PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

ppf.lu.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

5.marts.9.30-12.30 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Personības psiholoģija. prof. A. Karpova6.marts.19.marts.26.marts.2.apr.9.apr.16. apr.23.apr.30.apr.7.maijs.14.maijs.11.jūnijs.7-11jūlijs13.00-16.15 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Personības psiholoģija. prof. A. Karpova9.30-12.30 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Personības psiholoģija. prof. A. Karpova13.00-16.15 A. 324. A daļa. Mūsdienu psiholoģijas teorijas Personības psiholoģija. prof. A. Karpova9.30-12.30 A. 407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. prof. S. Sebre13.00-14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumuPromocijas darbavadītājs14.45-16.15 A407. A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. prof. S. Sebre13.00-16.15 A407.A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)Aprīlis, 2009prof. M. Raščevska9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. prof. S. Sebre13.00-16.15 A407.A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-16.15 A407. A. daļa. Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes(Multivariatīvā statistika)prof. M. Raščevska9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumuPromocijas darbavadītājs14.45-16.15 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. asoc.prof. I. Bite9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-16.15 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. asoc.prof. I. Bite9.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-16.15 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. asoc.prof. I. BiteMaijs, 20099.30-12.30 A407. B daļa. Seminārs Personības psiholoģija. prof. Ā. Karpova13.00-14.30 Seminārs nozares doktorantu grupā par promocija pētījumuPromocijas darbavadītājs14.45-16.15 A407. B daļa. Seminārs Attīstības psiholoģija. asoc.prof. I. Bite9.30-12.30 A. 324. Projektu aizstāvēšana Visi prof. un asoc. prof.13.00-16.15A. 324. Konsultācija par promocijas eksāmenu psiholoģijā II Visi prof. un asoc. prof.Jūnijs, jūlijs 20099.30-13.00 A. 324. Promocijas eksāmens psiholoģijā II daļa Visi prof. un asoc. prof.13.00-14.00 A. 324. Visu doktorantu kopsapulce Visi prof. un asoc. prof.Eiropas psihlogiuMūsdienu psiholoģijas teorijas (Attīstības psiholoģija)prof.S. Sebre, v. Reņģkonference OsloSeptembris, 20093. sept. 9.00-12.00 A. 407. Jauno doktorantu iestājpārbaudījumi Visi prof. un asoc. prof.10. sept.10.00-13.15A. 407. Doktorantu atskaite par 2008/09 akad. gadu Visi prof. un asoc. prof.21

More magazines by this user
Similar magazines