04.02.2011. (Nr.5) - Iecavas novads

iecava.lv
  • No tags were found...

04.02.2011. (Nr.5) - Iecavas novads

Atsaucīgi met papīru zilajos konteinerosA:Anta KļavenieceZiemas iestāšanās kavējusidalīto atkritumušķirošanas laukuma izbūviIecavas Notekūdensattīrīšanas iekārtu (NAI)teritorijā, taču papīrašķirošanai iecavniekiizrādījuši lielu atsaucību -zilie konteineri tiekpiepildīti nedēļas laikā.14. septembra Domes sēdēdeputāti nolēma piešķirt 5814latus SIA «Dzīvokļu komunālāsaimniecība» (DzKS) pamatkapitālapalielināšanai kā pašvaldībasieguldījumu ar mērķi uzlabotkapitālsabiedrības materiālitehnisko bāzi un ieguldīt līdzekļusdalīto atkritumu šķirošanaslaukuma izbūvei, esošo sadzīvesatkritumu laukumu labiekārtošanaiun jaunu atkritumu konteineruiegādei šķirotiem atkritumiem.Līdzekļi piešķirti noIzvairīšanās no parādu maksasvar beigties tiesā1.lpp.Uzņēmums cīņā ar parādniekiemizmanto arī citas metodes.Pagājušajā nedēļā vairākiem parādniekiemnoslēgta karstāūdens padeve. Ierodoties dzīvokļos,uzņēmuma darbinieki dažkārtir pārsteigti par nemaksātājudzīves līmeni. Viņu vidū irdaudz labi situētu cilvēku, kam«jaunākās paaudzes televizorsgandrīz pa visu sienu, bet 500 latuparādu nevar samaksāt».No kopējā parādnieku skaitatikai kādi trīs ir pensionāri. Nevelti līdz ar prasību par parādupiedziņu uzņēmums tiesai lūgsparādniekiem piemērot arī liegumudarbībām CSDD un darījumiemar nekustamo īpašumu.«Nav pieļaujams, ka cilvēkibrauc ar dārgām automašīnām,bet nemaksā par saņemtajiempakalpojumiem,» uzskata uzņēmumā.Galvenie uzņēmuma SIA «DzKS» darbības veidi:· māju apsaimniekošana;· ūdens apgāde;· kanalizācijas notekūdeņu savākšana unattīrīšana;· sadzīves atkritumu savākšana.Daudzi parādnieki ir sauktiuz pašvaldības Dzīvokļu un īreskomisijas sēdi, taču arī tur reizēmnācies saskarties ar iedzīvotājuuzskatu, kas, visticamāk,izveidojies padomju gados, kavar dzīvot uz kāda rēķina. Bieživien nemaksāšanas iemesls irnesenā vēlme dzīvot labi uz kredīturēķina. Tagad ienākumi irsarukuši, bet kredītu nemaksāšanadraud ar palikšanu bez lolotādzīvokļa. Tāpēc kredītu jūgānonākušie izvēlas veikt maksājumusbankai un krāj parāduspar saņemtajiem pakalpoju-speciālajā budžetā saņemtā dabasresursu nodokļa.Pašvaldības uzņēmuma SIA«DzKS» darbinieki vēl rudens pusēveica labiekārtošanas darbusatkritumu savākšanas laukumos,piemēram, Tirgus ielā 3 izveidojajaunu nojumi, izbūvējabetonētu atkritumu savākšanaslaukumu Edvarta Virzas ielā 27;uzņēmums iegādājās jaunus atkritumukonteinerus šķirotajiematkritumiem. Šķiroto atkritumukonteineri papīram izvietotipie vidusskolas un internātpamatskolas,tirgus teritorijā, kāarī sadzīves atkritumu laukumosRīgas ielā 25, Tirgus ielā 3un 5, Edvarta Virzas ielā 21a un27, Skolas ielā 2 un 4, Dārzaielā 4, Sila ielā 8 un 12, Ozoluielā 11 un 15. Iedzīvotāji iespējušķirot papīru ir novērtējuši atzinīgiun pierāda to ar savu rīcību.Konteineri ar papīru un kartonutiek piepildīti diezgan ātri,un tos izved aptuveni reizi nedēļā,pastāstīja SIA «DzKS» Komunālādienesta vadītāja MargaritaZīverte.Jau rakstījām, ka uzņēmumsir noslēdzis vienošanos ar SIA«Gofra Baltija» par papīra nodošanupārstrādei. Diemžēl partneris,kas gādātu par citu šķirotoatkritumu (stikls, plastmasa u.c.) nodošanu otrreizējai pārstrādeivai utilizācijai, nav atrasts,tādēļ arī no iedzīvotājiem šie atkritumišķirotā veidā netiek pieņemti.Ziemas iestāšanās kavējusiarī dalīto atkritumu šķirošanaslaukuma izbūvi Iecavas NAIteritorijā. Uzņēmuma pārstāveskaidro, ka darbi tiks atsākti pavasarī.Jāatgādina, ka par šķirotoatkritumu konteineru izmantošanuiedzīvotājiem nav jāmaksāun tajos savus sašķirotos atkritumusvar mest ikviens. Turklātatkritumu šķirošana ļaujtaupīt gan dabas, gan iedzīvotājuresursus, jo tā būtiski samazināssadzīves atkritumu daudzums,par kuru izvešanu iedzīvotājiemjāmaksā. IZmiem, jo naudas visam nepietiek,bet atsevišķus dzīvokļus nokopējās pakalpojumu sistēmasizslēgt nav iespējams vai ir pārāksarežģīti.Tos, kas slīgst parādos, uzņēmumsaicina kaut ko darīt:paziņot maksātnespēju, samainītesošo dzīvokli pret mazāku,nākt uz uzņēmumu, lai vienotospar pakāpenisku parādu nomaksu,bet tikai neslēpt galvusmiltīs kā strausiem un negaidīt,kad pie darba ķersies pēdējāparādu piedziņas instance - tiesa.IZ2011. gada 4. februārī 6.Sāksies balsojumspar sniegafotogrāfijāmPaldies visiem, kas iesūtīja fotogrāfijaskonkursam «Visapkārtsniegs»! No pirmdienas, 7. februāra,fotogrāfijas būs apskatāmasspeciālā galerijā internetaportālā www.iecava.lv, kur partām varēs arī nobalsot. Paredzēts,ka balsošana noslēgsies21. februārī. IZPavadīsimMeteniMeteņu svinēšana Iecavā notiks13. februārī. Pulksten 12pulcēsimies kultūras namā, laisākumā darbotos sveču darbnīcās.Katram dalībniekam būsiespēja pagatavot savu sveci, solaiestādes direktore Alma Spale.Ar Meteņu dziesmām un kādujestru rotaļu iepriecinās folkloraskopa «Tarkšķi». Pēc tamjautrā ķekatu gājienā dosimiesuz Divkalniņu Iecavas parkā,kur notiks tradicionālā Meteņušļūkšana no kalna un lielīšanās.Ķekatu gājienam noderēskatlu vāki, karotes, trejdekšņi,tarkšķi vai citi tikpat skanīgiinstrumenti. Dalībnieki tiek aicinātiģērbties silti un ņemt līdziragaviņas vai citus ziemas«transportlīdzekļus», jo Metenimpatīk vizināties!Nosalušos organizatori sasildīsar kartu tēju. Par simboliskumaksu varēs nobaudītturpat brīvā dabā gatavotas kartupeļupankūkas un grūdeni.Pasākuma noslēgumā visikopā iesim meklēt Meteņa zeltapogas. IZIZVērtējam kopā«IZ» redakcija gaida arī TAVUSpozitīvos un negatīvosvērtējumus!Pozitīvi- Sirsnīgs paldies ZigurdamGreižam par atsaucību unpaveikto, lai SIA «Iecavassiltums» un SIA «DzKS» atrastukopsaucēju un nodrošinātunormālu karstā ūdens padeviTirgus ielā 9!/Aigars Luntēns/

More magazines by this user
Similar magazines