Valsts darba inspekcijas darbības rezultāti 2011.gadā un ...

lbas.lv
  • No tags were found...

Valsts darba inspekcijas darbības rezultāti 2011.gadā un ...

RĪGA, 2012Valsts darba inspekcijasdarbības rezultāti 2011.gadāun aktualitātes 2012.gadā


Valsts darba inspekcijas prioritātes un rezultatīvierādītāji darba aizsardzības jomā 2011.gadā (I)• Letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes gadījumu darbā(NG), kuru rezultātā cietušajam radušies smagi veselībastraucējumi, skaita samazināšana 6 tematiskās pārbaudes augsta NG riska nozarēs, kopā apsekojot 932uzņēmumus:‣ kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē‣ RVDI izvēlētā nozarē (zvejniecības, zivju pārstrādes un konservēšanas nozarēun/vai konditorejas un miltu izstrādājumu ražošanas nozarē)‣ būvniecības nozarē‣ lauksaimniecības nozarē‣ poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē‣ par nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos informatīvi izglītojoša tematiskā pārbaude Darba aizsardzības dienā(2011.gada 28.aprīlī) par NG, kurus veicinājusi pārslodze un stress, tajāsdarba vietās, kurām raksturīgs virsstundu darbs, nakts maiņas utt. (transporta,loģistikas, ceļu būves, kokapstrādes uzņēmumi u.c.) – 72 apsekojumi


Valsts darba inspekcijas prioritātes un rezultatīvie rādītāji darbaaizsardzības jomā 2011.gadā (II) darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēju kontrole - 34 apsekoti uzņēmumi(27 kompetentās institūcijas un 7 kompetentie speciālisti) organizētas pārbaudes par darba aizsardzības prasību ievērošanu pašvaldībuizveidotajās darba vietās bezdarbniekiem (“simtslatniekiem”) – 151apsekojums• Eiropas nedēļas informatīvā kampaņa “Drošības uzturēšanadarba vietā”, kā arī semināri pēc tematiskajām pārbaudēmun semināri par aktualitātēm darba aizsardzības jomā, kopāizglītojot 544 dalībniekus• sniegtas 6 924 konsultācijas darba aizsardzības jomā• sagatavoti un izdoti 4 “Darba Aizsardzības ziņu” numuri• NG bojā gājušo skaits uz 100 000 nodarbinātajiem, salīdzinotar 2007.gadu, samazinājies par 36,1 %


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2007. – 2011.)20001929178116001200159614721202995123210351366114380040002755826544*175321722007 2008 2009 2010 20112519033kopā nav smagi smagi letāli* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien irbezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000strādājošajiem dinamika (2005. – 2011.)1098765432109,28,57,36,07 5,475,96,014,573,944,054.35 *4,5 3,23,66 2,973,843,2 3,22,763,12,3 2,4 2,12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Latvija Lietuva Igaunija vidēji Eiropas Savienībā2008.gadā ES valstīs lielākais nelaimes gadījumos bojā gājušo skaits uz 100 000 strādājošo bijaRumānijā – 8,39, bet mazākais – Lielbritānijā – 0,99.* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien irbezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


ūvniecībaapstrādesrūpniecībalauksaimniecība,medniecība unmežsaimniecībatransports unuzglabāšanaelektroenerģija,gāzes apgāde,siltumapgādeciti pakalpojumiūdens apgādevalsts pārvaldeieguves rūpniecībavairumtirdzniecībaunmazumtirdzniecībaNozares, kurās 2011.gadā notikuši visvairāk letālie nelaimesgadījumi darbā salīdzinājumā ar 2010. gadu109987654443 321212221 1 100002010. 2011.Vislielākais letālo nelaimes gadījumu skaita pieaugums 2011.gadā bijis būvniecībā - par 80 %pieaudzis letālo nelaimes gadījumu skaits nozarē


2011. gadā VDI izmeklēto nelaimes gadījumu darbā cēloņiciti31%nav ievēroti darba drošībasnoteikumi vai instrukcijas28%CSN neievērošana1%vardarbība (uzbrukumi)1%neapmierinoša darbiniekuinstruēšana un apmācība13%trūkst drošības aprīkojuma,tas nedarbojas vai irnepietiekošs6%lietotas nepieļautas vainepiemērotas darbametodes3%trūkumi darba vadībā,nepietiekoša kontrole8%nepietiekoša uzmanība9%


Bezatbildīgs darba devējs + pārgalvīgs nodarbinātais =smags NGNG notikuma vieta: kokzāģētavaNG apraksts: cietušais vēla baļķus no ķēdes transportiera uz lentzāģa rampas. Viens nobaļķiem atdūrās pret transportiera zobratu un cietušais, neapturot transportieri, pārlēcatam pāri, lai noveltu baļķi no transportiera uz rampas. Tas viņam arī izdevās. Taču, lecotatpakaļ, cietušajam paslīdēja kāja un tā tika ievilkta zem transportiera ķēdes velkošāszvaigznes. Cietušā kolēģis, ieraugot, kas ir noticis, izslēdza transportieri. Līdzneatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes atbraukšanai transportieris tika izjaukts,lai atbrīvotu cietušā kāju.NG cietušā vecums: 21 gadsNG cietušā darba stāžs: 1.darba diena (!!!)NG cēloņi:nedroša darba vide – darbs pie darba aprīkojuma bez aizsargnožogojuma;instrukcijas neievērošana no darbinieka puses.


Nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita sadalījums pēc darbastāža amatā, kuru pildot noticis nelaimes gadījums 2011. gadāKopējais nelaimes gadījumos cietušo skaita sadalījums pēcdarba stāžano 16 līdz 20gadiem4%virs 20 gadiem4%no 11 līdz 15gadiem5%līdz 1 gadam37%Bojā gājušo skaita sadalījums pēc darbastāžano 4 līdz 10gadiem22%no 1 līdz 3gadiem28%no 11 līdz 15gadiem6%no 16 līdz 20gadiem0%virs 20 gadiem3%līdz 1 gadam27%no 4 līdz 10 gadiem24%no 1 līdz 3 gadiem40%


Letālais NGTika piegādātas caurules būvniecībasuzņēmumam. Būvniecības uzņēmumadarbinieki palīdzēja izkraut caurules noautomašīnas, veicot cauruļustropēšanu, bet šoferis ar pacēlāju(manipulatoru) novietoja caurules ceļamalā. Tika izkrautas 2 caurules, tadbūvniecības uzņēmuma darbiniekidevās pusdienās, lai pēc tam izkrautuatlikušās 2 caurules. Atgriezušies nopusdienām viņi atrada bojāgājušošoferi iespiestu starp automašīnasaizmugurējo riteni un cauruli pussēdusstāvoklī.Caurules svars: 1 104 kg.Bojāgājušā darba stāžs – 3 gadi.Cēloņi:trūkumi darba organizācijānepietiekoša darbiniekainstruēšana un apmācībainstrukciju neievērošanaAtbildība: darba devējs unnodarbinātais ir līdzatbildīgi par NG.


Letālais NG mežsaimniecībāTika veikta meža kontūrgrāvja atmežošana(attīrīšana no kokiem). Bojāgājušais zāģējabērzu un gribēja to nogāzt starp koku puduriun ozolu. Nozāģētā bērza krišanas brīdīuzpūta stiprāks vējš un novirzīja krītošobērzu uz ozola pusi. Ozols no krītošā bērzanesalūza un bērzs atsitās atpakaļ, trāpījabojāgājušajam pa galvu un uzkrita viņamvirsū.Bojāgājušā darba stāžs – 2 gadi.Cēloņi:celma drošības joslas platumaneatbilstība prasībāminstrukciju neievērošanaignorēti darba devēja norādījuminetika lietoti individuālieaizsardzības līdzekļinepietiekoša darbinieka apmācībaAtbildība: darba devējs un nodarbinātais irlīdzatbildīgi par NG.


Latvijā 2011.gadāKatrās 11 dienās viensnodarbinātais gāja bojānelaimes gadījumā darbāIk pēc katrām 11 stundāmvienam nodarbinātajam tikareģistrēta arodslimībaIk pēc katrām 7 stundāmviens nodarbinātais cietanelaimes gadījumā darbā


Aktualitātes 2012. gadā darba aizsardzībā (I)Prioritātes• letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes gadījumu darbā,kuru rezultātā cietušajam radušies smagi veselības traucējumi,skaita samazināšana (Darba aizsardzības jomas attīstībaspamatnostādnes 2008. – 2013.gadam) 6 tematiskās pārbaudes darba aizsardzības jomā‣ kokapstrādes un mežizstrādes nozarē,‣ pārbaudes kompetento institūciju/speciālistu sniegto pakalpojumu kvalitāteskontrolei,‣ informatīvi izglītojošas pārbaudes Darba aizsardzības dienā‣ būvniecības nozarē,‣ psihosociālie riska faktori veselības un sociālās aprūpes nozarē (SLIC),‣ lauksaimniecības nozarē, pārbaudes par darba drošības organizāciju pašvaldību izveidotajās algotopagaidu sabiedrisko darbu vietās pārbaudes pašvaldību sociālo dienestu organizētajos darba un sociāloprasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos


Aktualitātes 2012. gadā darba aizsardzībā (II)• darba aizsardzības jomā vairāk preventīvās darbības uzņēmumu kompleksās pārbaudes (A/S “Liepājas metalurgs”) sabiedrības (nodarbināto un darba devēju) informēšanas un izglītošanaskampaņa par nelaimes gadījumu darbā novēršanu• izdot 4 “Darba aizsardzības ziņu” numurus• veicināt darba devēju un nodarbināto praktisko zināšanu līmeņapaaugstināšanu par darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumos• izglītot skolēnus un jauniešus par darba aizsardzības jautājumiem• Eiropas kampaņa sabiedrības informēšanai par darba vides riskunovēršanu


Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzībasaģentūras kampaņa“Novērsīsim darba vides riskus kopā!”Atklāta 2012. gada 18. aprīlī alus darītavā AldarisSafety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.


Kā uzlabot darba vidi?Risku novēršana.Ar risku novēršanu saprot visas rīcības, kururezultātā riska faktors tiek izslēgts no darbavides, vai samazināts tikt tālu, ka nenotieknelaimes gadījumi darbā un neattīstāsarodslimības.• Vadītāji un nodarbinātie strādā KOPĀ, lainovērstu darba vides riska faktorus• Darba vides riska faktoru novēršana irprimāra darba devēja atbildība, tomēr…..aktīva nodarbināto iesaistīšanās ir īpašisvarīga!


Ja Jūs informētu vadītāju par veselības un drošībasproblēmām Jūsu darbavietā, cik pārliecināts/a esat par to,ka problēma tiktu risināta ? (%)Respondentu grupa: 18 gadu vecumu sasnieguši darba ņēmēji


Ja Jūs informētu vadītāju par veselības un drošībasproblēmām Jūsu darbavietā, cik pārliecināts/a esat par to,ka problēma tiktu risināta? (%)Starpība 100 procentu apmērā, jo tika izslēgti tie, kuri atbildēja ar “Nezinu”


Kampaņas mērķi• popularizēt galveno vēstījumu — visām ieinteresētajām pusēm, bet itīpaši darbiniekiem un uzņēmumu vadītājiem ir jāsadarbojas• sniegt skaidrus un vienkāršus ieteikumus darba devējiem par darbaaizsardzības sistēmas darbību, sadarbojoties ar darbiniekiem un viņupārstāvjiem• veicināt risku novēršanas (preventīvo) kultūru, jo īpaši mazajos unvidējos uzņēmumos• veicināt darba aizsardzībasjautājumu iekļaušanu organizācijukorporatīvās sociālās atbildībaspolitikā• veidot pamatu ilgtspējīgākai riskunovēršanas kultūrai Eiropā


Galvenie pasākumi• Kampaņas atklāšana – 18.04.2012.• 11. Eiropas Labas prakses balva darba drošības un veselības aizsardzībasjomā – nacionālā pieteikšanās – 07.09.2012.• Nacionālā konference ar Zelta ķiveres pasniegšanu – 16.-17.11.2012.• Labas prakses balvas pasniegšanas ceremonija – 04.2013.• Kampaņas noslēgums – 11.2013.


LABAS PRAKSES BALVA - Ko meklēs žūrija?Veiktajam pasākumam jāatbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām unvēlams, lai tas pārsniegtu šo standartu minimumu.• patiesa un efektīva vadītāja priekšzīme un darbinieku iesaistīšanās• strādājošo un viņu pārstāvju efektīva līdzdalība• nesavtīgs augstākās vadības atbalsts• darba vietā paredzēti pasākumi• sekmīga īstenošana• reāli un pierādāmi darba vides uzlabojumi• darbaspēka daudzveidības ievērošana• ilgtspēja laika gaitā• iespēja pārņemt šo praksi arī citās darbavietās (tostarp pārējāsdalībvalstīs; mazos un vidējos uzņēmumos)• novitāte (pasākumam jābūt vai nu nesen veiktam, vai plašinepubliskotam)


Labas prakses balva = Zelta ķivere• 2 kategorijas:– uzņēmumi, kuros nodarbināti mazāk par 100 darbiniekiem– uzņēmumi, kuros nodarbināti 100 un vairāk darbinieki• Iesniegtos piemērus izvērtēs žūrija• Katras valsts 2 uzvarētāji tiks pieteikti Viseiropas konkursā• Labākie piemēri tiks prezentēti Nacionālajā konferencē (2012.gadanovembrī)


Seko mums: www.twitter.com/darbaizsardzibaLasi: www.osha.lvwww.healthy-workplaces.euSafety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.


Paldies paruzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines