10 gadi - KNAB

knab.gov.lv

10 gadi - KNAB

4 5Juta StrīķeKorupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniecekorupcijas apkarošanas jautājumosIlze JurčaKorupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniecekorupcijas novēršanas jautājumosNespējam noticēt – KNAB jau desmit! Šajā laikā ir mainījies Birojs,esam mainījušies mēs, ir mainījusies valsts. Mēs esam kļuvuši gudrāki unstiprāki. Mūsu valsts ir kļuvusi labāka, tas daļēji ir arī mūsu nopelns.Mēs esam cīnījušies un saglabājuši neatkarību savās domās undarbos. Mēs esam aizsargājuši Biroju no bezprecedenta uzbrukumiem unzemiskas nodevības. Mums ir izdevies nosargāt Biroju kā patstāvīgu unneietekmējamu pretkorupcijas iestādi, nezaudējot šķietami neuzvaramāscīņās. Mēs esam iemantojuši pieredzi un zināšanas, kas tiek atzītasun novērtētas starptautiski. Birojs ir kļuvis par uzticamu un atzītudemokrātisko valstu starptautiskās sadarbības partneri.Tas ir katra godprātīga un pašaizliedzīga KNAB darbinieka darbarezultāts un nopelns. Par šo darbu var arī nesagaidīt atzinību vai balvas.Katram ir jāatceras, ka mūsu darba augļi būs Latvijas uzplaukums unLatvijas cilvēku labklājība, kas nav iespējama bez harmoniskas tiesiskasvides. Paldies jums par ziedošanos Latvijas nākotnei un paldies jūsutuviniekiem, kuri jums palīdz dzīvot un strādāt.Atskatoties uz mirkli pagātnē, mēs nedrīkstam aizmirst, ka dzīveturpinās un tai atkal un atkal ir jauni izaicinājumi. Tas, ka mūsu valsts unBirojs pavisam nesen ir izvairījies no katastrofas, nenozīmē, ka mēs varamatpūsties, domājot par to, cik slikti varēja būt. Šobrīd Latvijai ir iespējaveikt būtisku izrāvienu tiesiskās vides uzlabošanā. Tāpēc mums ir straujijādodas uz priekšu, pilnveidojot visu pretkorupcijas pasākumu sistēmu.Mēs nevaram sev pārmest, ka negribējām. Mēs gribējām, ļoti daudzizdarījām, bet mums ir jāgrib vēl un jāspēj izdarīt vēl vairāk. Ne savam –cilvēku un mūsu valsts – Latvijas labumam un lepnumam!Kā saka, jūsmas laiks jau aiz muguras,Kaut kam jau jābūt darītam,Un nevar visu atstāt vairsParītam.....Lai paliek redzīgas acisPret pašu un citu trumiem.Nu tad, kā tagad mēdz sacīt,Uz jauniem sasniegumiem!/Māris Čaklais/Sagaidot KNAB darbības pirmo desmitgadi, kā jebkurā jubilejas reizē irjāatskatās uz paveikto un jāiezīmē jauni mērķi un virsotnes, uz ko tiekties unkuras sasniegt.Latvijas valsts vēsturē pretkorupcijas iestādes darbības pirmādesmitgade iezīmējusies kā līkumains ceļš, kas brīžiem vijas kalnā, brīžiematkal lejā, kas brīžiem šķitis nepanesami grūts un sarežģīts, brīžiem spilgtuuzvaru vainagots, un brīžiem apkārtējo neizpratnes, neticības un pat naidapavadīts. Taču nepārprotami šis ceļš ir vedis pretī lieliem mērķiem un bijiscēlu ideju caurstrāvots.Latvijas kā tiesiskas valsts veidošanās vēsturē paliks pirmoreizaizturētie „neaizskaramie”, tiesās uzvarētas negodīgas politiskās partijas,kuras šobrīd jau atstājušas „politisko skatuvi”, iegūta starptautiskāatzinība, darbojoties gan kā atzītiem pretkorupcijas ekspertiem dažādāsstarptautiskajās institūcijās, gan sniedzot intelektuālo atbalstu valstīm,kuras tikai šobrīd uzsāk cīņu pret korupciju. Valstī aizsākta sabiedrībasun amatpersonu izglītošana par interešu konfliktu un ētikas jautājumiem,izveidota sistēmiska valsts amatpersonu darbības kontrole, piemērojotsodus negodprātīgajām amatpersonām. Esam izstrādājuši, kā arīlīdzdarbojušies daudzu normatīvo aktu izstrādē, lai iedzīvinātu likumostādas normas, kas nepieļautu valsts nozagšanu, bet nodrošinātu, ka valstsamatpersonas tām uzticēto valsts varu izmanto tikai un vienīgi sabiedrībasinteresēs nevis savā labā.Diemžēl pretkorupcijas vēsturē paliks arī iestādes prestižu un valstskopējo pretkorupcijas politiku graujošas liecības par noziedzīgās darbībāspar finanšu līdzekļu piesavināšanos un informācijas prettiesisku izpaušanupieķertām KNAB amatpersonām, kā arī plašsaziņas līdzekļos aktīvikultivētās baumas par politiskās neitralitātes trūkumu Biroja darbībā,kuras jāturpina atspēkot, godīgi darot savu darbu.Atskatoties pagātnē un raugoties nākotnē, jāsecina, ka KNABdarbiniekiem šis ir bijis un arī turpmāk tam jābūt misijas darbam, apzinoties,ka nekas vēl nav galā, ka tiesiska valsts bez korupcijas vēl nav uzcelta.Sabiedrības uzticības kredīts mums tika dots, bet tas nebūs mūžīgs, unvienmēr būs spēki, kam mēs būsim nopietns traucēklis. Tikai neatlaidīgi unsmagi strādājot, pastāvīgi pilnveidojoties un attīstoties, skaidri un nežēlīgivērtējot savas kļūmes, izprotot un mācoties no tām, mēs varēsim izpildīt tosuzdevumus, kurus mums ir uzticējusi valsts un sabiedrība.Apzinoties šīs vienlaikus tik vienkāršās, bet sarežģītās lietas, zinot,cik garš ceļš mums vēl ejams, bet, saprotot arī to, ka, iespējams, šis irvienīgais ceļš, kuru patiešām ir vērts iet, lai mūsu bērni un nākamāspaaudzes par pērkamiem politiķiem varētu lasīt tikai grāmatās, nākamajādesmitgadē centīsimies būt labāki, patiesāki, gudrāki un profesionālāki,un atcerēsimies, ka arī nelielai ļaužu grupiņai, esot uzticīgai kopīgiemmērķiem un ideāliem, ir izredzes mainīt pasauli.

More magazines by this user
Similar magazines