27.06.2008 (Nr.26) - Iecavas novads

iecava.lv
  • No tags were found...

27.06.2008 (Nr.26) - Iecavas novads

2008. gada 27. jūnijā 6.No Rīgas uz Iecavu brauc kā pie savas ģimenesA:F: Austra Voitišķevēku baidās no zobārsta. «Viņiparasti ir satraukti, un tas varētubūt skaidrojams ar to, ka pacientusietekmējusi padomjulaiku medicīna. Taču arī mazibērni baidās,» viņa uzskata, katur pie vainas ir vecāki. Bērni laicīgākir jāved pie zobārsta, jonepieciešama profilakse. Bet tiebērni, kuri uz pārbaudi nāk katrugadu, pie tā jau ir pieraduši,un zobārsts vairs neliekas nekastik briesmīgs, kā šķita sākumā.Vislielākais gandarījums Oksanaiir tad, kad viņas darba vietāveidojas pieraksts un cilvēki irieinteresēti nākt tieši uz šo vietu.Tad viņa jūtas vajadzīga saviempacientiem.Nākotnē Oksana ir ieplānojusiturpināt mācības un apmeklētkursus. Brīvo laiku viņalabprāt izmanto ceļošanai. Oksanastāsta, ka pēdējās redzētāsvietas ir Grieķijā, kur pavadītslaiks atpūšoties, un Brisele, kurkopā ar kolēģi papildinājušassavas zināšanas medicīnā. Nākamaisbrauciens ir ieplānots uzVāciju, un arī tur zobārste nolēmusistudēt.Oksana savas zināšanas iratklājusi arī plašākai auditorijai- viņas raksts par mēles slimībāmtika publicēts specializētāžurnālā «Zobārstniecības Raksti».Par viņas veiktajiem pētījumiemvarēja lasīt 2007. gada pirmajāizdevumā. Lai saņemtumaģistra grādu, katram studentamir jāizstrādā kāds zinātniskipētnieciskais darbs. «Es izvēlējosrakstīt par mēli un mēles sli-«Iecavas novadā ir gandrīz10 tūkstoši iedzīvotāju unpiecas vietas, kur varvērsties, ja ir vēlme vaivajadzība uzlabot zobuveselību. «Šeit irpietiekami daudz iespējusaņemt zobārstapakalpojumus.Taču iecavnieki ir ļotiaktīvi un veido garasrindas,» par situācijumūsu novadā stāstaOksana Vasiļjeva (attēlā).Rīdziniece, kura par savudarba vietu ir izvēlējusies kā Rīgu,tā arī Iecavu. Pie mums viņuvaram satikt SIA «Dentess», Rīgasielā 25, kur pašlaik notiektelpu paplašināšana.Vai Oksana nav vēlējusiesiegūt citu profesiju, kā tikai zobārstes,ir lieki jautāt, jo viņa jausen zināja, par ko vēlas kļūt. Tāpēc,pabeidzot vidusskolu, jaunieteapņēmības pilna devās tiešiuz medicīnas skolu. JoprojāmOksana ir pārliecināta par savuizvēli - palīdzēt cilvēkiem uzlabotveselību.Pirmā darba vieta Oksanaibija Valsts zobārstniecības centrā.Paralēli mācībām medicīnasskolā viņa tur strādāja par asistenti.Oksana turpina darbotiesšajā vietā un pieņem pacientus,turklāt viņa atlicina laiku, laistrādātu arī Iecavā, zobārstniecībaskabinetā «Dentess».Šeit viņai darbu piedāvāja draudzeneun kolēģe Baiba Rudzīte,kura, no Rīgas pārcēlusies uzdzīvi Iecavā, te atvēra pati savuprivātpraksi. Oksana nevilcinotiesdarba piedāvājumam piekrita.Šobrīd ir pagājis pusotrsgads, kopš katru otrdienu unsestdienu ārste no Rīgas mēroceļu pie saviem pacientiem Iecavā.Oksana stāsta, ka mūsu novadāzobārstniecības līmenis irtikpat augsts kā galvaspilsētā,arī darba process nav savādāks.Lielākā atšķirība ir tieši cilvēkos.«Iecavniekiem piemīt kas tāds,kas nav atrodams Rīgā, un tā ircilvēku sirsnība. Šeit cilvēki ir kādraugi un viens otram zināmi.Ar iecavniekiem var parunāties,viņi stāsta, kā klājas, un atklājsavas problēmas. Rīgā tā nav,»izjūtās dalās Oksana. «Par Iecavues saku, ka braucu pie savasģimenes. Tieši tas man šeit patīk!»Lai gan attiecības ir draudzīgas,vēl joprojām ļoti daudz cilēlelielākā vai mazākāmērā tiek skartaMvisu mutes dobumasaslimšanu gadījumos, kurusparasti izsauc jauktas infekcijas.Visbiežāk tie ir stafilokoki, hemolītiskiestreptokoki, kā arī dažādasgrampozitīvas un gramnegatīvasbaktērijas. Starp mēlessaslimšanām izdala dažādas patoloģijuformas:·akūtas vai hroniskas;·patoģenētiskas formasbaktēriju, vīrusu vai sēnīšu.Izmaiņas mēlē tiek novērotasarī jauktu saslimšanu un iekšējoorgānu saslimšanu, hipovitaminožu,alerģiju (mikroorganismu,pārtikas, medikamentu izraisītam),iedzimtu anomāliju un ģenētiskodefektu, onkoloģisko slimību,kā arī psihosomatiskufaktoru ietekmes rezultātā. Izmaiņasuz mēles novēro arī pēcieilgušām slimībām (visbiežākhormonālo noviržu gadījumā).Protams, dažādiem cilvēkiemizmaiņas uz mēles attīstās dažādi,tas ir saistīts ar organismavispārējo stāvokli, un ne mazāksvarīga loma ir lokālo faktoruietekmei.Veselam cilvēkam mēle irmīksta, kustīga, lokana, tumširozā krāsā.Arī ķīniešu tradicionālajāmedicīnā liela nozīme ir mēles izmeklēšanai.Uz mēles izšķir attiecīgasiekšējo orgānu zonas:sirdij un aknām atbilst mēlespriekšējā trešdaļa, kuņģim, aizkuņģadziedzerim un liesai - vidējāmēles trešdaļa, zarnu apak-mībām, jo to mums ikdienā nemāca. Parastiapgūstam, kā urbt un labot zobus,bet es sapratu, ka daudziem pacientiem irarī dažādas gļotādas slimības,» skaidroOksana.Viņa apkopoja informāciju un sastādījasimptomu sarakstu, lai šīs slimības var atšķirtun saprast, kas kurai piemīt. Tačupraksē šīs zināšanas Oksana nepielieto,un to nedara ne Rīgā, ne citur Latvijā, jo šoslimību izpēte balstās uz tradicionālo Ķīnasmedicīnu, kas vietām varētu šķistdiezgan neparasta. Tomēr tēma šķita pietiekamiinteresanta, lai tās izpētei atvēlētulaiku. «Es savu darbu aizstāvēju, tas izrādījāslabs un nokļuva žurnālā,» publikācijastapšanu atceras dakterīte un piedāvāfragmentu arī mūsu laikraksta lasītājiem.Mēle -organisma spogulisšējā daļa projecējas uz mēlessakni, nieres atbilst mēles sānudaļām. Ķīniešu netradicionālajāmedicīnā īpašu uzmanību pievēršmēles krāsai.Jau pirms vairāk nekā 3000gadiem Ķīnā bija augsti attīstītafilozofija, astronomija un literatūra.Bija uzkrāta pietiekami lielapieredze, kā tikt galā ar slimībām,pielietojot dabiskus līdzekļus(akupunktūru, Ci gun, auguun dzīvnieku izcelsmes aktīvasvielas). Apkopojot šīs zināšanas,tika izveidota tradicionālās Ķīnasmedicīnas (TĶM) teorija, kurabalstās uz tā laika filozofiskajāmun sociālajām zināšanām.Kontakts ar rietumu medicīnuun kultūru nav būtiski ietekmējisTĶM. Tieši otrādi - Rietumoskā alternatīvas medicīnasnozare tiek pielietotas tūkstošiemgadu pārbaudītās TĶMdiagnostikas un ārstēšanas metodes.Neskatoties uz to, ka rietumusabiedrībā joprojām valda uzskatspar TĶM kā par pseidozinātni,vairumā medicīnas izglītībasiestāžu tā ir iekļauta apmācībasprogrammā.Svarīgi atcerēties, ka TĶMpraktizējošais ārsts ne tikai apskatapacienta mēli, bet arī novērtēto kopumā, pielietojot dzirdi,ožu un palpāciju, iztaujā viņu.Mēles diagnostikai TĶM atvēlētaievērojama loma, jo tā balstītapārliecībā, ka cilvēka mēleatspoguļo organisma stāvokli -tā veselību vai slimību, kā arī slimībascēloņus.»IZ

More magazines by this user
Similar magazines