ATBALSTĪTO PEDAGOGU SARAKSTS - Kocēnu novads

valmraj.lv

ATBALSTĪTO PEDAGOGU SARAKSTS - Kocēnu novads

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/00184. Sanita Puriņa Valmieras pilsētas SPII "Bitīte"85. Emerita Einberga Valmieras pilsētas SPII "Buratino"86. Sigita Veite Valmieras pilsētas SPII "Buratino"87. Ieva Vanaga Valmieras pilsētas SPII "Buratino"88. Kaspars Rudiņš Valmieras Profesionālā vidusskola89. Malda Martinsone Valmieras Profesionālā vidusskola90. Līga Rīduze Valmieras Profesionālā vidusskola91. Ingrīda Zelča Valmieras sākumskola92. Iveta Šteindāle Valmieras sākumskola93. Aiga Vimba Valmieras sākumskola94. Imants Kelmers Valmieras vājdzirdīgo bērnu int-vsk - AC95. Jolanta Straume Valmieras vājdzirdīgo bērnu int-vsk - AC96. Līga Miķelsone Valmieras vājdzirdīgo bērnu int-vsk - AC97. Zinta Skrastiņa Valmieras Valsts ģimnāzija98. Ilze Jansone Valmieras Viestura vidusskola99. Sarmīte Allika Valmieras Viestura vidusskolaSagatavoja:I.Mālnieks, 64207158imants.malnieks@kocenunovads.lvIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

More magazines by this user
Similar magazines