorijas var iesniegt iesniegumus līdz 2011. gada beigāmun arī saņemt atvieglojumu par visu 2011. gadu (ja atbildīs saistošo noteikumu prasībām).Ar 2011. gada 17. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanaskārtību”, saistošajos noteikumos noteiktajām nodokļa maksātāju kategorijām, kā arī prasībām nodokļa maksātājiem variepazīties Jūrmalas pilsētas mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā Pašvaldība/Pakalpojumi/Situācijas/ (http://www.jurmala.lv/page/1453).Sīkāku informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm var saņemt pilsētas domē (Jomas ielā 1/5) Nodokļu nodaļā342. Kabinetā apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās plkst. 14.00–18.00, otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.00–12.00un 14.00–18.00, vai arī pa tālruni 67093894, 67063973, 67093899, kā arī Apmeklētāju apkalpošanas centrā pa tālruni67093816 un 67093843.Informāciju sagatavoja Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. Tālrunis 67093928 • E-pasts: prese@jpd.gov.lv


Jūrmalas Ziņas12 kultūra 2011. gada 3. jūnijsJūrmalas Ziņas2011. gada 3. jūnijs sports 13Mellužos uzplauksPET pudeļu koksIndra Soika „EKO Media”projektu direktoreSvētdien, 5.jūnijā noplkst.11.00 Mellužu estrādē„Bērnu vasaras” atklāšanā pilsētasiedzīvotāji un viesi palīdzēsuzplaukt PET pudeļu Labo nodomukokam. Katrs, kas ieradīsiespasākuma norises vietā ar iztukšotudzēriena plastmasas pudeli,varēs ieskrūvēt to koka zaros,tādējādi nobalsojot par saprātīgudabas resursu izmantošanu unPET pudeles otru dzīvi.No visām atnestajām pudelēmkatrā pilsētā tiks izlozēts veiksmīgākaisdalībnieks, kurš saņemsjūras ceļojumu 4 personām uz Stokholmu.Savukārt katra kokā ieskrūvētāpudele otrreiz izmantojamāsizejvielās tiks pārstrādāta Baltijālielākajā plastmasas pudeļu pārstrādesrūpnīcā „PET Baltija”, kasatrodas Jelgavā.Pasākuma „Šķiro PET pudelesun laimē jūras ceļojumu uz Stokholmu!”mērķis ir iztīrīt lielākāsLatvijas pilsētas no izlietotām PETpudelēm un ierādīt iedzīvotājiem,ka šķirot PET pudeles ir dabai draudzīgiun vienkārši. Koks ir daļa nosociālās kampaņas „Šķiro pa tīro!”,kuras laikā 25 Latvijas pilsētās notiekplastmasas pudeļu, stikla taras,elektrokrāmu un dzērienu pakušķirošanas veicināšanas akcijas, bet8 pilsētu svētkos Latvijas Zaļaispunkts sadarbībā ar „Tallink Latvija”aicina iedzīvotājus PET pudelesnodot pārstrādei un laimēt jūrasceļojumu uz Stokholmu.Labo nodomu koks šovasaraizceļos arī uz Rīgu, Siguldu, Liepāju,Tukumu, Kuldīgu, Talsiemun Jelgavu. Koku no pārstrādājamāmizejvielām ir veidojusi radošāapvienība „Serde”.Vairāk informācijas par kampaņu„Šķiro pa tīro!” un pasākumu„ Šķiro PET pudeles un laimē jūrasceļojumu uz Stokholmu!” meklējietwww.zalais.lv.Sākoties ceļojumu sezonai,aicina pārliecināties parpases derīgumuAndrejs Rjabcevs, Pilsonībasun migrācijas lietu pārvaldessabiedrisko attiecību vadītājsSākoties atvaļinājumu un ceļojumuaktīvajai sezonai, Pilsonībasun migrācijas lietu pārvalde(PMLP) kopīgi ar starptautiskolidostu „Rīga” aicina iedzīvotājusjau savlaicīgi pārliecināties par pasesderīgumu, lai pēdējā brīdī nenāktospiedzīvot vilšanos un atteiktiesno gaidītā ceļojuma.Pēc Valsts robežsardzes informācijas,šogad izceļošana no Latvijasliegta jau 118 personām, kurasrobežu vēlējušās šķērsot ar pasi,kurai beidzies derīguma termiņšvai kura citu iemeslu dēļ nav derīgaceļošanai.„Līdz ar pasažieru skaita palielināšanosvasaras sezonā saskaramiesar problēmu, ka pieaug tocilvēku skaits, kuri nevar nokļūtizvēlētajā galamērķī, jo viņu pasesderīguma termiņš ir beidzies vaiarī tā nav derīga ceļošanai uz izvēlētovalsti,” norāda starptautiskāslidostas „Rīga” valdes priekšsēdētājsArnis Luhse. Īpaši tas attiecas uzvecāka gadagājuma cilvēkiem, kururīcībā ir pases ar derīguma termiņu50 gadi, jo šīs pases kopš pagājušāgada vairs nav derīgas ceļošanaiārpus Šengenas zonas.Kā skaidro PMLP, pirms plānotāceļojuma svarīgi ir pievērstuzmanību ne tikai pasē ierakstītajamdokumenta derīguma termiņam,bet arī izsniegšanas datumam,jo ceļošanai ārpus valsts nav derīgaspases, kas izsniegtas līdz 2002.gada1.jūlijam (ar ielīmētu fotokartīti).Tāpat vērīgiem jābūt tiem iedzīvotājiem,kuru rīcībā ir pases ar derīgumatermiņu 50 gadi, jo šīspases ir derīgas tikai izmantošanaiLatvijā, kā arī ceļojumiem pa Šengenaszonas valstīm, kurās atceltarobežkontrole. Dodoties ceļojumāuz valstīm ārpus Šengenas telpas,tai skaitā arī Īriju, Lielbritāniju,Krieviju, Ukrainu vai Baltkrievijubūs nepieciešams saņemt jaunopasi.PMLP atgādina, ka jaunu pasiiedzīvotāji var noformēt jebkurāPārvaldes teritoriālajā nodaļā visāLatvijā neatkarīgi no deklarētāsdzīvesvietas. Piesakoties jaunajaipasei, nepieciešams uzrādīt iepriekšējopasi vai dzimšanas apliecību,ja pasi saņem pirmo reizi.MāksliniekaAndreja Ģērmaņaizstāde „Akvareļi”Diāna Josta Jūrmalas pilsētasmuzeja Galvenā sabiedriskoattiecību speciālisteŠodien, 3.jūnijā, Jūrmalaspilsētas muzejā (Tirgoņu ielā29) atklās mākslinieka AndrejaĢērmaņa izstādi „Akvareļi”, kurabūs apskatāma līdz 26. jūnijamAndreja Ģērmaņa pamatžanriir ainava un portrets. Izstādē „Akvareļi”iekļauti darbi no pēdējosLatvijā notikušajiem plenēriem, kāarī paziņu un kolēģu portreti. Vairākkārtautors pievērsies pašportretiem.Daži no tiem izstādei deponētino Latvijas NacionālāMākslas muzeja un Latvijas Māksliniekusavienības muzeja.Andrejs Ģērmanis Jaņa RozentālaRīgas mākslas vidusskolā iestājās1952. gadā, 11 gadu vecumā.Pirmos trīs mācību gadusskolā gleznoja tikai ar akvareļukrāsām labu skolotāju vadībā. Tiebija Irma Jaunarāja, Silvija Jēgere,Zigfrīds Zēbergs. Tā tika apgūti tāsaucamā angļu akvareļa pamati,kam raksturīgs pakāpenisks dzidrukrāsu uzslāņojums. Tikai vēlākapgūta eļļas tehnika.Sākot ar 1958. gadu, kad Latvijānotika pirmā republikas akvareļuizstāde, akvarelis atraisījās lielākābrīvībā un mirkļa tvērumā, arīkrāsu spožumā. Par autoritātēmkļuva akvarelisti Kurts Fridrihsonsun Egons Cēsnieks. Kopš tā laikaAndreja Ģērmaņa daiļradē eļļaskrāsas un akvarelis dzīvo blakus.Padomju Savienības akvarelistugrupās viņš ir gleznojis Kamčatkāun Karēlijā, piedalījies izstādēs Latvijā,Krievijā, Dānijā, Zviedrijā,Lietuvā, kā arī Baltijas valstu akvareļubiennālēs. Mākslinieka rokraksturaksturo precīzs dabas vērojumsun atraisīts otas raksts.Sestdien, 18. jūnijā, plkst. 14.00izstādes „ Akvareļi” laikā Jūrmalaspilsētas muzejā visi interesenti irgaidīti uz tikšanos ar māksliniekuAndreju Ģērmani.Jūrmalāsākas ūdensmotosportasezona!Jūrmalā Lielupes akvatorijā (Slokasiela 75 pie CSDD) 11.jūnijā plkst.12:00 sāksies šā gada sezona ūdensmotosportā, kur notiks starptautiskassacensības jauniešiem „Jurmala Cup”un Latvijas atklātā čempionāta 1.posmsūdens motosportā.Sacensības ātrumlaivām uz ūdens notiks JT250laivu klasē jauniešiem, S550, T550, O500, FR1000,RN2000 laivu klasēs un komandu vērtējumā.Uzvarētāju katrā klasē noteiks pēc triju braucienukopsummas. Pirmie divi braucieni notiks viens pēc otrapēc kārtas, bet trešais finālbrauciens - noslēgumā, kurātiek iegūti punkti dubultā. Pilotiem būs jāveic divu bojudistance. Viena apļa kopējais garums ir 1500 metri.Apļu skaits ir atkarīgs no laivu klases.Sacensību organizatori gaida pilotus no vietējiemūdens motosporta klubiem un kaimiņvalstīm, kasnodrošinās sīvu konkurenci mūsu pilotiem. Daudzugadu garumā mūsu sportistiem jau ir izcili panākumistarptautiskajā mērogā, ko nodrošinājuši pasaules unEiropas čempionu tituli. Šā gada sacensībās jauniešiempiedalīsies pagājušā gada pasaules čempions NikitaLijcs, kurš pārstāv ūdens sporta klubu „Jūrmala” unEiropas zelta medaļas ieguvējs Maksimiliāns Tučkovsno „Riga Powerboat Team”.Latvijā ūdeņu netrūkst, tāpat kā talantīguātrumlaivu pilotu, zinošu treneru un visu varošumehāniķu. Jaunajai sezonai Liepājas klubs „UPBEnergy” gatavo jaunas laivas un ir cerība, ka sacensībāsJūrmalā redzēsim ziemā sagatavoto tehniku un „UPBEnergy” komandā būs šā gada debitants jauniešu klasē.Komandai „NordOst” no Alūksnes ir svarīgi izmēģinātsagatavoto tehniku, jo šogad tieši Alūksnes ezerānotiks Pasaules čempionāts jauniešiem un Formula4Slaivu klasē.Sezonas sākumā ātrumlaivu pilotiem nepieciešamsarī skatītāju atbalsts, kas ir lieliska iespēja pavadītlaiku brīvā dabā pie ūdens neko nemaksājot par to.Sacensības organizē Latvijas Ūdens motosportafederācija sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi.Papildus informācija par pasākuma norisi pieejamawww.lumsf.lvLatvijas Ūdens motosportafederācija vēl veiksmi startā!Informāciju sagatavoja:Latvijas Ūdens motosporta federācijasPreses dienestsNākamsestdien sākas Jūrmalasdomes/„Novatours” kausa izcīņapludmales futbolāIndra Brinkmane, domesSporta nodaļaŠogad jau 14. gadu norisināsiesLatvijā tradīcījām bagātākaispludmales futbola turnīrs –„Jūrmalas domes/„Novatours”kauss 2011”. Arī šogad tiksaizvadīti četri posmi un finālposms,kuram kvalificēsies četruposmu 20 labākās komandas.Pirmā posma spēles notiks jaunākamsestdien – 11. jūnijā, nākamieposmi – 9., 16. un 30. jūlijā,finālspēles – 13. augustā.Visas spēles notiks Dubultos,Kļavu ielas galā pie glābšanasstacijas.Esam priecīgi, ka šogad parturnīra ģenerālsponsoru ir kļuvisLatvijas lielākais tūroperators „Novatours”.Turnīrs tiek rīkots arJūrmalas pilsētas domes, „Macron”u n SIA „ Rūj i e n a s s a l d ē -jums”atbalstu.Pirmās komandas jau pieteikušās.Atgādinām, ka, piesakotiesuzreiz visiem četriem posmiem,komanda ieekonomē 20 latu!Arī šogad visa informācija parturnīru – rezultāti, foto, jaunumi– tiks operatīvi atspoguļota oficiālajāturnīra mājaslapā www.turniri.lv/domeskauss.Šajā nedēļas nogalē, 4. un 5.jūnijā, pludmalē pie kafejnīcas„Kuriņš” (Kaugurciema 47) tiks noskaidroti pludmales volejbolasacensības amatieriem „Kauguri Beach 2011” uzvarētāji.Komandai, kura vēl nav paspējusi pieteikt savu dalību sacensībās, to vēl var paspēt izdarīt arīsacensību dienā. Pieteikuma forma dalībai sacensībās ir aizpildāma mājas lapāwww.beachvolley.lv un nosūtāma organizatoram uz e-pastu raimonds@mentori.lv.Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbolanoteikumiem, no kuriem tiks pieļautas atkāpes, par kurām dalībnieki tiks informētitehniskajā sanāksmē pirms sacensību sākuma.Sacensības atbalsta Jūrmalas pilsētas dome un oficiālais partnerisLatvijas pludmales volejbola līga un Latvijas volejbola federācija.Vairāk informācijas par sacensībām pie padākuma organizatoriem:Raimonds Kaviers, mob. tālr. 20001133, e-pasts: raimonds@mentori.lvJevgenijs Čobotovs, mob.tālr. 29421011, e- pasts: jevgenij052@inbox.lv

More magazines by this user
Similar magazines