"Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads" - lejupielādēt - Latvia

jrp.lv

"Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads" - lejupielādēt - Latvia

Pilis un muižasZaļenieku (Zaļā) muiža. Muiža celta pēc Kurzemes hercogaE.J. Bīrona rīkojuma no 1768. līdz 1775. gadam vēlā baroka stilā pēcarhitekta S. Jensena projekta. Pašlaik muižā atrodas Zaļenieku arodvidusskola,pie muižas – parks ar ainavisku plānojumu, tiltiņu un dīķiem.Zaļenieku pagasts, tel. 63074250, 26973361, www.zav.lvVilces muiža. Muižas kungu māja celta 18. gadsimtāpēc barona Mēdema pasūtījuma. Saglabājusies arīmuižas kalte, klēts un smēde. Pašlaik šeit atrodas Vilcespamatskola. Pie ēkas aug 1937. gadā valsts prezidenta K.Ulmaņa stādītais ozols.Vilces pagasts, tel. 29807078, 63061081Lielvircavas muiža. Lielvircavas muižaskungu māja celta klasicisma stilā, to būvējis baronsDionisijs Klopmans no 1803. līdz 1808. gadam. Tajāpašā laikā uzbūvēta arī muižas klēts. Vēlāk muiža piederējusibaronu Hānu dzimtai. Kopš 1924. gada muižasēkā darbojas skola.Platones pagasts, tel. 63086645, 26547117Staļģenes muiža.Muiža celta 1797. gadā pēc S. Jensena projekta.Saglabājusies kungu māja, klēts, parks. Pašlaik muižāatrodas pamatskola, iekārtots Jaunsvirlaukas pagastanovadpētniecības muzejs.Jaunsvirlaukas pagasts, tel. 28859120, 63085808Vircavas muiža.Muižas apbūve veidojusies no 17. līdz 19. gs. Domājams, ka ēkas celtaspēc S. Jensena projekta. Muiža bijusi Kurzemes hercoga PēteraBīrona iemīļota uzturēšanās vieta. 19. gs. 70. gados muiža tika nodotacariskās Krievijas armijas rīcībā un pārbūvēta tās vajadzībām.1919. gadā muižu nodedzināja bermontieši, bet bijušajā klētī – noliktavā1920.-30. gados tika ierīkots Tautas nams. No muižas ēkassaglabājies ziemeļaustrumu korpuss un virtuve kā atsevišķa ēka.Ievērības cienīgs ir muižas parks – 15 ha liels baroka stila dārzs arsavdabīgu dārza parteru. Vispilnīgāk no kompleksa ēkām saglabājiesKavalieru nams, kur pašlaik darbojas skola. Tiek piedāvātaekskursija pa muižas parku un programma jaunlaulātajiem.Vircavas pagasts, tel. 63086024, 296185445

More magazines by this user
Similar magazines