11.07.2015 Views

17_DA pasakumi.indd - Eiropas darba drošības un veselības ...

17_DA pasakumi.indd - Eiropas darba drošības un veselības ...

17_DA pasakumi.indd - Eiropas darba drošības un veselības ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VIENKĀRŠI UN EFEKTĪVI DARBAAIZSARDZĪBAS PASĀKUMIJEBLABĀS PRAKSES PIEMĒRI DARBA AIZSARDZĪBĀ


IEVADSDarba vide ir sarežģīta un nemitīgi mainīga – atkarībā no nozares un darba veida, izmantotādarba aprīkojuma, sezonas, pasūtījumu daudzuma, nodarbināto attieksmes un daudziem citiemfaktoriem. Nodarbināto drošību un veselību var ietekmēt pat vairāki desmiti dažādu riska faktoruvienlaicīgi.Darba vidi nekad nebūs iespējams izveidot tā, lai tajā nebūtu nekāda riska drošībai un veselībai.Tāpēc darba aizsardzības speciālistu uzdevumus ir veikt darba vides riska novērtējumu, identificējotdarba vietās esošos riskus, novērtējot to radīto riska līmeni un, pats svarīgākais, mēģinot ieteiktvienkāršus un efektīvus darba aizsardzības pasākumus. Domājams, jebkurš no praktiskistrādājošiem darba aizsardzības speciālistiem atzīs, ka tieši šis pēdējais uzdevums bieži vien ir patsgrūtākais. Sarežģītus un dārgus darba aizsardzības pasākumus ieteikt nav grūti, tomēr to īstenošanadzīvē var ievilkties vai nepienākt vispār.Šis materiāls jūs iepazīstinās ar vienkāršiem un efektīviem darba aizsardzības pasākumiem –citiem vārdiem sakot – LABĀS PRAKSES PIEMĒRIEM. Vairums šeit iekļauto risinājumu ir ļotivienkāršas, bieži vien pašu nodarbināto vai meistaru izgatavotas lietas vai darba vides uzlabojumi.Daudzās situācijās pieejami arī jau gatavi un ne pārāk dārgi risinājumi, kurus var droši ieteikt citiemuzņēmumiem. Daudzos gadījumos var sekmīgi izmantot arī darba vietās jau esošas lietas. Šiekonkrētie piemēri ne vienmēr būs tieši izmantojami Jūsu darba vietā, bet, cerams, tie kalpos kāiedvesmas avots, domājot par Jūsu uzņēmuma darba aizsardzības pasākumiem.Šo materiālu esam paredzējuši regulāri pārskatīt un papildināt ar jauniem labās praksespiemēriem, iespēju robežās tos kārtojot pēc nozares vai darbības veida.Tieši tāpēc aicinām arī Jūs – darba aizsardzības speciālistus, arodslimību un arodveselībasārstus, jebkuru šajā nozarē strādājošu speciālistu – papildināt šo labās prakses piemēru krājumu,iesūtot savu “labo piemēru” kopā ar nelielu komentāru. Iespējams, tieši Jūsu piemērs kalpos pariedvesmu kolēģiem citos uzņēmumos. Galu galā drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas ir mūsukopējais uzdevums!Drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi vēlot,Dr. med. Ivars Vanadziņš,RSU aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūts” direktors3


Nosaukums Rāmju pārvietošanas ratiņi Nr. 1NozareGaldniecības izstrādājumu ražošanaDarba vieta / veids Koka logu rāmju ražošanaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Sagatavoto logu un durvju rāmju pārvietošana ir ļoti sarežģīta, jo pārvietošanasprocesā ir svarīgi tos nenoskrāpēt, tāpēc tie jāpārvieto ļoti uzmanīgi. Papilduproblēmas rada rāmju lielais svars, jo tie tiek gatavoti no līmēta masīvkoka.Tāpat katrai partijai rāmju izmēri parasti ir atšķirīgi. Pārvietojot rāmjus arvienkāršiem ratiņiem, papildu grūtības rada tas, ka rāmji no tiem jānoceļ.RisinājumsRāmju pārvietošanai ir izgatavoti ļoti vienkārši vienas ass ratiņi,uz kuriem uzmontēts dēlis. Uz tā tiek novietots pārvietojamaispriekšmets, šajā gadījumā – loga rāmis. Viena ass ratiņiem irtāpēc, lai rāmis būtu ērtāk noliekams uz grīdas un nebūtu liekijācilā.IzmaksasApmēram 15–20 LVL (atkarībā no riteņu kvalitātes)Nosaukums Putekļu uzkrāšanas un atsūkšanas kaste slīpēšanas darba galdam Nr. 2NozareGaldniecības izstrādājumu ražošanaDarba vieta / veids Koka izstrādājumu ražošanaIzmantotais darba aprīkojums Disku slīpēšanas mašīnaProblēma Strādājot ar rokas disku slīpēšanas mašīnu, uz darba virsmas krājās putekļi, kurus irļoti grūti operatīvi savākt. Slīpēšanas mašīnas ar putekļu maisiņiem rūpnieciskāmvajadzībām ir maz piemērotas pārāk lielā putekļu daudzuma dēļ, savukārt vietējoputekļu atsūces ventilāciju ir grūti izvietot tā, lai tā netraucētu un efektīvi savāktuputekļus.RisinājumsLabākai putekļu atsūkšanai ir izgatavots īpašs galds arvirsmu no koka redelītēm. Galda apakšējā daļa izveidotakā noslēgta kaste, galdu apšujot ar finieri. Slīpēšanasprocesā radušies putekļi krīt tam cauri, nosēžoties kastesdibenā, no kurienes tos var efektīvi atsūkt ventilācija vaiarī iztīrīt ar roku.IzmaksasApmēram 20 LVL4


Nosaukums Dažādu remonta izejmateriālu glabāšanas vieta Nr. 5NozareMetālapstrādeDarba vieta / veids AutodarbnīcasIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Praksē bieži ir grūtības ar piemērotas vietas izveidošanu dažādu sīko remontamateriālu (skrūvju, uzgriežņu u. c.) uzglabāšanai. Glabājot tos kartona kastēs,kastes izjūk, savukārt glabājot tos uz galdiem vai parastos plauktos, tajos ir grūtiorientēties, tādējādi tiek zaudēts laiks, lai atrastu nepieciešamo lietu.RisinājumsDažādu sīko remonta materiālu glabāšanai ir izveidotidažāda veida glabāšanas plaukti. Vienā gadījumāir izmantots parasts plaukts (attēlā melnā krāsā), topapildinot ar papildu plauktiem. Papildus tam tikaizmantotas arī gatavās kastītes dažādu sīklietu novietošanai,nostiprinot tās pie sienas (attēlā dzeltenas unzilas).IzmaksasApmēram 50 LVLNosaukums Pārvietojama darba krēsla izveide Nr. 6NozareMēbeļu ražošanaDarba vieta / veids Mēbeļu furnitūras komplektēšanaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Montēšanai gatavām mēbelēm ir jāpievieno iepriekš sagatavots komplekts ardažādām skrūvēm, uzgriežņiem, eņģēm u. tml. Šādi komplekti tiek gatavotiindividuāli katram mēbeļu modelim, komplektējot tos ar rokām no apmēram 15–20 dažādām kastītēm. Tas nozīmē, ka strādniekam jāpārvietojas starp vairākiemdarba galdiem, lai varētu aizsniegt visas nepieciešamās kastes. Nodarbinātajiem tiekrekomendēts to darīt, pārmaiņus sēžot vai stāvot (lai samazinātu ilgstošas slodzes ietekmi).Tomēr problēmas rada tas, ka krēslam jābūt pārvietojamam. Šajā konkrētajāgadījumā uzņēmumam nebija līdzekļu tradicionāla “biroja krēsla” iegādei.RisinājumsLai nodrošinātu to, ka krēsls ir pārvietojams, papildus tikaizgatavota koka platforma, ko uzskrūvēja uz ritenīšiem. Uzšīs platformas izvietoja parastu (t. s. apmeklētāju) krēslu.Šāds risinājums, nebūdams ideāls, tomēr nodrošināja to,ka nodarbinātais var ērti pārvietoties starp galdiem, ātri atrodotnepieciešamos komponentus. Šajā darba vietā papildusredzamas arī pašdarinātas logu aizsegu sistēmas no kartona,kuras, lai arī nav estētiskas, lieliski pilda savu funkciju.IzmaksasApmēram 30 LVL6


Nosaukums Datortehnikas vadu sakārtošana Nr. 7NozareFinanšu pakalpojumiDarba vieta /veidsKonsultanta darba vieta pie datoraIzmantotais darba aprīkojums –ProblēmaMūsdienīgā birojā viena no lielākajām problēmām ir daudzie iekārtu saslēgšanaskabeļi un strāvas vadi. Tie parasti tiek novietoti aiz galdiem, uz grīdas vai citāslīdzīgās vietās. Bīstamību rada tas, ka vadi atrodas vietā, kur vai gar kuru pārvietojasnodarbinātie (kā šajā gadījumā), kuri aiz tiem var aizķerties un pakrist.RisinājumsLai nodrošinātu dažādu vadu un kabeļusakārtošanu, šajā gadījumā ir izmantots tādsvienkāršs risinājums kā piemērotas galdalampas izvēle – tās kāja izveidota tā, ka aiztās var novietot vadus, lai tie nenokristu uzgrīdas.Izmaksas0 LVLNosaukums Pārejas izveidošana virs kabeļiem un caurulēm Nr. 8NozareMēbeļu ražošanaDarba vieta / veids Kokapstrādes darba galdiIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Modernā ražotnē tiek izmantots daudz darba galdu, un katram no tiem ir vajadzīgaelektropadeve un atsevišķos gadījumos arī saspiesta gaisa padeve. Dinamiskas ražošanasapstākļos, lai pielāgotu ražošanas līnijas maksimāli efektīvai ražošanai, darbagaldus nākas samērā bieži pārvietot, līdz ar to nav iespējams izveidot stacionārupieslēgumu elektrībai un kompresoram. Tādējādi uz ražotnes grīdas atrodas vadiun caurules, radot nelaimes gadījumu risku nodarbinātajiem.RisinājumsLai nodrošinātu drošu pāreju pār vadiem uncaurulēm, ir izgatavota speciāla pārvietojamapāreja, zem kuras var ērti novietot un sakārtotdarba galdiem nepieciešamos vadus un caurules.Attēlā redzamajā risinājumā būtu ieteicams uzpārejas malām uzklāt dzelteni melnu vai sarkanibaltu signālkrāsojumu.IzmaksasApmēram 10 LVL7


Nosaukums Kāpnītes iekāpšanai kravas automašīnas piekabē Nr. 9NozareNoliktavu pakalpojumiDarba vieta / veids Kravas automašīnu piekabju izkraušana / piekraušanaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Iekāpšana un, jo īpaši, izkāpšana no kravas piekabēm rada risku nodarbinātoveselībai – ērtuma un ātruma labad nodarbinātie bieži vien no piekabes vienkāršiizlec, tādējādi gūstot dažāda veida traumas. Pieslienamo kāpņu izmantošana irneērta un rada papildu bīstamību.RisinājumsLai nodrošinātu ērtu un drošu iekāpšanu kravas piekabē,nodarbinātie ir izgatavojuši vienkāršu un stabilu konstrukcijuar diviem pakāpieniem, kas ievērojami atviegloiekāpšanu un izkāpšanu no piekabes.Konkrētajam risinājumam būtu ieteicams papildus izgatavotvēl tre5šo pakāpienu un margas vienā pusē.Izmaksas10 LVLNosaukums Datortehnikas vadu sakārtošana Nr. 10Nozare Grāmatvedības pakalpojumi NozareDarba vieta / veids Darba vieta pie datoraIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Mūsdienīgā birojā viena no lielākajām problēmām ir daudzie iekārtu saslēgšanaskabeļi un strāvas vadi. Tie parasti tiek novietoti aiz galdiem, uz grīdas vaicitās līdzīgās vietās. Tas ir īpaši bīstami, ja vadi atrodas vietās, kur pārvietojasnodarbinātie (kā šajā gadījumā), kuri aiz tiem var aizķerties un pakrist.RisinājumsVadu sakārtošanai ir izmantots tāds vienkāršsmateriāls kā t. s. vadu savilce, ar kuru liekie vadi irsaņemti kopā un sastiprināti.Izmaksas0,05 LVL8


Nosaukums Datortehnikas vadu sakārtošana Nr. 11Nozare Grāmatvedības pakalpojumi NozareDarba vieta / veids Darba vieta pie datoraIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Mūsdienīgā birojā viena no lielākajām problēmām ir daudzie iekārtusavienošanas kabeļi un strāvas vadi. Tie parasti tiek novietoti aiz galdiem, uzgrīdas vai citās līdzīgās vietās. Tas ir īpaši bīstami, ja vadi atrodas vietā, kurpārvietojas nodarbinātie, kuri aiz tiem var aizķerties un pakrist.RisinājumsVadu sakārtošanai tiek izmantots tādsvienkāršs un gandrīz jebkurā birojā pieejamsmateriāls – dokumentu iešūšanai paredzētāsspirāles, ar kurām vadus var ērti sastiprinātkopā. Atkarībā no spirāles izmēra ar to varsastiprināt 5–6 vadus.Izmaksas0,20 LVLNosaukums Sētnieka darba piederumu droša novietošana Nr. 12Nozare Ēku un teritoriju uzkopšana NozareDarba vieta / veids Ēku un teritoriju uzkopšanaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Teritoriju uzturēšana kārtībā ir saistīta ar daudz dažādu piederumu izmantošanuatkarībā no sezonas (sākot ar grābekļiem, lāpstām, dažādām slotām u. tml.).Šo piederumu novietošana bieži rada grūtības – tie ir dažāda izmēra un mēdzsagāzties, radot paklupšanas risku, kā arī kavējot darbu veikšanu.RisinājumsLai nodrošinātu dažādu ēku un teritoriju uzkopšanaiparedzēto priekšmetu drošu glabāšanu, ir izgatavots ļotivienkāršs nožogojums no līstēm, kurā var ērti novietot slotas,grābekļus un līdzīgus priekšmetus tā, lai tie nesagāztos unbūtu ērti paņemami.Izmaksas5,00 LVL9


Nosaukums Kokmateriālu putekļu savākšanas kaste Nr. 13Nozare Galdniecības izstrādājumu ražošana NozareDarba vieta / veids Koka izstrādājumu ražošanaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Apzāģējot dažādus materiālus, rodas daudz putekļu, kuri apdraud nodarbinātoveselību. Pareizi būtu, ja šāda tipa darba telpās būtu ierīkota pietiekami jaudīgaatsūces ventilācija, kas būtu pieslēgta katrai iekārtai. Tomēr praksē, īpaši nelielāsgaldniecības, tas ne vienmēr ir iespējams.RisinājumsZāģmateriālu putekļu savākšanai iekārtai irpievienota atsūces ventilācijas pieslēgšanaidomātā caurule, kuras gals ievietots kastē.Šāds risinājums gan neaizvieto atsūcesventilācijas darbību, tomēr ievērojamisamazina putekļu daudzumu darba vietā,jo vismaz daļa putekļu nonāk kastē, nevisdarba vides gaisā.Izmaksas5,00 LVLNosaukums Pakāpiens slodzes samazināšanai kājām un mugurai Nr. 14Nozare Pārtikas izstrādājumu ražošana NozareDarba vieta / veids Pārtikas izstrādājumu ražošanaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Darbs pie iekārtas saistīts ar ilgstošu atrašanos stāvus, kas rada lielu slodzi mugurkaulamun kājām. Ideālā gadījumā, iekārtojot darba vietas, būtu jādomā parnodarbināto iespējām īslaicīgi mainīt darba pozu un atslogot mugurkaulu un kājas.RisinājumsSlodzes samazināšanai uz mugurkaulu palīdz īslaicīgaun periodiska slodzes maiņa, piemēram, atbalstotvienu vai otru kāju uz soliņa vai pakāpiena. Šajāgadījumā uzņēmuma remontatslēdznieks ir izgatavojisvienkāršu “soliņu”, uz kura iespējams atbalstītkāju, lai atslogotu mugurkaulu un īslaicīgi mainītudarba pozu.Izmaksas10,00 LVL10


Nosaukums Individuālās aizsardzības līdzekļu glabāšana Nr. 15Nozare Kosmētikas izstrādājumu ražošana NozareDarba vieta / veids Kosmētikas izstrādājumu ražošanaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Darba devēja pienākums ir nodrošināt iespēju glabāt nodarbinātajiemparedzētos individuālās aizsardzības līdzekļus (IAL) piemērotā vietā (lai tienebojātos darba vides riska faktoru, piemēram, putekļu, iedarbības rezultātā).Ja IAL glabāšanai netiek nodrošinātas atbilstošas iespējas, tie nereti tiek sabojātivai pazaudēti.RisinājumsKatram nodarbinātajam ir sagatavotaspeciāla kastīte, kurā ievietot konkrētajamnodarbinātajam izsniegtos IAL. Šādsrisinājums ļauj arī ērti un ātri pārskatīt, vaiizsniegtie IAL ir darba kārtībā.Izmaksas0,50 LVLNosaukums Datortehnikas vadu sakārtošana Nr. 16Nozare Grāmatvedības pakalpojumi NozareDarba vieta/veids Darba vieta pie datoraIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Mūsdienīgā birojā viena no lielākajām problēmām ir daudzie iekārtu saslēgšanaskabeļi un strāvas vadi, kā arī pagarinātāji un sadalītāji. Tie parasti tiek novietotiaiz galdiem, uz grīdas vai citās līdzīgās vietās. Bīstamību rada tas, ka vadi atrodasvietā, kur pārvietojas nodarbinātie (kā šajā gadījumā), kuri aiz tiem var aizķertiesun pakrist.RisinājumsLai nodrošinātu dažādu vadu sakārtošanu, irizmantotas t. s. vadu savilces, ar kurām liekievadi ir saņemti kopā un sastiprināti, turklātpagarinātājs / sadalītājs ir nostiprināts, topieskrūvējot pie galda.Izmaksas0,20 LVL11


Nosaukums Pārvietojamas kāpnītes / pakāpiens Nr. 17Nozare Tirdzniecības pakalpojumi NozareDarba vieta / veids Darba vieta veikalāIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Daudzās darba vietās ir nepieciešams pakāpties, lai aizsniegtu kādu augstāknovietotu priekšmetu, piemēram, preces veikala augšējā plauktā vai mapes birojaskapī. Bieži vien šim nolūkam tiek lietoti krēsli vai līdzīgi priekšmeti, radotaugstu nelaimes gadījumu risku.RisinājumsLai nodrošinātu drošu piekļuvi plauktiem, varlietot pārvietojamās kāpnītes uz ritenīšiem.Uz kāpnēm uzkāpjot, tās nofiksējas. Šādaskāpnītes nav jānes, jo tās var ērti pārvietotstumjot.Izmaksas30,00 LVLNosaukums Monitora augstuma regulēšana Nr. 18Nozare Grāmatvedības pakalpojumi NozareDarba vieta/veids Darba vieta pie datoraIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Viens no faktoriem, kas nosaka biroja darba vietas piemērotību konkrētajamnodarbinātajam, ir monitora augstums (monitora augšējai malai ir jābūtacu līmenī vai nedaudz zem tās). Monitora augstuma regulēšanas iespējas iratkarīgas no tā ražotāja, un atsevišķos gadījumos tās nav pietiekamas.RisinājumsGadījumos, kad monitora augstumaregulēšanas iespējas nav pietiekamas, varizlīdzēties vienkārši ar biezas grāmatasnovietošana zem monitora. Šajā gadījumāir izmantoti divi telefona katalogi.Izmaksas0,00 LVL12


Nosaukums Remonta bedru apzīmēšana un iežogošana Nr. 19Nozare Transporta pakalpojumi NozareDarba vieta / veids Smagās tehnikas remonta zonaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Viens no biežākajiem nelaimes gadījumu cēloņiem transporta remonta zonā irvaļējās remonta bedres. Protams, pareizākais risinājums ir šo remonta bedrunosegšana laikā, kad tās netiek lietotas, bet ne vienmēr tas ir iespējams.RisinājumsŠajā gadījumā ir redzams kombinēts risinājums– signālkrāsojums un norobežojums.Signālkrāsojums ir uzklāts apmēram1 m attālumā no bedres malām, savukārtpārvietojamais norobežojums – barjeras – irnovietotas gar zonu, pa kuru pārvietojas citinodarbinātie.Izmaksas5,00 – 100,00 LVL (atkarībā no tā vai ir / nav barjeras un to izmaksas)Nosaukums Darba aprīkojuma glabāšanas vietas apzīmēšana Nr. 20Nozare Transporta pakalpojumi NozareDarba vieta / veids Smagās tehnikas remonta zonaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Nelaimes gadījumi transporta remonta zonās bieži ir saistīti ar paklupšanu vaikrišanu pret nevietā atstātām rezerves daļām vai aprīkojumu, piemēram, domkratiem,instrumentiem u. c.RisinājumsAttēlā redzams ļoti vienkāršs risinājums –domkratu novietošanai ir paredzēta speciālazona, kas iezīmēta ar dzeltenu krāsu. Darbaaprīkojumam, kad tas netiek lietots, irjāatrodas tikai šajā zonā.Izmaksas1,00 LVL13


Nosaukums Pakāpiens slodzes samazināšanai kājām un mugurai Nr. 21Nozare Pārtikas izstrādājumu ražošana NozareDarba vieta / veids Pārtikas izstrādājumu ražošanaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Darbs pie iekārtas ir saistīts ar ilgstošu atrašanos stāvus, kas rada lielu slodzimugurkaulam un kājām. Ideālā gadījumā, iekārtojot darba vietas, būtu jādomāpar nodarbināto iespējām īslaicīgi mainīt darba pozu un atslogot mugurkauluun kājas.RisinājumsLai samazinātu slodzi uz mugurkaulu, var izmantot īslaicīgu unperiodisku slodzes maiņu, piemēram, apsēžoties, atbalstoties,paceļot augstāk vienu vai abas kājās.Šajā gadījumā ir iegādāts ērti regulējams krēsls, uz kura var sēdētdažādā augstumā, kā arī atbalstīt kājas, lai atslogotu mugurkauluun īslaicīgi mainītu darba pozu.Izmaksas50,00 LVLNosaukums Caurspīdīgo sienu un durvju apzīmēšana Nr. 22Nozare Dzeramā ūdens piegāde NozareDarba vieta / veids Biroja darba vietas pie datoraIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Viens no biežākajiem nelaimes gadījumu riska faktoriem birojos ir caurspīdīgāssienas vai durvis, kuras grūti pamanīt, tāpēc nodarbinātie nereti gūst traumas,tām uzduroties (tajās ieskrienot). Saskaņā ar darba aizsardzības noteikumuprasībām caurspīdīgās virsmas (piemēram, durvis vai sienas) ir jāapzīmē tā, lainodarbinātie tās varētu savlaicīgi pamanīt.RisinājumsŠajā piemērā caurspīdīgo sienu apzīmēšanaiir izvēlēts tradicionāls risinājums – uzlīme aruzņēmuma nosaukumu, kas ir pietiekami skaidriredzama.Izmaksas1,00 LVL14


Nosaukums Bīstamo vietu – kāpņu pakāpienu – apzīmēšana Nr. 23Nozare Jebkura NozareDarba vieta / veids –Izmantotais darba aprīkojums –Problēma Viens no biežākajiem nelaimes gadījumu cēloņiem darba vietās ir paklupšanaun pakrišana uz kāpnēm, visbiežāk uz to pirmā vai pēdējā pakāpiena.RisinājumsLai padarītu kāpņu pirmos un pēdējospakāpienus vizuāli redzamākus, var izmantotsignālkrāsojumu. Tradicionāli visbiežāktiek izmantota dzeltenā krāsa, tomēr var izmantotarī dzelteni melnas vai sarkani baltassvītras.Izmaksas5,00 LVLNosaukums Bīstamo vietu – vārtu malu un aiļu – apzīmēšana Nr. 24Nozare Transporta pakalpojumi NozareDarba vieta / veids Smagās tehnikas remonta zonaIzmantotais darba aprīkojums –Problēma Darba vietās autotransporta apkopes uzņēmumos reizēm tiek gūtas traumaspret paceļamo vārtu apakšējo malu. Tāpat nereti notiek avārijas, autotransportamaizķerot vārtu ailes. Saskaņā ar darba aizsardzības noteikumu prasībāmvārtu malas un ailes ir jāapzīmē ar signālkrāsojumu.RisinājumsLai padarītu vārtu malas un ailes vizuāliredzamākas, var izmantot signālkrāsojumu.Tradicionāli visbiežāk tiek izmantotadzeltenā krāsa, tomēr var izmantot arīdzelteni melnas vai sarkani baltas svītras.Šajā attēlā redzams labs piemērs vārtu unaiļu malu apzīmēšanai.Izmaksas10,00 LVL15


Nr. 17-2010PAPILDU INFORMĀCIJA MEKLĒJAMA:LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS DARBA DEPARTAMENTĀSkolas iela 28, Rīgā, LV-1010Tālrunis 67021526www.lm.gov.lvVALSTS DARBA INSPEKCIJĀK. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā, LV-1010Tālrunis 67186522, 67186523www.vdi.gov.lvLATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJĀVīlandes ielā 12-1, Rīgā, LV-1010Tālrunis 67225162www.lddk.lvLATVIJAS BRĪVO ARODBIEDRĪBU SAVIENĪBĀBruņinieku ielā 29/31, Rīgā, LV-1001Tālrunis 67270351, 67035960www.lbas.lvRSU DARBA DROŠĪBAS UN VIDES VESELĪBAS INSTITŪTĀDzirciema ielā 16, LV-1007Tālrunis: 67409139www.rsu.lv/ddvviŠis materiāls ir izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvopasākumu plāna.Informācija par darba aizsardzības jautājumiem – www.osha.lvMateriālu sagatavoja: Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, 2010. Bezmaksas izdevums.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!