Nr. 11 (224) Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - Ogres novads

ogresnovads.lv
  • No tags were found...

Nr. 11 (224) Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - Ogres novads

6 SuntažnieksBibliotēkas ziņasTurpinājums no 5. lpp.nav iespējams. Ir nepieciešama aktīvarīcība, lai nākamajām paaudzēmsaglābtu kaut daļu šo vērtību.Mēs katrs varam dot nozīmīguieguldījumu mūsu kopīgā mantojumaglābšanā. Šobrīd steidzamākais,lētāk un vieglāk īstenojamais darbsbūtu vecās apbūves fotofiksācija. Janav iespējams veco apbūvi saglabātdabā, mēs varam to iemūžināt vismazfotogrāfijā. Protams, mēs būsimpriecīgi par katru fotouzņēmumu,tomēr, lai pilnvērtīgi fiksētu mājvietu,nepieciešami 30 – 100 kadri, atkarībāno platības, ēku skaita un sarežģītības.Agrāk tāds fotogrāfiju skaits izmaksātulielu naudu, bet šobrīd, strādājot ardigitālo fotoaparātu, ir nepieciešamstikai pietiekami ietilpīga atmiņas karteun cietais disks.LNB Digitālās bibliotēkasportāla „Zudusī Latvija” veidotāji,Vides Aizsardzības Klubs, LatvijasEtnokultūras Centrs, aicina cilvēkusiesaistīties kultūrvēsturiskā mantojumavākšanā, lai veidotu kopīgu elektroniskodatubāzi.Kā fiksēt? Veicot fotofiksāciju,ir svarīgi piefiksēt visu iespējamoinformāciju par ēkas apkārtni, konstrukciju,būvdetaļām un citāmniansēm. Fotografējot mājvietu,vajadzētu fiksēt kompleksa kopskatuno vairākiem, vēlams augstākiempunktiem (paugurs, liels akmens…),katru ēku vajadzētu fotografēt novisiem četriem stūriem un visām četrāmsienām. Tāpat atsevišķi vajadzētupiefiksēt visas būvdetaļas (logus, durvis,eņģes, durvju rokturus, jumta dekorus,dažādus kokgriezumus u.c.). Jaiespējams, fiksējamas arī iekštelpas(gadījumos, ja īpašnieks piekrīt, vai ēkajau ir pamesta un izdemolēta). Sīkākasinstrukcijas tiks ievietotas tuvākajālaikā.Ko fiksēt? Rietumeiropā parkultūrvēsturiskām celtnēm uzskata visasēkas, kas celtas līdz 1940. gadam.Pēc šī kritērija varam vadīties arī mēs.Protams, ja atmiņas karte pietiekamiRunājot par bibliotēkas ikdienasdarbu, vairāki lasītāji regulāri jautāpar jaunām grāmatām. Informēju,ka grāmatas bibliotēkā tiek iepirktassistemātiski 3 x gadā un informācijapar iegādātajām grāmatām tiekpublicēta avīzē. Ikvienam no jums,esošie un potenciālie bibliotēkaslasītāji, ir iespēja iepazīties ar šo sarakstuun iegūt informāciju par jumsinteresējošo literatūru un preses izdevumiem.Abonēto preses izdevumusarakstu 2013. gadam publicēsimavīzes janvāra numurā.Ar 2013. gada februāritiks uzsākta lasītāju automatizētaapkalpošana un katram lasītājam tiksizsniegta lasītāja karte ar reģistrācijasietilpīga, vajadzētu (varbūt ne tikdetalizēti) fiksēt arī vēlāku laiku celtnes,jo arī tā ir mūsu vēsture. Jebkurāgadījumā senās mājvietas vajag fiksētarī tad, ja māju vietā tagad ir drupas,pāris koki vai pat tīrums. Ar steigu jāfiksēvecās mājvietas, kur vēl ir saglabājušieskaut nedaudz satrunējušas kokadaļas, jo pat sapuvis baļķu vainags varpastāstīt par to, kāda šī celtne bijusi.Tāpat jāfiksē mūra ēkas, to paliekasun, protams, arī citi interesanti objekti– kaļķu cepļi, veco tiltiņu paliekas unvecās ceļu vietas, kas remontdarburezultātā bieži tiek pārveidotas.Kāda papildinformācija nepieciešama?Protams, ka fotofiksācijasgaitā var gadīties sastapt cilvēkus, kaszina daudz vairāk, kā nepieciešamsšai fotoakcijai – ziņas par dažādiemvēstures notikumiem, senus nostāstus,ticējumus u.c. Tāpēc, ja vien iespējams,iesakām, dodoties ekspedīcijās,ņemt līdz diktafonu. Protams, mūsinteresē arī informācija par katrasmājvietas agrākajiem īpašniekiem uniemītniekiem, ļoti svarīgi zināt, kādampagastam mājvieta piederēja pirms2. pasaules kara, vai nav mainītsnosaukums. Tomēr pati svarīgākāinformācija ir atrašanās vieta kartē(kaut aptuveni, ja mājvieta krūmosieaugusi). Protams, ideālā gadījumānoderētu arī GPS koordinātes. Protams,nostāstu un ticējumu un citu atmiņupierakstīšana var aizņemt daudz laika,tomēr ļoti svarīgi šobrīd ir ievāktinformāciju par vēl saglabātajiemvietējiem kultūraugiem, kas Latvijāaudzēti vismaz 30 gadus (augļu kokiem,ogu krūmiem, ģimenes sīpoliem,ķiplokiem, pākšaugiem, rabarberiem,mārrutkiem, kartupeļiem, garšaugiem(lupstāju,dievkociņu, graudaugiem,u.c.). Augiem, kam iespējams, aicināmpaņemt paraugam sīpolus, sēklasvai bumbuļus, (obligāti jāpaņemarī dāvinātāja kontaktinformācija)sazināties ar Līgu Lepsi no Pūres DIS tālr:26185596, e-pasts: liga.lepse@puresdis.lvProtams, būtu labi, ja katrānumuru, kuru būs nepieciešams ņemtlīdzi, apmeklējot bibliotēku.IV ceturkšņa jaunumi bibliotēkā:Zvaigzne J. Jūnijs. Litene 1941Štefensmeijers A. Līzelote brīvdienāsRiekstiņa I. Konfekšu pušķiSpēles tuviem un tāliem ceļiemHānbergs Ē. Pirmā grēka līcisMartineza R. Vienradža ēnasSafīrs D. Draņķa karmaRiordans R. Zibens zaglisUlmaņlaiki. Leģendas un fakti.Džeimsa E. L. Greja 50 nokrāsasPankola K. Bruņurupuča lēnais valsisDžonsone M. Vasara bez noteikumiemHarana M. Lēdija gleznāLatvijas novadā, katrā pagastābūtu cilvēki, kas sistemātiskistrādātu pie kultūrvēsturiskā mantojumaapzināšanas, fiksācijas unsaglabāšanas, un daudzviet jau tādi ir.Tomēr viņi bieži vien ir apkrauti ar vēlļoti daudziem pienākumiem un vieninevar apbraukā visu Latviju, tāpēcmēs aicinām brīvprātīgos piedalītiesšajā fotoakcijā, nofotografēt senāsceltnes savas dzīvesvietas tuvumā,savas lauku mājas apkārtnē, savādzimtajā pusē vai vienkārši pārgājienamaršrutā, apvaicāt kaimiņu saimnieci,vai viņai nav saglabājies kaut kas novecajiem kultūraugiem. Ja šorudenkatrs, kurš sevi uzskata par Latvijasvai savas dzimtās vietas patriotu vaivienkārši apzinīgu cilvēku noziedotukaut vienu vai dažas nedēļas nogales,nofotografētu pāris senās mājvietas,savāktu vietējos kultūraugu paraugus,nodotu to bibliotēkām un gēnubankai, savāktais pienesums mūsukultūrai būtu līdzvērtīgs Krišjāņa Baronasavāktajam Dainu skapim.Publicējam arī informāciju nobiedrības Zied zeme. Lūgums aizpildītanketu (to, protams, var izdarīt arībibliotēkā), lai uzlabotu mūsu dzīveskvalitāti.PPP biedrība “Zied zeme”sadarbībā ar vietējām bibliotēkām iruzsākusi aptauju par vietējo iedzīvotājudzīves kvalitāti vietējā teritorijā!Lūdzam sadarboties unaicināt vietējos Suntažu iedzīvotājusaizpildīt aptaujas anketu, kas palīdzēsnoteikt vietējo iedzīvotāju vajadzībasun noteikt, kādi projekti ir nepieciešamiSuntažu attīstībai!Lūdzam aizpildīt elektroniskuanketu un aicināt kolēģus, jauniešu,pensionārus u.c. interesentus arī toizdarīt!http://www.ziedzeme.lv/lv/aptaujas/inquiry.php?id=9018Jau iepriekš pateicamies parsadarbību!Ar cieņu, Jānis SiliņšPPP biedrības Zied Zemeadministratīvais projekta vadītājsFlega F. Sveicam pasaulē, Mazulīt!Konelijs M. Piektais liecinieksRobārdsa K. Reiz mīla nāks...Dilana L. Debesis ir tepatSpārks N. TalismansKļavis A. Ceļojošā cirka gūstekņiVīvegs M. Suniski pasakainie gadiVenters E. Mainīgā intervenceJudina D. Dīvainais līgovakarsPatersons Dž. Privātdetektīvi 1.gr.Patersons Dž. Privātdetektīvi 2.gr.Folets K. Adatas acsKaringtone L. 90 dienas ŽenevjēvaiGaišu un sirsnīgujums šo pirmssvētku laiku!Agnese

More magazines by this user
Similar magazines