11.07.2015 Views

Nr. 6 (144) Jūnijs - Mālpils

Nr. 6 (144) Jūnijs - Mālpils

Nr. 6 (144) Jūnijs - Mālpils

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4Mālpils muižaMālpils Vēstis jūnijs 2013Mālpils muiža šodien un ar skatu nākotnēMālpils un mālpilieši var sevi dēvēt par laimīgiem, jo Mālpilī darbojastik daudz radošu un uzņēmīgu cilvēku un veido vidi arvienskaistāku un atbraucēji nebeidz teikt labus vārdus par redzēto. Vienatāda pērle Mālpilī, nu jau pazīstama visā Latvijā un arī aiz robežām,ir arī Mālpils muiža. Kopš atklāšanas 2008. gadā, tā mūs uzrunā arsavu neaizmirstami romantisko atmosfēru, šeit notikuši lieliski koncerti,teātra izrādes, filmēti seriāli, tik daudzus cilvēkus priecējušidažādi pasākumi. Mālpils muiža vienmēr bijusi atvērta ikvienam – ganvietējiem iedzīvotājiem, gan tuviem un tāliem viesiem. Šeit varam sastaptiesar patiesi personīgu un sirsnīgu attieksmi un baudīt lieliskusēdienus un saturā bagātus pasākumus.Kādi ir Mālpils muižas tuvākās un tālākās nākotnes plāni?Tuvākajā nākotnē plānojam atjaunot Mīlestības tiltiņu un veidotdaudzfunkcionālas telpas Mālpils muižas klētī. Projekts jau ir gatavs– muižas klētī ieplānota daudzfunkcionāla zāle konferencēm,semināriem, izstādēm, kurā varēs uzņemt 200 cilvēkus, atpūtas telpaar kamīnu, SPA procedūru telpas, pirtis – tvaika pirts, sauna, masāžastelpa, jumta stāvā numuriņi nakšņošanai. Pašlaik ir liels pieprasījumspēc telpām semināriem un korporatīvajiem pasākumiem. Vidēji30 – 40 cil vēku lielas grupas vēlas organizēt korporatīvos pasākumus,arī pirtis un SPA procedūras ir ļoti pieprasītas.Nav atmesta doma arī par SPA kompleksa izveidi dārza mājā, bettas jau ir tālākas nākotnes plāns. Tur varētu veidot tiešām ekskluzīvuSPA centru, kurā cilvēks var pavadīt visu dienu. Šīs ēkas restaurācijaprasīs arī daudz nopietnāku attieksmi un līdzekļus, pirms restaurācijasdarbiem labi jāsagatavojas un tos uzsāks tikai tad, kad būs iespēja visupaveikt tiešām augstākajā kvalitātē.Kādi notikumi Mālpils muižā jau ir ieviesušies kā tradīcijas?KāzasProtams, vispieprasītākās ir kāzas. Mālpils muižai kā izcilai kāzuvietai reklāma nav nepieciešama. Piemēram, interneta portālāwww.precos.lv 2011./2012. gada aptaujā par labāko kāzu vietu Latvijāstarp muižām pirmā vieta ir Mālpils muižai. Arī Līgas un Alda sākotnējāvīzija par muižu bija – vieta skaistiem mirkļiem, tā kā šie vārdi irpilnībā attaisnojušies. Ir cilvēki, kas slēdz līgumu par kāzu rīkošanukādā noteiktā sestdienā pat divus gadus uz priekšu. Arī šogad jūlija unaugus ta sestdienas jau visas ir rezervētas kāzām. Šovasar pārsvarāvisas kāzas būs gan ar laulāšanos, gan svinībām uz vietas muižā, jotagad likums atļauj laulību ceremoniju organizēt dažādās vietās,nav vairs obligāti nepieciešams atrasties telpās ar Valsts ģerboni unkarogu. Muižas priekšā pie strūklakas veidojas kāzinieku stādīto rožudobe, arī šī jau ieviesusies kā tradīcija.Mālpils muižas restorānsĻoti priecājamies, ka šogad Mālpils muižas restorāns ar mūsušefpavāres Aijas Gabrānes uzvaru kulinārijas konkursā “MūsdienuLatvijas garša 2” ir kļuvis pazīstams un pieprasīts. Konkurss norisinājāsšogad no janvāra līdz martam, tam bija jāpiesakās ar kāduīpašo ēdienu un Mālpils muiža startēja ar ēdienu no brieža gaļas,Mālpils muižas šefpavāre Aija Gabrānesadarbojoties ar Briežu dārzu Morē. Mūs iekļāva pretendentu sarakstā,kurā bija trīs muižas – Mārciena, Skrunda un Mālpils. Viss šis konkurssbija pārdzīvojums un piedzīvojums visai muižas komandai, tas parādījakolektīva saliedētību un spēju strādāt komandā, jo ēdiena gatavošana,nobaudīšana un vērtēšana notika muižā uz vietas, visai komandai bijasaliedēti jādarbojas no 8 rītā līdz 11 vakarā. Par Mālpils muižu, kākonkursa dalībnieku savu viedokli vajadzēja paust arī kādam cilvēkam,kas saistīts ar Mālpili un mums tas bija visiem pazīstamais mūziķisJuris Kaukulis.No 9 konkursa dalībniekiem finālā tika izraudzīti 3 – Mārcienasmuižas šefpavārs Aivis Kauliņš, Terēze Kondrate no MaMa restorānaun mūsu šefpavāre Aija Gabrāne. Visiem bija pārbaudījums aklādegustācija, kur aizsietām acīm un austiņās skanot skaļai mūzikai,bija jāatpazīst ēdiens. Labāk veicās Aijai un Terēzei. Viņām tālāk bijajāsacenšas superfinālā, kur uzdevums bija gatavot maltīti no jēragaļas, riekstiem, topinambūra un svaigas piparmētras, pēc izvēlespievienojot vēl kādas sastāvdaļas. To, no kādiem produktiem vajadzēsgatavot maltīti, finālistes iepriekš nezināja. Labāk veicās Aijai, un tiešiviņa kļuva par “Mūsdienu Latvijas garša” otrās sezonas uzvarētāju unieguva titulu “Labākais šefpavārs 2013”. Šis konkurss ir devis ļoti lieluatpazīstamību Aijai Gabrānei un Mālpils muižas restorānam. Tagadmums pat zvana un rezervē galdiņus uz brīvdienām.Bērnības svētkiJau otro gadu Mālpils muižā notiek arī bērnības svētki, kas ir manssirds darbs, ko izdzīvoju no A līdz Z. Bērnības svētku ideja ir vienreizgadā rīkot pasakainus svētkus, kas bērnam paliks atmiņā kā jaukākaisbērnības notikums! Tie ir ģimenes svētki, kas rada prieku un bērnībasatmiņas ne tikai bērnam, bet arī krustvecākiem, vecākiem un mīļajiemlīdzcilvēkiem!Arī šie svētki ir ļoti pieprasīti, šogad tomēr atļāvos paņemt vienubērniņu vairāk, jo parasti pasākumu organizēju 12 – 13 bērniem, laineveidotos masu pasākums un būtu ģimeniskāka noskaņa. Pirmajosbērnības svētkos bija bērni no malu malām – no Ventspils, Limbažiem,


8 AktuāliMālpils Vēstis jūnijs 2013Sveicam izlaidumos bērnus, jauniešus, audzinātājus, skolotājus un vecākus!Pirmsskolas izglītības iestāde “Mallēpīte”Sirsnīgi sveicam jaunos pirmklasniekus!Mālpils internātpamatskolaGrupas “Sienāzītis” izlaidums:1. rindā no kr. Karoza Laura, Jonāne Megija,Čapkovska Daniela, Rogule Patrīcija, skolotāja Melgaile Vija, Donska Elizabete,Kaupuže Rēzija, Muskate Lelde, Vizule Arta, Mikule Ieva; 2. rindā no kr. SondorsMārcis, Račs Emīls, Ozoliņš Ronalds, Dinka Roberts, Fjodorovs Brendons,Buklovskis Leons, Poluhins Viktors, Dubers Daniels, Kosinkovs Ņikita, DundursMatīss, Birčs Kristaps, Dubers Dairis (foto J. Brencis)Mālpils vidusskola9.klase – Elīna Caunīte, Elvis Ešenvalds, Samanta Kašs, Sandis Ketekats, RasaMaceviciute, Madara Ozoliņa, Karlīne Sīmane, Laimnesis Soboļevs, Tomijs Vilnis,Ivo Vuļvačs, Eduards Zaburunovs, Aigars Zvanskis. Skolotājs – Andris Liniņš9.p klase – Laura Balandina-Vuļvača, Edgars Bebris, Liāna Bogdane, KristapsButāns, Emīls Dindendorfs, Aldis Kaminskis, Jānis Priede, Vineta Ziņenko.Skolotāja – Ilze Lielmane. (7 no šiem skolēniem 25.jūnijā kārtos kvalifikācijaseksāmenu un papildus iegūs kvalifikāciju “Pavāra palīgs”)Mālpils vidusskola9.klases absolventi: Kristers Balodis, Toms Baltacis, Diāna Barvida,Roberts Beņķis, Renāte Bogdane, Simona Cimure, Mārcis Elsiņš, Andis Indrāns,Tuens Indrāns, Madara Jonāne, Ivo Kapiņš, Artūrs Kargans, Elvis Krivenoks,Santa Kušķe, Ilze, Lūkina, Nauris Muskats, Raima Ozoliņa, Raivis Ozoliņš,Juta Samarina, Andris Samarins, Jānis Sarkanābols, Oskars Secis,Elīna Tarakanova, Raitis Vītols, klases audzinātāja Ina Turkina12.klases absolventi: Līva Kadiķe, Valērija Kaptarja, Valters Kargans,Ritvars Kārkliņš, Evita Kaulača, Kristīne Krūmiņliepa, Ints Lietavietis,Evita Nagle, Rebeka Raupa, Arita Saveiko, Vita Skribāne, Dāvids Sola, Matīss Sola,Toms Švalbe, Anete Veica, klases audzinātāja Lilita JomerteSidgundas pamatskolaMālpils mūzikas un mākslas skolaNo kreisās: Elvis Caune, Evita Janberga, Elvijs Kļaviņš, Egita Dzalbe,Gatis Arvīds Šnore, Santa BernatovičaMūzikas nodaļas absolventi: 1. rindā no kr. Nikita Smirnovs, Krišjānis Bērziņš,Toms Jaņķevics, Līna Millere, Simona Cimure; Mākslas nodaļas absolventi:2. rindā no kr. Roberts Beguns, Elīna Tarakanova, Valters Rogulis, Elīza DombrovskaMālpils Profesionālā vidusskola2012./2013.mācību gadā Mālpils Profesionālo vidusskolu absolvē18 ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un 23 ēku inženiertīklutehniķi.


Mālpils Vēstis jūnijs 2013 Gaisma līgo Latvijā!9Mālpils kultūras centra folkloras kopas “Mālis” dalībnieku iedziedātā identitātes zīmeDatums Laiks Norise Vieta30. jūnijs No 12.00 –22.00;18.30BezmaksaspasākumsVokālo ansambļukonkurssMazajā ĢildēLatvijas vokālie ansambļi sacentīsies par labākā vokālā ansambļatitulu. Mālpils sekstets „Buona parte”1.2.3.4.5.6.7.jūlijā10.00 – 22.00Bezmaksaspasākums6. jūlijs 11.00 – 20.00;15.00-16.00Amata meistarudarinājumu gadatirgusFolkloras diena22.00 Deju lieluzvedums„Tēvu laipas”4. koncerts7. jūlijs 10.00 – 15.00;no 11.00līdz 12.00Svētkudalībniekugājiens19.00 Noslēgumakoncerts„Līgo!”23.00 – 04.00BezmaksaspasākumsVērmanes dārzāTLM studija „URGA”,keramikas studija„Māl-pils”Esplanādē, Bastejkalnā,Vērmanes dārzā,Mazā skatuveDaugavas stadionāTiešraidē LTV1,tiešstraumē un pēcraidījuma demonstrējuma –www.ltv.lvNo Brīvības pieminekļa paBrīvības ielu līdz Dailesteātrim Tiešraidē LTV1 unLTV7, tiešstraumē un pēcraidījuma Demonstrējumawww. ltv.lv Latvijas Radio 1Mežaparka Lielajā EstrādēTiešraidē LTV1 19.00,LTV7 21.30, tiešraidesdemonstrējuma laikāLTV1 tiešstraumē un pēcraidījuma demonstrējuma –www.ltv.lv Latvijas Radio 1,Latvijas Radio 3Sadziedāšanās nakts Mežaparka Lielajāestrādē Tiešraidē LTV1un LTV7 raidījuma laikātiešstraumē, pēc raidījumademonstrējuma –www.ltv.lvDziesmu un deju svētku gadatirgus ir vieta, kur tiekas amatnieki,tirgotāji, pircēji un vienkārši ziņkārīgie. Te varēs arī satikt meistarus,kas rādīs savu prasmi turpat uz vietas! Kā jau pienākas īstāgadatirgū, līdzās tirgošanās rosībai notiek dažādas atrakcijas unkoncerti.Rīgas parkos un skvēros, kā arī muzejā notiks koncerti, danči,meistardarbnīcas, būs arī stāstnieku klubs un bērnu rotaļlaukums.Piedalīsies 130 Latvijas folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi.Folkloras kopa „Mālis”600 visu paaudžu deju kolektīvi ar 15 000 dalībniekiem deju rakstosatklās latviešu tautas vēstures pagriezienus un latviskās dzīvesziņasvērtības. Deju kopas „Māra”, „Sidgunda” un „KniediņšDziesmu svētku gājiens ir svētku kulminācija pilsētvidē.Tajā piedalās gan svētku dalībnieki, gan organizētāji.Mālpils novads pēc Madonas nov.2013. gada svētku atslēgas vārds ir „Līgo – Lai top!”. Vārds „Līgo”latviešu tautas apziņā ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās,auglības un, pats galvenais – gaismas (saules) pavadīšanas unsagaidīšanas rituāls. Tas izskanēs varenā kopkorī, kurā piedalīsies250 jauktie, 75 sieviešu, 26 vīru, 40 senioru un arī diasporas kori –kopā ap 13 000 dziedātāju. Noslēguma koncertā piedalīsies arīapmēram 2000 dejotāju, 1000 pūtēju orķestru mūziķu. PiedalāsMālpils jauktais koris. Kopkora 3 dziesmām solo izpildīs –Ilona HaņinaIkreiz, Dziesmu svētkiem izskanot, kori un klausītāji turpinasadziedāšanos, spontāni izvēloties gan tautas dziesmas, gan ziņģes,tāpēc svētku Noslēguma koncerta izskaņā kopā ar 13 000 dziedātājuikviens varēs izdziedāties no sirds. Sekstets „Buona parte”


10 Ceļā uz dziesmusvētkiem!Mālpils Vēstis jūnijs 2013Mālpils novada svētku dalībniekiJauktais korisSanita VītumaJuris VītumsInese StūreBaiba BalodeIvars AkeldamsJānis LeikartsSanita LeikarteKonstantīns PetrenkoMārtiņš GrapmanisInese ŽubeckaIvars OšenieksDaina GalakrodzenieceIlanda BrežinskaDaiga BrežinskaGerda MeijereInese VoroņukaBaiba LippeGunita ĶešāneIeva AigareAtis AigarsIna VikseAija KlintsoneIra AndersoneMonta StrušaUna TobotaEdīte GulbeIlga FjodorovaBaiba PoišaIvars MincisSarmīte VanagaSolvita UngureMāris VišķersKalvis MihelsonsAlvīne BērziņaLīga VērseLaura CielēnaDace PurviņaVokālais sekstets„Buona parte”Sanita VītumaIlona HaņinaSanta MihelsoneAtis AigarsIvars AkeldamsDeju kopa „Māra”Maija OrlovaAngelika GrāvelsiņaAnna DombrovskaArtis ResselisDidzis ZutersEdgars KomarovsElīna ArdavaElīna JungaGuna LegzdiņaIveta KalniņaJānis KrastiņšJānis VoiceščuksJānis SeņkānsKrista VoiceščukaKristaps Buķis


Mālpils Vēstis jūnijs 2013 Ceļā uz dziesmusvētkiem!11Mālpils novada svētku dalībniekiKristīne RoneLinards LigerisMadara SilaMārcis KaņepējsNauris KrīgersOto CērpsReinis KrastiņšSanta VodzinskaZane BrakovskaDeju kopa„Sidgunda”Māra Gaile- DišereiteJānis KalniņšLīga BlumbergaMārtiņš DišereitsIndra ZvīguleAivars VālbergsJana BaranovskaVita UpmaleKristaps GrīnbergsDainis BērziņšBoriss KrīgersKristīne BriceInāra ZutereJolanta KļaviņaGuntars KļaviņšIngrīda FridrihsoneIeva PaulovičaLiene CērpaKaspars AmeriksAntra RauskaAnna VišķereJuris VišķersGatis LācisDeju kopa„KniediņšJulijana ButkevičaJuris SkutelisAgra CīruleGuntars CīrulisLaila KārkliņaDaiga BenužaInese SergejevaIlze ApsīteAlīna VaivodeJuris StraumeZaiga KarpovičaVilnis SeņkānsLolita BērziņaLija PreisaUvis RoštoksSergejs PavlovsNora PavlovaEgita SeņkāneJuris ZvīgulisInese TarandaSarmīte EņģeleRaimonds TarandaGatis ZemītisRolands JomertsLilita JomerteEdgars OzoliņšJānis Graudiņš


12 Gaisma līgo Latvijā!Mālpils Vēstis jūnijs 2013TLM studija„Urga”Inguna SīmansoneLauma TomiņaGatis ZariņšLauma KrastiņaAnna JurisoneDace SilnieceAnastasija SlišāneElita VizuleMāra KlintsoneModris HapanioneksLidija SīmaneKeramikas studija„Māl – pils”Guna PetrevicaIndra LapiņaInāra BahmaneJūlija JandalovaElita MiezeFolkloras kopa„MĀLIS”Andris KapustsEdīte PriekuleKatrīne PriekuleEgils DangaKlinta MillereGunta MillereIlga EgleAgnese KantiševaMadara KantiševaElita MiezeSandra RoguleJānis MackusIrīna MackusMālpils novada pašvaldība saka lielu paldies mūsu kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem parieguldīto darbu gatavojoties XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem!GAISMA LĪGO LATVIJĀ UN ARĪ MĀLPILĪ !


Mālpils Vēstis jūnijs 2013 Aktuāli15Piedalījāmies vides izglītības projektā “Par zaļu pat vēl zaļāks”, kāviena no projekta sadaļām bija Bērnu vides skolas realizētais starptautiskaisprojekts “Mācoties no dabas”. Projektā piedalījās skolotājasDace Purviņa (skolas koordinators), Dace Brūna un Marta Strēlniece,iesaistot 4., 6. klasi un audzinātājas Egitu Seņkāni, Svetlanu Blokinu.Esam iesaistījušies kustībā Zaļākai Latvijai, izgatavojot mājturībasstundās un pulciņā putnu būrīšus un izvietojot tos Mālpils muižasparkā.Skolotājas Dace Purviņa un Dace Brūna katru gadu piedalāsMamma daba programmā, šogad iesaistot 4. un 6.klasi (audzinātājaEgita Seņkāne).Skolā katru gadu pavasarī tiek rīkotas Putnu dienas. Arī šajā mācībugadā Putnu dienu 2013. ietvaros norisinājās dažādi pasākumi sākumskolāun pamatskolā. Putnu erudītu konkursā “Pazīsti Latvijas putnus”klašu komandām bija iespēja parādīt savu erudīciju putnu atpazīšanāun balsu noteikšanā. Labākos rezultātus uzrādīja 5., 9. un 9p3 klases.8.klase mācību priekšmeta bioloģija ietvaros gatavoja un prezentējappt par Latvijas pūcēm. Notika arī putnu vērošana un uzskaite Mālpilsmuižas parkā.2.–6. klašu komandas piedalījās projektā “Dārznīca”, audzējot atsūtītosaugus, veicot novērojumus un fiksējot rezultātus.Projektu nedēļas tēma – “Pet pudeles pārvērtības” tika sasaistīta arekoskolas gada tēmu “Atkritumi”. Projektu nedēļas laikā klasēm bijaiespēja noskatīties videosižetus par atkritumu šķirošanu. Ekokomandasdalībnieki veica anketēšanu par skolas vides novērtējumu, apkopojaiegūtos rezultātus un iepazīstināja ar rezultātiem projektu nedēļasnoslēguma pasākumā. Katrai klasei bija iespēja radoši pastrādātrealizējot Pet pudeles pārvērtības.Paldies skolas direktorei Frančeskai Ģēvelei par atbalstu, visiemskolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Veiksmīgu sadarbībunākošajā gadā!Skolas Vides koordinators Dace PurviņaMālpils internātpamatskolas 6. klaseJāņu ielīgošana MālpilīŠogad pirmo reizi 19. jūnijā Jāņu ielīgošana, lielā vainaga pīšana un Zāļu tirdziņš ar vietējo mājražotāju labumiem notikaMālpils centrālajā gājēju ielā“VĒJI” – Mālpils amatierteātris iegūst sev vārdu19. jūnija vakarā Saules vārtu kalnā Mālpils amatierteātris pulcināja draugus un mālpiliešus uz vārda došanas svētkiem. Par krustvecākiembija izraudzīti – aktieris Valdis Lūriņš, Ronalds Jomerts, Egija Jansone un Lana Lilija Ozoliņa


16ProjektiMālpils Vēstis jūnijs 2013Mūžizglītības klases iekārtošanaProjekta nr. 12-04-LL01-L413201-0000061.maijā veiksmīgi noslēdzās biedrības “Mālpils taut skola”īstenotais projekts “Mūžizglītības klases iekārtošana” ELFLApasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvali tātesveicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas terito rijā”aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnolo ģijuun programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūrasizveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietē jiemiedzīvotājiem”.Šis projekts bija nepieciešams, jo pieaugušo izglītības vajadzībāmMālpils novadā nebija nevienas pastāvīgas mācību telpas.Dažādu projektu ietvaros rīkotie izglītības pasākumi tika organizētidažādu pašvaldību iestāžu telpās, pārsvarā kultūras centrā, un mēspateicamies visu šo iestāžu vadībai un kolēģiem par līdzšinējosizglītības projektos sniegto atbalstu.Projekta “Mūžizglītības klases iekārtošana” mērķis bijanodrošināt novada iedzīvotājus ar mūžizglītības aktivitāšu īstenošanainepieciešamo telpu un aprīkojumu, jo ilgtermiņā ir iecerētspaaugstināt pieaugušo izglītības pakalpojumu apjomu un kvalitātiMālpils novadā.Projekts tika īstenots periodā no 15.06.2012 līdz01.05.2013. Tā rezultātā Mālpils novada iedzīvotāji ir ieguvušikvalita tīvi aprīkotu telpu dažādu kursu un semināru vajadzībām.Telpa ir paredzēta divdesmit cilvēkiem un ir nodrošināta ar mēbelēmun mācību procesam nepieciešamo tehniku, kas sevī iekļauj“Atkal kopā”Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” ar šī gada jūnijamēnesi ir sākusi īstenot projektu “Atkal kopā”, kura finansētājs irnodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds”, ar Mālpils novadadomes līdzfinansējumu.Projekta Fonda finansējums ir 4055,00 LVL, novada domeslīdzfinansējums 510,00 LVL.Projekta ietvaros tiks realizētas radošās nodarbības – svečuliešanas, floristikas, origami. Kā arī notiks vasaras ekskursijauz Igauniju, pasākuma “Staro Rīga” un Valmieras teātra izrādesapmeklējums. Projekta ievaros tiks organizētas ārstnieciskāsvingrošanas individuālās un grupu nodarbības.Projekta mērķgrupa: invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības“Notici sev!” biedri – personas ar funkcionāliem traucējumiem,trūcīgas un maznodrošinātās personas.Realizējot projektu, tiks sniegts ieguldījums projekta aktivitāšudalībnieku – personu ar invaliditāti un personu ar zemiemprojektoru, portatīvo datoru, tāfeli, bezvadu internetu, audio atskaņošanastehniku. Paldies par organizatorisko un tehnisko atbalstuIvetai un Salvim Krieviņiem un Uģim Reinbakam!Tagad, kad ir regulāri pieejama sava telpa un aprīkojums, varēsimstrādāt radošāk un kvalitatīvāk, pilnveidojot mūžizglītības pakalpojumusMālpils novadā.Projekta vadītāja Līvija Mukāneienākumiem saturīga brīvālaika pavadīšanas – relak sācijas,atpūtas, radošu prasmjuapgūšanas, savstarpējas komunikācijas jomā, uzlabots dalībniekupsiho – emocionālais, veselības stāvoklis. Tas savukārt atstāspozitīvu ietekmi uz mikroklimatu aktivitāšu dalībnieku ģimenēs unuz visu pagasta sabiedrību kopumā.Pozitīvas emocijas, savstarpēja komunikācija sniegs ieguldījumuiesaistīto personu pašmotivācijas paaugstināšanā pārvarētinvaliditātes sekas, aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.Personu ar zemu pašnovērtējumu: invalīdu, bezdarbnieku, maznodrošinātupersonu integrācija sabiedrībā ir visas sabiedrībasieguvums.“Notici sev!” valdePar Mālpils novada teritorijas plānojuma2013.-2024. gadam apstiprināšanuMālpils novada dome informē, ka ar 2013.gada 29.maija sēdeslēmumu <strong>Nr</strong>.7 (protokols <strong>Nr</strong>.6) ir apstiprināts Mālpils novada teritorijasplānojums 2013.–2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi<strong>Nr</strong>. 9 “Mālpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadamTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa ”.Ar apstiprināto teritorijas plānojumu var iepazīties darba dienāsMāl pils novada domē vai pašvaldības interneta vietnē www.malpils.lvAr saistošo noteikumu <strong>Nr</strong>.9 “Mālpils novada teritorijas plānojuma2013.–2024 gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiun Grafiskā daļa” īstenošanas dienu spēku zaudē 2008. gada 30.jūlijapašvaldības saistošie noteikumi <strong>Nr</strong>.11 “Mālpils pagasta teritorijasplānojuma 2008.-2020. gadam teritorijas izmantošanas un apbūvesnoteikumi un Grafiskā daļa”.Mālpils novada teritori jas plānojums izstrādāts Eiropas Sociālāfonda līdz finan sētā projekta <strong>Nr</strong>. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/069“Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmasizstrāde” ietvaros.


Mālpils Vēstis jūnijs 2013 Sports17Sporta ziņas18.maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novadačempionāts šautriņu mešanā 9.posms, kurā piedalījās 4 dalībnieki.1.vietu ieguva Edgars Komarovs, 2.vietu izcīnīja NormundsOzoliņš, bet 3.vietā ierindojās Alfons Suķis. Kopvērtējumā pēc9 posmiem 1.vietu izcīnīja Normunds Ozoliņš, 2.vietā ierindojāsEdgars Komarovs, bet 3.vietu ieguva Alfons Suķis.19.maijā Mālpils sporta kompleksā notika Mālpils novadačempionāts zolītē 5.posms, kurā piedalījās 21 dalībnieks. 1.vietuieguva Mareks Zeile, 2.vietu – Agris Ozoliņš, 3.vietu – JānisLagzdiņš.8.jūnijā Mālpils pludmales volejbola laukumos notika pludma lesvolejbola čempionāta 1.posms. Sacensībās piedalījās 12 komandas,kuras tika ielozētas 3 apakšgrupās. Astoņi labākie no visāmgrupām tika izslēgšanas turnīrā – ceturtdaļfinālā. Līdz finālam tikaDmitrijs Petrenko un Mareks Barsovs, kas pusfinālā pieveica IntaruPalameiku un Daili Veicu, un Māris Čīma kopā ar Mareku Poli, kaspusfinālā pārspēja Kristapu Butkēviču un Kristu Mihelsoni. FinālāDmitrijs ar Mareku izrādījās pārāki par Māri un Mareku. 3.vietuieguva Krista un Kristaps.Godalgoto vietu ieguvēji pludmales volejbolasacensību 1.posmāSporta darba organizators Ģirts LielmežsSacensību grafiksDatums Sacensības Vieta30.jūnijs plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 2.posms Pludmales volejbola laukumi13.jūlijs plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 3.posms Pludmales volejbola laukumi21. jūlijs plkst.10.00 Mālpils novada čempionāts zolītē, 7.posms Mālpils sporta komplekss10.augusts plkst.11.00 Mālpils novada čempionāts pludmales volejbolā, 4.posms Pludmales volejbola laukumiMālpils novada izglītības iestādēm būs jauns sporta inventārsJūnija mēnesī Mālpils novada dome ir parakstījusi līgumu arLR Izglītības un zinātnes ministriju par projekta “Sporta inventāraiegāde Mālpils novada izglītības iestādēm” īstenošanu valstspasākuma “Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports”standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ietvaros. Projektam paredzētaisfinansējums aptver 6 013 Ls, t. sk. 50% ir valsts budžetafinansējums (3 000 Ls). Projekta īstenošanas laiks: 2013. gadajūnijs – 2013. gada novembris.Projekta laikā paredzēts iegādātiesmācību priekšmeta “Sports” standarta nodroši nāšanai nepieciešamo sporta inventāru un aprīkojumu. Realizējotprojektu, Mālpils novada skolas iegūs iespēju kvalitatīvākturpināt līdzšinējās aktivitātes un papildināt tās ar jaunu sportaveidu apguvi.Mālpils novada domesInvestīciju un ārējo sakaru daļaPlašākas sportošanas iespējas MālpilīUz jūnija sākumu Mālpils novada dome ir īstenojusivēl vienu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA) at balstītu projektu “Skeitparka izveide” (līguma <strong>Nr</strong>.12-04-LL01-L413201-000003, vadītājs Valts Mihelsons), lai pilnveidotu tālāk esošo sporta infrastruktūru pie Mālpils sporta kompleksa.Projekta mērķis bija veselīga un sportiska dzīvesveidaveicināšana jauniešu vidū. Projekta laikā ir uzklāts jauns asfaltasegums (Mālpils novada domes finansējums), kā arī iegādāts unuzstādīts skeitparka aprīkojums (SIA MK Dizains). Jaunais skeitparksatrodas publiski pieejamā vietā, pie Mālpils vidusskolas,lai to varētu izmantot visi novada bērni un jaunieši, kā arī viesiun interesenti. Projekta kopējais finansējums ir 4 303,85 Ls, t.sk.ELFLA finansējums – 3 201,21 Ls un Mālpils novada pašvaldībaslīdzfinansējums – 1 102,64 LsMālpils novada domesInvestīciju un ārējo sakaru daļa


18INFORMĀCIJAMālpils Vēstis jūnijs 2013Cienījamie SIA “Norma K” klienti!Kā jau katru gadu SIA “NORMA K” sniedz informāciju par finanšusituāciju, kas skar maksājumus par apkuri.Arī iepriekšējā sezonā (2012./2013. g) ir vērojams nenomaksāto rēķinupieaugums. Par piegādāto siltumu iedzīvotāji ir palikuši parādā 31 257 Ls,kas kopā ar iepriekšējo gadu parādiem veido 106 711 Ls.Ņemot vērā to, ka finanšu situācija SIA “Norma K” ir ļoti kritiska, irlielas problēmas, lai iepirktu kurināmās šķeldas rezerves nākamai apkuressezonai, par kapitālajiem remontiem nemaz nerunājot, SIA “Norma K”pastiprināti strādās ar parādniekiem un centīsies piedzīt parādu ar visāmlikumīgām metodēm.Un tāpēc:• Tuvākajās dienās visi parādnieki, kuru parāds ir virs 300 Ls, saņemsbrīdinājuma vēstules par parāda apjomu un iespējām to nomaksāt.• Ja līdz brīdinājumā noteiktajam datumam parāds netiks nomaksāts, vainetiks noslēgta vienošanās par parāda nomaksas termiņu, parādniekalieta tiks nodota tiesai vai parādu piedzinēju uzņēmumam.• Sākot ar 2013. gada 1. oktobri SIA “Norma K” atbilstoši līguma parkomunālajiem pakalpojumiem 4.5. punktam, par katru maksājumanokavēto dienu aprēķinās līgumsodu 0.1 % apmērā no parāda summas.• Apkures sezonai sākoties pie centrālās apkures tiks pieslēgtas tikai tāsdaudzdzīvokļu mājas kuras būs nomaksājušas 95 % parāda apjoma noiepriekšējās sezonas. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst Dārza ielas 4,Jaunās ielas 5 un Ķiršu ielas 4 māju iedzīvotājiem, jo Jūsu māju apmaksasprocents ir ļoti zems (skatīt tabulu).Paldies visiem māju vecākajiem, kuri piedalījās kopsapulcē jūnijasākumā un lūgums, ja kāda no daudzdzīvokļu mājām rīkos sapulci, lūdzupieaicināt arī SIA “Norma K” pārstāvi, lai visas problēmas varētu izrunāt“pa tiešo”.SIA “Norma K” informē, ka Sabiedrisko Pakalpojumu RegulēšanasKomisija 2013. gada 5. jūnija lēmumā nr. 101 ir pieņēmusi lēmumuapstiprināt SIA “Norma K” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu33.98 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Apstiprinātais tarifsstājas spēkā 2013. gada 10. jūlijā.SIA “Norma K” piedāvā iegādāties: mazgātas grants šķembas fr.4-8 mm, mazgātas grants šķembas fr.8-16 mm, mazgātu, sijātusmilti fr.0-4 mm, nesijātu smilti. Karjers atrodas Mālpils novadā.Iespējama piegāde. Kontakti: 27728115 (BITE), 20032965 (TELE 2),67925361 (Lattelecom)2012/2013 apkures sezona01.10.2012 (Ls)Aprēķināts 2012/2013apkures sezonā (Ls)Sezonā Atlikums Sezonā SummaSamaksāts par2011/2012 apkuressezonu (Ls)31.05.2013 (Ls)Nomaksa 2012 /2013apkures sezonai (%)Atlikusī parādasumma (Ls)Celtnieku 1 2795.25 5318.51 4308.33 3805.43 81 1010.18Celtnieku 3 598.67 5398.48 4341.78 1655.37 80 1056.70Dārza 2 2786 4813.93 3946.8 3653.13 82 867.13Dārza 4 5270.61 6564.88 4397.1 7438.39 67 2167.78Jaunā 2 3236.1 3928.95 3665.83 3499.22 93 263.12Jaunā 4 2162.93 3774.57 2414.45 3523.05 64 1360.12Jaunā 5 1579.77 4463.75 2989.68 3053.84 67 1474.07Jaunā 5a 2256.75 2885.11 2457.03 2684.83 85 428.08Jaunā 6 1147.24 5515.40 4081.69 2580.95 74 1433.71Kastaņu 3 1842.01 5598.95 5112.21 2328.75 91 486.74Kastaņu 5 608.98 4761.13 3956.18 1413.93 83 804.95Kastaņu 7 877.75 5769.06 4894.88 1751.93 85 874.18Krasta 1 594.19 3950.35 2944.34 1600.2 75 1006.01Krasta 2 1120.79 6<strong>144</strong>.52 4769.57 2495.74 78 1374.95Krasta 2/1 1889.63 7012.94 6145.28 2757.29 88 867.66Krasta 3 2757.16 3347.51 2639.61 3465.06 79 707.90Krasta 4 2159.36 7168.70 5486.01 3842.05 77 1682.69Krasta 4/2 925.1 7919.53 7492.67 1351.96 95 426.86Krasta 4/3 3463.34 6351.74 5664.47 4150.61 89 687.27Krasta 5 1049.23 8972.27 8723.22 1298.28 97 249.05Ķiršu 1 1388.95 1348.45 1375.51 1361.89 102 -27.06Ķiršu 2 29.37 2267.35 1994.13 302.59 88 273.22Ķiršu 3 1453.62 1433.62 20 99 20.00Ķiršu 4 7435.66 8743.32 6105.74 10073.24 70 2637.58Ķiršu 5 3839.18 9869.75 8986.15 4722.78 91 883.60Ķiršu 7 9254.35 13214.61 10097.41 12371.55 76 3117.20Nākotnes 2 4388.9 11010.11 7948.95 7450.06 72 3061.16Nākotnes 4 7400.87 14091.64 12771.99 8720.52 91 1319.65Nākotnes 6 839.8 8697.04 6647.29 2889.55 76 2049.75Nākotnes 10 1573.68 7042.54 5158.99 3457.23 73 1883.55Vecais pasts 182.27 770.36 701.18 251.45 91 69.18Kopā 75453.89 188169.07 153652.09 109970.87 82 34516.98


20INFORMĀCIJA SLUDINĀJUMIMālpils Vēstis jūnijs 2013KAPU SVĒTKI4. augustāKapusvētku dievkalpojumunorises laiki, kurus vadīsMālpils evaņģēliski luteriskāsdraudzes mācītājsMālpils kapos, plkst. 11.00Torņkalna kapos, plkst. 13.00Rūķīšu kapos, plkst. 15.00Mālpils katoļu draudzeMālpils kapos, plkst. 15.00PateicībaVēlētāju apvienības “Vienoti Mālpilij” vārdā izsakuvislielāko pateicību visiem vēlētājiem, kuriuzticējās mūsu apvienības deputātu kandidātiem.Patiesā cieņā Aleksandrs LielmežsLīdzjūtībasAiz katra paliek dzīveUn pasacītais vārds,Bet atmiņas tik dārgasSirds ilgi saglabās.Izsakām visdziļāko līdzjūtību Krieviņu ģimenei unvisiem tuviniekiem, Astrīdu Romāni mūžībā pavadot.Mālpils vidusskolas kolektīvsTai tālajā pļavā, kur atmiņas ziedTur mani jūs vienmēr satiksiet.Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģim Salvim arģimeni, māmiņu kapu kalniņā guldot.Mālpils novada domeTas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirdsUz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkstUn tukšas kā klajums kļūst mājas.Izsakām dziļu līdzjūtību Guntai Bahmanei mātimūžībā aizvadot. Mālpils vidusskolas kolektīvsLēni, lēni, klusi, klusiNu Tu aizej dusēt, māt.Rīta saule, mīļi vārdiNespēj Tevi modināt.Izsakām dziļu līdzjūtību Ivetai Vēverei mātimūžībā aizvadot. Mālpils vidusskolas kolektīvsAiz katra paliek dzīveUn pasacītais vārds,Bet atmiņas tik dārgāsSirds ilgi saglabās...SIA “INTRAC Latvija” kolektīva vārdā izsakāmvisdziļāko līdzjūtību kolēģim Gatim Lācim, tēvu pavadotmūžībā.SludinājumiTrimera pakalpojumi, tālr. 29340793.Veicu visa veida akmens apstrādes darbus ganprivātos, gan juridiskos objektos – inter jers, mājuapdare, dekoratīvi dārza darbi (laukakmens,granīts), arī kapu pieminekļi un restaurācija.Sertificēts ama ta meistars, tālr. 29450290.Pārdod ar piegādi skaldītu malku, gan sausu, gansvaigu. Tālr. 26529485.Muzikants (balss, sintezators) spēlē latviešu mūzikukāzās, jubilejās u.c. privātos un publiskos pasākumos;arī diskotēka, karaoke, apskaņošana, gaismas.Tālr.25985566.Pļauj zāli ar trimeri pie mājas, dārzā u.c. nelielāsplatībās. Tālr.25985566.KASES darba laiks:Otrdien14.00 – 18.00 Trešdien 11.00 – 14.00CeturtdienPiektdienKase atvērta 2 stundas pirms pasākuma. Tālrunis uzziņām 67925836 vai 29195459Mālpils kultūras centra pasākumi 2013. gada jūlijā un augustāLīdz 20. augustamNo 2. – 7. jūlijamMālpils Kultūras centrsizstāžu zālē apskatāma tekstilmākslas izstāde 8 SARUNASkultūras centra pašdarbības kolektīvu dalībaXXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos21.07. plkst. 10.00 Vecmāmiņu klubiņa “Rezēdas” un citu interesentu brauciensuz vasaras kamermūzikas koncertu Siguldā –Muzikālās brokastis Siguldas Jaunās pils dārzā“BĒTHOVENS UN SIGULDA” Vidzemes kamerorķestra vadībā.Diriģents Andris Veismanis*Vasaras kamermūzikas koncertos ieeja bez maksasPieteikšanās pie kultūras centra dežuranta līdz 15. jūlijam. Maksa par autobusu 3,-Ls29.08. plkst. 9.00 Zinātniskā konference „Mālpils novada kultūrvēstures jautājumi”plkst. 18.00 Izstādes „Arheoloģiskās un etnogrāfiskās liecībaspar Mālpils novadu” atklāšanaplkst. 20.00 Vasaras izskaņas opermūzikas koncerts pie Mālpils muižasUzstāsies solisti: Ilona Bagele, Evita Zālīte, Krišjānis Norvelis,Andris Ludvigs un pianists Mārtiņš ZilbertsProgrammā: G.Donicetti, Dž.Verdi, V.A.Mocarts, Š.Guno, Dž.Geršvins u.c.Biļešu cena 5,- Ls; iepriekšpārdošanā 4,-Ls un 2,-Ls (skolēniem)Šogad pensionāriem ekskursija 2. augustāLīvāni – DaugavpilsSkatīsim Līvānos stikla muzeju, Daugavpils pilsētu, atjaunoto cietoksni ar M.Rotko unlietišķās mākslas centriem. Pa ceļam apskatīsim Līksnas baznīcu, kopā pusdienosimkādā Latgales ēdnīcā. Dalības maksa 12 Ls (transports, ieejas biļetes, gids,pus dienas) Izbraukšana 7.00 no akmensPieteikties pie Kultūras centra dežuranta 67925836, pie Edītes Salenieces 26541054.Samaksāt līdz 25. jūlijamPiedāvājam IT pakalpojumus:• Windows OS (XP / VISTA / 7 / 8) instalācija, konfigurēšana, apkalpošana;• Linux OS ( Suse / Ubuntu / Fedora / Mint) instalācija, konfigurēšana, apkalpošana;• Datorprogrammu uzstādīšana, apkalpošana, kļūdu labošana Windows un Linux sistēmās;• Datora aizsardzība pret vīrusiem un hakeru ielaušanos;• Informācijas kopēšana un atjaunošana• Datortehnikas remonts, sastāvdaļu diagnostika, bojāto sastāvdaļu nomaiņa;• Lietotāju konsultēšana;• Bezvadu WiFi tīkla uzstādīšana;• Serveru instalācija un konfigurēšana, datortīkla administratora pakalpojumi;• Problēmu risināšana attālināti.Saziņai: tālr. 67925823; mob. 25474817; e-pasts: unijas.datori@gmail.comIK “Ūnijas datori”, Reģ. <strong>Nr</strong>.: 40002165017Kontaktpersona: AldisAdrese: Mālpils, Krasta iela 3-10Mālpils novada domes izdevums “Mālpils Vēstis”informācijas apkopošana: tālr. 67970896, e-pasts: esmeralda.tale@malpils.lvAdrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2125Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autorsSabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta Krieviņa, tālr. 28679146Makets sagatavots un iespiests SIA “N.I.M.S.”e-pasts: iveta@malpils.lv Pērnavas iela 47/B, Rīga, LV-1009, tālr. 67311424

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!