TUKUMA PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007-2019 4 ...

rpr.gov.lv

TUKUMA PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007-2019 4 ...

APSTIPRINĀTS ar Tukuma pilsētas Domes2007.gada 11. decembra lēmumu Nr. 17,2.#.„Par Tukuma pilsētasTeritorijas plānojuma 2007.-2019. gadam apstiprināšanu”.SIA „Metrum”Reģ. Nr.40003388748Vienības gatve 87 Rīga, LV-1004Tālr. 67609030, fakss 67609044E-pasts: metrum@metrum.lv,http://www.metrum.lvTukuma pilsētas DomeReģ. Nr.90000050975Pils iela 18, Tukums LV-3101Tālr. 63122707, fakss 63107243E-pasts: dome@tukums.lvhttp://www.tukums.lv/Pasūtījums Nr. 10-6-00389 (2006. gada 30. martā)TUKUMA PILSĒTASTERITORIJAS PLĀNOJUMS2007-2019(4 sējumos)4.sējums3. daļaPārskats parteritorijas plānojuma izstrādiTeritorijas plānojuma izstrādes vadītājaProjekta vadītājs –plānotājs, Msc. ģeogr.Plānotājs, Msc. ģeogr.Attīstības plānošanas speciāliste, Bsc. ģeogr.Projektu vadītāju asistenteZane SKRŪZKALNEAndis KUBLAČOVSPauls LIELMANISDina KRUSTIŅASolvita DALECKARīga, 2007


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamSATURA RĀDĪTĀJS5.4.Fizisko un juridisko personu priekšlikumi ,kas saņemti, pēc 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas45.4.1. Aināra Birkmaņa priekšlikums 11.06.2007 45.4.2. SIA „JIMI projekts” priekšlikums 19.06.2007 65.4.3. SIA „Alante” priekšlikums 25.06.2007 105.4.4.Viktora Škuratova un Alevtīnas Morozaspriekšlikums 26.06.2007125.4.5. Mareka Meļehova priekšlikums 02.07.2007 145.4.6. SIA ‘”RPK grupas” priekšlikums 06.07.2007 165.4.7. Jāņa Grūdes priekšlikums 10.07.2007 215.4.8. SIA „IKA GRUPA” priekšlikums 16.07.2007 235.4.9. Aleksandra Heldes priekšlikums 23.07.2007 255.4.10. Monikas Bērzs- Bērziņas priekšlikums 24.07.2007 275.4.11. Edmunda Pelča priekšlikums 25.07.2007 295.4.12. Gata Zvirgzdiņa un Anitas Āboliņas priekšlikums 26.07.2007 315.4.13. Arie van Bekkum priekšlikums 26.07.2007 335.4.14. SIA „Tukuma rajona Patērētāju biedrība” priekšlikums 27.07.2007 365.4.15. Andra Priekules un Armanda Priekuļa priekšlikums 29.07.2007 385.4.16. Ivara Štrausa priekšlikums 30.07.2007 525.4.17. I. Teteres priekšlikums 30.07.2007 545.4.18. Diānas Krieviņas priekšlikums 30.07.2007 565.4.19. Signes Ginteres priekšlikums 30.07.2007 575.4.20. Andreja Joksta priekšlikums 30.07.2007 595.4.21. Zigurda Plikšķa priekšlikums 30.07.2007. 615.4.22. Māras Erlates priekšlikums 30.07.2007 655.4.23. Dairas Štrausas priekšlikums 30.07.2007 685.4.24. Ināras Kļaviņas priekšlikums 30.07.2007 705.4.25 Silvijas Smirnovas priekšlikums 30.07.2007 725.4.26. G. Baloža priekšlikums 30.07.2007 745.4.27. Irēnas Fišeres priekšlikums 30.07.2007 755.4.28. Zaigas Širinas priekšlikums 30.07.2007 775.4.29. Aisma Sohates priekšlikums 30.07.2007. 795.4.30. Alvja Salma priekšlikums 30.07.2007 815.4.31. Gaļinas Cīrules priekšlikums 30.07.2007 835.4.32. Anitas Geidānes priekšlikums 30.07.2007. 855.4.33. Žannas Krastiņas priekšlikums 30.07.2007 875.4.34. Žanetes Zaharānes priekšlikums 31.07.2007 895.4.35. Tukuma Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšlikums 31.07.2007 915.4.36. Anonīms priekšlikums 03.08.2007 945.4.37. Ivara Ūdra priekšlikums 10.08.2007 955.4.38. Daces Zennes priekšlikums 22.08.2007 975.4.39. Eināra Pāvelsona priekšlikums 22.08.2007 995.4.40. Diānas Krieviņas un Eināra Pāvelsona priekšlikums 28.08.2007 1015.4.41. Edmunda Pelča priekšlikums 13.09.2007 105Tukuma pilsētas Dome 2


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.42.Pašvaldības starpatbildes vēstules fizisko un juridisko personu priekšlikumiem uniebildumiem pēc 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas1065.5.Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personupriekšlikumiem un iebildumiem pēc 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas1085.6.Fizisko un juridisko personu priekšlikumi, kas paņemti pēc gala redakcijassabiedriskās apspriešanas1195.6.1 Gata Bumbiera pretenzija 09.10.2007 1195.6.2 SIA „Alante” pretenzija 18.10.2007 1215.6.3 Ilvas Kampares iesniegums 22.10.2007 1245.6.4. Edgara Franča iesniegums 22.10.2007 1275.6.5 Zigurda Plikšķa iesniegums 23.10.2007 1315.6.6 Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegums 23.10.2007 1335.6.7 Ilonas Priekules, Ivara Štrausa, Jura Štrausa iesniegums 23.10.2007 1355.6.8 SIA „Tukuma gaļas kombināts LAT” izziņa 23.10.2007 1365.6.9. Diānas Krieviņas, Eināra Pāvelsona un Andra Franča iesniegums 23.10.2007 1375.7Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personupriekšlikumiem un iebildumiem1426.Cita informācija1466.1. Pašvaldības sarakste ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju 1466.2. Pašvaldības sarakste ar LR Vides ministrijas Vides Pārraudzības valsts biroju 1696.3. Pašvaldības sarakste ar Ventspils reģionālo vides pārvaldi 1766.4.LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Vides pārskatuTukuma pilsētas teritorijas plānojumam1786.5.LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinums par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma galīgo redakciju185Tukuma pilsētas Dome 3


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4. Fizisko un juridisko personu priekšlikumi, kas saņemti pēc 1. redakcijassabiedriskās apspriešanas5.4.1. Aināra Birkmaņa priekšlikums 11.06.2007Tukuma pilsētas Dome 4


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 5


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.2. SIA „JIMI projekts” priekšlikums 19.06.2007Tukuma pilsētas Dome 6


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 7


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 8


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 9


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.3. SIA „Alante” priekšlikums 25.06.2007Tukuma pilsētas Dome 10


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 11


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.4. Viktora Škuratova un Alevtīnas Morozas priekšlikums 26.06.2007Tukuma pilsētas Dome 12


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 13


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.5. Mareka Meļehova priekšlikums 02.07.2007Tukuma pilsētas Dome 14


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 15


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.6. SIA ‘”RPK grupas” priekšlikums 06.07.2007Tukuma pilsētas Dome 16


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 17


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 18


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 19


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 20


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.7. Jāņa Grūdes priekšlikums 10.07.2007Tukuma pilsētas Dome 21


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 22


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.8. SIA „IKA GRUPA” priekšlikums 16.07.2007Tukuma pilsētas Dome 23


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 24


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.9. Aleksandra Heldes priekšlikums 23.07.2007Tukuma pilsētas Dome 25


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 26


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.10. Monikas Bērzs- Bērziņas priekšlikums 24.07.2007Tukuma pilsētas Dome 27


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 28


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.11. Edmunda Pelča priekšlikums 25.07.2007Tukuma pilsētas Dome 29


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 30


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.12. Gata Zvirgzdiņa un Anitas Āboliņas priekšlikums 26.07.2007Tukuma pilsētas Dome 31


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 32


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.13. Arie van Bekkum priekšlikums 26.07.2007Tukuma pilsētas Dome 33


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 34


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 35


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.14. SIA „Tukuma rajona Patērētāju biedrība” priekšlikums 27.07.2007Tukuma pilsētas Dome 36


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 37


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.15. Andra Priekules un Armanda Priekuļa priekšlikums 29.07.2007Tukuma pilsētas Dome 38


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 39


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 40


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 41


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 42


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 43


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 44


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 45


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 46


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 47


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 48


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 49


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 50


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 51


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.16. Ivara Štrausa priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 52


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 53


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.17. I. Teteres priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 54


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 55


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.18. Diānas Krieviņas priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 56


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.19. Signes Ginteres priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 57


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 58


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.20. Andreja Joksta priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 59


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 60


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam3.4.21. Zigurda Plikšķa priekšlikums 30.07.2007.Tukuma pilsētas Dome 61


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 62


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 63


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 64


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.22. Māras Erlates priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 65


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 66


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 67


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.23. Dairas Štrausas priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 68


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 69


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.24. Ināras Kļaviņas priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 70


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 71


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.25. Silvijas Smirnovas priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 72


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 73


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.26. G. Baloža priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 74


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.27. Irēnas Fišeres priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 75


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 76


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.28. Zaigas Širinas priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 77


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 78


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.29. Aisma Sohates priekšlikums 30.07.2007.Tukuma pilsētas Dome 79


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 80


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.30. Alvja Salma priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 81


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 82


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.3.31. Gaļinas Cīrules priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 83


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 84


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.32. Anitas Geidānes priekšlikums 30.07.2007.Tukuma pilsētas Dome 85


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 86


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.33. Žannas Krastiņas priekšlikums 30.07.2007Tukuma pilsētas Dome 87


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 88


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.34. Žanetes Zaharānes priekšlikums 31.07.2007Tukuma pilsētas Dome 89


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 90


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.35. Tukuma Evaņģēliski luteriskās draudzes priekšlikums 31.07.2007Tukuma pilsētas Dome 91


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 92


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 93


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.36. Anonīms priekšlikums 03.08.2007Tukuma pilsētas Dome 94


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.37. Ivara Ūdra priekšlikums 10.08.2007Tukuma pilsētas Dome 95


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 96


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.38. Daces Zennes priekšlikums 22.08.2007Tukuma pilsētas Dome 97


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 98


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.39. Eināra Pāvelsona priekšlikums 22.08.2007Tukuma pilsētas Dome 99


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 100


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.40. Diānas Krieviņas un Eināra Pāvelsona priekšlikums 28.08.2007Tukuma pilsētas Dome 101


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 102


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 103


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 104


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.41. Edmunda Pelča priekšlikums 13.09.2007Tukuma pilsētas Dome 105


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.4.42. Pašvaldības starpatbildes vēstules fizisko un juridisko personu priekšlikumiem uniebildumiem pēc 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanasTukuma pilsētas Dome 106


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamAdresātu saraksti:Ainārs BirkmanisZelma Sirmā, SIA „Alante” Elizabetes 8, TukumsMareks Meļehovs, Lauku ielā 28, TukumsSIA „IKA Grupa ”, Raudas ielā 30C, TukumāI.Tetere Harmonijas 2-4, Tukumā;D. Krieviņa un Ē. Pāvelsons „Mežsētas”, Priedaine, Kurmāles pag., LV-3301J. Štrauss, Mellužu prospekts 7, JūrmalaE. Pelcis, Dzirņu 17, Tukums, LV-3101Aro Jacobus van Bekkum, Kr. Barona 12-34, DobeleGatis Zvirgzdiņš, Anita Vītoliņa, Meža 4-80, TukumsM. Bērzs – Bērziņa, M. Gravas 40, TukumsŽanna Krastiņa, Pils 8-9, TukumsInāra Kļaviņa, Parādes 3-9, TukumsDaina Štrausa, Brīvības laukums 11-3, TukumsAnita Geidāne, Marsa 2a, TukumsAndra PriekuleZaiga Širina, Telegrāfa 6-5, TukumsSilvija Smirnova, Vilku 14, TukumsIrēna Fišere, Smilšu 38-47, TukumsSigne Gintere, Lauku10, TukumsIvars Ūdris, A. Sakses 18, RīgaŽanete Zaharāne, Jaunā iela 2b, Langstiņi, Garkalnes nov.Tukuma Evaņģēliski luteriskā draudze, Brīvības laukums 1, TukumsAndrejs Joksts, Raudas 43, TukumsGaļina Cīrule, Strēlnieku 41-8, TukumsAisma Sahate, Smilšu 44-38, TukumsAlvis Salms, Zemītes 10-5, TukumsMāra Erlate, Spartaka 3-2, TukumsAleksandrs Helde, Laivu iela 25, RagaciemsJānis Grūbe, Progresa 9, TukumsViktors Škuratovs, Alevtīna Moroza, Kadiķu 2, Garkalnes pagastsTukuma rajona patērētāju biedrība, Brīvības laukums 4, TukumsDace Zenne, Saules 4, TukumsTukuma pilsētas Dome 107


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.5. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem(Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam izstrādes 2. posma sabiedriskās apspriešanas fizisko un juridisko personu priekšlikumi)Nr.Tēma Vārds, Uzvārds /Nosaukums/Iesniegšanas dat.1. IZ Ainārs Birkmanis11.06.20072. IZ SIA „JIMIprojekts”Māris Rudaus-Rudovskis19.06.2007.3. IZ SIA „Alante”Zelma Sirmā25.06.2007.Adrese Priekšlikums Priekšl.Izvērt.Lauku iela2A,TukumsLauku iela28, TukumsElizabeteiela 8,TukumsZemes gabalam Lauku ielā 2A mainīt paredzētoizmantošanas statusu no zaļajās zonas uz sabiedrisko ēkuapbūvi, ņemot vērā, ka šādiem mērķiem zemes ir iegādāta,tai izstrādāts novērtējums un noformēts kredītsprojektēšanas darbu uzsākšanai.1. Mainīt noteikto zemes izmantošanas veidu noūdeņu un zaļumu teritorijas uz komerciestāžuteritoriju, jo teritorijā ir veikti koku izciršanas darbiatbilstoši Tukuma pilsētas Vides un pieminekļuaizsardzības komisijas 14.12.2006. izsniegtajamlēmumam;2. Pārupes iela 4 mainīt noteikto zemes izmantošanasveidu no komerciestāžu teritorijas uz mazstāvudzīvojamās apbūves teritoriju vai savrupmājuapbūves teritoriju;3. Pārupes iela 1 mainīt noteikto zemes izmantošanasveidu no ūdeņu un zaļumu teritorijas uz sabiedriskoiestāžu apbūves teritoriju;Gravas iela 41 mainīt zemes izmantošanu no zaļumiemapbūves teritorijā un mežiem un meža parkiem uzsavrupmājas apbūves teritorijām saskaņā ar spēkā esošuplānojumu un uzsākto detālplānojumu.Plānojuma izstrādātāja komentārsNeatbalstīts Starpatbilde 10.08.2007Atbilde. 08.10.2007Tukuma pilsētas Domei nav informācijaspar spēkā esošu Plānošanas un arhitektūrasuzdevuma esamību zemes gabalam Laukuielā 2A. Līdz ar to nav informācijas, ka iruzsākta zemes gabala plānotā apgūšana.Saskaņa ar Tukuma pilsētas attīstībasprogrammā noteiktajām prioritātēm –maksimāli saglabāt zaļās teritorijas pilsētascentra zonā, minētajam zemes gabalam irnoteikta plānotā izmantošana- Parki un citiīpašas nozīmes zaļumi /ZĪ/.DaļējiatbalstītsDaļējiatbalstītsStarpatbilde 10.08.2007Atbilde 08.10.2007.Ierosinājums ir daļēji ņemts vērā. Plānotāizmantošana zemes gabalā ar adresi Pārupesiela 4 dienvidu daļā ir paredzētakomerciestāžu apbūve /PK/, ziemeļu daļā irparedzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve/DzM-2/ un zemes gabalā ar adresi Pārupesiela 1ir paredzēta komerciestāžu apbūve/PK-3/.Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir daļēji ņemts vērā. Zemesgabalam M. Gravas ielā 41, Tukumā,Tukuma pilsētas Dome 108


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam4. IZ Viktors ŠkuratovsAlevtīnasMorozas26.06.2007.5. IZ Mareks Meļehovs02.07.20076. IZ SIA „RPK grupa”Gundars Āboliņš06.07.2007.7. IZ Jānis Grūde10.07.20078. IZ SIA „IKAGRUPA”Ilgvars Kalniņš16.07.2007Kadiķu iela2,Garkanlespag., Rīgasraj., LV-1024Lauku iela28, TukumsBeverīnasiela 24,Rīga, LV-1058Progresaiela 9,TukumsRaudas iela30c,TukumsKurzemes iela 38 a, kadastra Nr. 90010010001, Siltuma iela4 kadastra Nr. 90010010459, Siltuma iela 2 kadastra Nr.90010010460 saglabāt esošo zemes izmantošanas mērķikomerciestāžu apbūve, ņemot vērā, ka zemes gabali iegādātiar šādu mērķi, mainīsies nekustamā īpašuma nodoklis, kā arīblakus esošo zemes gabalu izmantošana pārsvarā irkomerciestāžu apbūve un dzīvojamajai apbūvei teritorijatiktu izmantota nelietderīgi un nav piemērota.Zemes gabalu Lauku ielā 28 mainīt visas platības paredzētoizmantošanas mērķi uz komercapbūves apbūvi, ņemot vērā,ka uz zemes gabala daļas, kura vēl nav iekļautakomercapbūvē, saskaņā ar tehnisko projektu paredzētsizvietot garāžas – darbnīcas un blakus esošais īpašums arīiekļauts komercapbūvē.Ņemot vērā, ka piederošajiem zemes gabaliem Raudas ielā25 A ar kadastra Nr. 90010010403 un Raudas ielā 25 B arkadastra Nr. 90010010462 paredzēt noteikt un saglabātizmantošanas mērķi - mazstāvu apbūve, lūgums sniegtinformāciju par izstrādes gaitu, pašreizējo izstrādes stadijuun Teritorijas plānojuma apstiprināšanas laiku.Zemes gabalam Slocenes ielā 7A, Tukumā mainīt zemesizmantošanas mērķi lielāku teritorijas daļu paredzot apbūveiun samazinot zaļumteritorijas platību. Lūgums sniegtskaidrojumu kādēļ blakus esošajiem zemes gabaliem irplānota daudz lielāka teritorijas daļa apbūvei, bet minētajamzemes gabalam zaļumteritorija.Zemes gabalam Raudas ielā 30c mainīt plānoto zemesizmantošanas mērķi no sabiedriskās apbūves teritorijas uzjauktu mazstāvu dzīvojamās apbūves un komerciestāžuapbūves teritoriju, ņemot vērā, ka pašreizējais izmantošanasveids ir komercapbūve: jo ēka Raudas ielā 30 c celtā kāplānotā izmantošana ir savrupmāju apbūvesteritorijas /DzS/, zaļumi apbūves teritorijās/ZA/, meži un mežparki /ZM/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Zemes gabaliemSiltuma ielā 4, Siltuma ielā 2 plānotāizmantošana ir komerciestāžu apbūvesteritorijas /PK/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Zemes gabalamLauku ielā 28 plānotā izmantošana irkomerciestāžu apbūves teritorijas /PK/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.09.2007 Raudas ielā 25 A arkadastra Nr. 90010010403 un Raudas ielā25 B ar kadastra Nr. 90010010462 Tukumāplānotā izmantošana ir noteikta mazstāvudzīvojamā apbūve.Patreiz precīzus apstiprināšanas termiņusnav iespējams prognozēt.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Zemes gabalamSlocenes iela 7A ir saglabāta savrupmājuapbūves teritorijām paredzēta izmantošanatās sākotnējā apjomā saskaņā ar spēkā esošoplānojumu.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Zemes gabalamRaudas ielā 30C plānotā izmantošana irkomerciestāžu apbūves teritorijas /PK/ unTukuma pilsētas Dome 109


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamveikals -kafejnīca; bijušā gaļas kombinātā teritorijasizmantošanas paredzēta kā daudzstāvu dzīvojamā apbūve;blakus, Engures ezera virzienā un ielas pretējā pusē irparedzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.Tā kā zemes gabals ir 5000 kv.m liels, bet esošākomercapbūve aizņem nepilnus 2000 kv.m, tad atlikušie3000 kv.m virzienā uz Enguri mazstāvu dzīvojamā apbūve.mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas/DzM/9. IZ Aleksandra Helde23.07.200710. V/C Monika Bērzs –Bērziņš24.07.200711. IZ Edmunds Pelčs25.07.200712. IZ Gatis ZvirgziņšAnita Vītoliņa26.07.2007Laivu iela25,Ragaciems,Lapmežciema pag.,Tukuma raj.M. Garvasiela 40,TukumsDzirņu iela17, TukumsMeža iela 4.dz.80, Mežaiela 15 dz.36, TukumsSpartaka ielā 20 A paredzēt divus zemes izmantošanasveidus – savrupmāju apbūvi, saskaņā ar izstrādāto tehniskoprojektu, un komerciestāžu apbūvi.Nepieciešams izskatīt un paredzēt Vilkājas gravu kāaizsargājamu dabas teritoriju ar atbilstošu aizsargjoslu,palielināt pašreiz noteikto 10m, kā arī samazināt privātāslietošanas platības un ierobežot būvgružu piesārņojumugravā.Jelgavas iela 17 mainīt zemes izmantošanas mērķi nosavrupmāju apbūves teritorijas uz jauktas apbūvesizmantošanas teritoriju, ņemot vērā paredzētās viesu mājasceltniecību.Pasta iela 37 kadastra Nr. 90010040167 mainīt izmantošanasmērķi uz mazstāvu dzīvojamo apbūvi, pamatojoties uzTukuma pilsētas būvvaldes 24.07.2007 uzsniegto plānošanasun arhitektūras uzdevumu Nr. 129-07 un uzsākto tehniskāprojekta izstrādi.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Zemes gabalamSpartaka ielā 20 paredzētā izmantošana irmazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas/DzM/Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Zemes gabalamM.Gravas ielā 41, Tukumā, paredzētāizmantošana ir savrupmāju apbūvesteritorijas /DzS/, zaļumi apbūves teritorijās/ZA/, meži un mežparki /ZM/. Zaļāteritorija Vilkājas gravā ir paredzēta lielākaDaļējiatbalstītsnekā esošajā plānojumā.Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir daļēji ņemts vērā. Zemesgabalam Jelgavas ielā 14, Tukumā, irparedzēta izmantošana – komerciestāžuapbūve /PK-3/, mazstāvu dzīvojamā apbūve/DzM-2/ un zaļumi apbūves teritorijās /ZA/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā zemes gabalamPasta ielā 37, Tukumā, ir paredzētaizmantošana – mazstāvu dzīvojamā apbūve/DzM-2/Tukuma pilsētas Dome 110


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam13. K/D Arie van Bekkum26.07.200714 IZ SIA „ Tukumarajona Patērētājubiedrība”I. Taube27.07.2007.15 K/D Andra PriekuleArmandsPriekulis29.07.2007Kr. Baronaiela 12-34,Dobele,LV- 3701Brīvībaslaukums 4,TukumsZiemeļuiela 3 dz.26,RīgaIerosinājumi attīstīt Slocenes upes ieleju –dzīvojamās plātības 40 %, komerciāla centra apbūve – 5%,medicīnas centrs – 2 % un iepirkšanās vietas – 5%, brīvālaika pavadīšanas vietas – 15 %, atpūtas, rekreācijas vietas(ieskaitot ezera ūdens virsmu) -33%Jelgavas iela 1a kadastra Nr. 90010070136 platībā 55733kv.m mainīt zemes izmantošanas mērķi no parka un cituīpašas nozīmes zaļumu teritorijas uz komercapbūves apbūvi,ņemot vērā, ka zeme pieder komercsabiedrībai un paredzotto zaļumu teritorijai tiek liegta iespēja teritoriju izmantotkomerdarbībai un gūt labumu, kā arī to, ka komecsabiedrībainevar par pienākumu uzlikt veikt atpūtas zonas ierīkošanu,apzaļumošanu un uzturēšanu kārtībā. Komerciestāžuteritorija būtu atbilstoša ņemot vērā jaunplānoto ielu.Ierosinājumi Slocenes senlejas DR daļas attīstībai unplānotajai zemes izmantošanai:1. Novērst pretrunas plānojuma koncepcijās unplānotajā izmantošanas mērķī attiecībā uz minētoteritoriju;2. Nav īstenoti prezentētie mērķi -dažādot dzīvojamoapbūvi, veicināt jauktāku zemes izmantošanu,racionāli izmantot apbūvei piemērotākos zemesgabalus;3. Jāprecizē detālās ģeoloģiskās izpētes jēdziens untās veikšanas teritorijas.4. Minēto teritoriju paredzēt iedalīt trīs daļās – trīsveidu apbūvēs, un jau detalizētāk iedalīt pakvartāliem, kas atvieglotu ceļu un pilsētaskomunikāciju plānošanu. Svarīgi ir papildinātteritoriju ar sabiedrisko un komercapbūvi.5. Attiecībā uz visu Slocenes senleju nevajadzētupieļaut teritorijas sadrumstalošanu, jo tādāgadījumā neveidosies vienots ansamblis unvienlaidus teritorijas attīstība.DaļējiatbalstītsStarpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir daļēji ņemts vērā. Slocenesielejā, Tukumā, ir paredzētai šādiizmantošanas veidi – savrupmāju dzīvojamāapbūve /DzS-1/,mazstāvu dzīvojamāapbūve /DzM-2/ un parki un citi īpašasnozīmes zaļumi /ZĪ/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā zemes gabalamJelgavas ielā 1A, Tukumā, ir paredzētaizmantošana – komerciestāžu apbūve /PK/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 09.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā un īpašumā„Pēkšēni” ir paredzēti šādi izmantošanasveidi – komerciestāžu apbūve /PK/ pieRūpniecības ielas, mazstāvu dzīvojamāapbūve /Dzm-2/ un daudzstāvu dzīvojamāapbūve /Dzd-2/ziemeļu daļā.Tukuma pilsētas Dome 111


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam16 IZ Ivars Štrauss30.07.2007.17 IZ I. Tetere30.07.2007.18 IZ Diāna Krieviņa,Raudas ielas 53iedzīvotāji30.07.2007.19 IZ Signe Gintere30.07.2007.Mellužuprosp. 7,JūrmalaHarmonijasiela 2 dz.4TukumsRaudas iela53TukumsLauku iela10,Tukums6. Ņemot vērā atbilstošu ģeoloģisku izpēti minētajāteritorijā nevajadzētu ierobežot ēku stāvu skaitu unaugstumu.7. Nepieciešams veikt korekcijas plānotās maģistrālāsielas trajektorijā, aiz Rūpniecības ielas krustojumanovirzot to pa nogāzes lejas daļu.Slocenes upes krasta bijušo mazsdāziņu teritorijas plānotozemes izmantošanu mērķus ieteikums dažādot, papildinotšobrīd paredzēto savrupmāju un komercapbūvi arsabiedriskajām ēkām, lielveikaliem un daudzdzīvokļunamiem, kurus paredzēt tuvāk pilsētas infrastruktūrai.Ieteikums komercobjektus nenodalīt no dzīvojamāsapbūves, jo tās viena otru papildina.Atbalsta priekšlikumu teritorijai aiz Slocenes upes dienviduvirzienā paredzēt daudzstāvu māju ciematu ar zaļumuteritorijām, kas būtu skaits papildinājums pilsētas ainavā.Jāatbalsta vienota stila apbūve, pretējā gadījumā paredzētāsavrupmāju apbūve ainavu būtiski nemainīs.Lūgums samazināt komercapbūvei paredzēto zemi Raudasielā 53, pamatojoties uz veikto pētījumu par šī zemes gabalapotenciālajiem pircējiem un to neizteikto vēlmi zemiiegādāties.Izvērtēt iespēju brīvajās teritorijās aiz gājēju tilta izvietotdaudzstāvu dzīvojamo apbūvi, ņemot vērā, ka tā būtu tuvucentram, kas ir priekšrocība kājām gājējiem, un būtu vieta,kur novietot automašīnas. Pretējā gadījumā paredzētādaudzstāvu apbūve pilsētas centrā kļūs vēl blīvāka un radaautomašīnu novietošanas problēmas.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 09.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Slocenes upeslabajā krastā ir paredzēta dažāda -komerciestāžu apbūves teritorija /PK/,savrupmāju dzīvojamā apbūve /DzS/,mazstāvu dzīvojamā apbūve /DzM/ undaudzstāvu dzīvojamā apbūve /DzD/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Slocenes upeslabajā krastā ir paredzēta dažāda -komerciestāžu apbūves teritorija /PK/,savrupmāju dzīvojamā apbūve /DzS/,mazstāvu dzīvojamā apbūve /DzM/ undaudzstāvu dzīvojamā apbūve /DzD/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Zemes gabalam Raudas ielā 53 ir paredzētadažāda izmantošana – komerciestāžuapbūve /PK/, mazstāvu dzīvojamā apbūve/DzM/, savrupmāju apbūves teritorijas/DzS/, meži un mežparki /ZM/ saskaņā arvisu zemes īpašnieku ierosinājumuAtbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Slocenes upeslabajā krastā ir paredzēta dažāda -komerciestāžu apbūves teritorija /PK/,savrupmāju dzīvojamā apbūve /DzS/,mazstāvu dzīvojamā apbūve /DzM/ unTukuma pilsētas Dome 112


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam20. A Andrejs Joksts30.07.200721. T/IZ/C Zigurds Plikšķis30.07.2007.22. IZ/K Māra Erlate30. 07.2007Raudas iela43, TukumsSpartakaielā 3 dz.21, TukumsRaudas iela 39 A saskaņā ar apstiprinātu detālplānojumunoteiktā izmantošana ir jauktas sabiedriskās un dzīvojamāsteritorijas, kur atļauts būvēt arī daudzdzīvokļu dzīvojamosnamus, uz tā pamata lūgums palielināt minētajākomerciestāžu teritorijā maksimālo dzīvojamo platību katrāēkā līdz 80 %, darījumiem saglabājot tikai 20 % no katrasēkas.1. Lūgums norādīt kartogrāfiskajā noformējumā visuno pilsētas izejošo ielu virzienus.2. Nepieciešams jau teritorijas plānojumā paredzētDienvidu ielas turpinājumu caur esošajā teritorijām,lai atvieglotu detālplānojuma izstrādi;3. Paredzēt bērnudārza projektu Jauntukumā.4. Jauntukumā:• Jelgavas iela Nr. 19 – Nr. 29 paredzēt zaļumuapbūves teritoriju, izdalot Nr. 25 un 27.savrupmāju apbūvi,• paredzēt mazstāvu apbūvi visos Mazās ielasnepāra numuros un Nr. 8 kopā ar Smārdespagastu;• atstāt mežu pilsētas robežas stūrī;• kā ražošanas objektu atzīmēt visu Komfortateritoriju, neatļaujot daudzstāvu apbūvi pieParādes ielas 17. mājas,• atvēlēt mazstāvu dzīvojamai apbūvei Parādesielas labo pusi, pamatojoties uz komunikācijunodrošinājumu,• atvēlēt komercapbūvei Jelgavas ielas kreisopusi aiz TV torņa līdz pilsētas robežai.Slocenes upes labais krasts paredzēt attīstīt kādaudzdzīvokļu māju ciematu, ar zaļumu teritorijām,nelielām komercapbūvēm, rekreācijas teritorijām, ņemotvērā labo ģeogrāfisko novietojumu un ezera atjaunošanasplāniem.daudzstāvu dzīvojamā apbūve /DzD/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde. 10.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā un būvniecību iriespējams veikt saskaņā ar detālplānojumuun tā apbūves noteikumiem.DaļējiatbalstītsStarpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums par īpašumiem Jauntukumā.irdaļēji ņemts vērā.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Slocenes upeslabajā krastā ir paredzēta dažāda -komerciestāžu apbūves teritorija /PK/,savrupmāju dzīvojamā apbūve /DzS/,mazstāvu dzīvojamā apbūve /DzM/ unTukuma pilsētas Dome 113


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam23. K Daira Štrausa25.07.2007.24. A/IZ Ināra Kļaviņa30.07.2007.25. T/ IZ Silvija Smirnova30.07.2007.26. IZ G. Balodis30.07.2007.27. T Irēna Fišere30.07.2007Brīvībaslaukums 11.dz.3,TukumsParādes iela3 dz.9,TukumsVilku iela14, TukumsNavnorādīts.Smilšu iela38 dz.47.,TukumsSlocenes upes labā krasta plānotāja savrupmāju apbūvesgadījumā būtu jāplāno un jārisina jautājums par pilsētaskomunikāciju un ceļu infrastruktūras nodrošināšanu.Ja plānots uzpludināt Tukuma ezeru un izvietot savrupmājuapbūvi ap ezeru, jāparedz pārējo pilsētas iedzīvotāju pieejaezeram, to vajadzēt iekļaut apbūve noteikumos, kā arīminētajā teritorijā būtu jāparedz rekreācijas teritorijas.Ierosinājumi Slocenes upes labā krasta attīstībai:1. Plānot minētājā teritorijā pilsētas nozīmes ceļunevis maģistrālās ielas būvniecību, kuru novirzīttālāk ārpus pilsētas, lai izvairītos no trokšņa un citaveida piesārņojuma jaunplānotājā savrupmāju unrekreācijas teritorijā.2. Paredzēt minētajā teritorijā netikai privātmājuapbūvi, bet arī daudzstāvu apbūvi, kas būtupieejamāka lielākai sabiedrības daļai.Melnezera iela 14, 16, 18, 20 daļai teritorijas mainīt zemesizmantošanas veidu no savrupmāju dzīvojamās teritorijas uzmazstāvu dzīvojamo teritoriju pēc pievienotā pielikuma.1. Apsvērt plānoto jauno ielu nepieciešamību, ņemotvērā pašreizējo ielu labiekārtošanasnepieciešamību.daudzstāvu dzīvojamā apbūve /DzD/.Apbūves augstumi ir plānoti tā, laimaksimāli visām ēkām nodrošinātu skatu uzTukuma ezeru, lai tās viena otru neaizsegtu.Neatbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Nodrošināt inženierkomunikāciju izbūvinav teritorijas plānojuma kompetencē. Tasjārisina zemju īpašniekiem, kuriem piederzeme Slocenes labajā krastā.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007.Savrupmāju apbūve ir paredzēta tikaīpašā ezera rietumu pusē, visa pārējāperspektīvā apbūve ezera tuvumā irparedzēta ar sabiedrisku raksturu, kasnodrošināta publisku pieejamību visai šaizonai, bez tam ezeram būs noteiktaaizsargzona – tauvas josla, kas arī netiksapbūvēta, bet būs publiski pieejama.DaļējiatbalstītsStarpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir daļēji ņemts vērā.Maģistrālā iela, kas savieno Rūpniecībasielu ar Lauktehnikas mikrorajonu tieksaglabāta un tā nodala savrupmāju apbūvino mazstāvu dzīvojamās apbūvesAtbalstīts Netika sniegta rakstiska atbilde, jopriekšlikumā nav norādīta atpakaļadrese,bet ierosinājumi ņemti vērā papildinotTukuma pilsētas teritorijas plānojuma2007.-2019.gadam 1. redakciju.Neatbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir nav ņemts vērā. MaģistrālāTukuma pilsētas Dome 114


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam28. K/D Zaiga Širina30.07.200729. K/D Aisma Sohate30.07.200730. K/D Alvis Salms30.07.2007.31. K/D Gaļina Cīrule30.07.2007Telegrāfaiela 6-5,TukumsSmilšu iela44-38,TukumsZemītes iela10-5,TukumsStrēlniekuiela 41-8,Tukums2. Izvērtēt maģistrālās ielas būvniecībasnepieciešamību starp Lauktehnikas un Rūpniecībasielu, ņemot vērā tās negatīvo ietekmi uz apkārtējovidi un plānoto minētās teritorijas attīstību.Par infrastruktūras attīstīšanu paredzētajā Slocenes upesplānotājā apbūvē.Par infrastruktūras attīstīšanu paredzētajā Slocenes upeskrastu plānotājā apbūvē un ieteikums plānot ne tikaisavrupmāju, bet arī sabiedriskās un komercapbūvesteritorijas.Atbalsta priekšlikumu teritorijai aiz Slocenes upes dienviduvirzienā paredzēt daudzstāvu māju ciematu ar zaļumuteritorijām, kas būtu skaits papildinājums pilsētas ainavā.Jāatbalsta vienota stila apbūve, pretējā gadījumā paredzētāsavrupmāju apbūve ainavu būtiski nemainīs.Izvērtēt iespēju brīvajās teritorijās aiz gājēju tilta izvietotdaudzstāvu dzīvojamo apbūvi, ņemot vērā, ka tā būtu tuvucentram, kas ir priekšrocība kājām gājējiem, un būtu vieta,kur novietot automašīnas. Pretējā gadījumā paredzētāiela, kas savieno Rūpniecības ielu arLauktehnikas mikrorajonu tiek saglabāta, laivisam transportam, kam nepieciešams noJelgavas ielas puses nokļūt Lauktehnikasmikrorajonā nebūtu jāšķērso pilsētas centrs.Iela, kas paredzēta gar dzelzceļu vecpilsētaspusē, nesavienojas ar Lauktehnikasmikrorajonu, tā pieslēdzas Lielajai ielai.Neatbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Nodrošināt inženierkomunikāciju izbūvinav teritorijas plānojuma kompetencē. Tasjārisina zemju īpašniekiem, kuriem piederzeme Slocenes labajā krastā.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Slocenes upeslabajā krastā ir paredzēta dažāda -komerciestāžu apbūves teritorija /PK/,savrupmāju dzīvojamā apbūve /DzS/,mazstāvu dzīvojamā apbūve /DzM/ undaudzstāvu dzīvojamā apbūve /DzD/.Apbūves augstumi ir plānoti tā, laimaksimāli visām ēkām nodrošinātu skatu uzTukuma ezeru, lai tās viena otru neaizsegtu.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Slocenes upeslabajā krastā ir paredzēta dažāda -komerciestāžu apbūves teritorija /PK/,savrupmāju dzīvojamā apbūve /DzS/,mazstāvu dzīvojamā apbūve /DzM/ undaudzstāvu dzīvojamā apbūve /DzD/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir ņemts vērā. Slocenes upeslabajā krastā ir paredzēta dažāda -Tukuma pilsētas Dome 115


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam32. T Anita Geidāne30.07.200733. K/D Žanna Krastiņa30.07.200734. IZ ŽanetesZaharānes31.07.2007.Marsa iela2A,TukumsPils iela 8-9, TukumsJaunā iela2BLangstiņi,Garkalnesnovads,Rīgasdaudzstāvu apbūve pilsētas centrā kļūs vēl blīvāka un radaautomašīnu novietošanas problēmas.1. Apsvērt plānoto jauno ielu nepieciešamību, ņemotvērā pašreizējo ielu labiekārtošanasnepieciešamību.2. Izvērtēt maģistrālās ielas būvniecībasnepieciešamību starp Lauktehnikas un Rūpniecībasielu, ņemot vērā tās negatīvo ietekmi uz apkārtējovidi un plānoto minētās teritorijas attīstību.Ierosinājumi Slocenes upes labā krasta attīstībai:1.Plānot minētājā teritorijā pilsētas nozīmes ceļu nevismaģistrālās ielas būvniecību, kuru novirzīt tālāk ārpuspilsētas, lai izvairītos no trokšņa un cita veidapiesārņojuma jaunplānotājā savrupmāju un rekreācijasteritorijā.2.Paredzēt minētajā teritorijā netikai privātmāju apbūvi,bet arī daudzstāvu apbūvi, kas būtu pieejamāka lielākaisabiedrības daļai.Jelgavas iela 1 saglabāt zemes izmantošanas veidu darījumuteritorijas, ņemot vērā, ka teritorija jau vairākus gadus tiekveikta komercdarbība.komerciestāžu apbūves teritorija /PK/,savrupmāju dzīvojamā apbūve /DzS/,mazstāvu dzīvojamā apbūve /DzM/ undaudzstāvu dzīvojamā apbūve /DzD/.Neatbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir nav ņemts vērā. Maģistrālāiela, kas savieno Rūpniecības ielu arLauktehnikas mikrorajonu tiek saglabāta, laivisam transportam, kam nepieciešams noJelgavas ielas puses nokļūt Lauktehnikasmikrorajonā nebūtu jāšķērso pilsētas centrs.Iela, kas paredzēta gar dzelzceļu vecpilsētaspusē, nesavienojas ar Lauktehnikasmikrorajonu, tā pieslēdzas Lielajai ielai.Neatbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ir nav ņemts vērā. Maģistrālāiela, kas savieno Rūpniecības ielu arLauktehnikas mikrorajonu tiek saglabāta, laivisam transportam, kam nepieciešams noJelgavas ielas puses nokļūt Lauktehnikasmikrorajonā nebūtu jāšķērso pilsētas centrs.Iela, kas paredzēta gar dzelzceļu vecpilsētaspusē, nesavienojas ar Lauktehnikasmikrorajonu, tā pieslēdzas Lielajai ielai.Slocenes upes labajā krastā ir paredzētadažāda - komerciestāžu apbūves teritorija/PK/, savrupmāju dzīvojamā apbūve /DzS/,mazstāvu dzīvojamā apbūve /DzM/ undaudzstāvu dzīvojamā apbūve /DzD/.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums ņemts vērā. Zemes gabalamJelgavas ielā 14 ir paredzēta komerciestāžuapbūves teritorija /PK/.Tukuma pilsētas Dome 116


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam35. IZ Tukumaevaņģēliskiluteriskā draudzeI. Rassone31.07.2007.36. K/D Nav norādīts.03.08.2007.37. IZ Ivars Ūdris10.08.200738. IZ Dace Zenne22.08.2007.39.IZEinārs Pāvelsons22.08.2007.rajonsBrīvībaslaukums 1,TukumsNavnorādīts.Navnorādīts.Saules iela4, Tukums„Mežsētas”,Kurmālespagasts,Priedaine,KuldīgasMainīt zemes izmantošanas mērķus sekojošiem zemesgabaliem:1. Starp Sporta un atpūtas kompleksu un Kuldīgas ieluplānot zaļo zonu, kas nav apbūvējama un vēsturiskiveidojusies kā mācītājmuižas parks;2. Starp Kuldīgas ielu 65 un benzīntanku „Viada”mainīt zemes izmantošanas mērķi no zaļās zonas uzmazstāvu apbūvi, kur iespējama rindu māju apbūvevai daudzdzīvokļu māju apbūve, kā arī papildusparedzot vietu bērnudārza būvniecībai unrekreācijas zonu.3. Atstāt zemes izmantošanas mērķi dzīvojamā mājuapbūve zemes īpašumam Gravas ielā 294. Atbalsta visus pārējos priekšlikumus kas paredzētidraudzes zemes īpašumiem.Ierosinājumi par Slocenes upes krastu attīstību:1. Nevajadzētu pieblīvēt pilsētas centru;2. Būvniecību vairāk attīstītu uz pilsētas nomali;Iekļaut zemes gabalu Milzkalnes ielu 9 (kadastra Nr.90010070386) kā mazstāvu apbūves teritoriju.Sila iela 4, kadastra Nr. 90010020124 lūgums neiekļautplānotājā pilsētas zaļajā zona, bet atļaut nekustamā īpašumaapbūvi. Ņemot vērā, ka pēc spēkā esošā plānojuma navlieguma zemes gabalu apbūvēt, un kā vienīgaisapgrūtinājums ir aizsargjosla gar Sila ielu – būvlaide. Šādsapgrūtinājums tika noteikts 2006. gada 20. jūlijā, un navizprotams kāpēc pēc tik neilga laika viss ir kardināli mainīts,tādējādi aizskarot privātīpašuma tiesības.Raudas iela 53, 134225 kv.m platībā lūgums nemainīt esošāplānojumā noteiktos zemes izmantošanas mērķus – 49392kv.m platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve; 23433kv.m platībā komercdarbības objektu apbūve; 61399 kv.mplatībā zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irDaļējiatbalstītsAtbalstītsDaļējiatbalstītsDaļējiatbalstītsDaļējiatbalstītsStarpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums daļēji ņemts vērā.Netika sniegta rakstiska atbilde, jopriekšlikums anonīms, bet ierosinājumiņemti vērā papildinot Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju.Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums daļēji ņemts vērāStarpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Ierosinājums daļēji ņemts vērā. Zemesgabaliem Sila ielā 4 ir paredzēti šādiizmantošanas veidi- savrupmāju apbūvesteritorijas /DzS/, meži un mežparki /ZM/.Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Zemes gabalam Raudas ielā 53 ir paredzētadažāda izmantošana – komerciestāžuapbūve /PK/, mazstāvu dzīvojamā apbūveTukuma pilsētas Dome 117


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam40. K/D Diāna Krieviņa,Einārs Pāvelsons28.08.200741. IZ Edmunds Pelcis13.09.2007rajonsRaudas iela53, TukumsZirņu iela17, Tukumsmežsaimniecība. Kategoriski iebildumi pret plānoto zemesizmantošanas mērķi 493992 kv.m - mazstāvu apbūvi, ņemtvērā sekojošus ekonomiskus, organizatoriskus un morāluspasvērumus: tendenci pieaugt individuālās apbūvesceltniecībai, līdzīpašnieku vienoto viedokli par plānotozemes izmantošanas noteikšanu, par ekonomisku ieguvumuatspektu.Lūgums samazināt komercapbūvei paredzēto zemi Raudasielā 53, pamatojoties uz veikto pētījumu par šī zemes gabalapotenciālajiem pircējiem un to neizteikto vēlmi zemiiegādāties.Priekšlikumi zemes gabala Raudas ielā 53, Tukumā:1. atstāt 2,3 ha komercapbūvei paredzēto platību starpLaukasargu ielu un ceļu;2. samazināt platību mazstāvu apbūvei un atstāt tovienai rindu mājai;3. ņemt vērā, ka mežsaimniecībai paredzētā zeme61399 kv.m būs mazākā platībā;4. paredzēt un piešķirt lielākajai daļai Raudas ielas 53zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamomāju apbūvi.Jelgavas iela 17 noteikt zemes izmantošanas mērķi mazstāvudzīvojamā apbūve (DzM)/DzM/, savrupmāju apbūves teritorijas/DzS/, meži un mežparki /ZM/ saskaņā arvisu zemes īpašnieku ierosinājumu.Atbalstīts Starpatbilde 10.08.2007.Atbilde 10.10.2007Zemes gabalam Raudas ielā 53 ir paredzētadažāda izmantošana – komerciestāžuapbūve /PK/, mazstāvu dzīvojamā apbūve/DzM/, savrupmāju apbūves teritorijas/DzS/, meži un mežparki /ZM/ saskaņā arvisu zemes īpašnieku ierosinājumuDaļējiatbalstītsStarpatbilde 10.08.2007.Atbilde 08.10.2007Ierosinājums ir daļēji ņemts vērā. Zemesgabalam Jelgavas ielā 17, Tukumā, irparedzēta izmantošana – komerciestāžuapbūve /PK-3/, mazstāvu dzīvojamā apbūve/DzM-2/ un zaļumi apbūves teritorijās /ZA/.Priekšlikumu tabulas otrajā kolonnā atzīmētais kods norāda uz priekšlikuma vai priekšlikumu grupas pamattēmu:IZ – teritorijas atļautā izmantošana vai sarkanās līnijas (arī SL),A - apbūves noteikumi (galvenokārt apbūves stāvu skaits),V – vides jautājumi (t.sk., polderi),T – transporta jautājumi,C – neklasificējami iesniegumi,K/D – kompleksi priekšlikumu kopumsTukuma pilsētas Dome 118


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.6. Fizisko un juridisko personu priekšlikumi, kas paņemti pēc gala redakcijassabiedriskās apspriešanas5.6.1. Gata Bumbiera pretenzija 09.10.2007Tukuma pilsētas Dome 119


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 120


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.6.2. SIA „Alante” pretenzija 18.10.2007Tukuma pilsētas Dome 121


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 122


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 123


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.6.3. Ilvas Kampares iesniegums 22.10.2007Tukuma pilsētas Dome 124


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 125


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 126


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.6.4. Edgara Franča iesniegums 22.10.2007Tukuma pilsētas Dome 127


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 128


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 129


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 130


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.6.5. Zigurda Plikšķa iesniegums 23.10.2007Tukuma pilsētas Dome 131


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 132


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.6.6. Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegums 23.10.2007Tukuma pilsētas Dome 133


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 134


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.6.7. Ilonas Priekules, Ivara Štrausa, Jura Štrausa iesniegums 23.10.2007Tukuma pilsētas Dome 135


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.6.8. SIA „Tukuma gaļas kombināts LAT” izziņaTukuma pilsētas Dome 136


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.6.9. Diānas Krieviņas, Eināra Pāvelsona un Andra Franča iesniegums 23.10.2007Tukuma pilsētas Dome 137


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 138


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 139


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 140


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 141


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam5.7. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem(Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma 2007. – 2019. gadam izstrādes 4. posma sabiedriskās apspriešanas fizisko un juridisko personu priekšlikumi)Nr Tēma Vārds, Uzvārds /Nosaukums/Iesniegšanas dat.1. IZ Gatis Bumbieris09.10.20072. IZ Zelma SirmāSIA „Alante”18.10.20073. IZ Ilva Kampare22.10.2007Adrese Priekšlikums Priekšl.Izvērt.Gravas iela30, TukumsElizabetesiela 8,TukumsNav norādītsZemes gabalam Veidenbauma ielā 2 ar kadastra Nr.90010040013 lūgums mainīt plānoto zemes izmantošanas veiduno gala redakcijā noteiktās zaļās zonas (pilsētas parki un skvēri)uz daudzstāvu apbūves teritoriju kā tas bija plānots 1. redakcijā,ņemot vērā, ka zemes gabals ir apbūvēts, uz tā atrodasdaudzdzīvokļu māja un citas ēkas. Zaļā zona vai zālājs uz šīzemes gabala reāli iespējams tikai 300-400 kv.m platībā, jopārējā zeme nepieciešama esošo ēku piekļūšanai un to funkcijunodrošināšanai. Izmantojot zemes gabalu daudzstāvu apbūvei unatbilstoši noteiktajām normām paredzot zaļo zonu, tā pēcapjoma praktiski neatšķirsies no tās zaļās zonas ko iegūst pilsētamainot zemes gabala izmantošanas mērķi uz zaļo zonu.Visam zemes gabalam M. Gravas ielā lūgums noteikt plānotoizmantošanas veidu savrupmāju apbūves teritorijas nevisparedzēt lielāko zemes gabala daļu kā zaļumus apbūvesteritorijās un kā mežus un mežparkus. Ņemot vērā, ka īpašumaieguldīti līdzekļi, lai veiktu ģeoloģisko izpēti un iegūtsatzinums, ka var veikt būvniecību, kā arī zemes gabals atrodasprivātmāju apbūves rajonā. Zemes gabals lai to varētu uzturēt kāzaļumu vai mežparku teritoriju prasa lielus ieguldījumus unņemot vērā, ka tas ir privātīpašums, īpašnieks vēlas gūt nominētā zemes gabala labumu. Un īpašnieks var minēto zemesgabalu neuzturēt kā zaļumu vai mežparka teritoriju vai arī liegtieeju tajā un pilsētai no tā nebūs ieguvuma, bet īpašniekam tiksradīti ievērojami zaudējumi.Zemes gabalam Rūpniecības ielā 2 noteikt zemes izmantošanasveidu – komerciestāžu apbūves teritorija (PK3). Ņemot vērā, kalīdzīgiem īpašumiem gar atjaunojamā Tukuma ezera krastiemno teikta tieši šāda izmantošana un piekrītot saglabāt zaļo zonuAtbalstītsDaļējiatbalstītsAtbalstītsPlānojuma izstrādātāja komentārsPamatojoties uz pēctecības principu irsaglabāta kā spēkā esošajā plānojumā -daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas/DzD/.Pamatojoties uz pēctecības principu irsaglabāta kā spēkā esošajā plānojumā –savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas/DzS/ un zaļumi apbūves teritorijās /ZA/.Ņemot vērā iesniegumā minēto pamatojumuun Slocenes labā krasta teritoriju attīstībasieceres jaunā Tukuma teritorijas plānojumarisinājuma kontekstā, iesniegums tiekTukuma pilsētas Dome 142


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam4. IZ/V Edgars Francis22.10.2007.5. IZ Zigurds Plikšķis23.10.20076. IZ/A Tukumaevaņģēliskiluteriskā draudze23.10.2007Vārpas iela4, Ogre, LV-5201Nav norādītsBrīvībaslaukums 1,Tukums, LV-3101līdzās esošajā laukumā.Lūgums neplānot individuālo dzīvojamo māju apbūvi Raudasielā 53, ko aizņem mežs. – zemes gabalā, kas ir kvartāla 4.nogabals un ko ierobežo sarkanā līnija gar apbūves gabaliemLaubītes iela 22 un 24, kā arī Raudas ielā 45. minētajā teritorijāaug daudzi koki un daļa no tiem ir „Lauksargu” dendroloģiskiestādījumi ar īpaši aizsargājami valsts mērogā, kurus 2 reizesgadā kontrolē un pārbauda Ventspils reģionālā vides pārvalde.Bez tam šo teritoriju šķērso piebraucamais ceļš pie mājasRaudas iela 45 , kas noteikts kā apgrūtinājums ar zemeskomisijas lēmumu. Šajā platībā nav iespējam individuālāapbūve bez koku izciršanas nodarot kaitējumu dabai. ApbūveiRauda ielā 53 pietiek ar to teritoriju, kur neaug koki, bet krūmiun latvāņi, tādēļ kategoriski noraidu zemes līdzīpašnieku velmipārvērst mežu par apbūves teritoriju.Ierosinājums - Jauntukumā ap Parādes ielas pāra numuru pusēvarētu būt apdzīvojamas platības, jo pieejamas visaskomunikācijas. Komerapbūvei pietiktu paredzēt teritorijasJelgavas ielā. Būtu jāsaglabā meža audzi īpašumā ar adresiMazā iela 8, jo ir vienīgā zaļā zona Jauntukumā, nebūtu pareizito izmantot rūpnieciskajai apbūvei. Bet kopumā nav iebildumupret izstrādāto Tukuma pilsētas teritorijas plānojumu 2007.-2019. gadam un tā risinājumiem Jauntukumā.• Lūgums precizēt pieļaujamās apbūves līnijas ap dīķi ,kasatrodas Tukuma ar kadastra Nr. 90010030462 kā fiksētuhorizontāli vai arī noteikt vienotu attālumu, izslēdzot to, kaainavu veidojošās robežas sakristu ar īpašuma robežām.• Atkārtoti pārskatīt apbūves līniju zemes gabalam Gravas ielaNeatbalstītsAtbalstītsNeatbalstītsatbalstīts, jo minētajā zonejumā minimālābrīvā teritorija ir noteikta 60 % un apbūvesblīvums nedrīkst pārsniegt 30%, kas irstingrāki nekā vispārīgie noteikumikomercapbvūves teritorijās un ir pietiekoši, laiar noteiktā detālplānojuma palīdzībunodrošinātu esošo, ainaviski izteiksmīgo kokusaglabāšanu.Pamatojoties uz vairākuma nostāju unkonkrētās teritorijas novietnes specifiku, tikanolemts labot detālplānojuma D-9 zonu,ietverot tajā arī iepriekšminēto teritoriju (kasir nodalīta ar servitūta ceļu uz Raudas ielu 45),un noteikt tur savrupmāju apbūves zonu.Detalizētu apbūves izvietojumu unsaglabājamos kokus noteikt detālplānpjumā.Meža un mežparku teritorijas plānojumagalīgajā redakcijā Raudas ielā 53 tieksaglabātas kā pirmajā plānojuma redakcijā,kas tika iestrādāts saskaņā ar Tukumavirsmežniecības izsniegto meža nogabalukarti.Izvērtējot teritorijas attīstības kontekstu tieknolemts ap savrupmāju Jelgavas ielā 25paplašināt mazstāvu apbūvi un zaļo zonu.Mazā iela 8 esošie bērzi atrodas uz privātazemes gabala, kas robežojas ar esošamražošanas un garāžu teritorijām. Apbūvesnoteikumi neliedz šos kokus saglabāt.Pamatojoties uz pēctecības principu, kā arīesošo situāciju dabā tiek nolemts ierosinājumuneatbalstīt, jo Veļķu dīķis ir ainaviski vērtīgsobjekts un tā ir kopīga rekreācijas vieta visiemVeļķu mikrorajona iedzīvotājiem, apbūvesTukuma pilsētas Dome 143


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam7. K Ilona PriekuleIvars ŠtraussJuris Štrauss23.10.20078. IZ SIA „Tukumagaļas kombinātsLAT”26.10.20079. IZ Diāna KrieviņaAndris FrancisEinārs PāvelsonsRaudas ielas 53īpašnieki30.10.2007Nav norādītsRaudas iela30, Tukums29 kadastra Nr. 90010030462 ar kopēju platību 12104 kv.mPēc ģeoloģiskās izpētes datiem šajā teritorijā būvniecības iriespējama. Zemes grāmata nav minēti kādi apgrūtinājumu vaiierobežojumi un tuvākajā apkārtnē ir pietiekošs daudzumszaļo teritoriju.• Atzinīgi novērtēts, ka ņemts vērā Tukuma evaņģēliskiluteriskās draudzes iesniegums attiecībā uz Lauktehnikasteritoriju.• Atzinīgi novērtēts, ka Teritorijas plānojuma 2. redakcija irbalstījusies uz Teritorijas plānošanas likumā noteikto principupar interešu saskaņotību, kas plānojuma izstrādē paredz valsts,pašvaldību un privāti interešu saskaņošanu. To var pamatot ardaudzajām izmaiņām Slocenes senlejas labā krasta plānojumā,salīdzinot ar 1. redakciju. Īpaši varētu uzsvērts panāktovienošanos par plānotās maģistrālās ielas trajektorijasizmaiņām, kā rezultātā būs iespējama daudz efektīvākazemesgabalu izmantošana, vienlaicīgi atvieglojot ēku un ceļubūvniecības iespējas. Turklāt veikti nozīmīgi papildinājumiteritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kuri pieļaujgan no zemes īpašnieku, gan no Domes pārstāvju puses paustuideju realizēšanu, attīstot vēl neapbūvētās teritorijas Slocenessenlejā.• Izziņa norāda, ka attiecīgajā zemes gabalā Raudas ielā 30atrodas SIA „Tukuma gaļas kombināts LAT” piederoša gaļasprodukcijas ražotne. Teritorijai jānosaka izmantošanas mērķisražošanas objektu un noliktavu teritorija.Nav norādīts Lūgums veikt sekojošas izmaiņas zemes gabala Raudas ielā 53,ņemot vērā, ka zemes īpašniekiem bija pieejama neprecīzainformācija par „mežu un mežparku platību minētajā zemesgabalā:• mainīt zemes gabalam starp Lauksargu ielu un ceļu uzLauksargu mājām izmantošanas mērķi no mežu un mežparkuteritorijām uz individuālās mājas apbūves teritoriju.• atstāt zemes gabalam bez izmaiņām paredzētās „mežu unmežparku” teritorijas kādas tās ir noteiktas šobrīd spēkāAtbalstītsDaļējiatbalstītslīnija tiek saglabāta kā spēkā esošajāplānojumā, nemainot to.Pieņemts zināšanai.Zemes gabala izmantošanas mērķis noteiktsražošanas objektu un noliktavu teritorija.Pamatojoties uz vairākuma nostāju unkonkrētās teritorijas novietnes specifiku, tikanolemts labot detālplānojuma D-9 zonu,ietverot tajā arī iepriekšminēto teritoriju (kasir nodalīta ar servitūta ceļu uz Raudas ielu 45),un noteikt tur savrupmāju apbūves zonu.Detalizētu apbūves izvietojumu unsaglabājamos kokus noteikt detālplānpjumā.Meža un mežparku teritorijas plānojumaTukuma pilsētas Dome 144


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamesošajā plānojumā.galīgajā redakcijā Raudas ielā 53 tieksaglabātas kā pirmajā plānojuma redakcijā,kas tika iestrādāts saskaņā ar Tukumavirsmežniecības izsniegto meža nogabalukarti.Priekšlikumu tabulas otrajā kolonnā atzīmētais kods norāda uz priekšlikuma vai priekšlikumu grupas pamattēmu:IZ – teritorijas atļautā izmantošana vai sarkanās līnijas (arī SL),A - apbūves noteikumi (galvenokārt apbūves stāvu skaits),V – vides jautājumi (t.sk., polderi),T – transporta jautājumi,C – neklasificējami iesniegumi,K/D – kompleksi priekšlikumu kopumsTukuma pilsētas Dome 145


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam6. Cita informācija.6.1. Pašvaldības sarakste ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijuTukuma pilsētas Dome 146


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 147


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 148


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 149


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 150


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 151


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 152


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 153


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 154


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 155


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 156


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 157


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 158


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 159


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 160


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 161


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 162


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 163


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 164


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 165


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 166


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 167


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 168


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 169


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam6.2. Pašvaldības sarakste ar LR Vides ministrijas Vides Pārraudzības valsts birojuTukuma pilsētas Dome 170


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 171


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 172


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 173


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 174


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 175


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 176


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam6.2. Pašvaldības sarakste ar Ventspils reģionālo vides pārvaldiTukuma pilsētas Dome 177


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 178


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam6.4. LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Vides pārskatu Tukumapilsētas teritorijas plānojumamTukuma pilsētas Dome 179


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 180


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 181


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 182


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 183


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 184


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 185


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam6.5. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinums par Tukuma pilsētas teritorijasplānojuma galīgo redakcijuTukuma pilsētas Dome 186


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamTukuma pilsētas Dome 187


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamPielikums Reģionālās attīstības unpašvaldību lietu ministrijas atzinumam parTukuma pilsētas teritorijasplānojuma galīgo redakcijuPROCEDŪRAS ANALĪZE(MK noteikumi Nr. 883. – spēkā stājās 04.11.2004.)AtzīmePunktsProcedūras posmiparnoteikumosizpildiVietējās pašvaldības dome (padome),pieņemot lēmumu par vietējāspašvaldības plānojuma izstrādesuzsākšanu, apstiprina tā izstrādesvadītāju.Vietējā pašvaldības padome (dome)pieņem lēmumu par darba uzdevumaapstiprināšanu.Vietējā pašvaldības 2 nedēļu laikā pēcattiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūtaRAPLM lēmumus par vietējāspašvaldības teritorijas plānojuma un tāgrozījumu izstrādes uzsākšanu,izstrādes vadītāja, darba uzdevuma ungalīgās redakcijas apstiprināšanu.29.p.32.p.11.p.IrizpildītsIrizpildītsDaļējiizpildītsPamatojums26.05.2005. lēmums “Par jaunateritorijas plānojuma izstrādi”(protokols Nr.8, 27.p.) (pievienots2x – 4.sējuma 1. un 2.daļā)izstrādes vadītājs – pilsētas domesteritorijas plānotāja Z.Skrūzkalne-Deiča.26.05.2005. lēmums “Par jaunateritorijas plānojuma izstrādi”(protokols Nr.8, 27.p.) Darbauzdevums pievienots plānojumadokumentācijai. (pievienots 2x –4.sējuma 1. un 2.daļā)26.05.2005. lēmums ministrijāiesniegts – 02.06.2005.25.10.2007. lēmums ministrijāiesniegts – 22.11.2007., kopā arpilsētas plānojuma galīgās redakcijasmateriāliem (gandrīz mēnesi pēc tāpieņemšanas)Vietējā pašvaldība pieprasanosacījumus vietējās pašvaldībasteritorijas plānojuma un tā grozījumuizstrādei un atzinumus par izstrādātovietējās pašvaldības teritorijasplānojuma un tā grozījumu redakcijušādām darba uzdevumā ietvertajāminstitūcijām:13.p.Pašvaldības 13.10.2005. vēstule, arkuru institūcijām pieprasītinosacījumiAr pašvaldības 20.06.2007. vēstulipieprasīti atzinumi. Ventspils reģionālā vides pārvalde,13.1.IrizpildītsNosacījumi – 16.11.2005. Nr.9.5.-5.3./179;Atzinums – 20.07.2007. Nr.9.5.-33.3/11; ir ņemti vērā nosacījumi,ieteiktas rekomendācijas. Ziņojumāpar institūciju atzinumiem (t.sk. toizvērtējums) par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, karekomendācijas tiks ņemtas vērāturpmākā darbā. VKPAI,13.2.Tukuma pilsētas Dome 188DaļējiizpildītsNosacījumi – 13.02.2006. Nr.2;Atzinums – 28.06.2007. Nr.13/2542.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamIzteikti iebildumi. Nav informācijas,vai saņemts atkārtots atzinums.Ziņojumā par institūciju atzinumiem(t.sk. to izvērtējums) par Tukumapilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, kaatsevišķas prasības tiks precizētas. VAS „Latvijas valsts ceļi”,13.3.IrizpildītsNosacījumi – 18.10.2005. Nr.4.4.7.-201.Atzinums – 23.07.2007. Nr.4.4.7.-120; kopumā neiebilst , izsakotkomentārus. Ziņojumā par institūcijuatzinumiem (t.sk. to izvērtējums) parTukuma pilsētas teritorijasplānojuma 2007.-2019.gadam1.redakciju norādīts, ka tiksprecizēts. VA „Sabiedrības veselībasaģentūra”,13.4.IrizpildītsNosacījumi – 22.11.2005. Nr.349.Atzinums – 10.08.2007. Nr.27.5-16/242, nav iebildumu. Valsts zemes dienestaZiemeļkurzemes reģionālajainodaļa,13.5.IrizpildītsNosacījumi – 04.08.2005. (?)Nr.81/2A-6.1/410Atzinums – 16.07.2007. Nr.128/2A-6.1/369, plānojums izstrādātsatbilstoši nosacījumiem. VAS „Latvenergo”,13.6.IrizpildītsNosacījumi – 17.10.2005. Nr.539-18/755.Atzinumi – 06.07.2007. Nr.30R3A0-02.03/57, norādīts uznepieciešamajiem papildinājumiem.Ziņojumā par institūciju atzinumiem(t.sk. to izvērtējums) par Tukumapilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, kaprasības ir iestrādātas. AS "Latvijas gāze";13.7.Tukuma pilsētas Dome 189IrizpildītsNosacījumi – 20.10.2006. Nr.14-1/2949 (Nosacījumi izsniegtipamatojoties uz pašvaldības09.10.2006. vēstuli Nr.6-4.3/2778,kas nav pievienota plānojumadokumentācijai);Atzinums – 03.07.2007. Nr.14-1/1909; norādīts uz nepieciešamībuprecizēt grafisko sadaļu, naviebildumu izstrādātās redakcijasapstiprināšanai. Ziņojumā parinstitūciju atzinumiem (t.sk. toizvērtējums) par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, kagrafiskā daļa un apbūves noteikumi


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamtiks papildināti. Valsts ugunsdzēsības un glābšanasdienests,13.8.IrizpildītsNosacījumi – 01.11.2005. Nr.286Atzinumi – 19.07.2007. Nr.22/33-193; rekomendē labojumus.Ziņojumā par institūciju atzinumiem(t.sk. to izvērtējums) par Tukumapilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, katiks precizēts. Tukuma rajona padome,13.9.IrizpildītsNosacījumi – 01.11.2005. Nr.2-18.2/369;Atzinums – 05.07.2007. Nr.2-18.2/236, plānojums atbilst Tukumarajona teritorijas attīstībaskoncepcijai. Ieteikts precizējums.Ziņojumā par institūciju atzinumiem(t.sk. to izvērtējums) par Tukumapilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, kaņemts vērā un veikts precizējums. Rīgas plānošanas reģiona attīstībaspadome,13.10.IrizpildītsNosacījumi – 08.02.2006. Nr.3-5/51,Atzinums – 28.06.2007. Nr.02-07/67, sniegti priekšlikumilabojumiem. Ziņojumā parinstitūciju atzinumiem (t.sk. toizvērtējums) par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, kaprecizējumi ir veikti. Lauku atbalsta dienestaZiemeļkurzemes reģionālālauksaimniecības pārvalde,13.11.IrizpildītsNosacījumi – 21.02.2006. Nr.2.1-9/28;Atzinums – 03.08.2007. Nr.2.1/9-209, nav iebildumu. Valsts meža dienesta Tukumavirsmežniecība,13.12.IrizpildītsNosacījumi – 19.10.2005. Nr.3-5/142Atzinums – 18.07.2007. Nr.7-3/678,izteikti komentāri. Ziņojumā parinstitūciju atzinumiem (t.sk. toizvērtējums) par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, kaatzinumā minētais pieņemtszināšanai. VAS "Latvijas valsts meži"mežsaimniecība,13.13.IrizpildītsNosacījumi –07.11.2005. Nr.4.1-1.1/15001/05/537Atzinums – 21.03.2007. (atzinumspieprasīts jūnijā) Nr.4.1-1.1/02yp/150/07/692; nosacījumi irievēroti.Tukuma pilsētas Dome 190


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam īpaši aizsargājamās dabas teritorijasadministrācija (ja tāda ir)13.14.NetiekvērtētsNetiek vērtēts Latvijas Vides ģeoloģijas unmeteoroloģijas aģentūra,13.15.IrizpildītsNosacījumi- X.03.2007. Nr.4-3/X(datums un Nr. nav salasāmi;nosacījumi pieprasīti ar pašvaldības13.03.2007. vēstuli Nr.6-4.3/784)Atzinums – 09.08.2007. Nr.6-4.3/2189, izteikti iebildumi unierosinājumi. Ziņojumā parinstitūciju atzinumiem (t.sk. toizvērtējums) par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, kaveikti papildinājumi. telekomunikāciju objektuturētājiem un, ja nepieciešams,citām institūcijām.13.16.DaļējiizpildītsVAS „Latvijas dzelzceļš”:Nosacījumi – 26.10.2005. Nr.D1-4/775;Atzinums – 02.07.2007. Nr.D1-4/387; iebildumu par 1.redakcijunav.SIA „Lattelecom”:Nosacījumi – 02.02.2005.;Atzinums – 09.07.2007. Nr.13818-1;iebildumu par 1.redakciju nav.Aizsardzības īpašumu valstsaģentūra:Nosacījumi – 08.03.2006. Nr.1-1061;Atzinums – nav pievienotsSIA “Tukuma Ūdens”:Nosacījumi – 09.02.2006. Atzinums– 30.07.2007., nav iebildumu.SIA “Tukuma siltums”:Nosacījumi – nav pievienotsAtzinums – 06.08.2007. Nr.01-12/495, nav iebildumu.SIA “Latvijas mobilais telefons”:Nosacījumi – nav pievienotiAtzinums – 10.07.2007. Nr.Z/2764,ieteikts papildināt apbūvesnoteikumus. Ziņojumā par institūcijuatzinumiem (t.sk. to izvērtējums) parTukuma pilsētas teritorijasplānojuma 2007.-2019.gadam1.redakciju norādīts, ka prasība iriestrādāta apbūves noteikumos.Tukuma pilsētas Dome 191SIA BITE Latvija”:Nosacījumi – nav pievienoti


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamAtzinums – 29.08.2007.Nr.LV7102-82, lūdz paredzēt sakarutīklu uzstādīšanas iespējasrūpnieciskajās teritorijās. Ziņojumāpar institūciju atzinumiem (t.sk. toizvērtējums) par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, kaprasība ir ņemta vērā un apbūvesnoteikumi papildināti.Izstrādājot vietējās pašvaldībasteritorijas plānojumu vai tāgrozījumus, kas ietekmē citaspašvaldības, kuru administratīvāsteritorijas robežojas ar attiecīgāplānojuma teritoriju, vietējā pašvaldībainformē par to attiecīgās pašvaldībasun noskaidro viedokli:15.p.Nav informācijas par SIA “TELE 2”interesēm, to iestrādāšanu teritorijasplānojumā14.10.2005. ar vēstuli informētaskaimiņu pašvaldības.• nosūtot lēmumu;15.1.IrizpildītsVēstules pielikumā pievienots26.05.2005. Tukuma pilsētas domeslēmums par jauna teritorijasplānojuma izstrādes uzsākšanu.• paziņojot par sabiedriskoapspriešanas pasākumiem;15.2.Navinform.Nav informācijas• lūdzot sniegt atzinumu;15.3.Irizpildīts20.06.2007. nosūtīta vēstule arlūgumu sniegt atzinumu.Tumes pagasta būvvalde:Nosacījumi – nav pievienotiAtzinums – 31.07.2007. Nr.10/07.,nav iebildumu, vienlaikus lūdzievērot norādītās piezīmes.Smārdes pagasta padome:Nosacījumi – 23.11.2005. Nr.3-13/959;Atzinums – 02.08.2007. Nr.3-13/560, nav iebildumu, vienlaikuslūdz ievērot norādītās piezīmes.• paziņojot par sabiedriskās 15.4. Nav Nav informācijasapspriešanas laiku un vietu.inform.Vietējās pašvaldības teritorijas 16.p. Netiek Netiek vērtēts. Teritorijas plānojumaplānojumu vai to grozījumus izstrādāvērtēts galīgā redakcija iesniegta ministrijāun normatīvajos aktos noteiktā kārtībāatzinuma saņemšanai.noformē ne mazāk kā 2 eksemplāros,no tiem viens eksemplārs glabājasattiecīgās vietējās pašvaldības domē(padomē), bet otrs – RAPLM.Pašvaldība teritorijas plānojuma vai tā 10.p. Ir No pievienotās dokumentācijasTukuma pilsētas Dome 192


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamgrozījumu sabiedrisko apspriešanuorganizē ne mazāk kā divos posmos:izpildītsizriet, ka notikuši trīs sabiedriskāsapspriešanas posmi.• pirmo sabiedriskās apspriešanasposmu organizē, uzsākot vietējāspašvaldības teritorijas plānojumuvai tā grozījumu izstrādi;10.1.32.p.IrizpildītsNo 21.07.2005 līdz 13.10.2005.13.07.2005. publicēts laikrakstā„Latvijas Vēstnesis” (pirmspašvaldības 14.07.2005. lēmuma parsabiedriskās apspriešanas I posmu);Ar 27.10.2005. lēmumu pagarinātslīdz 30.11.2005. (publikācijalaikrakstā “Latvijas Vēstnesis”01.11.2005.)• otro posmu organizē pēcpašvaldības teritorijas plānojumavai tā grozījumu pirmās redakcijasizstrādes.10.2.Irizpildīts8 nedēļas no publikācijas laikrakstā“Latvijas Vēstnesis” (24.05.2007.lēmums)05.06.2007. publicēts laikrakstā„Latvijas Vēstnesis”Par sabiedriskās apspriešanas I posmu(ne mazāk par 4 nedēļām) publicēziņojumu vietējā laikrakstā un„Latvijas Vēstnesis”, norādot:33.p.DaļējiizpildītsAtkārtotā sabiedriskā apspriešanapēc teritorijas plānojuma1.redakcijas pilnveidošanas(pamatojoties uz 23.08.2007.lēmumu) – no 03.10.2007. līdz24.10.2007. (02.10.2007. publicētslaikrakstā „Latvijas Vēstnesis”).13.07.2005. publicēts laikrakstā„Latvijas Vēstnesis”; 05.11.2005.publikācija laikrakstā “NeatkarīgāsTukuma ziņas” (tikai parpagarinājumu)• lēmumu;33.1.Irizpildīts26.05.2005. lēmums ir norādīts• izstrādes vadītāju;33.2.IrizpildītsIr norādīts izstrādes vadītājs –Z.Skrūzkalne-Deiča.• termiņu;33.3.IrizpildītsIr norādīts – no 21.07.2005 līdz13.10.2005., pagarināts līdz31.11.2005.• materiālu izstādīšanas vieta unlaiks;33.4.34.p.IrizpildītsTukuma pilsētas domē, norādītikonkrēti laiki.• pasākumu norises vietu un laiku;33.5.NavizpildītsNav norādīts (ne 13.07.2005., ne01.11.2005. publikācijā)• apmeklētāju pieņemšanas unrakstiskopriekšlikumuiesniegšanas vietu un laiku.Pēc sabiedriskās apspriešanas I posmabeigām un institūciju izsniegtonosacījumu saņemšanas izstrādesvadītājs apkopo saņemtos33.6.35.p.IrizpildītsIrizpildītsTukuma pilsētas domē Pils ielā 18norādītajā laikā.Pārskata par teritorijas plānojumaizstrādes gaitu iekļauts pārskats parpriekšlikumiem, kas saņemtiteritorijas plānojuma pirmāsTukuma pilsētas Dome 193


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadampriekšlikumus un nosacījumus un, janepieciešams precizē darba uzdevumu.Pašvaldība organizē sabiedriskāsapspriešanas II posmu un pieprasainstitūcijām atzinumus par pirmoredakciju.Par sabiedriskās apspriešanas II posmu(ne mazāk par 6 nedēļām) publicēziņojumu vietējā laikrakstā un„Latvijas Vēstnesis”, norādot:37.p.38.p.IrizpildītsIrizpildītsredakcijas izstrādes gaitā. PievienotsZiņojums par institūciju sniegtajiemnosacījumiem (t.sk. to izvērtējums)Tukuma pilsētas teritorijasplānojuma 2007.-2019.gadamizstrādei. Ar 21.12.2006. lēmumuapstiprināts precizētais darbauzdevums.24.05.2007. lēmums “Par teritorijasplānojuma 1.redakcijas nodošanusabiedriskajai apspriešanai unatzinuma saņemšanai”. (protokolsNr.7, 2.p.). Lēmums ir pievienots.05.06.2007. publicēts laikrakstā„Latvijas Vēstnesis”,2007.gada jūnijs publikācijalaikrakstā “Tukuma Laiks”,12.06.2007. portālā “Nozare.lv”• lēmumu;38.1.IrizpildītsNorādīts 24.05.2007. lēmums.• termiņu;38.2.IrizpildītsNo 05.06.2007. līdz31.07.2007.• 1.redakcijas izstādīšanas vieta unlaiks;38.3.IrizpildītsTukuma pilsētas domē, Pils ielā 18,un Ledus un atpūtas centrā “Tuko”,Stadiona ielā 3, norādīti konkrētipieņemšanas laiki.• pasākumu norises vietu un laiku;38.4.Irizpildīts18.06.2006. plkst.19.00 Tukumapilsētas kultūras namā, Lielajā ielā 1• apmeklētāju pieņemšanas unrakstiskopriekšlikumuiesniegšanas vietu un laiku.Pēc sabiedriskās apspriešanas II posmabeigām izstrādes vadītājs (darba grupa)sagatavo sabiedriskās apspriešanasmateriālus, ietverot:38.5.40.p.IrizpildītsIrizpildītsIesniedzami līdz 30.07.2007.Tukuma pilsētas domē.Pievienots pārskats par fizisko unjuridisko personu priekšlikumiem uniebildumiem (4.sējuma 2.daļa).• paziņojumi un publikācijas presē;40.1.IrizpildītsPievienotas publikācijas laikrakstos„Latvijas Vēstnesis”, „NeatkarīgāsTukuma ziņas”, “Dzīve Tukumā”,u.c.• apspriešanas laikā izstādītieteritorijas plānojuma dokumenti unmateriāli;40.2.IrizpildītsDota informācija par plānošanasdokumentiem, kas bija izstādītisabiedriskās apspriešanas laikā.• apspriešanas pasākumu saraksts;40.3.Irizpildīts2.43.punkts “Sabiedriskāsapspriešanas pasākumu saraksts”4.sējuma 1.daļa• rakstiskās atsauksmes un atbildes40.4.Tukuma pilsētas Dome 194IrizpildītsPievienoti iedzīvotāju iesniegumi.Pārskatā par vērā ņemtajiem


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamuz tām;• apspriešanas sanāksmju protokoli.Pēc 1.redakcijas un pielikumuizskatīšanas, vietējā pašvaldība pieņemvienu no lēmumiem:40.5. Irizpildīts41.p.priekšlikumiem norādīts vaiiesniegumā minētais ņemts vērā vainoraidīts. Pievienotas pašvaldībassniegtās atbildes.Pievienoti teritorijas plānošanasdarba grupas sanāksmju protokoli.• noteikt kā galīgo redakciju un 1nedēļas laikā nosūta RAPLMatzinuma saņemšanai;41.1.42.p.Daļējiizpildīts25.10.2007. lēmums „Par Tukumapilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam gala redakcijasnoteikšanu par galīgo redakciju”(protokols Nr.14, 4.p.). Lēmumskopā ar teritorijas plānojumadokumentāciju ministrijā iesniegts22.11.2007. – gandrīz mēnesi pēcminētā lēmuma pieņemšanas.• pilnveidot 1.redakciju atbilstošiinstitūciju atzinumiem unsabiedriskās apspriešanasrezultātiem sagatavot galīgoredakciju;41.2.Irizpildīts23.08.2007. lēmums „Par Tukumapilsētas teritorijas plānojuma1.redakciju” (protokols Nr.11, 7.p.)– sagatavot galīgo redakciju līdz31.08.2007.• noraidīt pirmo redakciju unizstrādāt no jauna.Ja pieņem 41.2. apakšpunktā noteiktolēmumu, tad nodrošina iepazīties argalīgo redakciju šādā kārtībā:41.3.43.p.23.08.2007. lēmums „Par Tukumapilsētas teritorijas plānojuma1.redakciju” (protokols Nr.11, 7.p.)• rakstiski paziņo šo noteikumu 13.p.minētajām institūcijām un publicēšo noteikumu 38.punktā minētajoslaikrakstos informāciju:‣ par vietu;‣ laiku, kurā vismaz 3 nedēļasvar iepazīties ar teritorijasplānojuma galīgo redakciju unatkārtoti iesniegt atzinumus unatsauksmes;43.1.Irizpildīts02.10.2007. publicēts laikrakstā„Latvijas Vēstnesis” – atkārtotāsabiedriskā apspriešana no03.10.2007. līdz 24.10.2007.Nav informācijas, ka institūcijasbūtu informētas par veiktajiemlabojumiem un atkārtoti pieprasītiatzinumi.Paziņojumā norādīta vieta un laiks,kur var iepazīties ar teritorijasplānojuma galīgo redakciju.Sabiedriskās apspriešanas sanāksme– 11.10.2007. plkst.17.30, Tukumapilsētas kultūras namā.11.10.2007. publikācijā laikrakstā“Latvijas Vēstnesis” norādīts, kagalīgās redakcijas izskatīšanas sēdenotiks 25.10.2007. Lūgts iesniegtatzinumus līdz 24.10.2007.43.2.Navinform.Nav informācijasTukuma pilsētas Dome 195


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam43.3.Navinform.Nav informācijas.• nedēļas laikā pēc šo noteikumu43.1.apakšpunktā minētāpaziņojuma saņemšanas nodrošinaiespēju šo noteikumu 13.punktāminēto institūciju pārstāvjiem (jainstitūcijas to pieprasījušasrakstiski) izskatīt teritorijasplānojuma galīgās redakcijasdokumentāciju;43.4.DaļējiizpildītsNav informācijas par informācijassniegšanu institūcijām.11.10.2007. publikācijā laikrakstā“Latvijas Vēstnesis” norādīts, kagalīgās redakcijas izskatīšanas sēdenotiks 25.10.2007. Lūgts iesniegtatzinumus līdz 24.10.2007..• nodrošina šo noteikumu 13.punktāminēto institūciju pārstāvjiem uncitiem interesentiem iespēju saņemtnepieciešamos paskaidrojumus parteritorijas plānojuma galīgoredakciju;• 2 nedēļas pirms teritorijasplānojuma galīgās redakcijasizskatīšanas sēdes par to rakstiskipaziņo šo noteikumu 13.punktāminētajām institūcijām. Publicē šonoteikumu 38.punktā minētajoslaikrakstos attiecīgās sēdes laiku unvietu.SATURA ANALĪZE(MK noteikumi Nr. 883. – spēkā stājās 04.11.2004.)AtzīmePunktsPamatojumsPozīcijaparnoteikumosizpildiVietējās pašvaldības teritorijas3.p.plānojumā nosaka:• teritorijas plānoto (atļauto)izmantošanu3.1.IrizpildītsNoteikta teritorijas plānotā (atļautā)izmantošana, tās aprobežojumi.• teritorijas izmantošanas un3.2.apbūves noteikumus, kas ietverprasības zemes vienībām un toapbūvei, kā arī katras teritorijasTukuma pilsētas Dome 196Irizpildīts3.sējums “Teritorijas izmantošanasun apbūves noteikumi”


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamdaļas (ar noteiktu atšķirīgu plānoto(atļauto) izmantošanu)labiekārtojumam;• plānotās administratīvās teritorijas,pilsētu un ciemu robežas;3.3.IrizpildītsNo plānojumā ietvertāsinformācijas izriet, ka ir aktuālsjautājums par Tukuma pilsētasrobežu maiņu, un plānojumaizstrādes laikā notikušas diskusijasar kaimiņu pašvaldībām pariespējamo robežu maiņu.Paskaidrojuma rakstā izanalizētaskopējo interešu teritorijas arkaimiņu pašvaldībām.Koncepcija “Tukums bezrobežām”.3.4.NetiekvērtētsAtgādinām, ka kārtību, kādāveicama rajona pilsētu robežumaiņa, nosaka likums „ParLatvijas Republikas administratīvoteritoriju izveidošanu un apdzīvotovietu statusa noteikšanu”.Netiek vērtēts• teritorijas apdzīvojuma struktūrasattīstību.Nosakot noteikumu 3.punktā minēto,ņem vērā:4.p.• teritorijas pašreizējo izmantošanu;4.1. ŅemtsvērāTukuma pilsētas Dome 197Raksturojot iespējamos attīstībasvirzienus, ņemta vērā esošāizmantošana (Paskaidrojumu raksta2.nodaļa “Teritorijas vispārējsraksturojums un priekšnoteikumi”).Pievienota Tukuma pilsētas


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamteritorijas pašreizējās izmantošanaskarte M 1:5 000.• rekreācijas, tūrisma, izglītības,kultūras, sporta, zinātnes unsociālās infrastruktūras teritorijas unobjektus;4.2.ŅemtsvērāRaksturotas esošās publiskāsapbūves teritorijas, doti nosacījumiturpmākai to attīstībai. Pievienotapilsētas tūrisma karte.• zemes dzīļu nogabalu, derīgoizrakteņu un atradņu teritorijas;4.3.ŅemtsvērāAtbilstoši Teritorijas izmantošanasun apbūves noteikumu2.14.apakšnodaļā minētajampilsētas teritorijā esošie smiltsgrantskarjeri turpmāk netiekparedzēti derīgo izrakteņu ieguvei.• īpaši aizsargājamāskultūrvēsturiskās teritorijas unkultūras pieminekļus;4.4.ŅemtsvērāPaskaidrojuma 2.8.2.apakšpunkts“Valsts aizsargājamie kultūraspieminekļi”. Teritorijasizmantošanas un apbūvesnoteikumu IV.nodaļa “Noteikumikultūrvēsturiskā mantojumaaizsardzībai”• īpaši aizsargājamās dabasteritorijas, mikroliegumus unsaudzējamās ainaviskās teritorijas;4.5.ŅemtsvērāAtbilstoši Paskaidrojuma rakstāminētajam, pilsētas teritorijā īpašiaizsargājamās dabas teritorijas nav.Paskaidrojuma raksta2.8.1.apakšpunkts “Aizsargājamāsdabas teritorijas un objekti”.• valsts aizsardzības teritorijas unobjekti, civilās aizsardzībasobjektus;4.6.ŅemtsvērāPaskaidrojuma raksta2.5.7.apakšpunkts “Civilāaizsardzība un ugunsdrošība”,pilsētā nav valsts aizsardzībasteritoriju un objektu.• riska teritorijas un objektus;4.7.Ņemtsvērā.Paskaidrojuma raksta2.4.4.apakšpunkts “Vides kvalitāteskarstie punkti”. Pievienota karte,kas attēlo esošās un potenciālāsriska teritorijas. Izvērtēti iespējamieapplūšanas draudi. Teritorijasizmantošanas un apbūvesnoteikumu 3.7.apakšnodaļa“Prasības degvielas un gāzesuzpildes stacijām un citiem riskaobjektiem”Šādu teritoriju un būvju pilsētasteritorijā nav.• nacionālas nozīmes l/s teritorijas,meliorētās zemes, polderus,hidrotehniskās būves unapmežošanas teritorijas;4.8.NetiekvērtētsPilsētas teritorijā nav nacionālasnozīmes lauksaimniecībasteritorijas.• būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas,4.9.Tukuma pilsētas Dome 198ŅemtsIzvērtēti ģeoloģiskie un


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamkā arī teritorijas, kurāmnepieciešama īpaša inženiertehniskāsagatavošana;vērā.hidroģeoloģiskie apstākļi, atsevišķuteritoriju piemērotību būvniecībai.• inženierkomunikāciju un transportateritorijas (trases), objektus,maģistrālos tīklus, ostu teritorijas,trokšņu zonas, prasības satiksmesorganizācijas pilnveidošanai un ceļusatiksmes drošības uzlabošanai,330 kV un 110 kV elektroenerģijaspārvades tīklus un 20 kVelektroenerģijas sadales tīklus;4.10.DaļējiņemtsvērāPaskaidrojuma raksta 2.3.punkts“Inženiertehniskā apgāde”,teritorijas izmantošanas un apbūvesnoteikumos noteiktas prasībastransporta infrastruktūrai. Navnoteiktas prasībasinženierkomunikācijām (330 kV un110 kV elektroenerģijas pārvadestīkliem un 20 kV elektroenerģijassadales tīkliem, u.c.).• objektu teritorijas, kuruizvietojumamatbilstošinormatīvajiem aktiem ir noteiktasīpašas prasības vai kuriem irnepieciešams ietekmes uz vidinovērtējums, un rūpnieciskāsražošanas teritorijas, kas radapaaugstinātu piesārņojumu vidē,troksni vai cita veida traucējumus,kas kaitīgi videi un cilvēkiem;4.11.Ņemtsvērā.Teritorijas izmantošanas unapbūves noteikumu 129. un478.2.1. apakšpunkti.• virszemes ūdeņu pirmās pakāpespieteku sateces baseinus,ūdenstilpju izvietojumu, ūdensņemšanas un notekūdeņunovadīšanas vietu, ūdens attīrīšanasbūvju un organizēto peldvietuizvietojumu, pazemes ūdeņuaizsardzības teritorijas un plūduriska teritorijas;4.12.Ņemtsvērā.Paskaidrojuma rakstā dotsinženiertehniskās apgādesraksturojums. Izvērtētas unnoteiktas peldvietas. Noteiktasiespējamās plūdu riska teritorijas.• citas teritorijas, objektus un prasībassaskaņā ar nacionālo plānojumu,plānošanas reģiona vai rajonapašvaldības plānojumu un vietējāspašvaldības teritorijas plānojumadarba uzdevumu;4.13.Ņemtsvērā.Ziņojums par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam atbilstību augstākaplānošanas līmeņa teritorijasplānojuma prasībām.• tauvas joslas;4.14.Daļējiņemtsvērā.Noteikti ierobežojumi tauvas joslā,bet nav norādīts tauvas joslasplatums.• aizsargjoslas (aizsardzības zonas)atbilstoši vietējās pašvaldībasteritorijas plānojuma mēroganoteiktībai.Vietējās pašvaldības teritorijasplānojuma vai tā grozījumu kartēs(plānos) norāda:4.15.18.p.Ņemtsvērā.IrizpildītsIr noteiktas aizsargjoslas. Tāsattēlotas grafiskajā materiālā.Tukuma pilsētas Dome 199IrKoordinātu sistēma ir norādīta.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam• koordinātu sistēmu;izpildīts• koordinātu tīklu;IrizpildītsKoordinātu tīkls ir norādīts.• nosaukumu;IrizpildītsKaršu nosaukumi norādīti.• mērogu;IrizpildītsMērogs ir norādīts.• lietotos apzīmējumus;IrizpildītsNorādīti lietotie apzīmējumi.• izstrādātāju;IrizpildītsSIA “Metrum”;kartogrāfs – V.Laiviņš• ja kartes izdruka ir veikta citāmērogā nekā kartogrāfiskā pamatne,papildus mērogam norāda arīpamatnes noteiktību.Grafiskajā daļā ietilpst:24.p.IrizpildītsKartes pamatnes mērogs M 1:2 000.Izdrukas mērogs – 1:5 000.• topogrāfiskā karte;24.1.DaļējiizpildītsIzdrukas veidā nav pievienota. CDietverta topogrāfiskais plāns M1:5 000 2 daļās.• karte, kurā parādīta teritorijaspašreizējā izmantošana;24.2.IrizpildītsIr pievienota. Izdrukas mērogs M1:5 000.• karte, kurā parādīta teritorijasplānotā (atļautā) izmantošana,nosakot:24.3.IrizpildītsIr pievienota. Izdrukas mērogs M1:5 000.‣ plānoto maģistrāloinženiertehnisko komunikācijuun satiksmes infrastruktūrasizvietojumi;24.3.1.DaļējiizpildītsPaskaidrojuma rakstam pievienotasshēmas, kurās parādītainženierkomunikāciju tīkli, dotaplānotā transporta infrastruktūrasattīstības shēma.Nav grafiskas informācijas parplānotajām inženiertehniskajāmkomunikācijām. Paskaidrojumaraksts nav saistošā daļa!‣ aizsargjoslas;24.3.2.IrizpildītsAizsargjoslas attēlotas atbilstošimēroga noteiktībai.‣ teritorijas, kurāmizstrādājami detālplānojumi24.3.3.IrizpildītsNorādītas teritorijas, kurām irizstrādāti un, kurām ir jāizstrādādetālplānojumi.‣ citas kartes.24.3.4. Netiek Paskaidrojuma rakstam pievienotasvērtēts dažādas shēmas.Vietējās pašvaldības teritorijas 28.p. Ir Kopumā grafiskais materiāls sastāvTukuma pilsētas Dome 200


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamplānojuma izstrādei izmanto Latvijasģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS92 TM izstrādātu topogrāfisko karti armēroga noteiktību 1:10000, betatsevišķām teritorijas daļām, janepieciešams, mērogā 1:5000 vai1:2000.Paskaidrojuma rakstā ietilpst vismazšāda informācija:23.p.izpildītsno 2 kartēm, kas sagatavotasmērogā 1:5 000, par pamatu ņemotvienkāršoto topogrāfisko kartimērogā 1:2 000 un Valsts zemesdienesta kadastra datus. LKS-92TM koordinātu sistēmā.Paskaidrojuma rakstā iekļautasshēmasNav informācijas par topogrāfiskāspamatnes izgatavošanas laiku.1.sējums “Paskaidrojuma raksts”• teritorijas pašreizējās izmantošanasapraksts un teritorijas attīstībaspriekšnoteikumi;23.1.Irizpildīts2.nodaļa “Teritorijas vispārējsraksturojums un priekšnoteikumi”• teritorijas attīstības mērķi unvirzieni;23.2.Irizpildīts4.nodaļa “Teritorijas attīstībasmērķi un virzieni”• vietējās pašvaldības teritorijasplānojuma risinājumu apraksts unpamatojums.Teritorijas izmantošanas un apbūvesnoteikumos iekļauj:23.3.25.p.Irizpildīts5.nodaļa “Teritorijas plānotā(atļautā) izmantošana – risinājumiun pamatojumi”Dodot atsauces uz LBN (piemēram,15.lpp. ir atsauce uz LBN 208-00,53.lpp. – LBN 005-99, 56.lpp. –LBN 405-01, u.c.) norādīt, ka tie irMinistru kabineta noteikumi vai arīpapildināt ar jaunu pielikumu, kurādoti normatīvo aktu pilninosaukumi un tekstā izmantotiesaīsinājumi.Ieteikums 5.3. un 5.4.apakšnodaļāsnoteiktās prasības atsevišķiemteritorijas izmantošanas veidiemizcelt ar atsevišķu šķirkli vai izceltuapakšpunktu, to atšifrējot saturā, joesošajā variantā ir apgrūtinātiorientēties kopējā tekstā.Izvērtēt 465.2.apakšpunktā ietvertāsprasības atbilstību Teritorijasplānošanas likuma 6.panta piektāsdaļas nosacījumiem.• informāciju par atļauto un aizliegtoteritorijas izmantošanu;25.1.Irizpildīts2.1.apakšnodaļa “Visās teritorijāsatļautā izmantošana”,2.2.apakšnodaļa “Visās teritorijāsaizliegtā izmantošana”25.2.Irizpildīts2.4.apakšnodaļa “Piekļūšanasnoteikumi un vides pieejamība”• piekļūšanas noteikumus;25.3.Tukuma pilsētas Dome 201Irizpildīts2.5.apakšnodaļa “Zemes vienībusadalīšana, apvienošana un robežupārkārtošana”Ieteikums papildināt, dodot atsauci


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamuz Zemes ierīcības likumānoteiktajiem gadījumiem, kadizstrādājams zemes ierīcībasprojekts.• zemes vienību sadalīšanas,apvienošanas un robežupārkārtošanas noteikumus;25.4.Irizpildīts3.1.apakšnodaļa ‘Apbūves blīvuma,apbūves intensitātes un brīvāszaļumu teritorijas rādītāji”25.5.Irizpildīts2.6.apakšnodaļa “Prasībasaugstuma ierobežojumiem”25.6.Irizpildīts3.3.apakšnodaļa “Prasībaspagalmiem”25.7.Irizpildīts2.7.apakšnodaļa “Prasībasredzamības nodrošināšanai”• prasības apbūves intensitātei unblīvuma rādītājiem;25.8.25.9.25.10.IrizpildītsDaļējiizpildīts3.4.apakšnodaļa “Prasības būvjunovietojumam zemesgabalā,būvlaidei un apbūves līnijai,attālumiem starp ēkām un būvēm”Prasības izvirzītas 5.3. un5.4.apakšnodaļās, pie konkrētāmizmantošanām, bet ne visosgadījumos.• prasības augstuma ierobežojumiem;25.11.Irizpildīts3.5.apakšnodaļa “Prasības ēku unbūvju konstruktīvajām daļām unelementiem”25.12.Irizpildīts3.6.apakšnodaļa “Prasības ārtelpaselementiem”.• pagalma noteikumus;25.13.NavizpildītsVispārīgas prasības nav noteiktas.• prasībasnodrošinājumam;redzamības25.14.25.15.IrizpildītsIrizpildīts2.9.apakšnodaļa “Prasības jaunaisatiksmes infrastruktūrai un esošāsinfrastruktūras rekonstrukcijai”3.7.apakšnodaļa “Prasības degvielasun gāzes uzpildes stacijām uncitiem riska objektiem”• prasības attālumiem starp būvēm,inženierkomunikācijām, būvjuatbilstībai zemes vienības robežām;25.16.Irizpildīts2.8.apakšnodaļa “Prasībasautomašīnu un velosipēdunovietošanai”25.17.Tukuma pilsētas Dome 202DaļējiizpildītsAtsevišķas prasības izvirzītas piekonkrētiem teritorijas izmantošanasveidiem. Nav informācijas parprasībām būvēm, kas paredzētas


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam• prasības jaunveidojamo zemesvienību minimālajām platībām;25.18.Navizpildītsmājlopiem.Nav noteiktas. Dotas tikai prasībasēku un citu būvju nojaukšanai.• prasības ēku un būvjukonstruktīvajām daļām unelementiem;25.19.25.20.IrizpildītsIrizpildīts6.7.apakšnodaļa “Teritoriju, ēku unbūvju uzturēšana” - Tukumapilsētas domes 21.03.2002. saistošienoteikumi Nr.22.13.apakšnodaļa “Prasības ēkas unbūves vai to daļu funkcionalitātesmaiņai”• prasības ārtelpas elementiem;25.21.Irizpildīts5.3.apakšnodaļā “Teritorijas, kurapbūve nav galvenais toizmantošanas veids” dotinosacījumi zaļo teritorijuizmantošanai.• prasības inženierkomunikācijubūvniecībai, rekonstrukcijai,ekspluatācijai;25.22.Irizpildīts3.8.apakšnodaļa “Prasībasteritorijas labiekārtojumam unelementiem, to vizuālajam unmākslinieciskajam noformējumam”• prasības jaunai satiksmesinfrastruktūrai un esošāsinfrastruktūras rekonstrukcijai;25.23.25.24.IrizpildītsIrizpildītsIV nodaļa “Noteikumikultūrvēsturiskā mantojumaaizsardzībai”2.1.apakšnodaļa “Prasības īpašiaizsargājamo dabas teritorijuizmantošanai”• prasības degvielas un gāzesuzpildes stacijām un citiem riskaobjektiem;• prasības automašīnu un velosipēdunovietošanai;25.25.25.26.25.27.NetiekvērtētsNetiekvērtētsDaļējiizpildītsNetiek vērtēts2.14.apakšnodaļa “Derīgo izrakteņuatradnes” - netiek plānots izmantotpilsētas teritorijā esošās smiltsgrantsatradnes.Noteiktas prasības, bet nav noteiktikonkrēti tauvas joslu platumi.• prasības saimniecības ēkām unbūvēm, kas paredzētas mājlopiem;25.28.Irizpildīts2.11.apakšnodaļa “Aizsargjoslas”25.29.NetiekvērtētsNetiek vērtētsTukuma pilsētas Dome 203


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam25.30.NetiekvērtētsNetiek vērtēts• prasības ēku un būvjurekonstrukcijai, restaurācijai unremontam;25.31.Irizpildīts2.3.apakšnodaļa “Prasības zemesvienībām, uz kurām iesāktā apbūvevai saimnieciskā darbība navatbilstoša teritorijas plānotajai(atļautajai) izmantošanai”• prasības teritorijas, ēku un būvjuuzturēšanai;25.32.Irizpildīts3.2.apakšnodaļa “Prasībasbūvprojektēšanai, kas uzsākta līdzšī teritorijas plānojuma spēkāstāšanās dienai”25.33.Irizpildīts6.3.apakšnodaļa “Būvtiesībuīstenošanas kārtība”25.34.Irizpildīts6.1.apakšnodaļa “Prasībasdetālplānojumiem”.• prasības ēkas un būves vai to daļufunkcionalitātes maiņai;• prasības dabas teritorijuizmantošanai un apstādījumuierīkošanai;• prasības teritorijas labiekārtojumamun elementiem, to vizuālajam unmākslinieciskajam noformējumam;25.35.Irizpildīts9.pielikums “Spēkā esošodetālplānojumu saraksts”Detālplānojumu teritorijai starpElizabetes, Pasta, Talsu ielām unBrīvības laukumu nevar atzīt partiesisku dokumentu, jo pretēji tāizstrādes laikā spēkā esošo Ministrukabineta 2000.gada 5.decembranoteikumu Nr.423 “Noteikumi parteritorijas plānojumiem” 50.punktānoteiktajam detālplānojumuizstrādā pēc vietējās pašvaldībasteritorijas plānojuma stāšanāsspēkā. Tukuma pilsētas teritorijasplānojums tika apstiprināts24.10.2002. un paziņojums parsaistošajiem noteikumiem22.11.2002. publicēts laikrakstā“Latvijas Vēstnesis”, bet minētaisdetālplānojums ar saistošajiemnoteikumiem pieņemts 22.08.2002.• prasības īpaši aizsargājamokultūrvēsturisko teritoriju unkultūras pieminekļu aizsardzībai;25.36.Irizpildīts2.10.apakšnodaļa “Prasībasaizsardzībai pret trokšņiem unvibrāciju”; 2.15.apakšnodaļa“Noteikumi Tukuma lidlaukaaizsardzībai”VI.nodaļa “Teritorijas plānojumaīstenošanas kārtība”, u.c.• prasības īpaši aizsargājamo dabasTukuma pilsētas Dome 204


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamteritoriju izmantošanai;• prasības lauksaimniecībāizmantojamās zemēs un mežazemēs, kurām nepieciešamatransformācija;• derīgo izrakteņu atradnes;• tauvas joslas;• aizsargjoslas;• prasības, ko nosaka upju baseinaapgabala apsaimniekošanas plāns(ja tāds ir), tai skaitā pasākumuprogrammu;• ūdenstilpju apsaimniekošanasnoteikumus (ja tādi ir);• prasības zemes vienībām, uz kurāmiesāktā apbūve vai saimnieciskādarbība nav atbilstoša teritorijasplānotajai (atļautajai) izmantošanai;Tukuma pilsētas Dome 205


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam• prasības būvprojektēšanai, kasuzsākta līdz jauna vietējāspašvaldības teritorijas plānojumaspēkā stāšanās dienai;• būvtiesību īstenošanas kārtību;• prasības detālplānojumiem;• spēkā esošo detālplānojumusarakstu, kura papildinājumi navgrozījumi teritorijas izmantošanasun apbūves noteikumos;Tukuma pilsētas Dome 206


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadam• citas prasības un aprobežojumus.Pārskatā par vietējās pašvaldībasteritorijas plānojuma izstrādi ietilpst:26.p.Irizpildīts• vietējās pašvaldības lēmumi parvietējās pašvaldības teritorijasplānojuma izstrādes uzsākšanu,darba uzdevuma apstiprināšanu,sabiedriskās apspriešanasorganizēšanu un vietējāspašvaldības teritorijas plānojumaapstiprināšanu;26.1.IrizpildītsPievienoti pašvaldības lēmumi.• sabiedriskāsmateriāli;apspriešanas26.2.IrizpildītsPievienoti sabiedriskās apspriešanasmateriāli.• ziņojums par vērā ņemtajiem unnoraidītajiem fizisko un juridiskopersonu priekšlikumiem uniebildumiem;26.3.IrizpildītsIr pievienoti saņemtie fizisko unjuridisko personu priekšlikumi.Dots to apkopojums, kā arīinformācija par pašvaldībassniegtajām atbildēm (1. un 2.sabiedriskās apspriešanas posms)• institūciju sniegtā informācija,nosacījumi un atzinumi;26.4.IrizpildītsPievienots ziņojumi par institūcijunosacījumiem un atzinumiem.Pievienoti nosacījumi un atzinumi.• ziņojums par institūcijunosacījumu ievērošanu;26.5.IrizpildītsPievienots ziņojums par institūcijunosacījumu ievērošanu.• ziņojums par vietējās pašvaldībasteritorijas plānojuma atbilstībuaugstāka līmeņa teritorijasplānojuma prasībām;26.6.IrizpildītsZiņojums par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam atbilstību augstākaplānošanas līmeņa teritorijasplānojuma prasībām.Vietējās pašvaldības teritorijasplānojumu izstrādā, ņemot vērā:27.p.• spēkā esošo teritorijas plānojumu(ja tāds ir);27.1.ŅemtsvērāŅemti vērā spēkā esošā Tukumapilsētas teritorijas plānojumanosacījumi.• attiecīgās vietējās pašvaldībaspolitiskas dokumentus, t.i.pašvaldības teritorijas plānojumuTPL* 6.pantsceturtā daļā3.p.,Tukuma pilsētas Dome 207ŅemtsvērāŅemti vērā Tukuma pilsētasattīstības programma 2005.-2012.gadam nosacījumi.


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamattīstības programmu;27.2.• zemes īpašumu struktūru;27.3.Ņemtsvērā.Paskaidrojuma raksta2.9.4.apakšpunkts “Zemesizmantošana un īpašuma struktūra”• darba uzdevumu plānojumaizstrādei;27.4.ŅemtsvērāDarba uzdevumā izvirzītās prasībasir ņemtas vērā.• augstāka plānošanas līmeņateritorijas plānojumu, nacionālāsprogrammas un nozaru attīstībasplānus;27.5.ŅemtsvērāZiņojums par Tukuma pilsētasteritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam atbilstību augstākaplānošanas līmeņa teritorijasplānojuma prasībām. Saņemtspozitīvs Tukuma rajona padomesun Rīgas plānošanas reģionapadomes atzinums par galīgoredakciju.• to vietējo pašvaldību teritorijasplānojumus un attīstībasprogrammas, kuras robežojas arplānojamo teritoriju;27.6.ŅemtsvērāIr saņemti kaimiņu pašvaldībuatzinumi, bez iebildumiem.Plānojuma izstrādes gaitā notikušasplašas diskusijas par iespējamopilsētas robežu maiņu.• valsts institūciju un pašvaldībuplānošanas dokumentus, kuriattiecas uz plānojamo teritoriju;27.7.Navinform.Nav informācijas• īpaši aizsargājamo dabas unkultūrvēsturisko teritoriju, kultūraspieminekļu aizsardzības unizmantošanas noteikumus un dabasaizsardzības plānus;27.8.NetiekvērtētsPašvaldībā nav īpaši aizsargājamodabas teritoriju. VKPAI atzinumāizteikti iebildumi. Pārskatā parteritorijas plānojuma izstrādinorādīts, ka tiks veikti precizējumi.• vides pārskatu un kompetentāsinstitūcijas atzinumu par videspārskatu saskaņā ar likumu;27.9.NavizpildītsVPVB 06.10.2006. lēmums Nr.120-p “Par stratēģiskā ietekmes uz vidinovērtējuma procedūraspiemērošanu”. Lēmums irpievienots. Vides pārskats unVPVB atzinums nav pievienoti.IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKAIS NOVĒRTĒJUMSNavizpildītsVai pašvaldība veikusi teritorijas plānojuma ietekmesuz vidi stratēģisko novērtējumu?VPVB 25.10.2007. atzinums Nr.76-pnav pievienots dokumentācijai. Navinformācijas par Vides pārskatu, tasnav pievienots. Nav informācijas, vaiVPVB atzinumā minētais ir ņemts vērā.Tukuma pilsētas Dome 208


Tukuma pilsētas teritorijas plānojums 2007.– 2019.gadamKVALITĀTEAtbilstība rajona teritorijas plānojumamPlānojuma noformējums (Atbilstoši MKnoteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas unnoformēšanas noteikumi)Grafiskā materiāla veids un noformējumsIrizpildītsDaļējiizpildītsIrizpildītsTukuma rajona padomes 05.07.2007.atzinums Nr.2-18.2/236, kurā norādīts,ka plānojums atbilst Tukuma rajonateritorijas attīstības koncepcijai..Ziņojumā par institūciju atzinumiem(t.sk. to izvērtējums) par Tukumapilsētas teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam 1.redakciju norādīts, karajona padomes ieteikums ir ņemts vērāun veikts precizējums.Sējumi ir cauršūti (cauraukloti), irnumurētas lapas. Kopijas irapliecinātas. Nav norādīts Tukumapilsētas domes 25.10.2007. lēmums, arkuru apstiprināta teritorijas plānojumagalīgā redakcija. Nav parakstīts unapzīmogots no pašvaldības puses.Nav iesiets cietos vākos.Ir norādīts Tukuma pilsētas domes25.10.2007. lēmums, ar kuruapstiprināta teritorijas plānojuma galīgāredakcija. Ir parakstīts un apzīmogots.Dots kartes nosaukums. Norādītiapzīmējumi. Norādīts, ka grafiskaismateriāls ir Tukuma pilsētas teritorijasplānojuma sastāvdaļa.I.Aigare, 67770411Tukuma pilsētas Dome 209

More magazines by this user
Similar magazines