"Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads" - lejupielādēt - Latvia

jrp.lv

"Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads" - lejupielādēt - Latvia

Pilis un muižasValdekas pils. 17. gadsimtā romāņu – gotuarhitektūras stilā celta barona Rekkes medību pils arparku. 19. gadsimtā tika pārbūvēta, pašlaik LatvijasLauksaimniecības universitātes īpašums.Rīgas iela 22, JelgavaBlankenfeldes muiža. Pirmās ziņas parBlankenfeldes vēsturi datētas ar 1462. gadu, bet pašreizējāmuižas apbūve veidojusies 19. gadsimta sākumā. Muižapiederējusi vairākiem īpašniekiem, tajā skaitā baronu Mēdemu,Hānu, Manteifeļu dzimtām, šeit divas reizes uzturējiesFrancijas karalis Luijs XVIII ar saviem galminiekiem.Līdz mūsdienām saglabājusies muižas kungu māja, kalpumāja, klēts, stallis, parks. 2008. gadā rekonstruētas vairākasmuižas ēkas un atjaunots muižas parks.Papildus muižas apskatei tiek piedāvātas dažādas ekskursijuprogrammas.Vilces pagasts, tel. 20222854, www.blankenfeldesmuiza.lvElejas muiža. Muižas ansamblis veidots pēcgrāfa Žanno Mēdema pasūtījuma. Muižas galvenā ēkacelta no 1806.-1810. gadam pēc J. G. A. Berlica projekta,izmantojot itāļu arhitekta Dž. Kvarengi metu, nopostītaI Pasaules kara laikā. Kompleksu no ceļa norobežomūra žogs ar arkādēm. Parkā saglabājies tējas namiņšun kādreizējā baronu kapsēta, uz kuru ved 1910. g.būvēts tiltiņš.Elejas pagasts, ekskursiju pieteikšana patel. 28357321Lielplatones muiža. 19. gadsimtā muižapiederējusi baronu Hānu dzimtai. Kungu māja celta 1845.-1860.gadā. Sākotnējo ēkas projektu izstrādājis Kurzemesguberņas arhitekts E. J. A. Štrauss, bet 1859.-1860. gadānezināms arhitekts to paplašinājis. Kompleksā ietilpst 20ha liels parks, kalpu māja, vešūzis, kapela, dīķis, Hānudzimtas kapi u.c. Ar muižu saistās dažādas leģendas, kurasuzzināsiet, to apmeklējot. Tagad ēkā atrodas skola.Lielplatones pagasts, tel. 63061386, 2914673244

More magazines by this user
Similar magazines