Darbaspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās

pmlp.gov.lv

Darbaspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās

Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāVISA LATVIJALĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 6833 297473 395 2811 307512T.SK. VĪRIEŠI 3576 152101 196 1424 157297T.SK. SIEVIETES 3257 145372 199 1387 150215DARBASPĒJAS VECUMĀ 4585 1367896 320 42709 1415510T.SK. VĪRIEŠI 2819 671014 188 25663 699684T.SK. SIEVIETES 1766 696882 132 17046 715826PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 727 456522 510 8139 465898T.SK. VĪRIEŠI 428 154808 130 3848 159214T.SK. SIEVIETES 299 301714 380 4291 306684Kopā 12145 2121891 1225 53659 2188920REPUBLIKAS PILSĒTASDAUGAVPILS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 133 12677 0 108 12918T.SK. VĪRIEŠI 76 6551 0 53 6680T.SK. SIEVIETES 57 6126 0 55 6238DARBASPĒJAS VECUMĀ 133 62142 3 1985 64263T.SK. VĪRIEŠI 97 29446 2 1202 30747T.SK. SIEVIETES 36 32696 1 783 33516PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 7 21546 1 187 21741T.SK. VĪRIEŠI 6 6932 1 105 7044T.SK. SIEVIETES 1 14614 0 82 14697Kopā 273 96365 4 2280 98922JELGAVA LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 88 9408 0 165 9661KopāPMLP 2013.07.29 1.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 40 4759 0 78 4877T.SK. SIEVIETES 48 4649 0 87 4784DARBASPĒJAS VECUMĀ 147 38298 0 2156 40601T.SK. VĪRIEŠI 103 18406 0 1300 19809T.SK. SIEVIETES 44 19892 0 856 20792PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 37 12190 0 311 12538T.SK. VĪRIEŠI 21 4109 0 143 4273T.SK. SIEVIETES 16 8081 0 168 8265Kopā 272 59896 0 2632 62800JĒKABPILS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 79 3304 221 136 3740T.SK. VĪRIEŠI 39 1665 112 77 1893T.SK. SIEVIETES 40 1639 109 59 1847DARBASPĒJAS VECUMĀ 31 15449 7 862 16349T.SK. VĪRIEŠI 23 7348 3 535 7909T.SK. SIEVIETES 8 8101 4 327 8440PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 4 5058 0 70 5132T.SK. VĪRIEŠI 4 1660 0 25 1689T.SK. SIEVIETES 0 3398 0 45 3443Kopā 114 23811 228 1068 25221JŪRMALA LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 146 7679 5 95 7925T.SK. VĪRIEŠI 71 4001 1 56 4129T.SK. SIEVIETES 75 3678 4 39 3796DARBASPĒJAS VECUMĀ 207 34918 9 1742 36876KopāPMLP 2013.07.29 2.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 112 16764 6 1019 17901T.SK. SIEVIETES 95 18154 3 723 18975PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 46 12225 3 388 12662T.SK. VĪRIEŠI 22 4181 2 176 4381T.SK. SIEVIETES 24 8044 1 212 8281Kopā 399 54822 17 2225 57463LIEPĀJA LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 110 11916 10 202 12238T.SK. VĪRIEŠI 57 6055 4 95 6211T.SK. SIEVIETES 53 5861 6 107 6027DARBASPĒJAS VECUMĀ 129 48390 3 2416 50938T.SK. VĪRIEŠI 89 23133 1 1473 24696T.SK. SIEVIETES 40 25257 2 943 26242PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 7 17241 1 338 17587T.SK. VĪRIEŠI 4 5599 1 170 5774T.SK. SIEVIETES 3 11642 0 168 11813Kopā 246 77547 14 2956 80763RĒZEKNE LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 73 4423 0 62 4558T.SK. VĪRIEŠI 35 2284 0 28 2347T.SK. SIEVIETES 38 2139 0 34 2211DARBASPĒJAS VECUMĀ 13 20676 0 782 21471T.SK. VĪRIEŠI 5 9789 0 471 10265T.SK. SIEVIETES 8 10887 0 311 11206PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 11 6870 0 132 7013KopāPMLP 2013.07.29 3.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 6 2179 0 68 2253T.SK. SIEVIETES 5 4691 0 64 4760Kopā 97 31969 0 976 33042RĪGA LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 3191 90661 40 963 94855T.SK. VĪRIEŠI 1630 46451 25 489 48595T.SK. SIEVIETES 1561 44210 15 474 46260DARBASPĒJAS VECUMĀ 2789 422533 165 18751 444238T.SK. VĪRIEŠI 1622 197569 89 10950 210230T.SK. SIEVIETES 1167 224964 76 7801 234008PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 399 150752 484 4811 156446T.SK. VĪRIEŠI 216 49207 117 2165 51705T.SK. SIEVIETES 183 101545 367 2646 104741Kopā 6379 663946 689 24525 695539VALMIERA LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 27 3794 20 69 3910T.SK. VĪRIEŠI 15 1964 7 30 2016T.SK. SIEVIETES 12 1830 13 39 1894DARBASPĒJAS VECUMĀ 8 15891 25 677 16601T.SK. VĪRIEŠI 6 7475 19 420 7920T.SK. SIEVIETES 2 8416 6 257 8681PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 5478 3 68 5551T.SK. VĪRIEŠI 2 1808 2 39 1851T.SK. SIEVIETES 0 3670 1 29 3700Kopā 37 25163 48 814 26062KopāPMLP 2013.07.29 4.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāVENTSPILS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 167 5365 0 87 5619T.SK. VĪRIEŠI 106 2694 0 38 2838T.SK. SIEVIETES 61 2671 0 49 2781DARBASPĒJAS VECUMĀ 48 25379 0 893 26320T.SK. VĪRIEŠI 38 12311 0 515 12864T.SK. SIEVIETES 10 13068 0 378 13456PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 8944 1 105 9052T.SK. VĪRIEŠI 2 3057 0 52 3111T.SK. SIEVIETES 0 5887 1 53 5941Kopā 217 39688 1 1085 40991Kopā REPUBLIKASPILSĒTASLĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 4014 149227 296 1887 155424T.SK. VĪRIEŠI 2069 76424 149 944 79586T.SK. SIEVIETES 1945 72803 147 943 75838DARBASPĒJAS VECUMĀ 3505 683676 212 30264 717657T.SK. VĪRIEŠI 2095 322241 120 17885 342341T.SK. SIEVIETES 1410 361435 92 12379 375316PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 515 240304 493 6410 247722T.SK. VĪRIEŠI 283 78732 123 2943 82081T.SK. SIEVIETES 232 161572 370 3467 165641Kopā 8034 1073207 1001 38561 1120803RĪGACENTRA RAJONS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 204 3382 0 54 3640KopāPMLP 2013.07.29 5.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 105 1752 0 26 1883T.SK. SIEVIETES 99 1630 0 28 1757DARBASPĒJAS VECUMĀ 241 14400 2 1112 15755T.SK. VĪRIEŠI 133 6829 1 704 7667T.SK. SIEVIETES 108 7571 1 408 8088PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 31 3980 0 334 4345T.SK. VĪRIEŠI 22 1375 0 156 1553T.SK. SIEVIETES 9 2605 0 178 2792Kopā 476 21762 2 1500 23740KURZEMES RAJONS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 421 16477 8 151 17057T.SK. VĪRIEŠI 217 8420 5 75 8717T.SK. SIEVIETES 204 8057 3 76 8340DARBASPĒJAS VECUMĀ 371 76322 30 3078 79801T.SK. VĪRIEŠI 214 35572 18 1783 37587T.SK. SIEVIETES 157 40750 12 1295 42214PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 47 31467 114 880 32508T.SK. VĪRIEŠI 30 10070 26 380 10506T.SK. SIEVIETES 17 21397 88 500 22002Kopā 839 124266 152 4109 129366LATGALESPRIEKŠPILSĒTALĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 737 22608 8 289 23642T.SK. VĪRIEŠI 365 11513 5 149 12032T.SK. SIEVIETES 372 11095 3 140 11610KopāPMLP 2013.07.29 6.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaVIDZEMESPRIEKŠPILSĒTAZEMGALESPRIEKŠPILSĒTADzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāDARBASPĒJAS VECUMĀ 810 115266 32 6260 122368T.SK. VĪRIEŠI 493 54340 17 3606 58456T.SK. SIEVIETES 317 60926 15 2654 63912PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 191 39154 3 1656 41004T.SK. VĪRIEŠI 87 12675 0 754 13516T.SK. SIEVIETES 104 26479 3 902 27488Kopā 1738 177028 43 8205 187014LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 1016 23742 11 202 24971T.SK. VĪRIEŠI 531 12169 8 91 12799T.SK. SIEVIETES 485 11573 3 111 12172DARBASPĒJAS VECUMĀ 634 102107 68 3399 106208T.SK. VĪRIEŠI 363 46761 35 1967 49126T.SK. SIEVIETES 271 55346 33 1432 57082PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 33 40659 364 851 41907T.SK. VĪRIEŠI 21 13236 88 359 13704T.SK. SIEVIETES 12 27423 276 492 28203Kopā 1683 166508 443 4452 173086LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 368 14313 4 141 14826T.SK. VĪRIEŠI 190 7399 0 79 7668T.SK. SIEVIETES 178 6914 4 62 7158DARBASPĒJAS VECUMĀ 248 65852 20 2688 68808KopāPMLP 2013.07.29 7.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāKopā 80 9087 1 216 9384AIZPUTES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 24 1454 1 7 1486T.SK. VĪRIEŠI 12 757 0 4 773T.SK. SIEVIETES 12 697 1 3 713DARBASPĒJAS VECUMĀ 7 6125 0 66 6198T.SK. VĪRIEŠI 7 3121 0 45 3173T.SK. SIEVIETES 0 3004 0 21 3025PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 2248 0 5 2256T.SK. VĪRIEŠI 2 831 0 4 837T.SK. SIEVIETES 1 1417 0 1 1419Kopā 34 9827 1 78 9940AKNĪSTES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 2 330 1 0 333T.SK. VĪRIEŠI 0 180 0 0 180T.SK. SIEVIETES 2 150 1 0 153DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 2072 0 6 2079T.SK. VĪRIEŠI 1 1149 0 6 1156T.SK. SIEVIETES 0 923 0 0 923PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 648 0 2 650T.SK. VĪRIEŠI 0 242 0 1 243T.SK. SIEVIETES 0 406 0 1 407Kopā 3 3050 1 8 3062ALOJAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 58 699 0 0 757T.SK. VĪRIEŠI 34 348 0 0 382KopāPMLP 2013.07.29 10.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 24 351 0 0 375DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 3733 0 20 3754T.SK. VĪRIEŠI 1 1978 0 13 1992T.SK. SIEVIETES 0 1755 0 7 1762PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1234 0 4 1239T.SK. VĪRIEŠI 1 416 0 2 419T.SK. SIEVIETES 0 818 0 2 820Kopā 60 5666 0 24 5750ALSUNGAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 1 209 3 0 213T.SK. VĪRIEŠI 1 99 1 0 101T.SK. SIEVIETES 0 110 2 0 112DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 1028 3 11 1043T.SK. VĪRIEŠI 0 529 2 8 539T.SK. SIEVIETES 1 499 1 3 504PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 340 0 2 342T.SK. VĪRIEŠI 0 120 0 1 121T.SK. SIEVIETES 0 220 0 1 221Kopā 2 1577 6 13 1598ALŪKSNES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 43 2362 4 13 2422T.SK. VĪRIEŠI 22 1171 3 5 1201T.SK. SIEVIETES 21 1191 1 8 1221DARBASPĒJAS VECUMĀ 10 11851 2 148 12011T.SK. VĪRIEŠI 6 6147 2 97 6252KopāPMLP 2013.07.29 11.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 4 5704 0 51 5759PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 3848 0 18 3868T.SK. VĪRIEŠI 2 1314 0 10 1326T.SK. SIEVIETES 0 2534 0 8 2542Kopā 55 18061 6 179 18301AMATAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 26 839 0 3 868T.SK. VĪRIEŠI 14 429 0 2 445T.SK. SIEVIETES 12 410 0 1 423DARBASPĒJAS VECUMĀ 7 4006 0 41 4054T.SK. VĪRIEŠI 3 2104 0 24 2131T.SK. SIEVIETES 4 1902 0 17 1923PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1241 0 4 1247T.SK. VĪRIEŠI 0 463 0 3 466T.SK. SIEVIETES 2 778 0 1 781Kopā 35 6086 0 48 6169APES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 3 498 0 0 501T.SK. VĪRIEŠI 3 263 0 0 266T.SK. SIEVIETES 0 235 0 0 235DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 2629 1 12 2643T.SK. VĪRIEŠI 1 1420 0 6 1427T.SK. SIEVIETES 0 1209 1 6 1216PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 885 0 4 889T.SK. VĪRIEŠI 0 302 0 1 303KopāPMLP 2013.07.29 12.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 0 583 0 3 586Kopā 4 4012 1 16 4033AUCES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 21 1046 0 10 1077T.SK. VĪRIEŠI 13 543 0 5 561T.SK. SIEVIETES 8 503 0 5 516DARBASPĒJAS VECUMĀ 16 5129 0 68 5213T.SK. VĪRIEŠI 10 2598 0 46 2654T.SK. SIEVIETES 6 2531 0 22 2559PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1782 0 20 1802T.SK. VĪRIEŠI 0 627 0 12 639T.SK. SIEVIETES 0 1155 0 8 1163Kopā 37 7957 0 98 8092ĀDAŽU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 18 1992 0 18 2028T.SK. VĪRIEŠI 8 1013 0 8 1029T.SK. SIEVIETES 10 979 0 10 999DARBASPĒJAS VECUMĀ 21 6619 0 168 6808T.SK. VĪRIEŠI 13 3227 0 103 3343T.SK. SIEVIETES 8 3392 0 65 3465PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1425 0 18 1444T.SK. VĪRIEŠI 0 515 0 11 526T.SK. SIEVIETES 1 910 0 7 918Kopā 40 10036 0 204 10280BABĪTES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 12 1910 0 12 1934KopāPMLP 2013.07.29 13.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 5 958 0 6 969T.SK. SIEVIETES 7 952 0 6 965DARBASPĒJAS VECUMĀ 13 6358 1 99 6471T.SK. VĪRIEŠI 11 3155 1 58 3225T.SK. SIEVIETES 2 3203 0 41 3246PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1453 0 17 1472T.SK. VĪRIEŠI 2 528 0 8 538T.SK. SIEVIETES 0 925 0 9 934Kopā 27 9721 1 128 9877BALDONES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 12 954 0 6 972T.SK. VĪRIEŠI 6 505 0 2 513T.SK. SIEVIETES 6 449 0 4 459DARBASPĒJAS VECUMĀ 5 3592 0 59 3656T.SK. VĪRIEŠI 2 1830 0 32 1864T.SK. SIEVIETES 3 1762 0 27 1792PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1017 0 13 1030T.SK. VĪRIEŠI 0 329 0 7 336T.SK. SIEVIETES 0 688 0 6 694Kopā 17 5563 0 78 5658BALTINAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 2 138 0 0 140T.SK. VĪRIEŠI 1 66 0 0 67T.SK. SIEVIETES 1 72 0 0 73DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 817 0 4 823KopāPMLP 2013.07.29 14.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 1 447 0 3 451T.SK. SIEVIETES 1 370 0 1 372PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 303 0 2 305T.SK. VĪRIEŠI 0 92 0 2 94T.SK. SIEVIETES 0 211 0 0 211Kopā 4 1258 0 6 1268BALVU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 26 1885 2 6 1919T.SK. VĪRIEŠI 15 990 1 4 1010T.SK. SIEVIETES 11 895 1 2 909DARBASPĒJAS VECUMĀ 11 9573 4 160 9748T.SK. VĪRIEŠI 6 4816 3 99 4924T.SK. SIEVIETES 5 4757 1 61 4824PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 3136 0 17 3154T.SK. VĪRIEŠI 0 1073 0 9 1082T.SK. SIEVIETES 1 2063 0 8 2072Kopā 38 14594 6 183 14821BAUSKAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 98 3677 1 28 3804T.SK. VĪRIEŠI 43 1879 1 17 1940T.SK. SIEVIETES 55 1798 0 11 1864DARBASPĒJAS VECUMĀ 17 17315 0 289 17621T.SK. VĪRIEŠI 13 8770 0 200 8983T.SK. SIEVIETES 4 8545 0 89 8638PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 5157 0 50 5209KopāPMLP 2013.07.29 15.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 2 1770 0 19 1791T.SK. SIEVIETES 0 3387 0 31 3418Kopā 117 26149 1 367 26634BEVERĪNAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 13 462 0 3 478T.SK. VĪRIEŠI 4 236 0 3 243T.SK. SIEVIETES 9 226 0 0 235DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 2239 0 24 2265T.SK. VĪRIEŠI 1 1190 0 15 1206T.SK. SIEVIETES 1 1049 0 9 1059PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 727 0 2 731T.SK. VĪRIEŠI 2 273 0 1 276T.SK. SIEVIETES 0 454 0 1 455Kopā 17 3428 0 29 3474BROCĒNU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 15 918 0 4 937T.SK. VĪRIEŠI 8 463 0 4 475T.SK. SIEVIETES 7 455 0 0 462DARBASPĒJAS VECUMĀ 3 4159 0 109 4271T.SK. VĪRIEŠI 2 2165 0 63 2230T.SK. SIEVIETES 1 1994 0 46 2041PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 4 1398 0 9 1411T.SK. VĪRIEŠI 3 480 0 4 487T.SK. SIEVIETES 1 918 0 5 924Kopā 22 6475 0 122 6619KopāPMLP 2013.07.29 16.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāBURTNIEKU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 6 1082 0 10 1098T.SK. VĪRIEŠI 2 544 0 7 553T.SK. SIEVIETES 4 538 0 3 545DARBASPĒJAS VECUMĀ 36 5244 0 75 5355T.SK. VĪRIEŠI 36 2653 0 54 2743T.SK. SIEVIETES 0 2591 0 21 2612PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 10 1687 0 19 1716T.SK. VĪRIEŠI 10 642 0 11 663T.SK. SIEVIETES 0 1045 0 8 1053Kopā 52 8013 0 104 8169CARNIKAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 18 943 0 3 964T.SK. VĪRIEŠI 12 493 0 1 506T.SK. SIEVIETES 6 450 0 2 458DARBASPĒJAS VECUMĀ 12 4297 1 98 4408T.SK. VĪRIEŠI 7 2196 0 62 2265T.SK. SIEVIETES 5 2101 1 36 2143PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1499 0 21 1522T.SK. VĪRIEŠI 2 587 0 5 594T.SK. SIEVIETES 0 912 0 16 928Kopā 32 6739 1 122 6894CESVAINES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 2 382 2 0 386T.SK. VĪRIEŠI 1 202 2 0 205T.SK. SIEVIETES 1 180 0 0 181KopāPMLP 2013.07.29 17.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāDARBASPĒJAS VECUMĀ 1 1953 1 5 1960T.SK. VĪRIEŠI 1 998 0 2 1001T.SK. SIEVIETES 0 955 1 3 959PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 650 0 1 651T.SK. VĪRIEŠI 0 226 0 1 227T.SK. SIEVIETES 0 424 0 0 424Kopā 3 2985 3 6 2997CĒSU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 31 2575 0 38 2644T.SK. VĪRIEŠI 15 1309 0 14 1338T.SK. SIEVIETES 16 1266 0 24 1306DARBASPĒJAS VECUMĀ 9 11860 0 373 12242T.SK. VĪRIEŠI 4 5685 0 245 5934T.SK. SIEVIETES 5 6175 0 128 6308PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 4119 0 41 4162T.SK. VĪRIEŠI 2 1396 0 16 1414T.SK. SIEVIETES 0 2723 0 25 2748Kopā 42 18554 0 452 19048CIBLAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 18 325 0 0 343T.SK. VĪRIEŠI 12 146 0 0 158T.SK. SIEVIETES 6 179 0 0 185DARBASPĒJAS VECUMĀ 7 2053 0 21 2081T.SK. VĪRIEŠI 5 1112 0 9 1126T.SK. SIEVIETES 2 941 0 12 955KopāPMLP 2013.07.29 18.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāPĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 705 0 3 708T.SK. VĪRIEŠI 0 256 0 2 258T.SK. SIEVIETES 0 449 0 1 450Kopā 25 3083 0 24 3132DAGDAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 36 1049 1 0 1086T.SK. VĪRIEŠI 20 526 1 0 547T.SK. SIEVIETES 16 523 0 0 539DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 5667 1 53 5722T.SK. VĪRIEŠI 1 3025 0 39 3065T.SK. SIEVIETES 0 2642 1 14 2657PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1961 0 11 1972T.SK. VĪRIEŠI 0 675 0 6 681T.SK. SIEVIETES 0 1286 0 5 1291Kopā 37 8677 2 64 8780DAUGAVPILS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 64 3019 1 18 3102T.SK. VĪRIEŠI 32 1528 1 9 1570T.SK. SIEVIETES 32 1491 0 9 1532DARBASPĒJAS VECUMĀ 12 17406 2 217 17637T.SK. VĪRIEŠI 5 9194 1 132 9332T.SK. SIEVIETES 7 8212 1 85 8305PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 4 5775 0 30 5809T.SK. VĪRIEŠI 1 2086 0 16 2103T.SK. SIEVIETES 3 3689 0 14 3706KopāPMLP 2013.07.29 19.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāKopā 80 26200 3 265 26548DOBELES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 27 3287 1 37 3352T.SK. VĪRIEŠI 12 1690 1 21 1724T.SK. SIEVIETES 15 1597 0 16 1628DARBASPĒJAS VECUMĀ 15 14946 0 331 15292T.SK. VĪRIEŠI 12 7512 0 221 7745T.SK. SIEVIETES 3 7434 0 110 7547PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 4575 1 55 4631T.SK. VĪRIEŠI 0 1629 0 24 1653T.SK. SIEVIETES 0 2946 1 31 2978Kopā 42 22808 2 423 23275DUNDAGAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 23 579 0 1 603T.SK. VĪRIEŠI 15 308 0 0 323T.SK. SIEVIETES 8 271 0 1 280DARBASPĒJAS VECUMĀ 20 2919 1 24 2964T.SK. VĪRIEŠI 8 1551 1 19 1579T.SK. SIEVIETES 12 1368 0 5 1385PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1024 0 3 1029T.SK. VĪRIEŠI 1 365 0 2 368T.SK. SIEVIETES 1 659 0 1 661Kopā 45 4522 1 28 4596DURBES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 1 413 0 0 414T.SK. VĪRIEŠI 1 206 0 0 207KopāPMLP 2013.07.29 20.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 0 207 0 0 207DARBASPĒJAS VECUMĀ 4 2066 0 18 2088T.SK. VĪRIEŠI 3 1119 0 14 1136T.SK. SIEVIETES 1 947 0 4 952PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 723 0 1 724T.SK. VĪRIEŠI 0 274 0 0 274T.SK. SIEVIETES 0 449 0 1 450Kopā 5 3202 0 19 3226ENGURES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 27 929 0 0 956T.SK. VĪRIEŠI 14 501 0 0 515T.SK. SIEVIETES 13 428 0 0 441DARBASPĒJAS VECUMĀ 13 4958 0 60 5031T.SK. VĪRIEŠI 8 2528 0 38 2574T.SK. SIEVIETES 5 2430 0 22 2457PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1854 0 13 1868T.SK. VĪRIEŠI 1 697 0 4 702T.SK. SIEVIETES 0 1157 0 9 1166Kopā 41 7741 0 73 7855ĒRGĻU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 12 375 0 0 387T.SK. VĪRIEŠI 4 174 0 0 178T.SK. SIEVIETES 8 201 0 0 209DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 2107 0 17 2126T.SK. VĪRIEŠI 2 1111 0 9 1122KopāPMLP 2013.07.29 21.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 0 996 0 8 1004PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 858 0 0 858T.SK. VĪRIEŠI 0 310 0 0 310T.SK. SIEVIETES 0 548 0 0 548Kopā 14 3340 0 17 3371GARKALNES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 42 1477 0 8 1527T.SK. VĪRIEŠI 23 771 0 4 798T.SK. SIEVIETES 19 706 0 4 729DARBASPĒJAS VECUMĀ 13 5206 0 75 5294T.SK. VĪRIEŠI 5 2591 0 40 2636T.SK. SIEVIETES 8 2615 0 35 2658PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 4 1110 0 7 1121T.SK. VĪRIEŠI 3 458 0 3 464T.SK. SIEVIETES 1 652 0 4 657Kopā 59 7793 0 90 7942GROBIŅAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 16 1441 0 6 1463T.SK. VĪRIEŠI 10 718 0 2 730T.SK. SIEVIETES 6 723 0 4 733DARBASPĒJAS VECUMĀ 14 6286 1 98 6399T.SK. VĪRIEŠI 12 3209 1 65 3287T.SK. SIEVIETES 2 3077 0 33 3112PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 2092 1 10 2105T.SK. VĪRIEŠI 2 779 0 3 784KopāPMLP 2013.07.29 22.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 0 1313 1 7 1321Kopā 32 9819 2 114 9967GULBENES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 49 3149 9 9 3216T.SK. VĪRIEŠI 27 1671 2 3 1703T.SK. SIEVIETES 22 1478 7 6 1513DARBASPĒJAS VECUMĀ 6 15711 3 189 15909T.SK. VĪRIEŠI 2 7942 1 123 8068T.SK. SIEVIETES 4 7769 2 66 7841PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 4886 0 20 4909T.SK. VĪRIEŠI 2 1638 0 11 1651T.SK. SIEVIETES 1 3248 0 9 3258Kopā 58 23746 12 218 24034IECAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 24 1464 0 12 1500T.SK. VĪRIEŠI 12 742 0 5 759T.SK. SIEVIETES 12 722 0 7 741DARBASPĒJAS VECUMĀ 12 6071 1 169 6253T.SK. VĪRIEŠI 7 3088 1 117 3213T.SK. SIEVIETES 5 2983 0 52 3040PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1765 0 18 1783T.SK. VĪRIEŠI 0 607 0 10 617T.SK. SIEVIETES 0 1158 0 8 1166Kopā 36 9300 1 199 9536IKŠĶILES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 6 1737 0 8 1751KopāPMLP 2013.07.29 23.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 2 907 0 3 912T.SK. SIEVIETES 4 830 0 5 839DARBASPĒJAS VECUMĀ 7 5753 0 81 5841T.SK. VĪRIEŠI 6 2887 0 50 2943T.SK. SIEVIETES 1 2866 0 31 2898PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1603 1 14 1619T.SK. VĪRIEŠI 0 618 1 8 627T.SK. SIEVIETES 1 985 0 6 992Kopā 14 9093 1 103 9211ILŪKSTES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 6 1026 0 2 1034T.SK. VĪRIEŠI 5 507 0 2 514T.SK. SIEVIETES 1 519 0 0 520DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 5487 0 46 5534T.SK. VĪRIEŠI 1 2862 0 31 2894T.SK. SIEVIETES 0 2625 0 15 2640PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1984 0 3 1988T.SK. VĪRIEŠI 1 688 0 2 691T.SK. SIEVIETES 0 1296 0 1 1297Kopā 8 8497 0 51 8556INČUKALNA NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 20 1217 0 20 1257T.SK. VĪRIEŠI 11 617 0 14 642T.SK. SIEVIETES 9 600 0 6 615DARBASPĒJAS VECUMĀ 11 5319 4 230 5564KopāPMLP 2013.07.29 24.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 10 2676 2 135 2823T.SK. SIEVIETES 1 2643 2 95 2741PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1541 2 22 1567T.SK. VĪRIEŠI 2 518 1 15 536T.SK. SIEVIETES 0 1023 1 7 1031Kopā 33 8077 6 272 8388JAUNJELGAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 41 785 1 1 828T.SK. VĪRIEŠI 24 392 1 0 417T.SK. SIEVIETES 17 393 0 1 411DARBASPĒJAS VECUMĀ 7 4116 1 63 4187T.SK. VĪRIEŠI 2 2199 1 32 2234T.SK. SIEVIETES 5 1917 0 31 1953PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1280 1 10 1291T.SK. VĪRIEŠI 0 450 0 7 457T.SK. SIEVIETES 0 830 1 3 834Kopā 48 6181 3 74 6306JAUNPIEBALGASNOVADSLĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 20 313 3 1 337T.SK. VĪRIEŠI 6 134 2 1 143T.SK. SIEVIETES 14 179 1 0 194DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 1627 0 12 1641T.SK. VĪRIEŠI 2 846 0 11 859T.SK. SIEVIETES 0 781 0 1 782KopāPMLP 2013.07.29 25.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāPĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 565 0 1 568T.SK. VĪRIEŠI 1 196 0 1 198T.SK. SIEVIETES 1 369 0 0 370Kopā 24 2505 3 14 2546JAUNPILS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 3 382 0 0 385T.SK. VĪRIEŠI 1 175 0 0 176T.SK. SIEVIETES 2 207 0 0 209DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 1766 0 11 1778T.SK. VĪRIEŠI 1 959 0 8 968T.SK. SIEVIETES 0 807 0 3 810PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 529 0 3 532T.SK. VĪRIEŠI 0 203 0 3 206T.SK. SIEVIETES 0 326 0 0 326Kopā 4 2677 0 14 2695JELGAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 63 3490 1 9 3563T.SK. VĪRIEŠI 39 1762 0 6 1807T.SK. SIEVIETES 24 1728 1 3 1756DARBASPĒJAS VECUMĀ 40 17133 3 307 17483T.SK. VĪRIEŠI 31 8982 2 195 9210T.SK. SIEVIETES 9 8151 1 112 8273PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 10 5057 0 37 5104T.SK. VĪRIEŠI 9 1795 0 20 1824T.SK. SIEVIETES 1 3262 0 17 3280KopāPMLP 2013.07.29 26.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāKopā 113 25680 4 353 26150JĒKABPILS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 10 596 2 3 611T.SK. VĪRIEŠI 5 292 2 3 302T.SK. SIEVIETES 5 304 0 0 309DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 3526 2 41 3571T.SK. VĪRIEŠI 2 1921 1 30 1954T.SK. SIEVIETES 0 1605 1 11 1617PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1204 0 4 1209T.SK. VĪRIEŠI 1 427 0 2 430T.SK. SIEVIETES 0 777 0 2 779Kopā 13 5326 4 48 5391KANDAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 18 1433 0 4 1455T.SK. VĪRIEŠI 9 733 0 2 744T.SK. SIEVIETES 9 700 0 2 711DARBASPĒJAS VECUMĀ 26 6088 3 82 6199T.SK. VĪRIEŠI 21 3083 2 53 3159T.SK. SIEVIETES 5 3005 1 29 3040PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1896 0 4 1902T.SK. VĪRIEŠI 2 697 0 2 701T.SK. SIEVIETES 0 1199 0 2 1201Kopā 46 9417 3 90 9556KĀRSAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 15 767 0 0 782T.SK. VĪRIEŠI 9 385 0 0 394KopāPMLP 2013.07.29 27.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 6 382 0 0 388DARBASPĒJAS VECUMĀ 4 4153 1 34 4192T.SK. VĪRIEŠI 3 2167 0 17 2187T.SK. SIEVIETES 1 1986 1 17 2005PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1546 0 9 1555T.SK. VĪRIEŠI 0 490 0 5 495T.SK. SIEVIETES 0 1056 0 4 1060Kopā 19 6466 1 43 6529KOCĒNU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 46 861 2 3 912T.SK. VĪRIEŠI 28 447 1 3 479T.SK. SIEVIETES 18 414 1 0 433DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 4420 3 81 4506T.SK. VĪRIEŠI 1 2279 1 57 2338T.SK. SIEVIETES 1 2141 2 24 2168PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1351 0 5 1356T.SK. VĪRIEŠI 0 470 0 1 471T.SK. SIEVIETES 0 881 0 4 885Kopā 48 6632 5 89 6774KOKNESES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 5 836 0 4 845T.SK. VĪRIEŠI 2 422 0 2 426T.SK. SIEVIETES 3 414 0 2 419DARBASPĒJAS VECUMĀ 5 3782 0 76 3863T.SK. VĪRIEŠI 1 1929 0 39 1969KopāPMLP 2013.07.29 28.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 4 1853 0 37 1894PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1131 0 9 1140T.SK. VĪRIEŠI 0 377 0 5 382T.SK. SIEVIETES 0 754 0 4 758Kopā 10 5749 0 89 5848KRĀSLAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 102 2058 12 26 2198T.SK. VĪRIEŠI 49 1018 5 11 1083T.SK. SIEVIETES 53 1040 7 15 1115DARBASPĒJAS VECUMĀ 10 11896 0 273 12179T.SK. VĪRIEŠI 5 6016 0 159 6180T.SK. SIEVIETES 5 5880 0 114 5999PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 4289 0 34 4324T.SK. VĪRIEŠI 1 1520 0 16 1537T.SK. SIEVIETES 0 2769 0 18 2787Kopā 113 18243 12 333 18701KRIMULDAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 6 768 0 0 774T.SK. VĪRIEŠI 2 406 0 0 408T.SK. SIEVIETES 4 362 0 0 366DARBASPĒJAS VECUMĀ 6 3710 1 21 3738T.SK. VĪRIEŠI 1 1931 1 14 1947T.SK. SIEVIETES 5 1779 0 7 1791PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1083 0 3 1087T.SK. VĪRIEŠI 0 409 0 1 410KopāPMLP 2013.07.29 29.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 1 674 0 2 677Kopā 13 5561 1 24 5599KRUSTPILS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 20 882 0 1 903T.SK. VĪRIEŠI 9 449 0 1 459T.SK. SIEVIETES 11 433 0 0 444DARBASPĒJAS VECUMĀ 3 4214 0 51 4268T.SK. VĪRIEŠI 2 2269 0 32 2303T.SK. SIEVIETES 1 1945 0 19 1965PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1409 0 5 1416T.SK. VĪRIEŠI 2 513 0 2 517T.SK. SIEVIETES 0 896 0 3 899Kopā 25 6505 0 57 6587KULDĪGAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 60 3874 0 37 3971T.SK. VĪRIEŠI 37 1975 0 17 2029T.SK. SIEVIETES 23 1899 0 20 1942DARBASPĒJAS VECUMĀ 13 16718 1 371 17103T.SK. VĪRIEŠI 9 8382 1 235 8627T.SK. SIEVIETES 4 8336 0 136 8476PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 5204 0 34 5241T.SK. VĪRIEŠI 2 1849 0 18 1869T.SK. SIEVIETES 1 3355 0 16 3372Kopā 76 25796 1 442 26315ĶEGUMA NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 15 753 0 8 776KopāPMLP 2013.07.29 30.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 6 382 0 2 390T.SK. SIEVIETES 9 371 0 6 386DARBASPĒJAS VECUMĀ 7 4016 2 88 4113T.SK. VĪRIEŠI 6 2078 1 53 2138T.SK. SIEVIETES 1 1938 1 35 1975PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1245 0 11 1257T.SK. VĪRIEŠI 0 488 0 7 495T.SK. SIEVIETES 1 757 0 4 762Kopā 23 6014 2 107 6146ĶEKAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 112 4159 0 33 4304T.SK. VĪRIEŠI 57 2167 0 12 2236T.SK. SIEVIETES 55 1992 0 21 2068DARBASPĒJAS VECUMĀ 29 14221 4 334 14588T.SK. VĪRIEŠI 17 6943 3 176 7139T.SK. SIEVIETES 12 7278 1 158 7449PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 6 3651 1 31 3689T.SK. VĪRIEŠI 5 1318 0 17 1340T.SK. SIEVIETES 1 2333 1 14 2349Kopā 147 22031 5 398 22581LIELVĀRDES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 4 1653 0 12 1669T.SK. VĪRIEŠI 3 829 0 1 833T.SK. SIEVIETES 1 824 0 11 836DARBASPĒJAS VECUMĀ 11 7041 0 167 7219KopāPMLP 2013.07.29 31.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 9 3537 0 94 3640T.SK. SIEVIETES 2 3504 0 73 3579PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 2143 0 19 2164T.SK. VĪRIEŠI 2 748 0 10 760T.SK. SIEVIETES 0 1395 0 9 1404Kopā 17 10837 0 198 11052LIMBAŽU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 51 2457 2 10 2520T.SK. VĪRIEŠI 35 1292 0 5 1332T.SK. SIEVIETES 16 1165 2 5 1188DARBASPĒJAS VECUMĀ 10 11934 0 144 12088T.SK. VĪRIEŠI 9 6057 0 98 6164T.SK. SIEVIETES 1 5877 0 46 5924PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 4 4099 1 20 4124T.SK. VĪRIEŠI 1 1472 1 10 1484T.SK. SIEVIETES 3 2627 0 10 2640Kopā 65 18490 3 174 18732LĪGATNES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 3 478 0 0 481T.SK. VĪRIEŠI 1 240 0 0 241T.SK. SIEVIETES 2 238 0 0 240DARBASPĒJAS VECUMĀ 3 2451 1 24 2479T.SK. VĪRIEŠI 1 1288 1 16 1306T.SK. SIEVIETES 2 1163 0 8 1173PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 875 0 4 879KopāPMLP 2013.07.29 32.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 0 309 0 0 309T.SK. SIEVIETES 0 566 0 4 570Kopā 6 3804 1 28 3839LĪVĀNU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 22 1715 0 4 1741T.SK. VĪRIEŠI 10 842 0 2 854T.SK. SIEVIETES 12 873 0 2 887DARBASPĒJAS VECUMĀ 40 8593 0 186 8819T.SK. VĪRIEŠI 21 4304 0 105 4430T.SK. SIEVIETES 19 4289 0 81 4389PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 16 2808 0 19 2843T.SK. VĪRIEŠI 10 945 0 7 962T.SK. SIEVIETES 6 1863 0 12 1881Kopā 78 13116 0 209 13403LUBĀNAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 3 309 0 0 312T.SK. VĪRIEŠI 2 149 0 0 151T.SK. SIEVIETES 1 160 0 0 161DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 1800 0 5 1806T.SK. VĪRIEŠI 1 962 0 4 967T.SK. SIEVIETES 0 838 0 1 839PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 634 0 0 634T.SK. VĪRIEŠI 0 213 0 0 213T.SK. SIEVIETES 0 421 0 0 421Kopā 4 2743 0 5 2752KopāPMLP 2013.07.29 33.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāLUDZAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 22 1709 0 10 1741T.SK. VĪRIEŠI 8 868 0 2 878T.SK. SIEVIETES 14 841 0 8 863DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 9432 0 194 9627T.SK. VĪRIEŠI 0 4747 0 108 4855T.SK. SIEVIETES 1 4685 0 86 4772PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 3328 0 38 3367T.SK. VĪRIEŠI 1 1096 0 20 1117T.SK. SIEVIETES 0 2232 0 18 2250Kopā 24 14469 0 242 14735MADONAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 177 3190 0 15 3382T.SK. VĪRIEŠI 97 1658 0 8 1763T.SK. SIEVIETES 80 1532 0 7 1619DARBASPĒJAS VECUMĀ 33 17253 3 284 17573T.SK. VĪRIEŠI 20 8823 1 182 9026T.SK. SIEVIETES 13 8430 2 102 8547PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 5705 1 35 5743T.SK. VĪRIEŠI 0 1944 1 24 1969T.SK. SIEVIETES 2 3761 0 11 3774Kopā 212 26148 4 334 26698MAZSALACAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 9 448 3 3 463T.SK. VĪRIEŠI 6 224 0 0 230T.SK. SIEVIETES 3 224 3 3 233KopāPMLP 2013.07.29 34.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāDARBASPĒJAS VECUMĀ 3 2284 0 23 2310T.SK. VĪRIEŠI 2 1176 0 17 1195T.SK. SIEVIETES 1 1108 0 6 1115PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 917 0 7 925T.SK. VĪRIEŠI 1 302 0 7 310T.SK. SIEVIETES 0 615 0 0 615Kopā 13 3649 3 33 3698MĀLPILS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 12 541 0 2 555T.SK. VĪRIEŠI 3 288 0 1 292T.SK. SIEVIETES 9 253 0 1 263DARBASPĒJAS VECUMĀ 5 2493 0 25 2523T.SK. VĪRIEŠI 5 1282 0 16 1303T.SK. SIEVIETES 0 1211 0 9 1220PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 730 0 4 737T.SK. VĪRIEŠI 0 268 0 2 270T.SK. SIEVIETES 3 462 0 2 467Kopā 20 3764 0 31 3815MĀRUPES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 25 3934 4 19 3982T.SK. VĪRIEŠI 9 2003 4 9 2025T.SK. SIEVIETES 16 1931 0 10 1957DARBASPĒJAS VECUMĀ 29 10671 1 181 10882T.SK. VĪRIEŠI 21 5209 0 111 5341T.SK. SIEVIETES 8 5462 1 70 5541KopāPMLP 2013.07.29 35.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāPĒC DARBASPĒJAS VECUMA 6 1987 1 25 2019T.SK. VĪRIEŠI 3 691 0 9 703T.SK. SIEVIETES 3 1296 1 16 1316Kopā 60 16592 6 225 16883MĒRSRAGA NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 5 203 0 0 208T.SK. VĪRIEŠI 4 108 0 0 112T.SK. SIEVIETES 1 95 0 0 96DARBASPĒJAS VECUMĀ 8 1119 0 7 1134T.SK. VĪRIEŠI 3 591 0 7 601T.SK. SIEVIETES 5 528 0 0 533PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 434 0 1 435T.SK. VĪRIEŠI 0 140 0 1 141T.SK. SIEVIETES 0 294 0 0 294Kopā 13 1756 0 8 1777NAUKŠĒNU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 5 267 0 3 275T.SK. VĪRIEŠI 1 139 0 2 142T.SK. SIEVIETES 4 128 0 1 133DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 1425 0 17 1443T.SK. VĪRIEŠI 0 762 0 8 770T.SK. SIEVIETES 1 663 0 9 673PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 405 0 1 406T.SK. VĪRIEŠI 0 122 0 1 123T.SK. SIEVIETES 0 283 0 0 283KopāPMLP 2013.07.29 36.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāKopā 6 2097 0 21 2124NERETAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 5 444 0 1 450T.SK. VĪRIEŠI 4 237 0 1 242T.SK. SIEVIETES 1 207 0 0 208DARBASPĒJAS VECUMĀ 11 2759 0 35 2805T.SK. VĪRIEŠI 5 1514 0 18 1537T.SK. SIEVIETES 6 1245 0 17 1268PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 879 0 7 889T.SK. VĪRIEŠI 3 319 0 4 326T.SK. SIEVIETES 0 560 0 3 563Kopā 19 4082 0 43 4144NĪCAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 4 456 1 2 463T.SK. VĪRIEŠI 3 242 0 2 247T.SK. SIEVIETES 1 214 1 0 216DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 2396 0 19 2417T.SK. VĪRIEŠI 0 1257 0 18 1275T.SK. SIEVIETES 2 1139 0 1 1142PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 831 0 2 834T.SK. VĪRIEŠI 1 321 0 1 323T.SK. SIEVIETES 0 510 0 1 511Kopā 7 3683 1 23 3714OGRES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 92 5416 0 74 5582T.SK. VĪRIEŠI 49 2725 0 53 2827KopāPMLP 2013.07.29 37.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 43 2691 0 21 2755DARBASPĒJAS VECUMĀ 46 23371 0 770 24187T.SK. VĪRIEŠI 39 11395 0 460 11894T.SK. SIEVIETES 7 11976 0 310 12293PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 4 7775 0 137 7916T.SK. VĪRIEŠI 2 2650 0 70 2722T.SK. SIEVIETES 2 5125 0 67 5194Kopā 142 36562 0 981 37685OLAINES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 25 2971 1 40 3037T.SK. VĪRIEŠI 13 1457 0 21 1491T.SK. SIEVIETES 12 1514 1 19 1546DARBASPĒJAS VECUMĀ 16 13004 0 477 13497T.SK. VĪRIEŠI 11 6329 0 302 6642T.SK. SIEVIETES 5 6675 0 175 6855PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 5 3872 0 49 3926T.SK. VĪRIEŠI 4 1268 0 25 1297T.SK. SIEVIETES 1 2604 0 24 2629Kopā 46 19847 1 566 20460OZOLNIEKU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 25 1791 0 20 1836T.SK. VĪRIEŠI 16 887 0 6 909T.SK. SIEVIETES 9 904 0 14 927DARBASPĒJAS VECUMĀ 12 6477 0 230 6719T.SK. VĪRIEŠI 7 3258 0 144 3409KopāPMLP 2013.07.29 38.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 5 3219 0 86 3310PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1905 0 35 1941T.SK. VĪRIEŠI 1 702 0 20 723T.SK. SIEVIETES 0 1203 0 15 1218Kopā 38 10173 0 285 10496PĀRGAUJAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 32 545 0 0 577T.SK. VĪRIEŠI 19 279 0 0 298T.SK. SIEVIETES 13 266 0 0 279DARBASPĒJAS VECUMĀ 3 2788 0 20 2811T.SK. VĪRIEŠI 3 1487 0 13 1503T.SK. SIEVIETES 0 1301 0 7 1308PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 898 0 5 905T.SK. VĪRIEŠI 1 318 0 5 324T.SK. SIEVIETES 1 580 0 0 581Kopā 37 4231 0 25 4293PĀVILOSTAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 6 388 0 0 394T.SK. VĪRIEŠI 3 192 0 0 195T.SK. SIEVIETES 3 196 0 0 199DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 1949 0 12 1962T.SK. VĪRIEŠI 1 1047 0 9 1057T.SK. SIEVIETES 0 902 0 3 905PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 718 0 3 721T.SK. VĪRIEŠI 0 240 0 0 240KopāPMLP 2013.07.29 39.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 0 478 0 3 481Kopā 7 3055 0 15 3077PĻAVIŅU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 3 792 0 6 801T.SK. VĪRIEŠI 2 387 0 4 393T.SK. SIEVIETES 1 405 0 2 408DARBASPĒJAS VECUMĀ 3 3751 1 84 3839T.SK. VĪRIEŠI 3 1953 1 54 2011T.SK. SIEVIETES 0 1798 0 30 1828PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1374 0 14 1390T.SK. VĪRIEŠI 2 458 0 9 469T.SK. SIEVIETES 0 916 0 5 921Kopā 8 5917 1 104 6030PREIĻU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 13 1301 0 12 1326T.SK. VĪRIEŠI 5 665 0 10 680T.SK. SIEVIETES 8 636 0 2 646DARBASPĒJAS VECUMĀ 5 7226 0 149 7380T.SK. VĪRIEŠI 4 3568 0 87 3659T.SK. SIEVIETES 1 3658 0 62 3721PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 2323 0 26 2350T.SK. VĪRIEŠI 1 772 0 13 786T.SK. SIEVIETES 0 1551 0 13 1564Kopā 19 10850 0 187 11056PRIEKULES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 5 920 0 11 936KopāPMLP 2013.07.29 40.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 3 459 0 3 465T.SK. SIEVIETES 2 461 0 8 471DARBASPĒJAS VECUMĀ 8 3939 0 42 3989T.SK. VĪRIEŠI 7 2068 0 27 2102T.SK. SIEVIETES 1 1871 0 15 1887PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1354 0 4 1360T.SK. VĪRIEŠI 1 473 0 1 475T.SK. SIEVIETES 1 881 0 3 885Kopā 15 6213 0 57 6285PRIEKUĻU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 25 1157 1 8 1191T.SK. VĪRIEŠI 15 586 1 4 606T.SK. SIEVIETES 10 571 0 4 585DARBASPĒJAS VECUMĀ 3 5821 0 119 5943T.SK. VĪRIEŠI 2 2956 0 84 3042T.SK. SIEVIETES 1 2865 0 35 2901PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1783 0 13 1796T.SK. VĪRIEŠI 0 635 0 6 641T.SK. SIEVIETES 0 1148 0 7 1155Kopā 28 8761 1 140 8930RAUNAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 48 428 0 0 476T.SK. VĪRIEŠI 26 224 0 0 250T.SK. SIEVIETES 22 204 0 0 226DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 2425 0 34 2461KopāPMLP 2013.07.29 41.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 2 1260 0 21 1283T.SK. SIEVIETES 0 1165 0 13 1178PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 863 0 6 870T.SK. VĪRIEŠI 1 322 0 5 328T.SK. SIEVIETES 0 541 0 1 542Kopā 51 3716 0 40 3807RĒZEKNES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 38 4114 2 7 4161T.SK. VĪRIEŠI 21 2098 2 2 2123T.SK. SIEVIETES 17 2016 0 5 2038DARBASPĒJAS VECUMĀ 12 20023 2 279 20316T.SK. VĪRIEŠI 6 10656 1 174 10837T.SK. SIEVIETES 6 9367 1 105 9479PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 6073 0 43 6118T.SK. VĪRIEŠI 1 2190 0 20 2211T.SK. SIEVIETES 1 3883 0 23 3907Kopā 52 30210 4 329 30595RIEBIŅU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 68 612 0 0 680T.SK. VĪRIEŠI 33 345 0 0 378T.SK. SIEVIETES 35 267 0 0 302DARBASPĒJAS VECUMĀ 26 3800 0 30 3856T.SK. VĪRIEŠI 14 2082 0 23 2119T.SK. SIEVIETES 12 1718 0 7 1737PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1310 0 6 1318KopāPMLP 2013.07.29 42.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 2 439 0 3 444T.SK. SIEVIETES 0 871 0 3 874Kopā 96 5722 0 36 5854ROJAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 8 507 0 3 518T.SK. VĪRIEŠI 5 251 0 3 259T.SK. SIEVIETES 3 256 0 0 259DARBASPĒJAS VECUMĀ 7 2805 0 40 2852T.SK. VĪRIEŠI 5 1421 0 32 1458T.SK. SIEVIETES 2 1384 0 8 1394PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 925 0 5 930T.SK. VĪRIEŠI 0 307 0 2 309T.SK. SIEVIETES 0 618 0 3 621Kopā 15 4237 0 48 4300ROPAŽU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 35 952 1 9 997T.SK. VĪRIEŠI 23 495 0 4 522T.SK. SIEVIETES 12 457 1 5 475DARBASPĒJAS VECUMĀ 35 4646 0 163 4844T.SK. VĪRIEŠI 24 2344 0 97 2465T.SK. SIEVIETES 11 2302 0 66 2379PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 1224 0 14 1240T.SK. VĪRIEŠI 1 442 0 8 451T.SK. SIEVIETES 1 782 0 6 789Kopā 72 6822 1 186 7081KopāPMLP 2013.07.29 43.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāRUCAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 1 221 1 0 223T.SK. VĪRIEŠI 0 114 1 0 115T.SK. SIEVIETES 1 107 0 0 108DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 1205 0 3 1210T.SK. VĪRIEŠI 1 656 0 2 659T.SK. SIEVIETES 1 549 0 1 551PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 480 0 3 483T.SK. VĪRIEŠI 0 183 0 1 184T.SK. SIEVIETES 0 297 0 2 299Kopā 3 1906 1 6 1916RUGĀJU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 6 336 0 0 342T.SK. VĪRIEŠI 2 171 0 0 173T.SK. SIEVIETES 4 165 0 0 169DARBASPĒJAS VECUMĀ 3 1668 0 7 1678T.SK. VĪRIEŠI 2 906 0 5 913T.SK. SIEVIETES 1 762 0 2 765PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 548 0 1 549T.SK. VĪRIEŠI 0 177 0 1 178T.SK. SIEVIETES 0 371 0 0 371Kopā 9 2552 0 8 2569RUNDĀLES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 19 508 0 2 529T.SK. VĪRIEŠI 9 277 0 1 287T.SK. SIEVIETES 10 231 0 1 242KopāPMLP 2013.07.29 44.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāDARBASPĒJAS VECUMĀ 5 2678 0 49 2732T.SK. VĪRIEŠI 5 1411 0 33 1449T.SK. SIEVIETES 0 1267 0 16 1283PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 830 0 10 840T.SK. VĪRIEŠI 0 286 0 6 292T.SK. SIEVIETES 0 544 0 4 548Kopā 24 4016 0 61 4101RŪJIENAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 19 711 0 3 733T.SK. VĪRIEŠI 15 363 0 1 379T.SK. SIEVIETES 4 348 0 2 354DARBASPĒJAS VECUMĀ 6 3755 0 22 3783T.SK. VĪRIEŠI 5 1910 0 16 1931T.SK. SIEVIETES 1 1845 0 6 1852PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1325 0 0 1325T.SK. VĪRIEŠI 0 457 0 0 457T.SK. SIEVIETES 0 868 0 0 868Kopā 25 5791 0 25 5841SALACGRĪVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 9 1035 1 3 1048T.SK. VĪRIEŠI 5 529 1 1 536T.SK. SIEVIETES 4 506 0 2 512DARBASPĒJAS VECUMĀ 4 5848 2 38 5892T.SK. VĪRIEŠI 2 3009 0 21 3032T.SK. SIEVIETES 2 2839 2 17 2860KopāPMLP 2013.07.29 45.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāPĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 1965 1 9 1978T.SK. VĪRIEŠI 2 707 0 6 715T.SK. SIEVIETES 1 1258 1 3 1263Kopā 16 8848 4 50 8918SALAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 15 600 6 4 625T.SK. VĪRIEŠI 9 326 2 2 339T.SK. SIEVIETES 6 274 4 2 286DARBASPĒJAS VECUMĀ 3 2782 2 51 2838T.SK. VĪRIEŠI 1 1444 2 35 1482T.SK. SIEVIETES 2 1338 0 16 1356PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 724 0 2 726T.SK. VĪRIEŠI 0 267 0 1 268T.SK. SIEVIETES 0 457 0 1 458Kopā 18 4106 8 57 4189SALASPILS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 48 3592 1 35 3676T.SK. VĪRIEŠI 22 1849 1 16 1888T.SK. SIEVIETES 26 1743 0 19 1788DARBASPĒJAS VECUMĀ 15 14689 0 480 15184T.SK. VĪRIEŠI 11 7182 0 305 7498T.SK. SIEVIETES 4 7507 0 175 7686PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 4356 0 95 4454T.SK. VĪRIEŠI 0 1529 0 52 1581T.SK. SIEVIETES 3 2827 0 43 2873KopāPMLP 2013.07.29 46.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāKopā 66 22637 1 610 23314SALDUS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 50 4011 1 23 4085T.SK. VĪRIEŠI 27 1989 0 10 2026T.SK. SIEVIETES 23 2022 1 13 2059DARBASPĒJAS VECUMĀ 17 17838 1 369 18225T.SK. VĪRIEŠI 13 9096 1 232 9342T.SK. SIEVIETES 4 8742 0 137 8883PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 5193 0 48 5244T.SK. VĪRIEŠI 1 1900 0 27 1928T.SK. SIEVIETES 2 3293 0 21 3316Kopā 70 27042 2 440 27554SAULKRASTU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 30 799 1 4 834T.SK. VĪRIEŠI 15 392 0 4 411T.SK. SIEVIETES 15 407 1 0 423DARBASPĒJAS VECUMĀ 12 3781 0 64 3857T.SK. VĪRIEŠI 6 1887 0 37 1930T.SK. SIEVIETES 6 1894 0 27 1927PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1527 0 9 1537T.SK. VĪRIEŠI 1 566 0 5 572T.SK. SIEVIETES 0 961 0 4 965Kopā 43 6107 1 77 6228SĒJAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 9 355 1 0 365T.SK. VĪRIEŠI 3 176 0 0 179KopāPMLP 2013.07.29 47.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 6 179 1 0 186DARBASPĒJAS VECUMĀ 5 1623 0 7 1635T.SK. VĪRIEŠI 2 824 0 6 832T.SK. SIEVIETES 3 799 0 1 803PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 443 0 2 446T.SK. VĪRIEŠI 1 164 0 2 167T.SK. SIEVIETES 0 279 0 0 279Kopā 15 2421 1 9 2446SIGULDAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 20 2961 0 17 2998T.SK. VĪRIEŠI 9 1474 0 8 1491T.SK. SIEVIETES 11 1487 0 9 1507DARBASPĒJAS VECUMĀ 23 11576 1 161 11761T.SK. VĪRIEŠI 13 5627 1 96 5737T.SK. SIEVIETES 10 5949 0 65 6024PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 8 3398 0 34 3440T.SK. VĪRIEŠI 5 1185 0 18 1208T.SK. SIEVIETES 3 2213 0 16 2232Kopā 51 17935 1 212 18199SKRĪVERU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 2 499 0 2 503T.SK. VĪRIEŠI 2 235 0 1 238T.SK. SIEVIETES 0 264 0 1 265DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 2429 0 49 2479T.SK. VĪRIEŠI 1 1213 0 27 1241KopāPMLP 2013.07.29 48.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 0 1216 0 22 1238PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 911 0 6 917T.SK. VĪRIEŠI 0 329 0 5 334T.SK. SIEVIETES 0 582 0 1 583Kopā 3 3839 0 57 3899SKRUNDAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 30 771 0 1 802T.SK. VĪRIEŠI 19 375 0 1 395T.SK. SIEVIETES 11 396 0 0 407DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 3583 0 26 3611T.SK. VĪRIEŠI 2 1885 0 16 1903T.SK. SIEVIETES 0 1698 0 10 1708PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 1295 0 6 1304T.SK. VĪRIEŠI 1 449 0 2 452T.SK. SIEVIETES 2 846 0 4 852Kopā 35 5649 0 33 5717SMILTENES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 29 1937 0 3 1969T.SK. VĪRIEŠI 15 989 0 3 1007T.SK. SIEVIETES 14 948 0 0 962DARBASPĒJAS VECUMĀ 7 8969 1 82 9059T.SK. VĪRIEŠI 6 4597 1 57 4661T.SK. SIEVIETES 1 4372 0 25 4398PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 2772 0 7 2779T.SK. VĪRIEŠI 0 973 0 4 977KopāPMLP 2013.07.29 49.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. SIEVIETES 0 1799 0 3 1802Kopā 36 13678 1 92 13807STOPIŅU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 21 1854 2 10 1887T.SK. VĪRIEŠI 10 959 2 6 977T.SK. SIEVIETES 11 895 0 4 910DARBASPĒJAS VECUMĀ 13 6722 0 131 6866T.SK. VĪRIEŠI 12 3284 0 66 3362T.SK. SIEVIETES 1 3438 0 65 3504PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1635 0 22 1658T.SK. VĪRIEŠI 1 584 0 14 599T.SK. SIEVIETES 0 1051 0 8 1059Kopā 35 10211 2 163 10411STRENČU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 13 458 0 2 473T.SK. VĪRIEŠI 7 239 0 2 248T.SK. SIEVIETES 6 219 0 0 225DARBASPĒJAS VECUMĀ 3 2370 0 80 2453T.SK. VĪRIEŠI 2 1237 0 51 1290T.SK. SIEVIETES 1 1133 0 29 1163PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 9 996 0 3 1008T.SK. VĪRIEŠI 6 320 0 0 326T.SK. SIEVIETES 3 676 0 3 682Kopā 25 3824 0 85 3934TALSU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 41 4649 4 33 4727KopāPMLP 2013.07.29 50.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 16 2416 1 17 2450T.SK. SIEVIETES 25 2233 3 16 2277DARBASPĒJAS VECUMĀ 21 21368 0 414 21803T.SK. VĪRIEŠI 11 10770 0 254 11035T.SK. SIEVIETES 10 10598 0 160 10768PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 6 6534 0 48 6588T.SK. VĪRIEŠI 3 2328 0 29 2360T.SK. SIEVIETES 3 4206 0 19 4228Kopā 68 32551 4 495 33118TĒRVETES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 4 482 0 1 487T.SK. VĪRIEŠI 3 250 0 1 254T.SK. SIEVIETES 1 232 0 0 233DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 2580 0 25 2606T.SK. VĪRIEŠI 1 1330 0 21 1352T.SK. SIEVIETES 0 1250 0 4 1254PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 770 0 5 775T.SK. VĪRIEŠI 0 275 0 1 276T.SK. SIEVIETES 0 495 0 4 499Kopā 5 3832 0 31 3868TUKUMA NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 82 4918 12 63 5075T.SK. VĪRIEŠI 50 2576 5 35 2666T.SK. SIEVIETES 32 2342 7 28 2409DARBASPĒJAS VECUMĀ 42 20039 42 598 20721KopāPMLP 2013.07.29 51.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 33 10050 28 370 10481T.SK. SIEVIETES 9 9989 14 228 10240PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 9 6301 4 87 6401T.SK. VĪRIEŠI 7 2178 2 41 2228T.SK. SIEVIETES 2 4123 2 46 4173Kopā 133 31258 58 748 32197VAIŅODES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 2 392 0 1 395T.SK. VĪRIEŠI 1 201 0 0 202T.SK. SIEVIETES 1 191 0 1 193DARBASPĒJAS VECUMĀ 0 1701 0 12 1713T.SK. VĪRIEŠI 0 904 0 7 911T.SK. SIEVIETES 0 797 0 5 802PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 694 0 0 694T.SK. VĪRIEŠI 0 248 0 0 248T.SK. SIEVIETES 0 446 0 0 446Kopā 2 2787 0 13 2802VALKAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 16 1198 0 7 1221T.SK. VĪRIEŠI 7 651 0 6 664T.SK. SIEVIETES 9 547 0 1 557DARBASPĒJAS VECUMĀ 4 6221 1 146 6372T.SK. VĪRIEŠI 2 3200 1 93 3296T.SK. SIEVIETES 2 3021 0 53 3076PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 2380 1 18 2399KopāPMLP 2013.07.29 52.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāT.SK. VĪRIEŠI 0 802 0 13 815T.SK. SIEVIETES 0 1578 1 5 1584Kopā 20 9799 2 171 9992VARAKĻĀNU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 11 433 0 0 444T.SK. VĪRIEŠI 5 237 0 0 242T.SK. SIEVIETES 6 196 0 0 202DARBASPĒJAS VECUMĀ 6 2318 1 17 2342T.SK. VĪRIEŠI 4 1179 0 9 1192T.SK. SIEVIETES 2 1139 1 8 1150PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 934 0 2 936T.SK. VĪRIEŠI 0 287 0 1 288T.SK. SIEVIETES 0 647 0 1 648Kopā 17 3685 1 19 3722VĀRKAVAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 19 236 0 0 255T.SK. VĪRIEŠI 9 117 0 0 126T.SK. SIEVIETES 10 119 0 0 129DARBASPĒJAS VECUMĀ 15 1437 0 1 1453T.SK. VĪRIEŠI 8 776 0 1 785T.SK. SIEVIETES 7 661 0 0 668PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 2 539 0 0 541T.SK. VĪRIEŠI 1 202 0 0 203T.SK. SIEVIETES 1 337 0 0 338Kopā 36 2212 0 1 2249KopāPMLP 2013.07.29 53.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāVECPIEBALGAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 51 501 1 1 554T.SK. VĪRIEŠI 27 259 1 1 288T.SK. SIEVIETES 24 242 0 0 266DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 2976 0 33 3010T.SK. VĪRIEŠI 1 1584 0 23 1608T.SK. SIEVIETES 0 1392 0 10 1402PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 930 0 1 932T.SK. VĪRIEŠI 0 350 0 1 351T.SK. SIEVIETES 1 580 0 0 581Kopā 53 4407 1 35 4496VECUMNIEKU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 7 1258 1 0 1266T.SK. VĪRIEŠI 5 678 0 0 683T.SK. SIEVIETES 2 580 1 0 583DARBASPĒJAS VECUMĀ 13 6052 1 84 6150T.SK. VĪRIEŠI 6 3201 1 60 3268T.SK. SIEVIETES 7 2851 0 24 2882PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 1870 0 15 1888T.SK. VĪRIEŠI 3 656 0 8 667T.SK. SIEVIETES 0 1214 0 7 1221Kopā 23 9180 2 99 9304VENTSPILS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 30 1883 3 10 1926T.SK. VĪRIEŠI 20 970 1 7 998T.SK. SIEVIETES 10 913 2 3 928KopāPMLP 2013.07.29 54.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāDARBASPĒJAS VECUMĀ 15 8491 0 106 8612T.SK. VĪRIEŠI 11 4497 0 74 4582T.SK. SIEVIETES 4 3994 0 32 4030PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 3 2517 1 16 2537T.SK. VĪRIEŠI 2 997 1 8 1008T.SK. SIEVIETES 1 1520 0 8 1529Kopā 48 12891 4 132 13075VIESĪTES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 7 573 0 2 582T.SK. VĪRIEŠI 4 293 0 0 297T.SK. SIEVIETES 3 280 0 2 285DARBASPĒJAS VECUMĀ 2 2732 1 29 2764T.SK. VĪRIEŠI 2 1421 1 21 1445T.SK. SIEVIETES 0 1311 0 8 1319PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 997 0 1 999T.SK. VĪRIEŠI 1 352 0 0 353T.SK. SIEVIETES 0 645 0 1 646Kopā 10 4302 1 32 4345VIĻAKAS NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 16 701 1 0 718T.SK. VĪRIEŠI 11 355 1 0 367T.SK. SIEVIETES 5 346 0 0 351DARBASPĒJAS VECUMĀ 4 3838 0 34 3876T.SK. VĪRIEŠI 3 2071 0 17 2091T.SK. SIEVIETES 1 1767 0 17 1785KopāPMLP 2013.07.29 55.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāPĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 1384 0 7 1391T.SK. VĪRIEŠI 0 413 0 4 417T.SK. SIEVIETES 0 971 0 3 974Kopā 20 5923 1 41 5985VIĻĀNU NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 5 825 0 0 830T.SK. VĪRIEŠI 3 389 0 0 392T.SK. SIEVIETES 2 436 0 0 438DARBASPĒJAS VECUMĀ 0 4370 0 41 4411T.SK. VĪRIEŠI 0 2235 0 28 2263T.SK. SIEVIETES 0 2135 0 13 2148PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 1 1505 0 8 1514T.SK. VĪRIEŠI 1 525 0 6 532T.SK. SIEVIETES 0 980 0 2 982Kopā 6 6700 0 49 6755ZILUPES NOVADS LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 34 423 0 0 457T.SK. VĪRIEŠI 18 224 0 0 242T.SK. SIEVIETES 16 199 0 0 215DARBASPĒJAS VECUMĀ 1 2251 0 24 2276T.SK. VĪRIEŠI 0 1171 0 13 1184T.SK. SIEVIETES 1 1080 0 11 1092PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 0 749 0 6 755T.SK. VĪRIEŠI 0 249 0 2 251T.SK. SIEVIETES 0 500 0 4 504KopāPMLP 2013.07.29 56.lapa no 57


Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībās(Datums=01.07.2013; Rādīt pašvaldību teritorijas=0; Darbaspējas vecums (no)=15; Vecums virs darbaspējas vīriešiem (no)=62; Vecums virsdarbaspējas sievietēm (no)=62)Teritorija Vecums, Dzimums DzīvesvietasnorādīšanaDzīvesvietasdeklarēšanaDzīvesvietasreģistrēšanaNav spēkāreģistrācijadzīvesvietāKopā 35 3423 0 30 3488Kopā NOVADI LĪDZ DARBASPĒJAS VECUMAM 2819 148246 99 924 152088T.SK. VĪRIEŠI 1507 75677 47 480 77711T.SK. SIEVIETES 1312 72569 52 444 74377DARBASPĒJAS VECUMĀ 1080 684220 108 12445 697853T.SK. VĪRIEŠI 724 348773 68 7778 357343T.SK. SIEVIETES 356 335447 40 4667 340510PĒC DARBASPĒJAS VECUMA 212 216218 17 1729 218176T.SK. VĪRIEŠI 145 76076 7 905 77133T.SK. SIEVIETES 67 140142 10 824 141043Kopā 4111 1048684 224 15098 1068117KopāPMLP 2013.07.29 57.lapa no 57

More magazines by this user
Similar magazines