PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

ppf.lu.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

5. Promocijas eksāmeni- Promocijas eksāmens psiholoģijā 1 2 3 4 5- Promocijas eksāmens svešvalodā 1 2 3 4 56. Akadēmiskā darbība - vērtējiet savu iegūto pieredzi šajā jomā- Izstrādāt lekciju konspektu vai apgūt kursu augstskolu didaktikā 1 2 3 4 5- Nolasīt lekciju ciklu 16 stundu apmērā ar nozari saistītā kursā 1 2 3 4 5Turpmāk izzvēlētās atbildes tukšā vietā iekopējiet, lūdzu, šo kvadrātiņu - :3. Kā jūs vērtējiet doktora studiju programmas aktivitāšu plānojumu (t.i., nodarbību izkārtojumu)? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa nepieciešamas izmaiņas, tad kādas? _________________________________________________4. Kā jūs vērtējiet doktora studiju programmas nodarbību plāna ievērošanu (t.sk, savlaicīguinformācijas saņemšanu, ja kaut kas plānā mainās)? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vāji5. Kā jūs vērtējiet kopumā darbu regulārajās nozares doktorantu darba grupās ar savu vadītāju,kontaktu ar darba vadītāju? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa nepieciešamas izmaiņas, tad kādas? _________________________________________________6. Kā jūs vērtējiet doktorantūras programmas rīcībā esošā materiāli tehnisko nodrošinājuma (telpas,datori) attīstību gada laikā? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? __________________________________________________________7. Kā jūs vērtējiet doktorantu savstarpējo komunikāciju? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? __________________________________________________________8. Kā jūs vērtējiet doktorantūras programmas rīcībā esošo informatīvo nodrošinājumu – bibliotēkupieejamību, datu bāzes, jaunākie zinātniskie izdevumi – grāmatas, žurnāli? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? __________________________________________________________9. Vai jūs apmierina informācijas aprite par prasībām doktorantūras programmā, notiekošajāmaktivitātēm, tās pieejamība interneta resursos, drukātā veidā, skaidrojumos studiju procesā, u.c.? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? _________________________________________________________10. Cik lielā mērā jūs apmierina programmas piedāvātās iespējas piedalīties starptautiskās doktorantuun zinātnieku aktivitātēs? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiJa kaut kas trūkst, tad kas? _____________________________________________________11. Vai jūs izmantojāt iespēju piedalīties kādā ārvalstu starptautiskā doktorantu pasākumā – lekcijukursā, seminārā Baltic-Nordic Doctoral Network ietvaros? vairākas reizes vienu reizi nepiedalījos12. Kā jūs vērtējat doktorantūras aktivitātes, lai sagatavotu doktorantus pieteikšanai ES fondastipendijām? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vāji13. Vai jūs apmierina programmas vadīšana un programmas direktores darbs (prof. M. Raščevska)? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiIeteikumi uzlabojumiem? ____________________________________________________14. Vai jūs apmierina jūsu Psiholoģijas doktorantūras padomes (PDP) darbs aizstāvēšanas procesos? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vājiIeteikumi uzlabojumiem? _____________________________________________15. Vai jūs apmierina doktorantūras sekretariāta darbs - informācijas izsūtīšana, savlaicīgas atbildesuz uzdotajiem jautājumiem, lietvedības lietu kārtošana (lietvede Guna Pudule)? teicami labi apmierinoši vāji ļoti vāji16. Kā jūs vērtētu doktora studiju programmu kopumā (ieskaitot saturu, organizāciju, praktiskorealizāciju, materiālo un informatīvo nodrošinājumu, iespēju veidot starptautiskus kontaktus, PDPdarbu) : teicami -5 labi -4 apmierinoši - 3 vāji -2 ļoti vāji -123

More magazines by this user
Similar magazines