Nr. 11 (224) Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - Ogres novads

ogresnovads.lv
  • No tags were found...

Nr. 11 (224) Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - Ogres novads

Suntažnieks 5Patriotu nedēļaLaine Krjuka, 12. kl. Silva Ābeltiņa, 12. kl. Līna Millere, 8. kl. Jānis Jēkabsons, 12. kl.Terēze Upeniece, 7. kl.Evita Slaviete 6.b kl.16. novembrī svētku pasākumā „Mana tautasdziesma Latvijai” pirmsskolas grupu bērni un katra klasedziedāja savu dziesmu Tēvzemei pie floristikas pulciņa dalībnieku veidotās Latvijas kontūras.Latvijas dzimšanas dienu ar svētku kliņģeri un svecītēm svinēja arī „Suntiņi” - jaunākā pirmsskolas grupiņa.Bibliotēkas ziņasŠajā reizē gribu teikt paldiesvisiem, kas aktīvi iesaistījās vasarassākumā izsludinātajā Līgatnespapīrfabrikas makulatūras akcijā.Kopumā 4 mēnešu laikā tika savākti1250 kg makulatūras, kas oktobrasākumā veiksmīgi tika nogādātipārstrādei papīrfabrikā. Aicinu pagastaiedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviemun piedalīties bibliotēkas piedāvātajospasākumos un akcijās. Šobrīd Latvijasmērogā ir aizsākusies fotoakcija„Iemūžini mājvietu”. Tālākajā tekstāpublicējam informāciju par fotoakciju.Latvijas kultūras mantojumapašreizējais stāvoklis ir traģisks. Laukossiro mantraču brigādes ar metāla detektoriem,kas katastrofālā tempā unapjomos izrakņā gan valsts aizsardzībāņemtos objektus, gan pētniekiem vēlnezināmas senvietas. Vecās klētiņasun citas senas celtnes šobrīd tiekintensīvi zāģētas kokmateriālos, sabrūklaika zoba saēstas, vai labākajāgadījumā pārbūvētas, zaudējot savukultūrvēsturisko vērtību. Metāllūžņosaiziet vecie darbarīki, ēku būvdetaļas,un antīki transporta līdzekļi. Importastādu un sēklu invāzija iznīcina vietējoģenētisko mantojumu.Skaidrs, ka ar pašreizatvēlētajiem valsts līdzekļiem visukultūrvēsturisko mantojumu saglabātTurpinājums 6. lpp.

More magazines by this user
Similar magazines