"Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads" - lejupielādēt - Latvia

jrp.lv

"Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads" - lejupielādēt - Latvia

Latvijas LauksaimniecībasUniversitātes muzejsJelgavas pilīMuzejs dibināts 1968. gadā. Tā krājumā glabājasvairāk kā četri tūkstoši eksponātu. Šodien tūristiemir apskatāmas divas pastāvīgās ekspozīcijas, kasatspoguļo Jelgavas pils būvniecības vēsturi un paveiktotās vēsturiskajā izpētē, kā arī LLU un augstākāslauksaimnieciskās izglītības vēsturiLatvijā.Lielā iela 2, Jelgava, tel. 63005617,www.llu.lvPilis un muižasRundāles pils muzeja ekspozīcija Jelgavas pilī“Kurzemes hercogu kapenes”Hercogu kapeņu vēsture aizsākās 1582. gadā vēl iepriekšējā – Ketleru pilī. Savas pastāvēšanasvēsturē tās vairākkārt izpostītas un izlaupītas. 20. gs.70. gados tika uzsākta kapeņuinventarizācija, apbedījumu sakārtošana un izpēte, kā arī bojāto tekstiliju konservācija unrestaurācija.Šobrīd kapenēs atrodas 30 apbedījumi, t.sk. 21 metāla sarkofāgs, no kuriem vecākais irno 1569., bet jaunākais – no 1791.gada. 1990.gadā restaurēti hercoga E. J. Bīrona un hercogienesBenignas Gotlības sarkofāgi. 2005.gadā ar Kurzemes bruņniecības organizācijasatbalstu restaurēts hercoga Vilhelma, bet 2008.gadā hercogienesSofijas Amēlijas sarkofāgs.Izstāžu telpās līdzās kapenēm izstādīti restaurētie tērpi un vēsturiskasziņas par kapenēs guldītajām personām. 1989.gadāhercogu kapenes savā īpašumā pārņēma Rundāles pils muzejsun kopš 1992.gada tās ir atvērtas apmeklētājiem (no maijalīdz oktobrim).Lielā iela 2, Jelgava, pieteikšanās pa tel. 63962197(Rundāles pils), www.rundale.net3

More magazines by this user
Similar magazines