4.prezentacija_J.Jatnieks_14.11.2011._Madona - Madonas novada ...

madona.lv

4.prezentacija_J.Jatnieks_14.11.2011._Madona - Madonas novada ...

Madonas novadaATTĪSTĪBAS PROGRAMMA2013.-2020 gadiemMērķis un uzdevumiMērķis - noteikt mūsu novada attīstības vīziju unstratēģiju - kādu vēlamies redzēt savu novadu pēcvairākiem gadiem, tuvākā laika galvenās prioritātesun rīcības plāns.Galvenais uzdevums - harmonizēt ekonomiskās unsociālās vajadzības, arī ar tās ekoloģiskajām,sociālajām, tautsaimniecības un kultūras funkcijām,sasniedzot ieguldījumu ilgtermiņa plaša mērogalīdzsvarotā telpiskā attīstībā.

More magazines by this user
Similar magazines