Fakti par narkotikām - Health Promotion Unit

drugs.ie
  • No tags were found...

Fakti par narkotikām - Health Promotion Unit

NarkotikulietošanaKo mēs saprotam arnarkotisko vielu lietošanu?Cilvēki lieto dažādus narkotisko vieluveidus. Narkotiskās vielas var būt atļautasun aizliegtas, noderīgas un kaitīgas.Katra narkotiskā viela rada blaknes unrisku, bet dažas narkotikas ir bīstamākaspar citām, jo īpaši aizliegtās narkotikas.Narkotiku lietošana var radītsarežģījumus, kas atkarīgi no vairākiemfaktoriem. Tie ir šādi:Kādas narkotikas lietoKas tās lieto(īpaši ņemot vērā garastāvokli unpersonību)Kāpēc lietoKur unKā lietoDažādas narkotikas dažādiem cilvēkiemrada dažādas problēmas, kas prasadažādus risinājumus. Lai izprastuproblēmu, vispirms jāizprot, kas notieknarkotiku lietotāja dzīvē un kādasnarkotikas tas lieto.Šajā bukletā ir apskatīta aizliegtonarkotiku lietošanas radītās problēmas.Visbiežāk lietotās aizliegtās narkotikas irkanabiss, ecstasy, heroīns un kokaīns.

More magazines by this user
Similar magazines