Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, maijs/jūnijs - Ogres novads

ogresnovads.lv
  • No tags were found...

Suntažu pagasta laikraksts Suntažnieks, maijs/jūnijs - Ogres novads

Suntažnieks 5Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule,gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas! Tāarī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot.Neatlaidība un sīksta pacietība vainagodarbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņasrozes.Z.MauriņaGodātie absolventi!Šis ir svarīgs brīdis gan Jums, gan Jūsuskolotājiem un vecākiem, jo skolas izlaidums irvērtējuma laiks par sasniegto, sapņu un idejulaiks par turpmāko!Mūsu jauniešos ir Latvijas nākotne, tādēļvisdziļāko cieņu izjūtu pret cilvēkiem, kuri mūsubērnus audzina un skolo, lai viņi kļūtu par izciliemmūsu valsts pilsoņiem – tikumiskiem, gudriem,pārtikušiem un laimīgiem!Lai izglītībā, kultūrā un ekonomikāpanāktu strauju augšupeju, mums ir jāpaļaujasuz jauno paaudzi, kas ienāk mūsu sabiedrībāar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, ar gatavībuuzņemties atbildību par sevi un citiem, kas irspējīga pieņemt drošus un patstāvīgus lēmumusun turpmākajā dzīvē nodrošināt Latvijai stabiluun godpilnu vietu Eiropā un pasaulē!Novēlu visiem šā gada vispārējo izglītībasiestāžu absolventiem daudz spēka, jaunudzīves ceļu uzsākot, daudz radošu ideju, iecerupiepildījumu, priecīgu un cerīgu skatu uz pasauli.Priecīgus svētkus!Turpmākus panākumus vēlot, izglītības un zinātnes ministrsVjačeslavs DombrovskisApdomā labi, PADARI gudri!www.prakse.lv• Uzņēmumu ieteiktāko augstākoizglītības iestāžu un studiju TOPswww.niid.lv• Kādas jaunas studiju programmasaugstskolas piedāvās 2013.gada vasarā• Uzņemšanas termiņi augstskolāsun koledžās studijām pēc 12.klasesKā pieteikties studijām elektroniski?Lai nodrošinātu topošajiemstudentiem ātru un ērtu pieteikšanāsprocesu Latvijas augstskolās, jaukopš 2010. gada darbojas vienotapieteikšanās sistēma.Arī šogad sistēma būs aktīva.Vienotajā pieteikšanās sistēmāiekļautas 11 augstskolas:1. Rīgas Tehniskā universitāte;2. Rīgas Starptautiskā ekonomikasun biznesa administrācijasaugstskola;3. Latvijas Lauksaimniecībasuniversitāte;4. Banku augstskola;5. Latvijas Universitāte;6. Ventspils augstskola;7. Daugavpils universitāte;8. Informācijas sistēmu menedžmentaaugstskola;9. Rēzeknes augstskola;10. Liepājas universitāte;11. Vidzemes augstskola.Topošie studenti pieteikumustudijām varēs iesniegt jebkurā no tāmun pieteikties uz jebkuru no šo augstskolupiedāvātajām studiju programmām.Vienotajā pieteikumā varēs norādītlīdz 10 studiju programmām. Turklāt tāsir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā1. prioritāte jānorāda tā studiju programmaun studiju forma, kurā vēlasstudēt pirmām kārtām, kā 2. prioritātejānorāda otra iespējamā izvēle.Prioritāšu secību e-pakalpojumāvarēs mainīt līdz 15. jūlija pulksten16.00, pēc tam – kādā no augstskoluuzņemšanas punktiem. Izmantojotprioritāšu sistēmu, konkursa rezultātuaprēķināšanā katram reflektantam tiksatrasta viena labākā iespējamā vietano viņa prioritārā secībā sakārtotoprogrammu saraksta. Pēc konkursarezultātu paziņošanas reflektantsvairs nevarēs mainīt savu izvēli unreģistrēties citā studiju programmā.Jaunā kārtība ļauj ietaupītlīdzekļus pieteikuma noformēšanai, joir vienota maksa neatkarīgi no izvēlētoaugstskolu un izvēlēto studiju programmuskaita. Reģistrācijas maksa parpieteikuma noformēšanu ir 20 latu. Noreģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņiun 1. grupas invalīdi.Kā pieteikties studijām elektroniski?1. Jāatver www.latvija.lv. E-pakalpojumi. Izglītība.Pirmais solis ir autentifikācija,to var darīt vai nu ar internetbankasstarpniecību, elektronisko parakstuvai personas apliecību (eID). Ja personaineviens no iepriekš minētajiempiekļuves līdzekļiem nav pieejams, tadjāizmanto portāla lietotājvārds un parole.2. Vietnē jāizvēlas jauna pieteikumaforma un jāieraksta prasītāinformācija.3. No piedāvātajām visuaugstskolu programmām jāizveidoliste, kas var sastāvēt no 10 studijuprogrammām. Programmas obligātijāsakārto prioritārā secībā. Ja, neizturotkonkursu uz valsts finansēto (budžeta)studiju vietu, reflektants vēlas studētpar maksu – jānorāda studiju programmapar maksu kā atsevišķa prioritāte.4. Reflektants par pieteikšanosmaksā vienu reģistrācijas maksu – 20latu. To var veikt tiešsaistē ar kādu nominētajām internetbankām vai ierodotiesaugstskolā.5. Arī tad, ja ir aizpildīts elektroniskaispieteikums, visiem reflektantiemobligāti personiski jādodas uzkādu no 11 augstskolu uzņemšanaspunktiem, jāuzrāda nepieciešamiedokumenti un jāapstiprina pieteikumsstudijām augstskolā. Ja izvēlētajāsprogrammās ir iestājpārbaudījumi,tad reflektantiem tie jākārto no 16. -19. jūlijam. E-pakalpojumā reflektantivar sekot līdzi pieteikšanās gaitai unuzzināt konkursa rezultātus.6. Konkursa rezultātu paziņošana.Vienotās uzņemšanas pamatstudijuprogrammās 1.kārta noslēdzas19.jūlijā pulksten 19.00. Ja reflektantskonkursa pirmajā kārtā būs iekļuvisstudiju programmā, kas bijusi viņapirmā prioritāte, tad viņš var dotiesuz izvēlēto augstskolu reģistrētiesstudijām.Ja reflektants nav ieguvis studijuvietu 1. kārtā, tomēr vēlas uzsāktstudijas, tad no 19.-23. jūlija pulksten16.00 var reģistrēties 2.kārtai. Konkursa2. kārtas noslēgums ir 23.jūlijā pulksten19.00, un tie ir galīgie konkursa rezultāti.Konkursa rezultāti tiks paziņotiportālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu unelektroniskās vēstules veidā.Lai izdodas!

More magazines by this user
Similar magazines