“Normatīvā dokumenta izstrāde profesionāļiem un cilvēkresursu ...

vraa.gov.lv

“Normatīvā dokumenta izstrāde profesionāļiem un cilvēkresursu ...

Uz pierādījumiem balstītunormatīvā dokumenta –“Bērnu paliatīvās aprūpesvadlīnijas” Latvijā izstrāde


Inovatīva cilvēkresursuapmācības modeļa apguvebērnu paliatīvajā aprūpē


Bērnu paliatīvāaprūpeTā ir aktīva, visaptverošaaprūpe bērniem arprogresējošām hroniskāmslimībām, kuriemradikālas terapijasiespējas ir izsmeltas unviņu ģimenes locekļiem.


Bioloģiskais - simptomu kontrole, fiziskosimptomu un sāpju mazināšana;Psiholoģiskais – pacientu un viņu piederīgopsiholoģisko problēmu risināšana;Sociālais – sociālo faktoru, vides un sociālāsvajadzības, kas skar pacientu un viņa ģimeni;Garīgā aprūpe – vērtības, priekšstati parpasauli, dzīves jēga, mērķi un attiecības arDievu, ietverot reliģisko aprūpi.


Konsultatīvais darbsslimnīcas dažādaprofila nodaļāsAmbulatorāskonsultācijasBērnupaliatīvāsaprūpeskomandaPsiholoģiskais ungarīgais atbalstssērojošām ģimenēmMājas aprūpeRīgā dzīvojošiempacientiem


Slimību grupasĻaundabīgie audzējiVielmaiņas slimībasIedzimtas un ģenētiskassaslimšanasPlaušu, sirds-asinsrites,nieru, aknu slimības beigustadijāsNervu sistēmas slimībasbeigu stadijās


Pakalpojums nav pieejams visiem bērniem Latvijā; Nav vienotas izpratnes par starpdisciplināras komandas darbību -kā vienota un vesela bērnu paliatīvas aprūpes pakalpojumasniedzēju;Nav izstrādāti vienoti slimību norises (stāvokļa) kritēriji, lai pacientivarētu saņemt (arī pārtraukt) paliatīvās aprūpes pakalpojumus.Bērnu paliatīvajā aprūpē tiek piemērots konsilija lēmums;Smagiem paliatīvās aprūpes pacientiem nav pieejami apmaksātienterālie barošanas līdzekļi un pietiekamā apjomā kopšanas līdzekļi;Nav pietiekošas medicīniskās aparatūras ( mākslīgās plaušuventilācijas aparāts, skābekļa koncentrators u.c), lai nodrošinātubērna mājas paliatīvo aprūpi; Nav izstrādāti paliatīvās aprūpes pakalpojuma apmaksasnosacījumi.


PakalpojumapieejamībaPieejamībaIZGLĪTĪBAValsts politika


Paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā bērniem unviņu ģimenēm attīstīt un iesaistīt multidisciplināras bērnupaliatīvās aprūpes komandas visā Latvijā.Izveidot vienotu paliatīvās aprūpes pacientu datu bāziAttīstīt Latvijā hospisa pakalpojumus.Veicināt pētniecisko darbu un uz pierādījumiem balstītu PApakalpojuma attīstību valstī.Koordinētas izglītības programmas izstrāde un realizācija visosPA līmeņosIzstrādāt motivācijas programmas paliatīvajā aprūpēstrādājošiem, tā piesaistot cilvēkresursus pakalpojumanodrošināšanai un sociālo garantiju politikas izstrāde bērnupaliatīvās aprūpes pakalpojumu sistēmā strādājošajam personālam.• Nodrošināt paliatīvās aprūpes pacientus ar nepieciešamajāmmedicīniskajām tehnoloģijām, barošanas līdzekļiem unkopšanas līdzekļiem.


11/12/2010Māra DīriDriņa a Bērnu Bpaliatīvās s aprūpes pes biedrībaba 17

More magazines by this user
Similar magazines