Views
3 years ago

Automātiskais plūsmas ierobežotājs ar integrētu vārstu AB-QM DN ...

Automātiskais plūsmas ierobežotājs ar integrētu vārstu AB-QM DN ...

Datu lapa Automātiskie

Datu lapa Automātiskie plūsmas ierobežotāji ar integrētiem vārstiem AB-QM, DN 10-250Uzbūve1 Blīvslēgs2 Vārpsta3 Plastmasas gredzens4 Vadības vārsta konuss5 Membrāna6 Galvenā atspere7 Dobais konuss(spiediena regulators)8 Vulkanizēta vārsta ligzda(spiediena regulators)1155234236647 788P1P2P3P2 - P3P1 - P3Δp = (P1-P3)Δp Cv= (P2-P3)AB-QM DN 10-32Funkcija:AB-QM vārsts sastāv no divāmdaļām:1. Diferenciālā spiedienaregulatora2. Vadības vārsta1. Diferenciālā spiediena regulators DPCDiferenciālā spiediena regulators uztur konstantudiferenciālo spiedienu vadības vārstā. Spiedienastarpība (p2-p3) uz membrānas tiek balansēta aratsperes spēku. Mainoties diferenciālajamspiedienam vadības vārstā (mainoties esošajamspiedienam vai dēļ vadības vārsta kustības)dobjais konuss tiek pārvietots jaunā pozīcijā,veidojot jaunu līdzsvaru un tādējādi noturotdiferenciālo spiedienu konstantā līmenī.2. Vadības vārsts CvVadības vārstam ir lineāra raksturlīkne. Tam irgājiena ierobežošanas funkcija, kas ļauj regulētK vvērtību. Skalā atzīmētie procenti atbilst 100%plūsmai, kas atzīmēta uz rādītāja. Gājienaierobežojumu maina, paceļot fiksēšanas mehānismuun pagriežot vārsta augšdaļu vajadzīgajāpozīcijā, kas skalā izteikta procentos. Fiksēšanasmehānisms automātiski pasargā no nevēlamasiestatījumu maiņas.8 VD.C6.Q4.25 © Danfoss 06/2011 DH-SMT/SI

Datu lapa Automātiskie plūsmas ierobežotāji ar integrētiem vārstiem AB-QM, DN 10-250Uzbūve (turpinājums)1. Noslēgšanas skrūve2. Galvenā atspere3. Membrāna4. DP konuss5. Pamatne6. Vārsta korpuss7. Vadības vārsta konuss8. Bloķējoša skrūve9. Mērogs10. Vārpsta11. BlīvslēgsAB-QM DN 50-100AB-QM DN 40, 501. Vārsta korpuss2. Vārsta pamatne3. DPC konuss4. CV konuss5. Regulatora lējums6. Rites membrāna7. Regulēšanas skrūve8. DPC konusa spiedienasamazināšanas silfonsP1P3P1P3AB-QM DN 125AB-QM DN 150DH-SMT/SIVD.C6.Q4.25 © Danfoss 06/20119

Automātiskais plūsmas ierobežotājs ar integrētu AB-QM - Danfoss ...
Automātiskie balansēšanas vārsti ASV - Danfoss apkures portāls
Automātiskie balansēšanas vārsti ASV - Danfoss apkures portāls
AB-QM, DN 10-250 - Danfoss apkures portāls
Datu lapa RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem
Automātiskie balansēšanas vārsti ASV - Danfoss apkures portāls
RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem - Danfoss ...
Datu lapa Integrētais vārsts 013L0370 veids RTD-N, normālas ...
FJVR tipa atpakaļgaitas temperatūras ierobežotājs - Danfoss ...
AB-QM DN 10 - 150 - Danfoss apkures portāls
Atlas Filtri automātiskais Birm dzelzs attīrīšanas filtrs Mars ... - Sanistal
Publicēts: Vēstnesis , 12.12.2002, nr. 182 Publicēts: ZIŅOTĀJS ...
Tehniskie dati RA-G tipa vārsti ar augstu caurlaidību
Datu lapa VHX vārsta komplekti ar RTX temperatūras ierobežotāju ...
Datu lapa RA-C vārsti dzesēšanas un sildīšanas ķēdēm
Datu lapa Manuāli iestatāms vārsts LENO™ MSV-BD - Danfoss ...
Modificējami balansēšanas vārsti USV - Danfoss apkures portāls
X-tra™ kolekcija dizaina radiatoriem un dvieļu žāvētājiem - Danfoss ...
Datu lapa Vaska termālais enerģijas pārveidotājs TWA
Danfoss vārsts Leno MSV-BD - Sanistal
RA-C vārsti dzesēšanas un sildīšanas ķēdēm
Rokas balansēšanas vārsti MSV-F2, PN 16/25, DN 50 - Danfoss ...
Tehniskie dati RTD-N tipa iepriekšējās regulēšanas vārsti RTD ...
Vairākfunkciju termostatiskais cirkulācijas vārsts - MTCV
Augstas kapacitātes vārsta korpuss, RA-G tips - Danfoss apkures ...
H-veida RLV-KD tipa vārsti radiatoriem ar iebūvētiem vārstiem