PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

kase.gov.lv

PUBLISKAIS PĀRSKATS 2006 - Valsts kase

milj. latu252015105010g 10g 12m 6m 10g 12m 10g 12m 6m 5g 5g 5g11Jan24Jan8Feb22Mar26Apr31Mai13Sep4Okt18Okt1Nov15Nov13Dec2,52,01,51,00,5010. ATTĒLSValsts vērtspapīru sākotnējāstirdzniecības aktivitāteskonkurējošās daudzcenu izsolēs(KDI) 2006.gadāPārdots (n/v)Piedāvājuma segumaproporcija KDIAvots: Valsts kase4,53,01,50,010g 10g 12m 6m 10g 12m 10g 12m 6m 5g 5g 5g12Jan25Jan9Feb23Apr27Apr1Jūn14Sep5Okt19Okt2Nov16Nov14Dec4321011. ATTĒLSValsts vērtspapīru sākotnējāstirdzniecības aktivitātes fiksētaslikmes izsolēs (FLI) 2006.gadāPārdots (n/v)Piedāvājuma segumaproporcija FLIAvots: Valsts kaseĀrējie aizņēmumiJau 2005.gada beigās, plānojot resursu piesaistīšanas pasākumus, tika pieņemts lēmums par EIB līdzekļu izmantošanu, javien banka, salīdzinot ar citiem resursu avotiem, uz resursu pieprasīšanas brīdi varētu nodrošināt izdevīgākus nosacījumusnekā citi Valsts kases sadarbības partneri. Veidojoties finanšu līdzekļu nepieciešamībai, jau 2006.gada sākumā tika veiktsaizņēmums 75 milj. eiro apmērā par iepriekš minēto EIB resursu izmantošanu. Lēmums tieši par šo līdzekļu piesaistīšanu tikapamatots ar bankas piedāvāto resursu izdevīgo cenu, kas, salīdzinot ar pieejamo resursu izmaksām, bija zemāka. Valsts kaseibija arī iespēja noteikt izdevīgāko atmaksas grafiku un termiņus. Pēc vairāku procedūru īstenošanas par saņemto līdzekļuizlietojumu 2007.gadā iespējams izmantot aizņēmuma atlikušo daļu.Citu starptautisko finanšu institūciju piešķirtie aizdevumu līdzekļi investīciju projektu finansēšanai tika izmantoti arī2006. gadā, tomēr ļoti mazos apjomos (kopējo izmaksu summu veido 1,67 milj. latu). Šos līdzekļus izmantoja Latvijas pašvaldībuun vides infrastruktūras projektam (EIB finansējums) un Liepājas Reģionālajam sadzīves atkritumu apsaimniekošanasprojektam (Pasaules Bankas finansējums).Valsts parāda portfeļa vadībaValsts parāda portfeļa vadības mērķis ir pārvaldīt valsts parāda portfeļa finanšu riskus. Parāda portfeļa vadības darbībasgalvenokārt vērstas uz finanšu risku ierobežošanu un novēršanu, nepieļaujot nekontrolējamu finanšu resursu izmaksupalielināšanos.Latvijas Valsts parāda vadības stratēģijā valsts parāda portfeļa vadības mērķu sasniegšanai ir noteikti valsts parāda portfeļastruktūras rādītāji, kuru sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai ir paredzēta atvasināto finanšu instrumentu izmantošana.Latvijas Valsts parāda vadības stratēģijas izpildes novērtēšanai faktiskie parāda portfeļa struktūras rādītāji 2006.gada31.decembrī ir salīdzināti ar parāda portfeļa struktūras rādītājiem 2005.gada 31.decembrī un stratēģijā noteiktajiem parādaportfeļa struktūras rādītājiem (sk. 1.tabulu).26

More magazines by this user
Similar magazines