12.07.2015 Views

Lauksaimniecībā nodarbināto svarīgākās darba vides radītās ...

Lauksaimniecībā nodarbināto svarīgākās darba vides radītās ...

Lauksaimniecībā nodarbināto svarīgākās darba vides radītās ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Darba drošība lauksaimniecības nozarēLauksaimniecībānodarbināto svarīgākās darbavides radītās veselībasproblēmasIvars Vanadziľš,Darba drošības un vides veselības institūts,RSU, tel.7409139, e-mail: Ivars.Vanadziľš@rsu.lvDarba drošības un videsveselības institūts1


Ievads Pasaulē atzīta par vienu no bīstamākajāmnozarēm nodarbināto veselībai - ļoti plašsriska faktoru “klāsts” sākot no nelaimesgadījumiem līdz ķīmiskajām vielām Latvijā šajā nozarē joprojām ir nodarbinātssalīdzinoši liels nodarbināto skaits(2009.gadā 7.9% vai 88 700 nodarbināto) Latvijā – saskaņā ar oficiālo statistikunav bīstamākā nozare.... Drīzākotrādi....Darba drošības un videsveselības institūts2


Nelaimes gadījumu skaits lauksaimniecībāsalīdzinājumā ar citām nozarēm (uz 100 000)500,0450,0450,0400,0409,1350,0329,5360,0342,6360,3 359,8300,0250,0200,0150,0221,6213,3150,8264,7315,7294,8211,4196,8190,0154,5 158,1174,1179,4181,8154,4173,2251,0282,7263,2215,3165,9295,4 318,7264,4256,0245,6241,3218,2188,4166,7260,0201,6172,7100,050,0109,599,343,3140,775,057,8102,083,5 87,666,4 67,077,9 83,266,2 67,083,778,8105,778,740,30,02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība - KopāApstrādes rūpniecība - KopāDarba drošības un videsBūvniecībaveselības institūtsVeselības un sociālā aprūpeIeguves rūpniecība un karjeru izstrādeElektroenerģija, gāzes un ūdens apgādeTransporta nozarePārējās nozares pēc NACE kodiem3


Arodslimību skaits (uz 100 000nodarbinātajiem) atsevišķās nozarēs500,0450,0400,0350,0300,0306,9250,0200,0150,0100,050,00,080,892,6116,320,4 26,335,144,810,1 9,6 15,3 22,4 24,6 22,4 27,9150,940,7181,4163,498,977,766,251,8139,3182,773,6 82,2 89,81996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Lauksaimniecība, mežsaimniecība, medniecībaApstrādes rūpniecībaBūvniecībaTransports, transporta pakalpojumi, sakari, telekomunikācijasVeselība un sociālā aprūpeValsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšanaIzglītībaVidējais AS skaitsDarba drošības un videsveselības institūts4


Svarīgākās problēmas? Ļoti dažādi riska faktori:• Visdažādākie fizikālie faktori• Liels skaits bioloģisko riska faktoru• Ergonomiskie riski un problēmas• Psihoemocionālie riska faktori• Liels skaits ķīmisko vielu u.c. Sekas: no relatīvi vieglām (piem., karstumadūriens) līdz ļoti smagām (audzēji no pesticīdiem) Veselības radītās problēmas ļoti atkarīgas no valstuattīstības līmeľa, virzieniem un tehnoloģijāmDarba drošības un videsveselības institūts5


Svarīgākās problēmas? Vispasaules problēma!• Pasaulē šajā nozarē vismaz 170 000 letālunelaimes gadījumu (dati: ILO & PVO,2006)• 2-5 miljoni saindēšanās ar pesticīdiem, 40000 letālu gadījumu• ES, ASV – labākā situācija, vissliktāk –jaunattīstības valstis (piemēram: PVO dati:jaunattīstības valstīs 20% no produktiemun 99% saindēšanas gadījumu)• Latvija?Darba drošības un videsveselības institūts6


Situācija Latvijā Nozare kā tāda no darba aizsardzības viedokļanepelnīti “aizmirsta” Oficiālā arodslimību un nelaimes gadījumustatistika, iespējams, neparāda visas veselībasproblēmas• Vēsturiskais mantojums...• Zema darba produktivitāte (roku darbs utt.)• Nodarbinātības status neļauj reģistrētarodslimības un nelaimes gadījumus• Zems informētības līmenis• Liels skaits nelielu (ģimenes) uzľēmumu ardažādām juridiskām formāmDarba drošības un videsveselības institūts7


Biežākās arodslimības (uz 100 000nodarbinātajiem) lauksaimniecības nozarē40,035,030,025,020,015,010,05,00,01996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Vibrācijas ietekme (T752)Karpālā kanāla sindroms (G560)Cita veida spondiloze ar radikulopātiju (M472)Radikulopātija (M541)Pieaugušo mugurkaulāja osteohondroze (M421)Polineiropātija citu toksisku faktoru dēļ (G622)Citas precizētas hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (J448)Primāra abpusēja plaukstpamata un īkšķa locītavu artroze (M180)Darba drošības un videsveselības institūts8


Svarīgākie riska faktori Fizikālie faktori:• nepiemērots mikroklimats un nelabvēlīgilaika apstākļi;• apgaismojums;• Vibrācija (vispārējā, plauktas-rokas –lauksaimniecības tehnika, dažādasiekārtas);• Troksnis (tehnika, konveijeri, dzīvnieki);• ultravioletais starojums u.c.Darba drošības un videsveselības institūts9


Svarīgākie riska faktori Ķīmiskās vielas, piemēram:• augu aizsardzības līdzekļi;• metāns, sērūdeľradis, amonjaks u.c. kasrodas sadaloties kūtsmēsliem,• sintētiskie mazgāšanas līdzekļi undezinfekcijas līdzekļi,• medikamenti un biostimulatori,• Degviela, eļļas, tehniskie šķidrumi• Latvāľu sula u.c.Darba drošības un videsveselības institūts10


Svarīgākie riska faktori Dažādas izcelsmes (t.sk. augu) putekļi(smilšu, graudu putekļi, lopbarības,u.c.); Ergonomiskie faktori:• smagumu pārvietošana (piem.,slaucamie aparāti, ūdens spaiľi,graudu maisi u.c.;• darbs piespiedu pozās (tehnikasvadītāji, slaucējas, ravētāji u.c.);• vienveidīgas kustības (ravēšana u.c.)Darba drošības un videsveselības institūts11


Svarīgākie riska faktori psihosociālie faktori:• garas darba stundas, sezonalitāte• nemaināms grafiks, virsstundas,• darbs agrās rīta stundās, saspringti termiľi,pārāk liela darba slodze u.c. Bioloģiskie faktori:• Bioloģiski aktīvās vielas (putekšľi,antibiotikas, mikroorganismi, insekti u.c.),• ērču encefalīts un Laima slimība,• trakumsērga, stingumkrampji, insektu,suľu kodumi utt.Darba drošības un videsveselības institūts12


Biežākās arodslimības Latvijā Ľemot vērā lauksaimniecības īpatnības,biežākās arodslimības Latvijā varētu būt:• vibrācijas izraisītās slimības (plaukstasrokas un visa ķermeľa vibrācijasiedarbība);• trokšľa izraisītas slimības;• balsta – kustību sistēmas slimības(spondiloze, karpālā kanāla sindroms u.c.);• hroniskas plaušu slimības;• alerģiskās slimības jeb arodalergozes;• infekciju slimības;Darba drošības un videsveselības institūts13


Vibrācijas slimības Plauktas-rokas vibrācijas slimība:• attīstās nodarbinātajiem, kas strādā ar rokasvibroinstrumentiem (motorzāģiem, trimmeriem,traktoriem u.c.), īpaši kombinācijā ar fizisku piepūli• Attīstās: 2-5 gadi• Sūdzības par sāpēm, tirpšanu rokās, salšanas sajūtu,baltiem pirkstiemVispārējā vibrācijas slimība• var rasties transportlīdzekļu, traktoru un autoiekrāvējuvadītājiem, īpaši ja citi veicinoši faktoriAttīstās: pat 1-2 gadi, parasti nedaudz ilgākSūdzības par CNS simptomiem (galvas sāpes, reiboľi),nogurums, sāpes mugurā un jostas daļā, kāju asinsritestraucējumi (tirpšana u.c.)Darba drošības un videsveselības institūts14


Troksnis Aroda vājdzirdība• attīstās nodarbinātajiem, kas strādā ar troksniradošām iekārtām vai trokšľainā vidē• Attīstās: līdz 5 gadiem, sākumā – ātrāk!• Sūdzības par abpusēju dzirdes zudumu,trokšľiem ausīs• Iespējamas arī t.s. “akustiskās traumas” Trokšņa radītie nespecifiskie traucējumi• Sirds asinsvadu sistēmas slimības• Koncentrēšanas problēmas – nelaimes gadījumurisks!Darba drošības un videsveselības institūts15


Balsta – kustību sistēmasslimības Spondilozes – sāpošās muguras:• attīstās nodarbinātajiem, kas veic fiziski smagudarbu, kombinācijā ar piespiedu pozām, atkārtotāmkustībām utmldz.• Bieži – diska trūces• Attīstās: 5-10 gadi• Sūdzības par muguras sāpēm, stīvumu, kājuinervācijas problēmāmKarpālā kanāla sindroms• attīstās nodarbinātajiem, kas veic fiziski smagu darbuar rokām, īpaši ja tas ir atkārtots vai saistīts arvibrāciju• Sūdzības par sāpēm, tirpšanu utmldz.Darba drošības un videsveselības institūts16


Plaušu slimības Putekļu bronhīti• Izraisa gan ķīmiskas vielas (metināšanasaerosoli), gan putekļi (graudi), kuri radaiekaisumu, kurš pāriet hroniskā formā,veicina smēķēšana, caurvēji, laika apstākļi• Attīstās: 3-5-10 gadu laikā• Sūdzības: klepus ar krēpām (ne mazāk kā 2-3 mēnešus gadā, vismaz 2 gadus pēc kārtas Pneimokoniozes:• Hroniska slimības, kuru izraisa ilgstošaputekļu iedarbība – beidzas ar HOPS!Darba drošības un videsveselības institūts17


Alerģiskās arodslimības Izraisa: tūkstošiem dažādu vielu, kuras var būtalerģiskas. Biežāk: pesticīdi, sintētiskie mazgāšanas līdzekļi,augu putekšľi, linu putekļi, kviešu, rudzu, miežu,auzu putekļi un milti, bērza, kļavas, priedes, egleskoksnes putekļi, dzīvnieku blaugznas, spalvas,vilna, nagi, bišu inde, dažādu sēnīšu (piemēram,pelējuma sēnītes) sporas Biežāk: bronhiālā astma, aroda dermatīti,ekzēmas, nātrenes u.c. Tipiski: “fermera plaušas” – putekļo un alerģiskureakciju (graudu putekļi un pelējuma sēnītes)izraisīts hronisks plaušu iekaisumsDarba drošības un videsveselības institūts18


Infekcijas slimības Biežākās:• ērču pārnestās (encefalīts, Laimaslimība)• Dažādas zoonozes – dzīvnieku pārnestāsslimības (no 250 zināmajām, 50 – tiešilauksaimniecībā), biežākās –leptospiroze, bruceloze, tularēmija,trakumsērga u.c.)• Iespējams - ļoti bieži nediagnosticētasDarba drošības un videsveselības institūts19


Secinājumi Nodarbināto veselībai šajā nozarē, iespējams,netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība Daudz risku un daudz problēmu! Informētībā un riska novērtējums – pirmiedarba aizsardzības pasākumi Svarīgi atcerēties arī par:• Individuāliem aizsardzības līdzekļiem unapģērbu, darba aprīkojuma uzturēšanu• darba organizāciju (slodzes samazināšana,plānošana, ķīmisko vielu sistēmas sakārtošanau.c.)Darba drošības un videsveselības institūts20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!