Produktu sērija profesionāļiem

stokker.lv
  • No tags were found...

Produktu sērija profesionāļiem

V P Sp rofession a lValvoline Professional SeriesRisinājumi autoremontdarbnīcāmProduktu sērija Valvoline Professional Series (VPS) sniedzlielākas iespējas kā klientiem, tā arī remontdarbnīcām.Šie augstākā līmeņa profesionālie izstrādājumi palīdznodrošināt augstākās kvalitātes apkopes pakalpojumus.VPS ietver dažādus līdzekļus, sākot no barošanas sistēmastīrīšanas līdzekļiem, līdz dzesēšanas sistēmas iekšējāstīrīšanas šķidrumiem, uzlabo automašīnu apkopi un palielinaautoremontdarbnīcas rentabilitāti.Transportlīdzekļu apkopju intervāli gadu gaitā irpagarinājušies. Tādējādi ražotāju pārstāvniecības, kāarī neatkarīgas autoremontdarbnīcas, meklē jaunasiespējas palielināt pakalpojumu un klientiem piedāvājamopriekšrocību klāstu.Produktu sērija Valvoline Professional autoremontdarbnīcāmpiedāvā līdzekļus, kas būtiski ietekmē rezultātus unnodrošina augstākās kvalitātes klientu apkalpošanu.Uzlabojot transportlīdzekļu darbību un aizsargātību, produktusērijas Valvoline Professional izstrādājumi palīdz palielinātremontdarbnīcas darbības rentabilitāti un paaugstina klientuapmierinātību.Valvoline Professional —produktu sērija profesionāļiem> Atjauno darba spējas un uzlabo darbību> Nodrošina sistēmas tīrību un samazina nodilšanu> Paaugstina klientu apmierinātību> Palīdz palielināt pakalpojumu rentabilitātiSynPower ® barošanas sistēmastīrīšanas līdzekļiIzstrādājumi profesionāļiemMūsdienīgi dzinēji, mūsdienīgas tehnoloģijas.Mūsdienu dzinēji ir tehniski pilnīgāki un ļoti precīzi izstrādāti.Pat neliels daudzums oglekļa nosēdumu, kas radušies nonesadegušās degvielas, var bojāt dzinēju, radīt traucējumustā darbībā un palielināt degvielas patēriņu. Barošanassistēmas tīrītāji Valvoline SynPower ir pierādījuši, ka irļoti efektīvi līdzekļi, lai likvidētu transportlīdzekļa jaudassamazinošos nosēdumus un paaugstinātu katras apkopesefektivitāti. Tīrīšanas līdzekļi, kas izstrādāti pēc novecojušastehnoloģijas, var radīt pretēju efektu un mūsdienīga dzinējabarošanas sistēmā palielināt nosēdumu daudzumu! Tādēļizmantojiet tikai labāko tīrīšanas līdzekli —Valvoline SynPower.Barošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļi Valvoline SynPowerir stipri koncentrēti un tie satur specifiskas V paaudzessintētiskas mazgāšanas vielas, kas ļauj likvidēt barošanassistēmā esošos nosēdumus, kas samazina dzinēja jaudu.IzmantošanaNosēdumi rodas sadegšanas procesā un tie regulārijālikvidē. Ar vienu pudeli SynPower barošanas sistēmastīrīšanas līdzekļa pietiek līdz pat 75 l benzīna vaidīzeļdegvielas apstrādei. Dzinēja darbības uzlabošanai tasjāizmanto katrā apkopes reizē.Klienti pārliecinās par būtiskām atšķirībām jau pēc pirmāslīdzekļa izmantošanas reizes. Līdzeklis nebojā ne katalīzesneitralizatoru, ne arī cieto daļiņu filtru.SynPower tīrīšanas vielasvisas barošanas sistēmas tīrīšanaibenzīna un dīzeļdzinējiemPriekšrocības> Speciāls benzīna un dīzeļdzinējiem paredzēts sastāvs> Iztīra sprauslas, ieplūdes vārstus un degšanas kameras> Nodrošina degvielas ekonomiju> Samazina izmešu daudzumu> Atvieglo iedarbināšanu> Īpaši piemērots un ir drošs lietošanaimūsdienīgos dzinējosProduktu kodiProdukta kodsIepakojumsSynPower Complete Gasoline System Cleaner 55300 350 mlVisas barošanas sistēmas tīrītājs benzīna dzinējiemSynPower Complete Diesel System Cleaner 55280 350 mlVisas barošanas sistēmas tīrītājs dīzeļdzinējiem


V P SMaxLife ® barošanas sistēmas tīrītājiSpeciālas piedevas dzinēja ekspluatācijas laika pagarināšanaiBarošanas sistēmas tīrītājiSastāvdaļasp rofession a lVairāk nobrauktu kilometru,– citas vajadzībasDzinējiem ar lielāku nobraukumu ir citas vajadzības.Dzinēja novecošanās klientam ir problēma — Jums tas sniedziespējas. MaxLife izstrādājumi ir pirmklasīgs līdzeklis cīņai kāar benzīna, tā arī dīzeļdzinēju novecošanos un rada iespējupagarināt dzinēja ekspluatācijas laiku.Priekšrocības servisa centriem> Lieliskas tirdzniecības iespējas> Unikāla MaxLife tehnoloģija> Īpaši izstrādāts dzinējiem ar lielu nobraukumu> Atbilst prasībāmBarošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļi MaxLife ir speciāliizstrādāti dzinējiem ar lielu nobraukumu, tie satur spēcīgasiedarbības piedevas barošanas sistēmas tīrīšanai unaizsardzībai. Likvidējot nosēdumus degšanas kambarī unpamatīgi notīrot barošanas sistēmas pamatkomponentus,produkts palīdz atjaunot dzinēja jaudu, samazināt degvielaspatēriņu, samazināt izmešu daudzumu un, līdz ar to,pagarināt dzinēja ekspluatācijas laiku. Produkti nesaturalkoholu, tie ir nekaitīgi lietošanai transportlīdzekļos arkatalīzes neitralizatoru, kā arī nebojā skābekļa sensorus.IzmantošanaAr vienu pudeli pietiek līdz pat 75 l benzīna vai dīzeļdegvielasapstrādei. Klienti pārliecinās par būtiskām atšķirībām jau pēcpirmās līdzekļa izmantošanas reizes un pastāvīga līdzekļaizmantošana palīdz saglabāt nevainojamu dzinēja darbību.Sakarā ar to, ka automašīnām ar lielāku nobraukumunosēdumu daudzums ir lielāks, ieteicams produktu izmantotpēc katriem nobrauktiem 5000 km vai vismaz pie katras eļļasmaiņas.MaxLife barošanas sistēmas tīrītājsbenzīna un dīzeļdzinējiemPriekšrocības> Sadegšanas kamerā likvidē pilnīgi visus nosēdumus> Ieeļļo sūkņus un sprauslas> Uzlabo sadegšanu un palielina dzinēja jaudu> Samazina izmešu daudzumu, detonācijuun nepieļauj iepriekšēju aizdegšanos> Nepieļauj ūdens un kondensāta rašanosMazgātājiVielas ar spēcīgu iedarbību, kas tiek izmantotas VPSbarošanas sistēmās, tīra visas barošanas sistēmas daļas, taiskaitā sprauslas, ieplūdes vārstus, degšanas kambarus unizplūdes vārstus. Benzīna un dīzeļdzinēju kopšanas prasībasir atšķirīgas, jo dīzeļdegvielas degšana ir intensīvāka. Tādēļtīrītāju, kuri paredzēti dīzeļdzinēju tīrīšanai, sastāvā ir īpašasvielas, kas samazina koksēšanos uz sprauslas, tīra tās unnodrošina strūklas precizitāti.Priekšrocības> Samazina degšanas troksni> Samazina izmešu daudzumu> Optimizē izsmidzināšanu> Samazina degvielas petēriņuVielas, kurām piemīt ieeļļojošas īpašibasVielas, kurām piemīt ieeļļojošas īpašības samazina rūsasrašanos uz vecāku automašīnu degvielas bākām uncauruļvadiem.Priekšrocības> Samazina sprauslu un degvielas sūkņa nodilšanuun pagarina to ekspluatācijas laikuCetāna daudzuma uzlabotājiCetāna daudzuma uzlabotājs samazina aizdegšanāskavēšanās iespējamību un uzlabo degšanu.Priekšrocības> Nodrošina degvielas ekonomiju> Atvieglo iedarbināšanu> Samazina izmešu daudzumu> Uzlabo dzinēja darbībuIedarbībaJa barošanas sistēmā ir nosēdumi, degvielas un gaisamaisījuma konsistence degšanas kamerā nav optimāla,kā rezultātā rodas dzinēja jaudas samazināšanās undarbības pasliktināšanās. Barošanas sistēmas tīrītājiMaxLife un SynPower notīra visus būtiskākos komponentus,pat degšanas kamerā, jo produkts tiek pievienots degvielai,un kopā ar to tas nokļūst degšanas kamerā.Pirms tīrīšanasIeplūdes vārsts Degšanas kamera SprauslaPēc tīrīšanasIeplūdes vārsts Degšanas kamera SprauslaProdukta kodsProdukta kodsIepakojumsMaxLife Fuel System Cleaner 55220 350 mlBarošanas sistēmas tīrītājs benzīna dzinējiemMaxLife Diesel System Cleaner 55240 350 mlBarošanas sistēmas tīrītājs dīzeļdzinējiem


V P SRadiator FlushNodrošina optimālu dzesēšanuAir Conditioner Odor TreatmentLikvidē nepatīkamo smakup rofession a lIekšējai dzesēšanas sistēmas mazgāšanai paredzētaislīdzeklis Valvoline Radiator Flush palīdz nodrošināt dzesēšanassistēmas darbības efektivitāti un jaudu, papildinot antifrīzadarbību sistēmas aizsargāšanā. Nosēdumu likvidēšanadzesēšanas sistēmā uzlabo siltuma vadīšanu un, atdzesējotkustīgās dzinēja daļas, antifrīza iedarbība ir efektīgāka.Nosēdumvielu akumulēšana, papildus tam, ka tiek traucētasiltuma vadīšana, var izraisīt arī elektroķīmisku koroziju.Iekšējai dzesēšanas sistēmas mazgāšanai paredzētais līdzeklisValvoline Radiator Flush ir stipras koncentrācijas virsmasaktīvo vielu, mazgāšanas vielu un skābes neitralizētāju kombinācija.Produkts ir īpaši izstrādāts eļļas, putu un netīrumu ātraiemulģēšanai, kā arī vaļējas rūsas un katlakmens noņemšanaino visiem dzesēšanas sistēmas komponentiem.Tīrs radiatorsNetīrs radiatorsPriekšrocības> Likvidē nosēdumus un nodrošina dzesēšanas efektivitāti> Emulģē eļļu un netīrumus, pagarina radiatoraekspluatācijas laiku> Likvidē rūsu un katlakmeni, kā arī novērš skābes unnosēdumu uzkrāšanosKlimatkontroles sistēmas smaržviela Valvoline AirConditioner Odor Treatment transportlīzeklī likvidēnepatīkamo smaku iemeslus: pelējuma, sasmakuma unsēnīšu attīstības iespējas.Patīkama smarža nekavējoties neitralizē fungicīdu radītonepatīkamo smaku. 24 stundu laikā patīkamā smarža(smaržas iedarbība) sāk samazināties un transportlīdzekļasalonā paliek vien svaiga smarža.Ar nelielu produkta daudzumu pietiek ilgam laikam: ar vienuklimatkontroles sistēmas smaržvielas pudelīti pietiek trijāmizmantošanas reizēm.Priekšrocības> Neitralizē klimatkontroles smaržu> Klimatkontroles sistēmā likvidē pelējumu, sasmakumu unsēnītes> Atsvaidzina gaisu transportlīdzekļos, kuģos, lidmašīnās,dzīvojamās un biroju telpāsEngine FlushTīrīšana 5 minūtēsDzinēja iekējās mazgāšanas līdzeklis Valvoline Engine Flushpieder sarežģītu, mūsdienīgu dzinēju tīrīšanai paredzētulīdzekļu jaunākajai paaudzei. Valvoline Engine Flush irpirmklasīgs tīrīšanas līdzeklis, kas nebojā dzinēju, vārstuvadīklas un blīves. Tas nesatur arī piedevas, kas varētunelabvēlīgi ietekmēt dzinēja eļļu.Automašīnu klimatkontroles sistēmās iespējama bīstamu sēnīšu attīstība,kas izraisa alerģiskas reakcijas, astmu un elpošanas ceļu bojājumus.IztvaikotājsAuksts gaiss un sēnītes1. Ventilators vada gaisu caur iztvaikotāju, kur,gaisam ātri atdziestot, rodas kondensāts.1.Silts gaiss2.3.2. Uz iztvaikotāja iekšpusē esošajām plastmasas unputuplasta virsmām rodas sēnītes.3. Sēnītes nonāk salonā kopā ar auksto gaisu.Priekšrocības> Iztīra elļas kanālus, uzlabo eļļas pieplūdi dzinējabūtiskajiem komponentiem.> Samazina smago atlikumu daudzumu, kā arī citu bīstamonogulšņu daudzumu dzinējā un karterī.Ventilators

More magazines by this user
Similar magazines