PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

ppf.lu.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un ...

Psiholoģijas doktora studiju programmas doktorantupublikācijas, dalība konferencēs un zinātniskajos projektos5. pielikums1. Publikācijas 2008./09 akadēmiskajā gadā. (Visas, arī nesaistītas ar promocijas darbu)Plaude, A., Raščevska, M. (2008). M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas adaptācijaLatvijā, Latvijas Universitātes raksti, 729, 28-41.Rožcenkova, A. (2008). Līderības saistība ar vienības klimatu un karavīru motivāciju uzdevuma izpildei.Militārais apskats, Nr.1 (126), 21-49.Turilova-Miščenko, T., & Raščevska, M. (2008). Psychometric Properties of Classmates’ FriendshipRelationships Questionnaire. Baltic Journal of Psychology, 9 (1, 2), 129-140Laizāne I., Rutka L.(2008). Līdzatkarības psiholoģija: jēdziens, vēsture, būtība. Starptautiska konference ATEETeacher of 21 century: Quality education for quality teaching. Starptautiskās zinātniskās konferencesrakstu krājums Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2008, -104. -116. lpp..Saitere S. (2008.) Job applicants’ attraction to declared family-friendly employment policy: An intergroupapproach. Baltic Journal of Psychology, 9 (1, 2), 85–95Stokenberga, I. (2008). Humourous Personality: Relationship to Stress and Well-being. Baltic Journal ofPsychology, 9, 70-84.Proyer, R.T., Ruch, W., Ali, N.S., Stephanenko, E.A., Stokenberga, I., & Stuer, H. (2009). Breaking ground incross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multi-national study involving73 countries. Humor - International Journal of Humor Research, 22, 253–279.2. Dalība konferencēs 2008./09 akadēmiskajā gadā.2.1. Dalība ar ziņojumu (posteru vai referātu)Muzikante, I. (2009). Psychometric Properties of Latvian Version of Driver BehaviourQuestionnaire.Abstract.11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway 7 -10 July, PosterSession. 770.lpp.Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2009). Social Axioms, Individual Values, and Self-Reported DrivingBehavior in Predicting Traffic Accidents. Abstract. 11th European Congress of Psychology, Oslo,Norway 7 -10 July. 259.lpp.Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2008). Combining Social Axioms with Individual Values and Self-Reported Driving Behavior in Predicting Traffic Accidents. 4 th International Conference on Traffic &Transportation psychology, Washington, August 31- September 4, 2008.Muzikante I. (2009). Autobraucēju uzvedības adaptācija latviešu valodā. LU 67.konference, Rīga.Plaude, A., Rascevska, M. (2008). Adaptation of Defense Style Oestionnaire. In Dalbert, C. (Ed.),International Journal of Psychology (Vol.43, pp.649). Abstracts of the XXIX Internationl Congress ofPsychology, Berlin, Germany: Taylor & Francis GroupPlaude, A. (2009). Bezdarbnieku un strādājošo emocionālais un analītiskais intelekts 2009. gada LU 67.konference:Rožcevskova A. (2008). Leadership Relationship with Unit Climate and Soldiers’Motivation for TaskAccomplishment in Military Structures. XXIX International Congress of Psychology, July 20-25, 2008,Berlin, Germany,Rožcevskova A. (2008). Interconnection between Commanders’ Transformational Leadership, EmotionalIntelligence and Soldiers’ Social Identification in Military. 47th International Applied MilitaryPsychology Symposium, June 01-05, 2009, Riga LatviaRožcevskova A. (2008). Personnel Management ISAF Personnel Conference, September 14-17, 2008, Kabul,Afghanistan, ISAF RCN.Turilova-Miščenko, T., Raščevska, M. (2009, februāris). Aptaujas par draudzīgām attiecībām klasēpsihometriskie rādītāji. LU 67. Konferences programma Latvijas Universitāte, Rīga, 144 lpp.Turilova-Miščenka, T. (2009). Bilingual adolescents’ verbal comprehension and working memory. XIVEiropas Attīstības psiholoģijas konferencē 2009. gada 18 – 22. augustā Viļņa, Lietuva (XIV EuropeanConference on Developmental Psychology, ECDP 2009). ). http://ecdp.kryptis.lt/4.5.2.25

More magazines by this user
Similar magazines